SOCIALE KAART ROTTERDAM

F

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

F

 

 

 

FAALANGST

 

Handige website: http://www.faalangst.nl/

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

FAILLISSEMENT

Zie verderop bij “FinanciŽn” .

 

FAMILIE

Tracingteam Rotterdam (onderdeel van het Rode Kruis)
Leeuwenstraat 9-11
3011 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 06 06 15

Website: http://www.rodekruis.nl/

Spreekuur donderdag 10 – 12 uur.

Zoeken van familie in ramp- en oorlogsgebieden.

(gegevens gecontroleerd op 29-7-2011)

 

CVD - FIOM

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: www.cvd.nl

CVD FIOM Rotterdam is er voor iedereen die wil praten over zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, het verlies van een baby, ongewenst kinderloos zijn of het willen zoeken naar natuurlijke ouders of kinderen. CVD FIOM biedt hulp bij praktische en emotionele problemen en geeft informatie en advies over medische, juridische en financiŽle vragen. Ze zoeken ook naar bloedverwanten, zoals natuurlijke ouders, broers of zussen.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

FAMILIES FIRST

Families First is een intensieve vorm van gezinshulpverlening voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Gedurende een periode van 4 weken biedt een gezinsmedewerker begeleiding aan het gehele gezin. Tijdens de behandeling is de gezinsmedewerker 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Het doel van de behandeling is het gezin

bij elkaar houden en uithuisplaatsing voorkomen.

Men kan zich aanmelden voor Families First via Bureau Jeugdzorg.

 

Stek

Families First Rotterdam

Burgemeester van Walsumweg 846

3011 MZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 73 05

Fax: 010 – 2 90 72 99

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

William Schrikker Groep

Postbus 12685

1100 AR Amsterdam

Tel: 020 – 7 40 00 00

Fax: 020 – 600 35 44

E-mail: info@wsg.nu

Website: http://www.williamschrikkergroep.nu/

Voor jongeren met een verstandelijke beperking en hun familie.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2011)

 

FILIPINO’S

 

Consulaat-Generaal van de Republiek der Filipijnen

Lloydstraat 300, Kamer 13-05

3024 EA Rotterdam

Tel: 010 – 4 48 60 24

Fax: 010 – 4 48 60 20

E-mail: info@hon-consulate-general-ph.nl

Website: http://www.philembassy.nl

(gegevens gecontroleerd op 29-1-2013)

 

Stichting Bayanikan Rotterdam

p/a Dona Daria Centrum voor vrouwen en emancipatie

Gerard Scholtenstraat 129

3035 SJ Rotterdam

Open: dinsdag en woensdag van 10.00-16.00 uur.

Tel: 06 – 34 87 53 10

Website: http://www.bayanihan.nl/

Doel: Hulpverlening aan Filipijnse vrouwen.

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Friends of United Filipino Seafarers

Spoorsingel 86a

3033 GN Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 83 00

Fax: 010 – 4 66 83 00

E-mail: bramirez@planet.nl

Website: http://www.ufs.com.ph/

Doel: steungroep voor Filipijnse zeelieden. Voor betere omstandigheden en voorwaarden aan boord. Activiteiten: scheepsbezoek, bemiddeling in sociale of juridische problemen aan boord.

 

FINANCIňLE HULPVERLENING EN/OF INFORMATIE ROND FINANCIňN

 

Recht op geld

Op de website www.rechtopgeld.nl kan nagekeken worden of men recht heeft op geld.

(gegevens gecontroleerd op 19-1-2012)

 

Extra bijdrage voor ouderen

Als iemand 65 jaar of ouder is en van een minimuminkomen moet rondkomen, kan er een beroep worden gedaan op het ouderenteam in de buurt. Het ouderenteam helpt bij de aanvraag voor een extra financiŽle bijdrage voor zaken die met het vaste inkomen niet kunnen worden betaald. Met het ouderenteam kunnen ook niet-materiŽle zaken worden besproken zoals onveiligheid, eenzaamheid of behoefte aan zorg. Bel hiervoor naar 0800-1545 en vraag naar het ouderenteam in de buurt.

