SOCIALE KAART ROTTERDAM

Deelgemeente Feijenoord

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Deelgemeente Feijenoord

Onder de Deelgemeente Feijenoord vallen de volgende postcodes en buurten:

3071 Noordereiland, Feijenoord

3072 Katendrecht, Afrikaanderbuurt, Kop van Zuid

3073 Bloemhof, Strevelswijk

3074 Hillesluis

3075 Vreewijk

Deelgemeente Feijenoord op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Feijenoord

 

ALLOCHTONEN

Hillekop

Hillelaan 13

3072 JB Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233 (klantenservice Aafje)

Website: www.aafje.nl

Dinsdag van 09.00-12.00 uur inloop voor Turkse senioren.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Inloop Afrikaanderplein

Afrikaanderplein 7

3072 EA Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233 (klantenservice Aafje)

Website: www.aafje.nl

Dinsdag van 13.00-16.00 uur inloop voor Turkse senioren.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Werkgroep Surinamers Feijenoord

Christiaan de Wetstraat 77a

3072 VC Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 99 85

E-mail: swamie44@hotmail.com

Doel van de organisatie: Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van Surinamers en het bevorderen van een harmonieuze multiculturele samenleving tussen allochtone en autochtone Nederlanders.

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

ALZHEIMER

Zie onder “Ouderen”.

 

APOTHEKEN

Apotheek Feijenoord

Beyerlandselaan 112

3074 EN Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 35 81

Fax: 010 – 4 19 97 01

E-mail: feijenoord@benuapotheek.nl

Website: https://feijenoord.benuapotheek.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Apotheek Noordereiland

Rosestraat 91

3071 JP Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 03 08

Fax : 010 – 4 23 07 94

E-mail: noordereiland@mediq-apotheek.nl

Website: https://noordereiland.mediq-apotheek.nl

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2012)

 

BEWONERSORGANISATIES

Bewoners Organisatie Afrikaanderwijk (BOA)

Hilledijk 75

3072 RD Rotterdam

Tel: 010 – 2 97 38 38

E-Mail: boa@afrikaanderwijk.nl 

Klachtenmeldpunt wonen en woonomgeving; wijkinformatiepunt; hulpverlening.

Geopend: ma, vr 9.00-13.00 uur; di, wo, do 9.00-13.00 uur en 14.00-16.00 uur. Daarnaast op afspraak.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Bewonersorganisatie Bloemhof (BOB)

Lange Hilleweg 59

3073 BJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 06 78

Fax: 010 – 4 84 28 31

E-mail: info@bloemhof.org

Website: http://www.bloemhof.org/

Spreekuur wijkwinkel: ma t/m do 10.00-12.00 uur.

De BOB stopt per 1-1-2013.

 (gegevens gecontroleerd op 19-12-2012)

 

Bewonersorganisatie Feijenoord/ Kop van Zuid (BOF)

Persoonsstraat 20

3071 EH Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 94 66 / 4 84 92 10

E-Mail: bofkvz@zonnet.nl

Spreekuur: ma t/m vr 9.00-12.00 uur

Geopend: ma t/m do 9.00-17.00 uur en vr 9.00-12.30 uur

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Bewonersorganisatie Hillesluis (BOH)

Wijkgebouw Het Kopblok

Riederlaan 200

3074 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 32 23 04

E-Mail: info@hillesluis.nl

Spreekuur: ma t/m vr 9.00-11.30 uur

Geopend: ma t/m vr 9.00-17.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV) / Wijkwinkel Trefpunt

Dreef 83

3075 HB Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 55 55

E-Mail: bestuur@bov-rotterdam.nl

Geopend: ma t/m do 9.00-16.30 uur

Spreekuur Wijkwinkel Trefpunt: ma t/m do 10.00-12.00 uur. en 13.00-15.00 uur

Samenwerkingsverband van verschillende bewonersgroepen in Vreewijk.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Bewonersvereniging Noordereiland (BVN)

Maaskade 39

3071 NB Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 22 66

E-Mail: bvnoordereiland@hetnet.nl

Spreekuur: ma, di, wo 10.00-12.00 uur; do en vr 9.00-11.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Katendrechtse Bewoners Organisatie (KBO)

