SOCIALE KAART ROTTERDAM

B

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

B

BANKWEZEN

 

Basisbankrekening

Bankrekening bestemd voor mensen die geen normale bankrekening kunnen krijgen (bijvoorbeeld als men schulden heeft of dakloos is). Op deze rekening kan dan salaris, pensioen of uitkering worden gestort.

Voorwaarden:

-       men is meerderjarig

-       men heeft een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland of een postadres bij een erkende hulpverleningorganisatie of overheidsinstantie.

-       Men beschikt over een geldig identiteitsbewijs

Website: http://www.basisbankrekening.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Blokkeren Bankpassen en Pincode

Tel: 0800 – 03 13

 

ABN AMRO

Gustav Mahlerlaan 10

1082 PP Amsterdam

Tel: 0900 – 0024

Tel. rond creditcard: 020 – 66 00 1 23

Website: http://www.abnamro.nl/

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2012)

 

ASN Bank

Bezuidenhoutseweg 153

2594 AG Den Haag

Antwoordnummer 1188

2501 WB Den Haag

Tel: 0800 – 0380

E-mail: informatie@asnbank.nl

Website: http://www.asnbank.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Bank of Scotland

Antwoordnummer 39115

1090 WC Amsterdam

Tel: 020 – 200 83 88 (Spaar Service Desk)

Website: http://www.bankofscotland.nl/nl.html

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

Bureau Krediet Registratie.

Zie onder “BKR” verderop op deze pagina.

 

Fortis Bank

Fortis Bank en ABN AMRO zijn gefuseerd en zijn verder gegaan onder ABN AMRO.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

ING (hier valt de voormalige Postbank onder)

Postbus 810

1000 AV Amsterdam

Afdeling klantenservice: 0900 – 09 33

Afdeling Alarmlijn bij vermissing/diefstal: 058 – 2 12 60 00 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

E-mail: via formulier op de website

Website: www.ing.nl voor mensen van wie de bankrekening geblokkeerd is:

en afspraak: 010-283 44 02 of 06-45016673.woonvoorzieningennende aan de Iepe

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Rabobank

Postbus 10017

3004 AA Rotterdam

Tel: 010 – 4 00 33 33

Bij vermissing of diefstal van bankpas: 088 – 7 22 67 67

E-mail: info@rotterdam.rabobank.nl

Website: http://www.rabobank.nl/

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Triodos Bank

Utrechtseweg 44

3704 HD Zeist

Postbus 55

3700 AB Zeist

Tel: 030 – 6 93 65 11

E-mail: via formulier op website

Website: https://www.triodos.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

BEGELEID WONEN / BESCHERMD WONEN

 

Algemeen

Bij begeleid wonen woont men zelfstandig maar krijgt men ambulante begeleiding vanuit een instelling. Bij beschermd wonen is er zeven dagen per week, 24 uur per dag, begeleiding beschikbaar. Beschermd wonen wordt ook wel RIBW genoemd: Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen.

Sociale Pensions zijn woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen, waar psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Ook mensen die al in een instelling verblijven, maar wel een dak- en thuisloze achtergrond hebben komen in aanmerking.

 

Platform Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Postbus 6699

3002 AR Rotterdam

Tel: 010 – 4 89 67 69

E-mail: l.duijvendijk@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/platformhbd

Structureel overleg tussen vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties en zorg- en justitiŽle instellingen over passende opvang, begeleiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2013)

 

Om iemand in Begeleid Wonen of Beschermd Wonen te krijgen moet er eerst een indicatie komen. Die indicatie moet aangevraagd worden bij:

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (voorheen SRI)

Marten Meesweg 115

3068 AV Rotterdam

Postbus 8707

3009 AS Rotterdam

Tel: 088 – 7 89 14 40

Fax: 088 – 7 89 14 41

E-mail: info.rotterdam@ciz.nl

Website: http://www.ciz.nl/

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

CVD - De Heemraad (Sociaal Pension)
Heemraadssingel 151

3022 CE Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 97 58

Website: http://www.cvd.nl/

Capaciteit: 24 bewoners.

Beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen vanaf 23 jaar met chronische psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met verslaving. Voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding nodig hebben.