 

Tips voor besparen

Download hier een document met tips voor besparen, dat u aan uw cliŽnten mee kunt geven: https://docs.google.com/document/d/1-D4Uxj19l_pqrEjMk0rx14yi_kQXXf5UJ-lb1mQ2axw/edit?hl=en_US#

 

Humanitas FinanciŽle Hulpverlening

Locatie Rotterdam

Postbus 9099

3007 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 11 02 33 (ma, di en do van 9.00 – 12.30 uur)

Fax: 010 – 2 11 02 59

E-mail: fhv@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.humanitasfinancielehulpverlening.nl/site/

Aanbod: Inkomensbeheer, Beschermingsbewind en Schuldhulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Inkomen en Schulden (CVD)

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: www.cvd.nl

CVD Inkomen & Schulden (I&S) begeleidt mensen met problematische schulden. Ze verzorgen de aanmelding en toeleiding voor schuldsanering bij de Kredietbank Rotterdam. Samen met de cliŽnt werken ze aan de eventueel achterliggende problemen. Daarnaast geeft CVD I&S budgetcursussen. Aanmelding voor CVD I&S alleen via de KBR.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Kredietbank Rotterdam

Prins Alexanderplein 21

3067 GC Rotterdam

Postbus 4291

3006 AG Rotterdam

Tel: 14010

E-mail: kredietbank@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/schulden

Schuldhulpverlening. De kredietbank Rotterdam adviseert, begeleidt en ondersteunt bij de aanpak van financiŽle problemen. De KBR is een afdeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Is men al klant van SoZaWe? Dan kunt men voor advies en ondersteuning bij geldproblemen en het aanpakken van schulden terecht bij zijn/haar klantmanager.

Als men in Rozenburg woont, dan ken men in de stadswinkel Rozenburg een afspraak maken voor het spreekuur voor schuldhulpverlening. Inwoners van Charlois, Noord, Hoogvliet en IJsselmonde gaan niet naar de Kredietbank in Prins Alexander, maar naar de Vraagwijzer in de deelgemeente.

Ambtenaren van de Gemeente Rotterdam met schulden moeten door het bedrijfsmaatschappelijk werk van de Gemeente bij de KBR worden aangemeld.

De KBR is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 16:30 uur. Komt men voor het eerst bij de KBR, dan kan men tussen 08.30 en 12.00 uur langskomen voor een eerste gesprek. Op maandag, woensdag en vrijdag kan men van 08.30 tot 12.00 en van 13:00 tot 16:00 uur papieren bij de KBR inleveren. Dat heet het inleverspreekuur.

 (gegevens gecontroleerd op 25-3-2013)

 

Voorwaarden voor de KBR:

- Men wil de schulden aflossen. Men zet zich hiervoor actief in en maakt geen nieuwe

  schulden.

- Men houdt zich aan de met de Kredietbank Rotterdam gemaakte afspraken.

- Men betaalt de maandelijkse vaste lasten (huur, energie- en ziektekosten) zo veel mogelijk via een automatische incasso.

- Men geeft de Kredietbank Rotterdam volledig inzicht in de totale financiŽle situatie. Denk hierbij aan uw (gezamenlijke) inkomen, uw uitgaven, schulden en andere verplichtingen.

- Als men gehuwd of samenwonend is, is men verplicht samen met de partner te komen op de afspraken met de Kredietbank Rotterdam.

- Men geeft de Kredietbank Rotterdam toestemming om informatie te vragen bij schuldeisers en/of andere instanties, of met hen te overleggen. Dit doen de KBR om te helpen met de financiŽle problemen.

- Huurkoopartikelen, ofwel artikelen op afbetaling moet men terug brengen.

- Is men in het bezit van een auto, dan moet men deze verkopen (tenzij de auto aantoonbaar noodzakelijk is voor werk of gezondheid).

- De mogelijkheid bestaat dat men de eigen woning moet verkopen.

Bij schulden onder de € 2500,- kan men bij de KBR een lening krijgen, daarboven wordt het een schuldhulpverleningtraject.

 

Modus Vivendi

Stationsplein 1

3331 LL Zwijndrecht

Tel.: 078 – 78 90 790

Fax: 078 – 78 90 792

Website: http://www.modusvivendi.nl/

Budgetbeheer. Onafhankelijke instelling. Werken ook buiten kantooruren. Doelgroep: particulieren die niet meer geholpen kunnen worden door overheidsinstanties.

Doen ook bewind voering in het kader van de WSNP.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

NIBUD (Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting)

Hekelsteeg 6

3511 AK Utrecht

Postbus 19250

3501 DG Utrecht

Tel: 030 – 23 91 350

Fax: 030 – 23 91 399

E-mail: contactformulier op de website

Website: www.nibud.nl

Budgetvoorlichting op allerlei gebied, wonen, voeding, kinderen etc.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Faillissement

Moet worden aangevraagd bij de Arrondissementsrechtbank (Kop van Zuid).

Bij een faillissement kan de houder van de vennoot­schap privť aansprakelijk worden gesteld als er sprake is van een aantoonbaar wanbeleid of wanbeheer. Er zijn echter altijd meerdere vennoten. Dit betekent dat de aansprakelijkheid wordt gedeeld! Ook moet er een boekhouding zijn. Bij afwezigheid van een boekhouding kom je al snel in het gebied van wanbeheer!

Er wordt een curator aangesteld die alle correspondentie zal gaan beheren wat buiten­gewoon belastend kan zijn voor een cliŽnt! De hulp van een advocaat is hiervoor bijna niet te ontbe­ren.