Fruitlaan 6

3072 WK Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 27 43

Fax: 010 – 4 85 36 96

E-mail: katendrecht@planet.nl

Website: http://katendrechtsebewonersorganisatie.wordpress.com/

Geopend: ma t/m vr 9.00-16.30 uur

(gegevens gecontroleerd op 6-12-2012)

 

Huurdersvereniging VreLom

Groene Hilledijk 585

3075 EL Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 15 56

E-Mail: vrelom@planet.nl

Vereniging huurders van woningbouwvereniging Vreewijk/Lombardijen.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Vereniging Huurdersplatform OWG

Postbus 5930

3008 AX Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 45 13

Belangenbehartiging van alle huurders van OWG

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

Stichting Bewonersondersteuning Deelgemeente Feijenoord BDF

Putselaan 68

3074 JD Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 88 24

E-Mail: info@st-bdf.nl

Instelling voor ondersteuning aan bewoners in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Feijenoord/Kop van Zuid, Noordereiland, Hillesluis, Katendrecht en Vreewijk

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2011)

 

BUURTBEMIDDELING FEIJENOORD

Informatiecentrum

Slag 7

3075 AH Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 66 98

Open: maandag: 18.00 - 20.00, dinsdag: 10.00 - 12.00 en woensdag: 9.00 - 11.00

2e locatie

Burgemeester Hoffmanplein 14

3071 XJ Rotterdam

E-mail: info@buurtbemiddeling-feijenoord.nl

Website: www.buurtbemiddeling-feijenoord.nl

Buurtbemiddeling is er voor bewoners in de wijk, die problemen of ruzie hebben met de buren. Het richt zich op herstel van communicatie en op (het ontwikkelen van) de kracht van mensen om zelf hun conflicten op te lossen.

(gegevens gecontroleerd op 28-2-2013)

 

DEELGEMEENTE FEIJENOORD

Stadswinkel Feijenoord

Maashaven OZ 230

3072 HS Rotterdam

Postbus 9555

3007 AN Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 60 00

Fax: 010 – 2 91 60 99

Let op: De Stadswinkel werkt alleen op afspraak. Afspraak maken via tel: 14010.

E-mail: info@feijenoord.rotterdam.nl

Website: http://www.feijenoord.rotterdam.nl/

(gegevens gecontroleerd op 23-6-2012)

 

DOSA-REGISSEUR

John Vos

Tel: 010 – 2 91 60 55

E-mail: dosa@feijenoord.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/eCache/TER/10/11/566.html

DOSA staat voor Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak. Het doel van DOSA is het tijdig voorkůmen van ernstig probleemgedrag bij jongeren in een bepaalde deelgemeente. Verder het tegengaan en bestrijden van hinderlijk en overlastgevend gedrag onder jongeren in die deelgemeente. DOSA zorgt er, samen met de partners, voor dat risico - en probleemjongeren (weer) naar school of aan het werk gaan of indien nodig in een hulpverleningstraject geplaatst worden.

DOSA richt zich op alle jongeren tot 23 jaar, die binnen een bepaalde deelgemeente wonen en problemen hebben. Die problemen kunnen gaan over slechte omstandigheden in het gezin. Maar ook over financiŽn, huisvesting, gezondheid, school, werk of problemen met politie en justitie en relaties of sociale omgeving. Het gaat om zware problematiek die de mogelijkheden en capaciteit van de professional te boven gaat. Of er is sprake van overlast. De aanpak richt zich niet alleen op individuen maar soms ook op een heel gezin.

(gegevens gecontroleerd op 8-5-2012)

 

FYSIOTHERAPEUTEN

Fysiotherapie Rotterdam

Rosestraat 123

3071 JP Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 09 78

E-mail: info@fysiotherapierotterdam.nl

Website: http://www.fysiotherapierotterdam.nl/

(gegevens gecontroleerd op 4-9-2012)

 

HUISARTSEN

Gezondheidscentrum Randweg

Sandelingplein 16 e

3075 AG Rotterdam

Tel: 010 – 4 32 99 33

E-mail: info@gcrandweg.nl

Website: www.gcrandweg.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2013)

 

JONGEREN / KINDEREN

 

Zie ook hierboven onder “DOSA-regisseur”.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Feijenoord
Maashaven o.z. 218
3072 HS ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgfeijenoord.nl/

Het CJG is een wijkgerichte basisvoorziening waar alle kinderen, ouders, jongeren en professionals welkom zijn met hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien.