(gegevens gecontroleerd op 20-6-2012)

 

CVD – Mackay (Sociaal Pension)

Mackaystraat 12

3038 TZ Rotterdam

Tel: 010 – 4 67 04 97

Website: http://www.cvd.nl/

Capaciteit: 25 bewoners

Doorstroompension voor mannen en vrouwen vanaf 23 jaar die naast hun dakloosheid, ook psychiatrische problemen hebben, al dan niet met een drugs- of alcoholverslaving. Er is 7 dagen per week, 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD - De Nok (Sociaal Pension)

Bergweg 107-109

3037 ED Rotterdam

Tel: 010 – 2 65 71 32

Website: http://www.cvd.nl/

Capaciteit: 31 bewoners.

Beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen vanaf  23 jaar met vooral zwaardere psychiatrische problemen al dan niet in combinatie met een lichte verslaving. Voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding nodig hebben.

(gegevens gecontroleerd op 19-6-2012)

 

CVD - Sociaal pension De Schuilplaats (Charlois)

Charloisse Kerksingel 34-36

3082 DB Rotterdam

Tel. 010 – 4 29 52 59

Website: http://www.cvd.nl/

Capaciteit: ongeveer 30 bewoners.

Beschermde woonvorm voor mannen en vrouwen vanaf 23 jaar met een zware, chronische, psychiatrische stoornis. De meeste in combinatie met een verslavingsprobleem. Voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding nodig hebben.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD - De Zon (Sociaal Pension)
Noorderkanaalweg 100

3038 GP Rotterdam

Tel: 010 – 4 04 69 22

Website: http://www.cvd.nl/

Capaciteit: 39 bewoners

Beschermde woonvorm voor mannen boven de 40 jaar met een alcohol verslaving, eventueel in combinatie met psychiatrische problematiek. Voor mensen die 24 uur zorg en begeleiding nodig hebben.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD Jongeren – 18+ woningen

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

CVD Jongeren beheert 110 jongerenwoningen, die over de hele stad verspreid liggen. In deze woningen worden alleenstaande jongens en meisjes tussen de 18 en 23 jaar geplaatst; meestal twee jongeren per woning. Woonbegeleiders komen op vaste tijden langs.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD Jongeren – Boezemdwars

Boezemdwarsstraat 92

3034 ER Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

E-mail: info@cvd.nl

Website: http://www.cvd.nl

CVD Boezemdwars is een pand waar jonge moeders tussen de 18 en 23 jaar een plek vinden. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en opvoedingsondersteuning. CVD Boezemdwars bestaat uit 45 zelfstandige units voor moeders met ťťn of twee kinderen. Voorzieningen worden niet gedeeld. Op vaste tijden zijn woonbegeleiders aanwezig.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

CVD Jongeren – Emmahuis

Van der Sluysstraat 192

3033 SR Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl/

Een vrij zelfstandige woonvorm waar jongeren (m/v) van 18 t/m 23 jaar een kleine woning van Havensteder (voorheen PWS) huren. Het project bestaat uit 45 zelfstandige eenkamerwoningen. Jongeren worden ambulant begeleid.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD Jongeren – Foyer Henegouwerlaan

Henegouwerlaan 85

3021 CV Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl/

Beschermde woonvorm voor 32 jongeren (m/v) van 18 t/m 23 jaar, waar 7 x 24 uur medewerkers aanwezig zijn. In deze voorziening worden uitsluitend alleenstaande jongeren opgenomen. Jongeren afkomstig uit de Deelgemeente Delfshaven hebben voorrang.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

CVD Jongeren – Het Klooster

Putselaan 180 b

3073 JM Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl/

CVD Het Klooster biedt 32 kamers voor alleenstaande jongeren (m/v) van 18 t/m 23 jaar. De begeleiding richt zich vooral op de zelfredzaamheid.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

Flexibel Wonen Rotterdam Rijnmond

Mijnsherenlaan 5

3081 GA Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 88 25

Fax: 010 – 4 78 16 77

Email: info@fwrr.nl 

Website:  http://www.flexibel-wonen.nl/

Specialist in het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het houden van woningtoezicht. Die bijzondere doelgroepen variŽren van mensen met een handicap of geestelijke aandoening tot tienermoeders, ex-verslaafden en ex-gedetineerden. In 2005 opgericht door Com Wonen, PWS Rotterdam en Woonstad Rotterdam.