Een in dit onderwerp gespeci­aliseerd advocatenkantoor is:

Van Harmelen, Beijneveld en Van Houten

World Trade Center

Beursplein 37 – 5e etage

3011 AA Rotterdam

Tel: 010 – 2 05 11 66

Fax: 010 – 4 12 40 11

Website: www.vhb.nl/

Een andere mogelijkheid is:

Surseance van betaling Wat niets anders is dan een uitstel van betaling voor ongeveer een half jaar. Dit is vaak de voorfase van een faillissement.

 

Stichting Leergeld Rotterdam

Postbus 21457

3001 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 40 01 89 (tel. spreekuur maandag en donderdag 10.00-12.00 uur)

E-mail: info@leergeldrotterdam.nl

Website: http://www.leergeld.nl/rotterdam

Biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een armoedesituatie. Men kan een gift krijgen, een renteloos voorschot of een renteloze lening. Er kan bijvoorbeeld een bijdrage aangevraagd worden voor sportclub, muziekles, werkweken of schoolmateriaal.

(gegevens gecontroleerd op 25-4-2013)

 

Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSa)

Jufferkade 66

3011VW Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 15 16

E-mail: mail@rosarotterdam.nl

Website: http://www.rosarotterdam.nl/

Netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Vakantieweken Rotterdam

Antwoordnummer 30223

3030 VB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 40 12 (do en vr 10.00-17.00 uur)

E-mail: info@vakantiewekenrotterdam.nl

Website: www.vakantiewekenrotterdam.nl

Vakanties voor gezinnen en ouderen uit Rotterdam met weinig geld. Voorwaarde: men heeft kinderen tot en met 10 jaar of is boven de 60 jaar. Het maatschappelijk werk kan een aanvraag indienen. Als men klant is bij SoZaWe, kan de klantmanager de aanvraag doen. Eigen bijdrage in 2012: € 50.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Stichting De Ontmoeting

Dienstencentrum Rotterdam

’s-Gravendijkwal 95

3021 EH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 33 03

Fax: 010 – 4 36 80 90

E-mail: rotterdam@ontmoeting.org

Website: www.ontmoeting.org

Het dienstencentrum is zes dagen en ťťn avond per week open. In en vanuit het dienstencentrum biedt men dagopvang, activering en begeleiding aan dak- en thuislozen. Men kan er eten, drinken, douchen, kleding wassen, kluisje huren etc. Er is regelmatig een arts aanwezig. De Ontmoeting biedt inkomensbeheer voor dak- en thuislozen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2012)

 

Perspectief Schiedam (Schuldhulpverlening Schiedam)

Telefonische aanmelding op werkdagen tussen 9 en 12 uur via 010 - 2 46 50 34.

 

Zie ook onder de “B” bij “Bankwezen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

Zie ook onder de “B” bij “Beheer”: http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

Zie ook onder de “S” bij Schuldhulpverlening : http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

FIOM

 

Fiom / CVD

Glashaven 42

3011 CJ Rotterdam

Postbus 208

3000 AE Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Fax : 010 – 4 36 27 79

Website:  www.cvd.nl

(gegevens gecontroleerd op 2-1-2012)

 

Stichting Ambulante FIOM

Landelijk bureau

Kruisstraat 1

5211 DT 's-Hertogenbosch

Tel: 088 – 1 26 49 00

Fax: 073 – 6 12 23 90

E-mail : landelijk.bureau@fiom.nl

Website: http://www.fiom.nl/

Voor het Fiom in Rotterdam zie het adres van CVD-Fiom hierboven)

(gegevens gecontroleerd op 6-1-2012)

 

ISS (International Social Service, onderdeel van FIOM)

Kruisstraat 1

5211 DT 's-Hertogenbosch

Tel: 088 – 1 26 49 99

Fax : 073 – 6 91 14 41

E-mail : iss@fiom.nl    

Website: http://www.issnetherlands.nl/

Biedt internationale hulpverlening, waaronder buitenlandse zoekacties naar familie, en geeft advies en informatie aan personen of instellingen die te maken hebben met sociale of sociaal-juridische problemen in de familiale sfeer.

(gegevens gecontroleerd op 6-1-2012)

 

FLEXIBEL WONEN ROTTERDAM RIJNMOND

Mijnsherenlaan 5

3081 GA Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 88 25

Fax: 010 – 4 78 16 77

Email: info@fwrr.nl 

Website:  http://www.flexibel-wonen.nl/

Specialist in het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het houden van woningtoezicht. Die bijzondere doelgroepen variŽren van mensen met een handicap of geestelijke aandoening tot tienermoeders, ex-verslaafden en ex-gedetineerden. In 2005 opgericht door Com Wonen, PWS Rotterdam en Woonstad Rotterdam.