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Stichting College Hillesluis

Beijerlandselaan 34 (bezoekadres)

3074 EK Rotterdam

Tel: 06 – 47 57 67 61

E-mail: info@collegehillesluis.nl

Website: http://www.collegehillesluis.nl/

Stichting College Hillesluis biedt jongeren uit Hillesluis een programma van werk en trainingen waarmee een stevig CV gebouwd kan worden. Tegelijkertijd stellen de jongeren zich door hun werkzaamheden in dienst van de wijk waardoor netwerken ontstaan, de veiligheid (objectief en subjectief) verbetert en de sociale cohesie duurzaam hersteld kan worden.

(gegevens gecontroleerd op 20-12-2011)

 

De Katrol

Brede Hilledijk 86 a

3072 KK Rotterdam

Tel: 06 – 29 42 50 10

E-mail: info@dekatrol.nl

Website: www.dekatrol.nl

Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning thuis aan jonge kinderen uit achterstandswijken in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord.

(gegevens gecontroleerd op 23-8-2012)

 

Rotterdam Children’s Zone

E-mail: childrenszone@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/childrenszone

Doelgroep: kinderen van 0 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Door een combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren wordt gewerkt naar een goede baan en/of vervolgopleiding voor de jongeren. Het project loopt in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. Omdat de meeste kinderen uit deze wijken ook buiten deze zone naar het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid gaan, maken ook de scholen voor voortgezet onderwijs in de deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde deel uit van de Rotterdam Children’s Zone.

(gegevens gecontroleerd op 6-11-2012)

 

Voorleesexpress

Henegouwerplein 16

3021 PM Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 30 22

E-mail: rotterdam@voorleesexpress.nl

Website: http://www.voorleesexpress.nl/

Een voorlezer komt wekelijks bij een gezin thuis, waar de kinderen opgroeien met een taalachterstand. Ze leest twintig keer voor in het gezin, op een vaste avond en een vaste tijd. Samen met de ouders kijkt ze hoe het voorlezen een blijvende plek kan krijgen in het gezin. De VoorleesExpress is voor alle kinderen tussen de 2 en 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. De Voorleesexpress is actief in de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen/Crooswijk, en Noord.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

LETS RUILWINKEL

Feijenoord

Polderlaan 48a

3074 ME Rotterdam

Tel: 010 – 2 15 16 57

Website: http://www.lets-rotterdam.nl

In de ruilwinkels kunnen zowel goederen als diensten geruild worden. De ruilwinkels zijn bedoeld voor armoedebestrijding, als sociaal vangnet en om nieuwe kansen te creŽren voor de vaardigheden van de deelnemers.

(gegevens gecontroleerd op 16-12-2012)

 

MAATSCHAPPELIJK WERK

 

MOtieF (Maatschappelijke Dienstverlening in de Deelgemeente Feijenoord

Wijkgebouw Kamelia (hoofdkantoor)

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 18 97

Website: http://www.swf.nl/

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Aanmeldingen voor maatschappelijk werk kunnen rechtstreeks, dan wel via de Vraagwijzer. Maatschappelijk werk is aanwezig voor aanmeldingen op vraagwijzerlocaties.

 

Locaties Vraagwijzer:

 

Noord, Hilledijk 81a, 3072 RD Rotterdam

Middengebied, Putsebocht 89, 3073 HE Rotterdam (wijkgebouw Kamelia)

Zuid, Sandelingenplein 16 e, 3075 AG Rotterdam (MFA ’t Slag)

Centraal tel: 010 – 4 23 78 20

De vraagwijzers zijn dagelijks geopend van 09.00 – 12.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Kantoorlocaties Maatschappelijk werk:

 

Bloemhof

Wijkgebouw Kamelia

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 18 97

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Feijenoord, Kop van Zuid, Noordereiland, Katendrecht en Afrikaanderwijk

Brede Hilledijk 99

3072 NB Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 99 44

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Hillesluis

Het Ravennest

Walravenstraat 33

3074 NL Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 62 59 of 010 – 4 32 20 72

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Vreewijk

Wijkgebouw De Brink

Dreef 71

3075 HA Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 51 00

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Bij Acute hulpvragen:

CVD-Bureaudienst

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 2 43 81 00

Website: www.cvd.nl 

Geopend op werkdagen van 09.00-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur. Men kan zonder afspraak langs komen.