Om te kunnen verwijzen moet er een samenwerkingscontract zijn met Flexibel Wonen.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

Leger des Heils – De Vuurtoren

Neercanneplaats 1

3077 EP Rotterdam

Tel: 010 – 2 92 94 30

Website: http://www.legerdesheils-mcr.nl/

Beschermd wonen voor vrouwen, eventueel met kinderen, zonder maximale verblijfsduur. De Vuurtoren bestaat uit 26 HVAT- woningen. Er zijn in totaal 16 plaatsen voor tienermeisjes en tienermoeders in de Vuurtoren. Daarnaast zijn er 10 beschermde woonplaatsen voor vrouwen die in the Village woonachtig zijn en niet zelfstandig kunnen wonen.

(gegevens gecontroleerd op 20-6-2012)

 

De Mathenesserlaan 312 (onderdeel van Humanitas)

Mathenesserlaan 312

3021 HW Rotterdam

Meer informatie bij Tanja Rupsam (BAVO RNO): 010 – 4 77 50 55

E-mail: infomathenesserlaan@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Woonvoorziening voor oudere dak- en thuislozen (45 jaar en ouder) met psychiatrische en/of lichamelijke problemen. Ruimte voor 15 bewoners. Ze moeten een indicatie hebben van de Stichting Rotterdams Indicatieorgaan. Contra-indicaties: verpleeghuisproblematiek, ernstige verslavingsproblemen en/of agressief gedrag.

(gegevens gecontroleerd op 30-4-2012)

 

Stichting Maaszicht

Walenburgerweg 31

3039 AC Rotterdam

Tel: 010 – 2 43 41 41

Fax: 010 – 2 43 41 47

E-mail voor aanmelden jongere: aanmelden@maaszicht.nl 

E-mail voor algemene informatie: vrienden@maaszicht.nl

Website: http://www.maaszicht.nl/

Maaszicht is een 24-uurs opvang en biedt onderdak en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren (m/v) van 17 tot 23 jaar. Er is plaats voor 30 jongeren. Na Maaszicht kan de jongere doorstromen naar een BOL-woning (Begeleiding Op Locatie).

(gegevens gecontroleerd op 2-10-2012)

 

Stichting De Ontmoeting – Sociaal Pension Hoek van Holland

Prins Hendrikstraat 211

3151 AH Hoek van Holland

Tel: 0174 – 38 31 22

Website: http://www.ontmoeting.org/sociaalpenson

In het sociaal pension kunnen acht dak- en thuisloze mannen uit Rotterdam verblijven.

(gegevens gecontroleerd op 14-2-2013)

 

Timon Jonge Moeders Rotterdam

Mathenesserweg 41

3027 HE Rotterdam

Tel: 010 – 7 51 96 22

Website: http://www.timon.nl/hulpaanbod/rotterdam/jonge-moeders-rotterdam

Geclusterd intensief begeleid wonen. Zelfstandigheidstraining waarin de moeder samen met de begeleider doelen vaststelt voor haarzelf en het kind. Op basis van een plan werkt ze samen met haar begeleider en andere betrokkenen door oefenen, gesprekken, themabijeenkomsten met andere jonge moeders en video-interactiebegeleiding voor de moeder en haar kind. Ook kan Timon nazorg bieden als ze de training heeft gevolgd en zelfstandig gaat wonen. Timon biedt ook ambulante begeleiding voor jonge moeders die meer zelfstandigheid aankunnen en minder intensieve begeleiding nodig hebben.

Voor jonge (aanstaande) moeders van ongeveer 18 tot 23 jaar.

Aanmeldingen verlopen via het Jongerenloket.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

Yulius ( voorheen: RMPI)

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Postbus 753

3300 AT Dordrecht

Tel: 088 - 40 50 600

Fax: 078 – 6 33 87 99

E-mail: info@yulius.nl

Website: http://www.yulius.nl/

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliŽnten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

BEGRAFENISSEN

 

Zie onder de “U” bij “Uitvaart”: http://www.socialekaartrotterdam.info/u.html

Zie voor “Rouw” onder de “R” bij “Rouwverwerking”: http://www.socialekaartrotterdam.info/r.html

 

BEHEER

Buro Dageraad

Haagweg 149-BG

2281 AH Rijswijk

Tel: 070 – 4 06 56 50

E-mail: info@buro-dageraad.nl

Website: http://buro-dageraad.nl/

Beschermingsbewindvoering, budgetcoaching en budgetbeheer

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Humanitas FinanciŽle Hulpverlening

Locatie Rotterdam

Postbus 9099

3007 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 11 02 33 (ma, di en do van 9.00 – 12.30 uur)

Fax: 010 – 2 11 02 59

E-mail: fhv@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/

Aanbod: Inkomensbeheer, Beschermingsbewind en Schuldhulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Modus Vivendi

Stationsplein 1

3331 LL Zwijndrecht

Tel.: 078 – 78 90 790

Fax: 078 – 78 90 792

Website: http://www.modusvivendi.nl/

Budgetbeheer. Onafhankelijke instelling. Werken ook buiten kantooruren. Doelgroep: particulieren die niet meer geholpen kunnen worden door overheidsinstanties.