Om te kunnen verwijzen moet er een samenwerkingscontract zijn met Flexibel Wonen.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

FLEXUSJEUGDPLEIN

Postbus 258

3000 AG Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 19 99

Bezoekadressen:

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Heemraadssingel 121

3022 CC Rotterdam

Heindijk 16

3079 PM Rotterdam

E-mail: info@flexusJeugdplein.nl

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

FOBIňN

 

Angst, Dwang en Fobie Stichting

Hoofdstraat 122

3972 LD Driebergen

Tel: 0900 – 2 00 87 11

Fax: 0343 – 53 17 37

E-mail: lotgenotencontact@adfstichting.nl

Website: http://www.adfstichting.nl/

Landelijke patiŽntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- en dwangklachten. Organiseren lotgenotengroepen (ook voor ouders/partners).

(gegevens gecontroleerd op 18-4-2013)

 

FONDSEN  

 

Algemeen:

Als je in Rotterdam een fonds aanvraagt moet de aanvraag in eerste instantie gericht worden aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam (zie adres hieronder). Op de website staat een formulier. Als je ook andere fondsen aanschrijft vermeldt dat dan op dat formulier.

 

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Prins Alexanderplein 14 (bezoek alleen op afspraak)

3067 GC Rotterdam

Postbus 4024

3006 AA Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 19 31 of 06 – 51 42 87 21

E-mail: info@fbnr.nl

Website: http://www.fbnr.nl/

Doel: Door middel van een financiŽle bijdrage tot steun te zijn bij urgente financiŽle probleemsituaties van Rotterdamse huishoudens. Voorwaarde is dat wettelijke regelingen en voorzieningen, zoals de Wet werk en bijstand, niet of niet in afdoende mate voorzien in de gevraagde financiŽle hulp.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Andries De la Fontaine Verwey Fonds

Hagenvoorderdijk 10

7433 CX Schalkaar

Tel: 0570 – 62 47 88

Verlenen hulp aan individuen en gezinnen die in financiŽle noodsituatie verkeren. Niet voor auto’s reiskosten of studie.

 

Anonymus

Postbus 255

3300 AG Dordrecht

Tel: 078 – 6 35 11 11

Fax: 078 – 6 35 22 22

Bemiddelen bij het verlenen/verkrijgen van materiele steun aan/door natuurlijke personen die door bijzondere omstandigheden geen of onvoldoende aanspraak op zorgvoorzieningen kunnen maken.

 

Stichting Bekker – La Bastide Fonds  

Postbus 1110

3000 BC Rotterdam

Tel: 010 – 2 24 02 99

Fax: 010 – 2 24 01 38

E-mail: bekker@nautadutilh.com

Website: http://www.volkskracht.nl/Bekker/bekker.htm

De Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel het verlenen van financiŽle steun aan individuele personen die buiten hun schuld in financiŽle problemen zijn geraakt - de zogenaamde sociale aanvragen - en personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiŽle middelen hebben - de zogenaamde studieaanvragen. Voorts is er een beperkt budget voor financiŽle steun aan Rotterdamse kunstenaars.

(gegevens gecontroleerd op 18-3-2012)

 

Burkens Stichting

Cederlaan 39

2282 KC Rijswijk

Tel: 070 – 3 90 08 42

Dringende materiele noden van mensen die in moeilijke financiŽle omstandigheden verkeren en die geen beroep kunnen doen op de sociale voorzieningen. Contact a.u.b. allťťn schriftelijk.

(gegevens gecontroleerd op 16-8-2011)

 

Cordaid Bond zonder Naam

Lutherse Burgwal 10

2512 CB Den Haag

Postbus 16437

2500 BK Den Haag

Tel: 070 – 3 13 62 20  

E-mail: info@cordaidbondzondernaam.nl

Website: http://www.cordaidbondzondernaam.nl/

Steunt maatschappelijke initiatieven die hulp bieden aan kwetsbare groepen, zoals daklozen, zwerfjongeren, asielzoekers, (ex-)verslaafden en gezinnen met een minimuminkomen. Biedt eenmalig financiŽle ondersteuning aan mensen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen, zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de aanvrager uit het oog te verliezen.

(gegevens gecontroleerd op 5-12-2012)

 

Fonds DBL

Eerder bekend onder de naam Stichting Verenigde Stichtingen Van Dooren, Blankenheim, van Lede.

Schiekade 75 (bezoek alleen na afspraak)

3033 BD Rotterdam

Postbus 1599

3000 BN Rotterdam

E-mail: info@fondsdbl.nl

Website: http://www.fondsdbl.nl/

Tel: 010 – 4 11 31 70

Telefonisch spreekuur maatschappelijk werk op dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur.

Dit spreekuur is alleen bedoeld voor de particuliere aanvragen.