Indien er acute vragen of problemen zijn en er zijn wachtlijsten zijn bij het maatschappelijk werk in de deelgemeente, dan kan men terecht bij CVD-Bureaudienst. CVD-Bureaudienst heeft als werkgebied heel Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

MANTELZORG

SWF Mantelzorg ondersteuning / Mantelzorgkring Feijenoord

Wijkgebouw Kamelia

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 18 97

Fax: 010 – 4 84 19 27

E-mail: bert.van.oostenbrugge@swf.nl

Website: www.swf.nl en www.hefgroep.nl

(gegevens gecontroleerd op 26-7-2011)

 

ONBENUTTE KWALITEITEN

OK-Bank

Wijkcentrum De Doorbraak

Oranjeboomstraat 209

3071 SJ Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 99 44

OK-Bank BOA

Hilledijk 85 a

3072 RD Rotterdam

Tel: 010 – 2 97 38 38

OK-Bank Oleander

Oleanderplein 43

3073 JX Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 69 22

OK-Bank De Brink

Dreef 74

3075 HC Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 51 00

E-mail: info-ok@swf.nl

Website: http://www.ok-feijenoord.nl/

Onbenutte Kwaliteiten begeleidt en activeert mensen met het doel hen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Ze bieden trajecten die gericht zijn op zelfredzaamheid en het voorkomen van maatschappelijk isolement.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2011)

 

OUDEREN

Alzheimer Cafťs

Een Alzheimer Cafť is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeŽn, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Rotterdam – Feijenoord

Simeon en Anna

'De Orangerie'

Strevelsweg 350

3075 BZ Rotterdam

Contactpersoon: Ellen van de Pas (010 – 4 39 32 00)

Elke tweede donderdag van de maand, 19.30 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 22-8-2012)

 

Hillekop

Hillelaan 13

3072 JB Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233 (klantenservice Aafje)

Website: www.aafje.nl

Dinsdag van 09.00-12.00 uur inloop voor Turkse senioren.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Inloop Afrikaanderplein

Afrikaanderplein 7

3072 EA Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233 (klantenservice Aafje)

Website: www.aafje.nl

Dinsdag van 13.00-16.00 uur inloop voor Turkse senioren.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Laurens – ’t Slag

Sandelingplein 16 h

3075 AG Rotterdam

Tel: 0800 – 5 88 66 78

Website: www.laurens.nl

Ontmoetingscentrum voor mensen met lichte tot matige dementie die thuis wonen ťn hun mantelzorgers. (per september 2012)

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Ouderenwerk Stichting Welzijn Feijenoord

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 18 97

E-mail: info-oaw@swf.nl

Website: http://www.swf.nl/

(gegevens gecontroleerd op 1-1-2011)

 

Stichting Ouderen Feijenoord

Polderlaan 24A

3074 ME Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 04 11

E-mail: info@ouderenfeijenoord.nl

Website: http://www.ouderenfeijenoord.nl/

Organisatie die bezig houdt met Maatschappelijke vraagstukken en die werkt aan verbetering en vernieuwing van de zorg- en dienstverlening aan Marokkaanse  ouderen in deelgemeente Feijenoord.

(gegevens gecontroleerd op 26-12-2011)

 

Zie ook verderop onder “Verpleeghuizen”.

Zie ook verderop onder “Verzorgingshuizen”.

 

SOZAWE

Sozawe/UWV Werkplein

Voor de deelgemeenten: Feijenoord, IJsselmonde, Charlois, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg:

Werkplein Herenwaard

Herenwaard 21

3078 AK Rotterdam

Tel: 14010

Voor vragen over werk of het aanvragen van een WWB-uitkering.