Doen ook bewind voering in het kader van de WSNP.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Matiek BV

Postbus 127

2260 AC Leidschendam

Tel: 070 – 3 99 00 48

E-mail: info@matiek.nl

Website: http://www.matiek.nl/

Curatele en beschermingsbewind, (tijdelijk) budgetbeheer en budgetcoaching en begeleidingstrajecten bij schuldenproblematiek.

(gegevens gecontroleerd op 3-5-2012)

 

Stichting De Rotonde

Goereesestraat 6

3083 DJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 81 11 44

Fax: 010 – 4 81 56 23

E-mail: info@st-rotonde.nl

Website: http://www.st-rotonde.nl/

Verlenen hulp aan personen die dat wensen en/of behoeven bij het beheer van hun inkomen en/of vermogen. De stichting rekent tot haar cliŽnten personen: a.die een volmacht tot beheer hebben gegeven; b.van wie het vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind is gesteld; c.die onder curatele zijn gesteld; en in het algemeen een ieder die om welke reden ook het beheer opdraagt aan de stichting, een bewindvoerder, curator en andere vertegenwoordiger daaronder begrepen.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

BEJAARDEN

Zie onder “O” bij “Ouderen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/o.html

 

BELASTINGEN

 

Belastingdienst

Laan op Zuid 45

3072 DB Rotterdam

Postbus 50961

3007 BC Rotterdam

Tel: 0800 – 0543

Tel: 0800 – 0749 (vragen rond auto)

Fax: 010 – 2 90 43 15

Website: http://www.belastingdienst.nl/

Voor het opvragen van inkomensgegevens van het voorgaande jaar (bijvoorbeeld ten dienste van het aanvragen van huurtoeslag of ter correctie van onjuist geregistreerde inkomensgegevens) kan een IB 60 verklaring worden opgevraagd.

(gegevens gecontroleerd op 2-1-2012)

 

Gemeentebelastingen

Blaak 34

3011 TA Rotterdam

Ingang voor minder validen: Wijnstraat 75

Postbus 924

3000 AX Rotterdam

Tel: 14010

Fax: 010 – 2 67 73 81

E-mail: infogbr@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/gemeentebelastingen

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Regionale Belasting Groep (RBG)

Postbus 2929 (postadres)

2601 CX Delft

Maasboulevard 123 (bezoekadres)

3063 GK Rotterdam

Tel: 088 – 2 91 10 00

Fax: 015 – 2 70 14 89

Website: http://www.derbg.nl/

De Regionale Belasting Groep heft en int sinds 2010 de waterschap belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland.

(gegevens gecontroleerd op 15-4-2013)

 

Stichting Belastingwinkel Rotterdam (SBR)

Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer H 16-27
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Tel: 010 – 4 08 27 84

Fax: 010 – 4 08 91 66

E-mail: info@belastingwinkelrotterdam.nl

Website: http://www.belastingwinkelrotterdam.nl/

Aangifte, advies, kwijtschelding, e.a. problemen. Doelgroep: iedereen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens (2009:€  30.000). De hulp is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Meenemen: alle relevante bewijzen en legitimatiebewijs. Alleen op afspraak.

Vestiging Het Lage Land, Bewonerssteunpunt Alexanderpolder, Marinus Bolkplein 11, 3067 AK Rotterdam. Tel: 010 – 4 55 45 22.

Vestiging Centrum-Middelland, Joost van Geelstraat 4, 3021 VM Rotterdam. Tel: 010 – 4 25 73 04.

Vestiging Het Oude Noorden, Klooster Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam. Tel: 010 – 4 66 15 44.

Vestiging Zuid, Walravenstraat 33, 3074 NL Rotterdam. Tel: 010 – 4 19 62 59.

(gegevens gecontroleerd op 28-2-2013)

 

Senioren

Ouderen kunnen hulp krijgen bij hun belastingaangifte bij de ANBO, PCOB en KBO.