Aanvragen voor particulieren hebben betrekking op gezinnen en alleenstaanden, die door omstandigheden buiten hun schuld in (grote) financiŽle problemen zijn gekomen. Te denken valt aan gehandicapten, chronisch zieken, ouderen, jongeren in moeilijke omstandigheden. Soms ook speelt maatschappelijk onvermogen een rol, waardoor mensen in financiŽle problemen zijn geraakt. Hulp van Fonds DBL kan dan worden verleend, als er voldoende begeleiding is.

(gegevens gecontroleerd op 18-2-2011)

 

Eduard August Otto Vervooren Stichting

Klein Brabant 147

5262 RR Vught

Tel: 073 – 6 57 05 24

Mensen die in behoeftige omstandigheden verkeren.

 

Elisabeth fonds

Weena 750

3014 DA Rotterdam

Tel: 010 – 2 24 00 00

 

Stichting Fonds der familie Antheunis   

Schiekade 75-77

3033 BD Rotterdam

Postbus 875

3000 AW Rotterdam

Tel: 010 – 2 43 42 00

Fax: 010 – 2 43 42 22

Bijdragen aan elementaire zaken voor de allerarmsten. Geen schuldsanering, geen vervoerskosten.

 

Fonds Stichting Henri

Postbus 4121

3006 AC Rotterdam

 

Van der Heugt de Beukelaar Stichting

Koningin Emmaplein 9

3016 AB Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 23 00

Een fonds voor (licht) verstandelijk gehandicapten.

 

Jacob van Heusdenfonds

Maatschappij van Welstand

Postbus 655

3800 AR Amersfoort

Tel: 033 – 4 67 10 15

E-mail: info@welstand.nl

Website: http://www.welstand.nl/jacobvanheusdenfonds

Doelstelling van het fonds is het ondersteunen van individuen, gezinnen en organisaties die steun nodig hebben voor het vervullen van basisbehoeften. Het gaat om situaties waarin de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in afdoende mate voorzien. De stichting verstrekt geen steun aan personen aan wie mogelijkheden ten dienste staan om steun te verkrijgen uit publieke middelen. Het fonds wordt beheerd door de Maatschappij van Welstand.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2012)

 

Fonds Jeugdwelzijn/Jeugdzorg

Samen op weg Kerken, Dienst MDO, afd. Binnenland

Postbus 456

3500 AL Utrecht

Tel: 030 – 8 80 18 11

Fax: 030 – 8 80 19 46

E-mail: info@kerkinactie.nl

Website: www.kerkinactie.nl

Het verlenen van financiŽle steun aan jongeren die verkeren in knel- en achterstandssituaties. Bij uitzondering steun aan individuele personen.

 

Sint Laurensfonds

Nieuwe Binnenweg 33 d

3014 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 18 28 33

E-mail: info@sintlaurensfonds.nl

Website: http://www.sintlaurensfonds.nl/

Sommige jeugdigen en ouderen hebben extra steun nodig om mee te doen in de maatschappij. Het Sint Laurensfonds wil die steun geven. Dat gebeurt door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties in de stadsregio Rotterdam op het gebied van:

Jeugdzorg, maatschappelijke opvang van jongeren, jeugdwelzijn, ouderenzorg, welzijn voor ouderen en onderwijszorg.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2012)

 

Van Leeuwen Valiac stichting

Postbus 1110

3000 BC Rotterdam

 

Stichting Marguerite

Kleiweg 179a

3051 XH Rotterdam

FinanciŽle steun aan jonge mensen voor het stimuleren van activiteiten ter bevordering van hun positie in de samenleving.

 

Stichting Maria Fonds 60+

Wassenaarseweg 64

2596 CJ Den Haag

Tel: 070 – 3 24 69 36

Fax: 070 – 3 28 48 90

Verlenen van geldelijke steun aan personen die hulp nodig hebben. Meestal niet voor

studiekosten.

 

Stichting Nalatenschap de Drevon

Westeinde 17

2512 GS Den Haag

Tel: 070 – 3 60 01 43

E-mail: info@dedrevon.nl  

Ondersteuning van weduwen en wezen, ouden van dagen en noodlijdende gezinnen geboren in Nederland, alleenstaanden boven 65 jaar. Eťnmalige en periodieke bijdragen bij geneeskundige hulp, huishoudelijke hulp, speciaal dieet, verwarming, telefoonkosten. Geen schuldsanering.

(gegevens gecontroleerd op 2-5-2012)

 

Stichting Neeltje Buis

Postbus 34094

3005 GB Rotterdam

Fax: 084 – 7 84 27 28

E-mail: contactpersoon@neeltjebuis.nl

Website: http://www.neeltjebuis.nl/

Fonds ten dienste van tweede kans onderwijs voor (bij voor­keur) vrouwen tussen de 18 en 50 jaar die een kansarm verleden hebben. In het algemeen kunnen er financiŽle bijdragen worden aangevraagd voor opleiding- en/of studiekosten zoals college- of lesgeld.