(gegevens gecontroleerd op 3-5-2012)

 

TAALCURSUS

Zie hieronder bij ‘Wijkcentrum Hillesluis’.

 

TANDARTSEN

Tandartspraktijk Laan op Zuid

Vancouvergebouw

Laan op Zuid 2

3071 AA Rotterdam

Tel: 010 – 8 20 97 84

E-mail: info@tandartslaanopzuid.nl

Website: http://www.tandartslaanopzuid.nl/

(gegevens gecontroleerd op 7-3-2013)

 

VERPLEEGHUIZEN

Humanitas – De Steenplaat

Persoonshaven 650

3071 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 57 77

Fax: 010 – 4 84 37 70

E-mail: info-sp@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl 

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

VERZORGINGSHUIZEN

De Steenplaat

Persoonshaven 650

3071 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 57 77

Fax: 010 – 4 84 37 70

E-mail: info-sp@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

VRAAGWIJZER

Met vragen over zorg, welzijn en wonen kan men terecht bij VraagWijzer. Speciaal opgeleide consulenten helpen in een persoonlijk gesprek verder. VraagWijzer adviseert, ondersteunt, verwijst door, begeleidt en zoekt in overleg met de cliŽnt naar een passende oplossing.

Centraal tel: 010 – 4 23 78 20

Email: info@vraagwijzerfeijenoord.nl

De vraagwijzers zijn ma t/m vr geopend van 09.00 – 12.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Noord

Hilledijk 81a

3072 RD Rotterdam

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Middengebied

Wijkgebouw Kamelia

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

Zuid

MFA ’t Slag

Sandelingenplein 16 e

3075 AG Rotterdam

(gegevens gecontroleerd op 1-11-2012)

 

WERK

Sozawe/UWV Werkplein

Voor de deelgemeenten: Feijenoord, IJsselmonde, Charlois, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg:

Werkplein Herenwaard

Herenwaard 21

3078 AK Rotterdam

Postbus 51022

3007 GA Rotterdam

Tel: 010 – 8 50 24 10

Fax: 010 – 8 50 24 11

E-mail: klantenservice.rotterdamdwarsdijk@uwv.nl

Website: http://www.uwv.nl/

Voor vragen over werk of het aanvragen van een WW-uitkering.

(gegevens gecontroleerd op 12-12-2012)

 

Zie ook onder “Onbenutte kwaliteiten”.

 

WIJKCENTRUM HILLESLUIS

Stichting Bij Corrie

Riederlaan 200

3074 CL Rotterdam

Tel: 010 – 7 42 04 66

E-mail: info@bijcorrie.org

Website: http://bijcorrie.org/

Organiseren allerlei activiteiten die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling ťn die de culturele en maatschappelijke samenhang in de wijk bevorderen, waaronder de taalcursus Taal Dichtbij!.

(gegevens gecontroleerd op 27-8-2013)

 

WIJKPASTORAAT

Wijkpastoraat Bloemhof

Welkomstcentrum De Put

Putseplein 28

3073 HT Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 72 23

E-mail: pow-bloemhof@planet.nl

Website: http://www.wijkpastoraatbloemhof.nl/

(gegevens gecontroleerd op 7-12-2012)

 

ZICHTBARE SCHAKELS

Bloemhof/Hillesluis

Gezondheidscentrum ’t Slag

Sandelingplein 16e

3075 AG Rotterdam

Website: http://www.zichtbareschakelsrotterdam.nl/

Kelly Chvasta (Bloemhof)

Tel: 06 – 10 07 05 73

E-mail: k.chvasta@zsrotterdam.nl

Hans de Knegt (Bloemhof/Hillesluis)

Tel: 06 – 30 62 30 60

E-mail: h.deknegt@zsrotterdam.nl

Een Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die kan helpen bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Vragen over chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of problemen in de woonsituatie: de wijkverpleegkundige biedt een luisterend oor en denkt mee om een oplossing te vinden.

(gegevens gecontroleerd op 14-9-2013)

Sociale Kaart Rotterdam Plus