Website ANBO: http://www.anbo.nl/

Website PCOB: http://www.pcob.nl/

Website KBO: http://www.kbozuidholland.nl/

 

Vakbond

Als men lid is van een vakbond dan kan men daar soms Belastingpapieren gratis laten invullen. Zo hebben FNV en CNV een belastingservice. Meer informatie op hun websites.

Website FNV: http://www.fnv.nl/publiek/

Website CNV: http://www.cnv.nl/

 

BESNIJDENIS MEISJES

Zie onder de “M” bij “Meisjesbesnijdenis”: http://www.socialekaartrotterdam.info/m.html

 

BEWINDVOERING

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiŽle zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiŽnt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiŽle beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene.

(bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap)

 

Buro Dageraad

Haagweg 149-BG

2281 AH Rijswijk

Tel: 070 – 4 06 56 50

E-mail: info@buro-dageraad.nl

Website: http://buro-dageraad.nl/

Beschermingsbewindvoering, budgetcoaching en budgetbeheer

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Humanitas FinanciŽle Hulpverlening

Locatie Rotterdam

Postbus 9099

3007 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 11 02 33 (ma, di en do van 9.00 – 12.30 uur)

Fax: 010 – 2 11 02 59

E-mail: fhv@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/

Aanbod: Inkomensbeheer, Beschermingsbewind en Schuldhulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Matiek BV

Postbus 127

2260 AC Leidschendam

Tel: 070 – 3 99 00 48

E-mail: info@matiek.nl

Website: http://www.matiek.nl/

Curatele en beschermingsbewind, (tijdelijk) budgetbeheer en budgetcoaching en begeleidingstrajecten bij schuldenproblematiek.

(gegevens gecontroleerd op 3-5-2012)

 

Ornithos Bewind

Ligusterbaan 1 (bezoek alleen op afspraak)

2908 LW Capelle aan den IJssel

Postbus 5172

2900 ED Capelle aan den IJssel

Tel: 06 – 12 82 70 06 (dagelijks spreekuur 09:30 uur tot 10:30 uur)

E-mail: bericht@ornithosbewind.nl

Website: http://www.ornithos.eu/

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap. Ornithos Dienstverlening is voor o.a. schuldhulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 23-8-2013)

 

BIJSTANDSUITKERING

Zie onder de “W” bij “WWB” (Wet Werk en Bijstand): http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

 

BIPOLAIRE STEMMINGSSTOORNIS

Zie onder de “M” bij “Manische Depressie”: http://www.socialekaartrotterdam.info/m.html

 

BISEKSUALITEIT

Zie voor hulpverlening rond biseksualiteit onder de “H” bij “Homoseksualiteit”: http://www.socialekaartrotterdam.info/h.html

 

BKR (Bureau Krediet Registratie)

Dodewaardlaan 1

4006 EA Tiel

Postbus 6080 

4000 HB Tiel

Tel: 0900 – 2 57 84 35

Fax: 0344 – 63 49 73

E-mail: info@bkr.nl

Website: http://www.bkr.nl/

Bureau Krediet Registratie informeert aangesloten organisaties over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt die organisaties bij hun afweging of het verantwoord is een nieuw krediet te verstrekken. Zo helpt BKR krediet- en betalingsrisico's te beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties te voorkomen.

Opvragen van registratie bij BKR kan via iedere bank (ook als men daar geen klant is). De kosten zijn € 4,95.

(gegevens gecontroleerd op 28-3-2013)

 

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Voor ‘Blinden en Slechtzienden’ zie onder de “G” bij “Gehandicapten”: http://www.socialekaartrotterdam.info/g.html

 

BORDERLINE

Stichting Borderline

Postbus 1147

3500 BC Utrecht

Tel: 030 – 2 76 70 71 (algemeen)

Tel: 030 – 2 76 70 72 (lotgenoten)

E-mail: stichting@stichtingborderline.nl

Website: http://www.stichtingborderline.nl/

Landelijke patiŽntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen. Men kan er terecht voor Lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

BOUMAN-GGZ

Zie onder de “V” bij “Verslavingszorg” : http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

BRAND

 

Brandweer Rotterdam Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

World Port Center (WPC)