(gegevens gecontroleerd op 20-8-2012)

 

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Regulierenring 2D

3981 LB Bunnik

Postbus 11

3980 CA Bunnik

Tel: 030 – 6 56 77 74

Fax: 030 – 6 57 04 41

E-mail: info@ouderenfonds.nl

Website: http://www.ouderenfonds.nl/

Het Ouderenfonds heeft als kerngebieden het bestrijden van eenzaamheid, bestrijden van armoede, vergroten van veiligheid, bevorderen van goede zorg en het bevorderen van een gezonde oude dag.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Stichting Pape fonds

Wassenaarseweg 19

2596 CE Den Haag

Tel: 070 – 3 24 87 96 (dinsdag en woensdag van 08.00-16.00 uur)

Fax: 070 – 3 28 13 51

Website: http://www.papefonds.nl/

Stichting Pape-Fonds geeft ťťnmalige financiŽle ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

(gegevens gecontroleerd op 18-3-2012)

 

Stichting de Putter

Pastoorstraat 5

1411 SC Naarden-Vesting

Tel: 035 – 6 93 35 96

Doel: Het ondersteunen van personen en instellingen die zich inzetten voor de zorg voor menselijke noden. De stichting doet dit door het verstrekken van giften en leningen.

Aanvragen die betrekking hebben op congressen, exposities, theaterproducties en studiebeurzen worden door de stichting niet gehonoreerd.

 

Rabobank Foundation

Gildenkwartier 199

3511 DH Utrecht

Postbus 17100

3500 HG Utrecht

Tel: 010 – 2 16 00 00

Website: http://overons.rabobank.com/content/mvo/rabobank_foundation/

Steunt landelijke initiatieven die de positie van mensen in een achterstandspositie verbetert. Daarbij gaat het om het bevorderen van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale activering en de kwaliteit van leven. Voorbeelden van groepen die een steuntje in de rug krijgen zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, dak- en thuislozen, mensen met een psychische stoornis, ouderen en mensen die niet kunnen lezen en schrijven.

(gegevens gecontroleerd op 16-8-2011)

 

Silvia Wilhelmina Fonds

Hoofdweg 52

3067 GH Rotterdam

Postbus 8720

3009 AS Rotterdam

Tel: 010 – 4 21 02 00

Fax: 010 – 4 21 18 18

Biedt financiŽle ondersteuning omtrent de welzijnszorg van mensen met een handicap en culturele, maatschappelijke, welzijns- en wetenschappelijke instellingen. De stichting stelt geen prijs op spontane aanvragen. Aanvragen kunnen worden ingediend door non-profitinstellingen.

 

Stichting voor Vluchteling-studenten UAF

Postbus 14300

3508 SK Utrecht

Wilhelminapark 38

3581 NJ Utrecht

Tel: 030 – 2 52 08 35

Fax: 030 – 2 52 18 99

E-mail: secretariaat@uaf.nl

Website: www.uaf.nl

Doel: UAF verleent steun aan vluchtelingenstudenten opdat

ze hun studie in Nederland (aan universiteiten, instellingen

van hbo en mbo) kunnen voortzetten en afronden. Zij doet

dit door hen financieel te ondersteunen en te begeleiden bij

afronding van de studie en het verwerven van een plaats op

de arbeidsmarkt die bij hun studie aansluit.

 

Stichting Vincentius Rotterdam

Mackaystraat 8a

3038 TZ Rotterdam

Postbus 28077

3003 KB Rotterdam

Tel: 010 – 4 65 26 53

Fax: 010 – 4 65 97 35

E-mail: info@vincentiusrotterdam.nl

Website: http://www.vincentiusrotterdam.nl/

Stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking ten behoeve van Rotterdamse burgers die zich in een financieel problematische positie bevinden.

(gegevens gecontroleerd op 27-3-2012)

 

Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.

Postbus 3102

4200 EC Gorinchem

Tel: 06 – 51 45 64 32

De vereniging wil steun verlenen aan kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie. Deze steun kan worden verleend aan een individu of aan een project.

(gegevens gecontroleerd op 4-11-2011)

 

Stichting Leergeld Rotterdam

Postbus 21457

3001 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 40 01 89 (tel. spreekuur maandag en donderdag 10.00-12.00 uur)

E-mail: info@leergeldrotterdam.nl

Website: http://www.leergeld.nl/rotterdam

Biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een armoedesituatie. Men kan een gift krijgen, een renteloos voorschot of een renteloze lening. Je kunt bijvoorbeeld een bijdrage aanvragen voor sportclub, muziekles, werkweken of schoolmateriaal.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

Handige websites:

http://www.fondsenboek.nl/

http://www.fondsen.org/

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2012)

 

FORMULIEREN INVULLEN

 

Sociaal Raadslieden Rotterdam (SRR)

Centraal Bureau

Oppert 21 a

3011 HT  Rotterdam     

Tel: 010 – 2 81 16 60

Fax: 010 – 4 14 52 34

E-mail: info@soc-raadslieden-rdam.nl

Website: http://www.soc-raadslieden-rdam.nl/

Let op: ze helpen niet met het aanvraagformulier waarmee schuldhulpverlening bij de KBR wordt aangevraagd. Aanvragers moeten proberen zo veel mogelijk zelf in te vullen en kunnen er dan mee naar de Kredietbank die ze verder gaan helpen.

(gegevens gecontroleerd op 6-6-2011)

 

Stichting Belastingwinkel Rotterdam (SBR)

Erasmus Universiteit Rotterdam
Kamer H 16-27
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Tel: 010 – 4 08 27 84

Fax: 010 – 4 08 91 66

E-mail: info@belastingwinkelrotterdam.nl

Website: http://www.belastingwinkelrotterdam.nl/

Aangifte, advies, kwijtschelding, e.a. problemen. Doelgroep: iedereen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens (2009:€  30.000). De hulp is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Meenemen: alle relevante bewijzen en legitimatiebewijs. Alleen op afspraak.

Vestiging Het Lage Land, Bewonerssteunpunt Alexanderpolder, Marinus Bolkplein 11, 3067 AK Rotterdam. Tel: 010 – 4 55 45 22.

Vestiging Centrum-Middelland, Joost van Geelstraat 4, 3021 VM Rotterdam. Tel: 010 – 4 25 73 04.

Vestiging Het Oude Noorden, Klooster Oude Noorden, Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam. Tel: 010 – 4 66 15 44.

Vestiging Zuid, Walravenstraat 33, 3074 NL Rotterdam. Tel: 010 – 4 19 62 59.

(gegevens gecontroleerd op 28-2-2013)

 

House of Hope

Gronsvelderf 105 (Regenboogschool)

3077 SB Rotterdam

Tel: 06 – 22 18 94 55 / b.g.g. 010 – 2 15 06 63

E-mail: beverwaard@houseofhope.nl  

Website: www.houseofhope.nl

Vrijwilligers ondersteunen bewoners van de Beverwaard (IJsselmonde) waar dat nodig is: met het invullen van formulieren, met geldproblemen, met vragen over wonen, opvoeding, relatie enzovoort.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2012)

 

Wijkwinkel Bospolder Tussendijken (Bo-Tu)

Rosener Manszstraat 80

3026 TV Rotterdam

Tel: 010 – 4 78 09 48

Open: ma t/m do 9.30-12.00 en 13.00-15.30 uur

E-mail: wilma.ackermans@delphiopbowwerk.nl

Website: http://www.delphiopbouwwerk.nl

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Plegen van lastige telefoontjes naar instanties. Voor postcodes 3025 en 3026.

 

Hoogvliets Vrijwilligers Servicepunt

Voor info in de buurt; helpen met invul­len van papieren.

Middenbaan Noord 43

3191 EM Hoogvliet

Tel: 010 – 4 16 66 99

E-mail: servicepunthvs@live.nl

 

Bewonersorganisatie Middelland

Joost van Geelstraat 4

3021 VM Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 68 98

Fax: 010 – 4 25 71 12

E-mail: boml@chello.nl

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Voor postcode: 3021.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Buurtwinkel Het Nieuwe Westen

Pupillenstraat 56

3023 VW Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 84 77

E-mail: bo@hetnieuwewesten.nl

Website: http://www.hetnieuwewesten.nl/

Inloopspreekuur van ma t/m do : 10.00-13.00 uur

Invullen van formulieren. Lezen van brieven. Plegen van lastige telefoontjes naar instanties. Voor postcodes 3022 en 3023.

(gegevens gecontroleerd op 5-2-2011)

 

Bewonersorganisatie Oud-Mathenesse / Het Witte Dorp

Bulgaarsestraat 4

3028 BB Rotterdam

Tel: 010 – 4 62 11 33

Open: 09.00-17.00 uur

Voor postcode 3028.

Invullen van formulieren die niet met geld te maken hebben. Voor formulieren die met geld te maken hebben verwijst men naar SRR aan de Poolsestraat 4.

 

Stichting Casa Tiberias

Hugo Molenaarstraat 49

3022 NP Rotterdam

Tel: 010 – 4 76 74 11

E-mail: info@casatiberias.nl

Website: http://www.casatiberias.nl/

Stichting voor en door Portugeessprekende vrouwen in Rotterdam. Het is een ontmoetingsplek en een plek waar vrouwen ervaringen delen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Casa Tiberias organiseert diverse sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Helpen bij het invullen van formulieren.