Wilhelminakade 947

3072 AP Rotterdam
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam

Tel: 010 – 4 46 89 00

Fax: 010 – 4 46 89 99

Alarmnummer: 112

Website: http://www.brandweer.nl/rotterdam-rijnmond

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

Nederlandse Brandwondenstichting Nederland

Zeestraat 29

1941 AJ Beverwijk

Postbus 1015

1940 EA Beverwijk

Tel: 0251 – 27 55 55

Fax: 0251 – 21 60 59

Brandwondeninformatielijn: 0900 – 044 00 44

E-mail: info@brandwondenstichting.nl

Website: http://www.brandwonden.nl/

De Brandwonden Stichting is georganiseerd rondom 4 inhoudelijke programma's, die samenwerken om de doelstellingen te verwezenlijken: 'Preventie', 'Zorg', 'Kwaliteit van Leven' en 'Onderzoek'.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Vereniging van Mensen met brandwonden

Zeestraat 29

1941 AJ Beverwijk

Postbus 264

1940 AG Beverwijk

Tel: 06 – 28 92 44 94

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.mensenmetbrandwonden.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

Brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

Afdelingssecretaresse: 010 – 2 91 37 18

Brandwondeninformatielijn: 0900 – 044 0044

Website: http://www.maasstadziekenhuis.nl/Afdelingen_en_specialismen/Brandwondencentrum

Het brandwondencentrum is een acute opnameafdeling waar specialistisch opgeleid personeel wordt ingezet. In het brandwondencentrum worden mensen verpleegd met (ernstige) brandwonden.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Stichting Salvage

Prins Willem Alexanderlaan 701

7311 ST Apeldoorn

Tel: 055 – 5 26 19 30

E-mail: info@stichtingsalvage.nl

Website: http://www.stichtingsalvage.nl/

Stichting Salvage verzekert eerste hulp en opvang na brand. Ze spannen zich in om de vaak chaotische situatie na een brand zo veel mogelijk te stabiliseren. Het inschakelen van Stichting Salvage brengt geen kosten met zich mee. Deze zijn afgedekt in de polisvoorwaarden van alle brandverzekeraars.

(gegevens gecontroleerd op 22-5-2012)

 

BRIEFADRES (ook wel: postadres)

In de Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens (GBA) bestaat de mogelijkheid om bij het ontbreken van een woonadres een briefadres te kiezen, zodat men in de basisregistratie ingeschreven blijft. Een burger die in een gemeente verblijft moet door de overheid benaderd kunnen worden, en is daarom verplicht te kiezen voor een woonadres en bij het ontbreken van een woonadres voor een briefadres (een postbusnummer wordt niet geaccepteerd). Een briefadres is ook een primaire noodzakelijke voorwaarde om zaken te regelen zoals het reageren op de woonadvertenties als iemand een woonpas heeft, maar ook om te kunnen solliciteren op een betaalde betrekking. Inschrijving van een briefadres in het GBA is kosteloos.

 

Voor het aanvragen van een briefadres moet men schriftelijke toestemming hebben van de persoon die op het adres woont. Hiervoor kan men een standaardformulier aanvragen. In principe telt iemand die op een briefadres ingeschreven staat, niet mee als bewoner op dat adres. Als men als hoofdbewoner twijfelt over eventuele gevolgen (bijvoorbeeld voor uitkering of huurtoeslag), dan kan men het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat men toestemming verleent.

Alleen wanneer dakloosheid samengaat met het aanvragen van een WWB-uitkering bij de afdeling Stedelijke Zorg, kan Centraal Onthaal besluiten om een verwijsbrief af te geven voor een briefadres. Voorwaarde is dat de klant daadwerkelijk gebruik maakt van de nachtopvang.

Briefadressen worden in Rotterdam verstrekt door Stichting De Ontmoeting (’s Gravendijkwal 95, tel: 010 – 4 25 33 03) , het Leger des Heils (Westzeedijk 483, tel: 010 – 2 44 03 56), CVD Van Speyk en CVD de Hille, allen uitsluitend op verwijzing van Sozawe, afdeling Stedelijke Zorg, aan de Binnenrotte 158.

Die volgen het volgende beleid: Eerst inschrijving CWI, vervolgens aanvraag van daklozenuitkering met daarbij een voorschotregeling. Na een zoektermijn van twee maanden naar zelfstandige huisvesting (kamer of woning) wordt pas een verwijsbrief gegeven voor een postadres.

 

Voor jongeren kunt u proberen om een briefadres te krijgen via T-Plataan, Mathenesserlaan 261, 3021 HD Rotterdam (tel: 010 – 4 766 582).

 

Informatie Gemeente Rotterdam over briefadres: http://www.rotterdam.nl/product:briefadres

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2012)

 

BRIEVEN (Hulp bij lezen en beantwoorden)

Zie onder de “F” bij “Formulieren invullen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/f.html

 

BSN-NUMMER (voorheen Sofi-nummer)

Het BSN (Burger Service Nummer) is een uniek persoonsnummer en is op 26 november 2007 ingevoerd. Iedereen die zich bij een gemeente laat inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) krijgt zo'n nummer, als het niet al eerder is toegekend.

Als u een BSN van een cliŽnt nodig heeft en de persoon in kwestie weet dat nummer niet of is niet in staat dit te geven, kunt u het opvragen bij WVS. Daartoe heeft u een UZI-pas nodig.

Meer informatie: http://www.burgerservicenummer.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

BSO (Buitenschoolse opvang)

Zie verderop onder “Buitenschoolse opvang”.

 

BUDGET

 

Buro Dageraad

Haagweg 149-BG

2281 AH Rijswijk

Tel: 070 – 4 06 56 50

E-mail: info@buro-dageraad.nl

Website: http://buro-dageraad.nl/

Beschermingsbewindvoering, budgetcoaching en budgetbeheer

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Humanitas FinanciŽle Hulpverlening

Locatie Rotterdam

Postbus 9099

3007 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 11 02 33 (ma, di en do van 9.00 – 12.30 uur)

Fax: 010 – 2 11 02 59

E-mail: fhv@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/

Aanbod: Inkomensbeheer, Beschermingsbewind en Schuldhulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Kredietbank Rotterdam (KBR)

Prins Alexanderplein 21

3067 GC Rotterdam

Postbus 4291

3006 AG Rotterdam

Tel: 14010

E-mail: kredietbank@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/schulden

Men kan bij de KBR gebruik maken van budgetbeheer als men schulden heeft of als men wilt voorkomen dat men in de schulden komt. Men kan ook in budgetbeheer gaan als men het moeilijk vindt om met geld om te gaan. Als men in Budgetbeheer gaat, beheert de KBR het geld. De KBR betaalt van dat geld vaste lasten zoals huur, energie en zorgverzekering. Men krijgt per week of per maand geld om boodschappen te doen. Voor de burgers van Rotterdam is budgetbeheer gratis.

(gegevens gecontroleerd op 25-3-2013)

 

Matiek BV

Postbus 127

2260 AC Leidschendam

Tel: 070 – 3 99 00 48

E-mail: info@matiek.nl

Website: http://www.matiek.nl/

Curatele en beschermingsbewind, (tijdelijk) budgetbeheer en budgetcoaching en begeleidingstrajecten bij schuldenproblematiek.

(gegevens gecontroleerd op 3-5-2012)

 

Modus Vivendi

Stationsplein 1

3331 LL Zwijndrecht

Tel.: 078 – 78 90 790

Fax: 078 – 78 90 792

Website: http://www.modusvivendi.nl/

Budgetbeheer. Onafhankelijke instelling. Werken ook buiten kantooruren. Doelgroep: particulieren die niet meer geholpen kunnen worden door overheidsinstanties.

Doen ook bewind voering in het kader van de WSNP.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

NIBUD (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting)

Hekelsteeg 6

3511 AK Utrecht

Postbus 19250

3501 DG Utrecht

Tel: 030 – 23 91 350

Fax: 030 – 23 91 399

E-mail: contactformulier op de website

Website: www.nibud.nl

Budgetvoorlichting op allerlei gebied, wonen, voeding, kinderen etc.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

BUITENSCHOOLSE OPVANG

 

Kinderopvang Bimbola

Kortenaerstraat 1

3012 VB Rotterdam

Tel: 010 – 2 13 20 27

E-mail: info@bimbola.nl

Website: http://www.bimbola.nl/

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang op diverse locaties.

(gegevens gecontroleerd op 18-6-2012)

 

Kinderopvang IJsselmonde (SKOIJ)

Groene Tuin 289 (Hoofdkantoor)

3078 KG Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 06 37

Fax: 010 – 4 82 48 75

E-mail: info@skoij.nl  

Website: www.skoij.nl

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang op diverse locaties in IJsselmonde.

(gegevens gecontroleerd op 28-9-2012)

 

KindeRdam (voorheen ‘Tante Saar’ van het CVD)

Schiekade 34

3032 AJ Rotterdam

Postbus 2150

3000 CD Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 00 33

Fax: 010 – 4 43 00 34

E-mail: info@kinderdam.nl

Website: http://www.stip-kinderopvang.nl/

KindeRdam biedt kinderopvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Van hele dagopvang, Buitenschoolse opvang (Voorschoolse, Tussenschoolse, Naschoolse opvang en Vakantieopvang) en Plusopvang tot en met peuterspeelzalen.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Kinderopvang Het Steigertje

Hoogstraat 66a (servicebureau)

3011 PT ROTTERDAM

Tel: 010 – 2 06 07 11

E-mail: info@steigertje.nl

Website: http://www.steigertje.nl/

Kinderopvang en buitenschoolse opvang op diverse locaties.

(gegevens gecontroleerd op 28-9-2012)

 

Kinderopvang Zazou

Rozenlaan 115

3051 LP Rotterdam

Tel: 010 – 4 22 38 00

E-mail: info@kdvzazou.nl

Website: http://kinderopvangzazou.nl/

Kinderopvang en buitenschoolse opvang op diverse locaties in Hillegersberg en Schiebroek.

(gegevens gecontroleerd op 26-7-2012)

 

BULGAREN

 

Bulgarije (Ambassade)

Duinroosweg 9

2597 KJ Den Haag

Tel: 070 – 350 30 51

Fax: 070 – 3 58 46 88

E-mail: Embassy.Hague@mfa.bg

Website: http://www.mfa.bg

(gegevens gecontroleerd op 20-4-2012)

 

BUREAU VOOR RECHTSHULP

Het Bureau voor Rechtshulp is in 2005 opgeheven. De werkzaamheden zijn overgenomen door het Juridisch Loket. Zie onder de “J” bij “Juridisch Loket” : http://www.socialekaartrotterdam.info/j.html

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

BURENPROBLEMEN

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

Postbus 381

2600 AJ Delft

Tel: 015 – 30 10 235

E-mail: info@nsg.nl

Website: www.nsg.nl

Hebben (koop)folders over het verminderen van geluidsoverlast.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Buurtbemiddeling Rotterdam

E-mail: rotterdam@buurtbemiddeling.org

Website: www.buurtbemiddeling.org

Buurtbemiddeling helpt bij problemen tussen buren. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, blaffende honden, stank, rommel, pesterijen, vernieling, enzovoort. Buurtbemiddelaars gaan aan tafel met buren die een conflict hebben met elkaar en daar zelf niet meer uitkomen. Samen zoeken ze naar een passende oplossing.

(gegevens gecontroleerd op 28-2-2013)

 

BURGER OORLOGSLACHTOFFERS

De Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) biedt financiŽle ondersteuning aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld, of slachtoffer waren van de Bersiap-periode in het voormalige Nederlands-IndiŽ. Ook weduwen, weduwnaars en minderjarig volle wezen van burger-oorlogsslachtoffers kunnen financiŽle ondersteuning krijgen.

Zie onder de “W” bij WUBO (Wet Uitkering BurgerOorlogslachtoffers): http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

BURN-OUT

Kobussen & Partners

Pleinweg 26 d

3083 ED Rotterdam

Tel: 073 – 5 22 05 03

Fax: 073 – 5 21 08 21

E-mail: info@kobussen-partners.nl

Website: http://www.kobussen-partners.nl/

Psychologische behandelingen binnen de eerstelijn voor zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Gespecialiseerd in psychologische onderzoeken, ook bij zowel kinderen als volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

Praktijk voor Zelfmanagement

Goudsesingel 78, unit 15

3011 KD Rotterdam

Tel: 06 – 58 93 71 31

Website: http://www.praktijkvoorzelfmanagement.nl/

Psychologische begeleiding en coaching. Specialisme is het begeleiden van mensen die te maken krijgen met werkstress, overspannenheid, burn-out en andere arbeid gerelateerde problematiek.

(gegevens gecontroleerd op 3-8-2013)

 

BUURTBEMIDDELING

 

Buurtbemiddeling Rotterdam

E-mail: rotterdam@buurtbemiddeling.org

Website: www.buurtbemiddeling.org

Buurtbemiddeling helpt bij problemen tussen buren. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, blaffende honden, stank, rommel, pesterijen, vernieling, enzovoort. Buurtbemiddelaars gaan aan tafel met buren die een conflict hebben met elkaar en daar zelf niet meer uitkomen. Samen zoeken ze naar een passende oplossing.

(gegevens gecontroleerd op 28-2-2013)

 

Zie voor adressen per deelgemeente: http://www.socialekaartrotterdam.info/perdeelgemeente.html

Sociale Kaart Rotterdam Plus