(gegevens gecontroleerd op 20-7-2012)

 

Wijkwinkel Schiemond

Dempostraat 143

3029 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 29 63

Open : 09.00-12.30 uur

Voor postcode: 3029

Invullen formulieren (behalve belastingformulieren).

 

Wijkwinkel Spangen

P.C. Hooftplein 45

3027 AW Rotterdam

Tel: 010 – 4 62 40 80

Voor postcode: 3027

Invullen formulieren. Lezen en schrijven van brieven.

 

Senioren

Ouderen kunnen hulp krijgen bij hun belastingaangifte bij de ANBO, PCOB en KBO.

Website ANBO: http://www.anbo.nl/

Website PCOB: http://www.pcob.nl/

Website KBO: http://www.kbozuidholland.nl/

 

Vakbond

Als men lid is van een vakbond dan kan men daar soms Belastingpapieren gratis laten invullen. Zo hebben FNV en CNV een belastingservice. Meer informatie op hun websites.

Website FNV: http://www.fnv.nl/publiek/

Website CNV: http://www.cnv.nl/

 

FRAUDE

 

SoZaWe
Afdeling Bijzondere Onderzoeken (ABO)
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 40 60

Fraude meldpunt : 010 – 4 98 43 33

Website: http://www.sozawe.rotterdam.nl/

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

ENECO

Fraudeteam

E-mail: fraude@eneco.nl

 

FYSIOTHERAPEUTEN

 

Fysiotherapie E.L. Francke

Gezondheidscentrum DWL/De Esch

Rijnwaterstraat 10

3063 HC Rotterdam

Tel: 010 – 4 52 95 27

E-mail: info@fysiofrancke.nl

Website: http://www.fysiofrancke.nl/

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

Fysiotherapie Heijplaat

Streefkerkstraat 2a

3089 PW Rotterdam

Tel: 010 – 4 29 78 21 / 06 – 15 30 43 58

E-mail: jmgmelis@hotmail.com

Website: http://www.fysiotherapiejvanhoorn.nl/

(gegevens gecontroleerd op 4-9-2012)

 

Fysiotherapie Kralingen

Noordeinde 97

3061 EM Rotterdam

Dependance:

Ramlehweg 24 c

3061 JX Rotterdam

Tel: 010 – 4 52 14 21

Website: http://www.fysiotherapiekralingen.nl/

Praktijk voor manuele therapie, fysiotherapie en oefentherapie Mensendieck.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

Fysiotherapie Leuvehaven

Blaak 24

3011 TA Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 12 05

E-mail: info@fysiotherapie-leuvehaven.nl

Website: www.fysiotherapie-leuvehaven.nl

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2012)

 

Fysiotherapie Plus

Voorburgstraat 14 (hoofdlocatie)

3037 PM Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 51 02

E-mail: info@fysiotherapieplus.nl

Website: http://www.fysiotherapieplus.nl/

Fysiotherapie op diverse locaties in Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 26-10-2012)

 

Fysiotherapie Rotterdam

Rosestraat 123

3071 JP Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 09 78

E-mail: info@fysiotherapierotterdam.nl

Website: http://www.fysiotherapierotterdam.nl/

(gegevens gecontroleerd op 4-9-2012)

 

Fysiotherapie Teeuwisse

Marshallweg 11

3068 JN Rotterdam

Tel: 010 – 4 56 43 29

Website: http://www.fysiotherapie-teeuwisse.nl/

Onder andere fysiotherapie en manuele therapie.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

Fysiotherapie Wim van der Zee

Bramantestraat 32

3066 BN Rotterdam

Tel: 010 – 4 55 69 04 / 06 – 54 68 37 77

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

ParaMedisch Centrum Hoogvliet (PMCH)

Marthalaan 16

3194 EH Hoogvliet

Tel: 010 – 2 63 23 20

Fax: 010 – 2 63 23 29

E-mail: info@pmch.nl

Website: http://www.pmch.nl/

Onder andere fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en kinderfysiotherapie.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

Praktijk Zuidwijk-Pendrecht

Almstein 23

3085 NA Rotterdam

Tel: 010 – 4 80 58 97

Fax: 010 – 4 81 12 57

Medisch Centrum Zuidwijk

Angelslo 80

3085 AC Rotterdam

Tel: 010 – 4 81 06 29

E-mail: info@zuidwijk-pendrecht.nl

Website: http://www.zuidwijk-pendrecht.nl/

Onder andere fysiotherapie, manuele therapie en geriatrie therapie.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

Rubroek Fysiotherapie

Goudseplein 16

3031 ZC Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 07 55

E-mail: info@rubroek.nl

Website: http://www.rubroek.nl/

Onder andere fysiotherapie, manuele therapie, bekkentherapie en oedeemtherapie.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2012)

 

 

 

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus