SOCIALE KAART ROTTERDAM

G

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

G

GAK

Heet nu: UWV. Zie verder onder de “U” : http://www.socialekaartrotterdam.info/u.html

 

GAMEVERSLAVING

Zie onder de “V” bij “Verslavingszorg” : http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

GEBOORTEHOTEL (voorheen: Kraamhotel)

GeboorteHotel Noord

Vliegveldweg 59-61

3043 NT Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 62 30

GeboorteHotel Maasstad (Zuid)

Maasstadweg 4

3079 DZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 63 34

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.geboortehotel.com/

In het GeboorteHotel Maasstad kan men zonder medische indicatie en onder begeleiding van de eigen vertrouwde verloskundige bevallen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

GEDETINEERDEN

Zie onder de “D” bij “Detentie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

GEHANDICAPTEN (Lichamelijke beperking)

 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (voorheen SRI)

Marten Meesweg 115

3068 AV Rotterdam

Postbus 8707

3009 AS Rotterdam

Tel: 088 – 7 89 14 40

Fax: 088 – 7 89 14 41

E-mail: info.rotterdam@ciz.nl

Website: http://www.ciz.nl/

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2012)

 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Regio West

Tielweg 6c

2803 PK Gouda

Tel: 0182 – 69 22 44

E-mail: west@cce.nl

Website: http://www.cce.nl/

Het CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, cliŽnten en hun familie kunnen een beroep doen op het CCE met zo’n complexe zorgvraag.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2012)

 

Doofblind.nl

E-mail: formulier op de website

Website: www.doofblind.nl

Doofblind is een combinatie van niet (goed) kunnen horen en niet (goed) kunnen zien. Doofblind.nl geeft objectieve en onafhankelijke informatie over alle aspecten uit het dagelijks leven van mensen die doofblind zijn. Doofblind.nl is een site voor iedereen die beperkt is in horen ťn zien, voor familie, vrienden en voor professionals.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Emma at Work

Tafelbergweg 51

Locatie A3.03

1105 BD Amsterdam

Tel: 020 – 5 66 47 73

E-mail: info@emma-at-work.nl

Website: http://www.emma-at-work.nl/

Non-profit uitzendbureau voor jongeren met een lichamelijke chronische ziekte of 

beperking.

(gegevens gecontroleerd op 24-10-2012)

 

Expertisecentrum Handicap + Studie

Christiaan Krammlaan 2

3571 AX Utrecht

Postbus 222

3500 AE Utrecht

Tel: 030 – 2 75 33 00

Fax: 030 – 2 75 33 09

E-mail: algemeen@handicap-studie.nl

Website: http://www.handicap-studie.nl/

Deze organisatie geeft studenten en onderwijsinstellingen informatie en tools over studeren met een handicap.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Fokus

Regiokantoor Utrecht

Drieharingstraat 28

3511 BJ Utrecht

Tel: 050 – 5 21 72 00

Website: http://www.fokuswonen.nl/

Fokus verzorgt de assistentieverlening aan lichamelijke gehandicapten die in zogenoemde ADL-clusters (Fokusprojecten) wonen.

(gegevens gecontroleerd op 28-3-2012)

 

Jongeren Platvorm gehandicapten (JOPLA)

Visschersplein 160-22

3511 LX Utrecht

Tel: 06 – 12 29 39 43

E-mail: info@jopla.nl

Website: http://www.jopla.nl/ 

Een actief platform voor en door jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud met een handicap.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

MEE Rotterdam Rijnmond (voorheen : R’go – Sociaal Pedagogische Dienst)

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Postbus 21217

3001 AE Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 11 11

Fax: 010 – 2 82 11 86

E-mail: vraag@meerotterdam.nl

Website: http://www.meerotterdamrijnmond.nl/

Hulpverlening aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Inloopspreekuur: ma, wo, do en vr 9.30 - 12.30 uur (op woensdagen speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken). MEE heeft ook op andere locaties in Rotterdam spreekuren; zie de website.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stichting Mentorschap Rotterdam

Zevenkampse Ring 40

3068 PZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 07 03 17

E-mail: info@mentorschaprotterdam.nl

Website: http://www.mentorschaprotterdam.nl/

De stichting werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, waaronder dementerenden.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

SoZaWe - Voorzieningen Gehandicapten

De afdeling Voorzieningen van SoZaWe voert de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) uit. Men kan via de Wvg voorzieningen krijgen op de drie volgende gebieden:

• Rolstoelen

• Wonen

• Vervoer

Vestiging Centrum

Heer Bokelweg 139

3032 AD Rotterdam

Tel: 4 98 44 96

Postcodes 3011 t/m 3016, 3021 t/m 3029, 3032 t/m 3033, 3035 t/m 3039, 3042 t/m 3047, 3071 t/m 3074, 3081 t/m 3083 en 3151.

Vestiging Zuid

Strevelsweg 700/405

3083 AS Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 44 97

Postcodes 3075 t/m 3079, 3084 t/m 3087, 3089 en 3191 t/m 3195.

Vestiging Noord-Oost

Prins Alexanderplein 20

3067 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 44 95

Postcodes 3031, 3034, 3051 t/m 3056, 3059 en 3061 t/m 3069.

(gegevens gecontroleerd op 11-2-2011)

 

Middin (voorheen: Steinmetz / De Compaan)

Prinses Beatrixlaan 16

2285 VZ Rijswijk

Postbus 162

2280 AD Rijswijk
Tel: 070 – 3 22 22 46

Fax: 070 – 3 81 68 37

E-mail: info@middin.nl

Website: http://www.middin.nl/

Ondersteunen mensen met een beperking en ouderen om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen en toekomstbeelden in en met de samenleving.

(gegevens gecontroleerd op 1-7-2012)

 

Studeren met een beperking

Hogeschool Rotterdam

Secretariaat Permanente Werkgroep 'Studeren met een functiebeperking'

Kralingse Zoom 91

3063 ND Rotterdam

Kamer Z2.004 (International Office)

Tel: 010 – 7 94 63 91

E-mailadres: e.stoop-oole@hro.nl

Website: http://www.hogeschool-rotterdam.nl/eCache/DEF/1/41/190.html

Werkdagen: donderdag en vrijdag

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Vervoer op Maat

Keenstraat 46

3044 CD Rotterdam

Tel: 010 – 4 62 63 33

Tel: 010 – 4 62 60 60 (voor het aanvragen van taxi’s)

E-mail: info@rmc-rotterdam.nl

Website: http://www.rmc-rotterdam.nl/

Vervoer voor gehandicapten. Om gebruik te maken van Vervoer op Maat, heeft men een Vervoer op Maatpas nodig. Deze pas kan alleen toegewezen worden op medische indicatie (een verklaring van de arts). Vervoer op Maat is ’s avonds na 19.00 uur ook toegankelijk voor 75+ers zonder indicatie. De Vervoer op Maatpas kan men aanvragen bij:

Individuele Voorzieningen
Librijesteeg 2

3011 HN Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 49 00

E-mail: iv@sozawe.rotterdam.nl

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam)

Leeuwenstraat 9-11

3011 AL Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 33 18

Website: http://www.vgr-rotterdam.nl/

De VGR zet zich in voor de belangenbehartiging van mensen met een handicap in de regio Rotterdam. De VGR oefent invloed uit op de politieke besluitvorming in Rotterdam waar het gaat om de belangen van gehandicapten. De VGR streeft naar een zo groot mogelijke integratie van deze doelgroep in de maatschappij.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Viziris (telefoonlijn voor blinden en Slechtzienden)

Postbus 2062

3500 GB Utrecht

Tel: 030 – 2 94 54 44

Maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 15.30 uur.

E-mail: ooglijn@viziris.nl

Website: http://www.ooglijn.nl/

De website van de Ooglijn biedt informatie en praktische tips bij het oriŽnteren, kiezen en aanvragen van hulpmiddelen, revalidatie en ondersteuning. De website geeft een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven en brengt mensen in contact met anderen die hetzelfde meemaken.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Koninklijke Visio, Expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen

Visio Revalidatie en advies

Schiedamsevest 158

3011 BH Rotterdam

Tel: 088 – 5 85 97 00

E-mail: rotterdam@visio.org

Website: www.visio.org/

Inloopspreekuur: donderdag 13.00 - 15.30 uur.

Visio Onderwijs Rotterdam

Heindijk 4

3079 PM Rotterdam

Tel: 088 – 5 85 83 30

E-mail: onderwijsrotterdam@visio.org

Visio is een organisatie voor mensen met een visuele beperking. Visio biedt specialistische hulp aan slechtziende en blinde mensen van alle leeftijden en in iedere levensfase. Zij stemmen hun werkwijze af op ontwikkeling, culturele achtergrond, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Visio heeft vakkennis en ervaring op het gebied van leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking en kunnen oplossingen aandragen voor tal van praktische problemen.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

WAJONG

De naam Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. De wet wordt uitgevoerd door UWV. De WAJONG kan tot 65 jaar behouden blijven.

Website: http://www.uwv.nl/wajong/

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Stichting Wielewaal

Regentesselaan 20-26

1217 EG Hilversum

Tel: 088 – 1 22 44 00

Fax: 088 – 1 22 44 88

E-mail: info@wielewaal.nl

Website: http://www.wielewaal.nl/

Organiseren vakanties, logeerweekenden en dagopvang (kinderthemaweken en weekendopvang) voor kinderen en jongeren met een beperking. Er zijn vakantieactiviteiten voor jongeren met een lichamelijke handicap, meervoudig complexe handicap en jongeren met ADHD/ASS.

(gegevens gecontroleerd op 11-10-2012)

 

Woonvorm Boermarke

Boermarke 75

3034 ZA Rotterdam

Tel: 010 – 4 33 41 04

E-mail: boermarke@steinmetzdecompaan.nl

Website: http://www.steinmetzdecompaan.nl/

Boermarke is een woonvorm (24-uurs AWBZ-voorziening) in Crooswijk voor 27 volwassenen met een lichamelijke handicap en/of met hersenletsel na ziekte of ongeval.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. De overheid geeft een financiŽle bijdrage voor die extra kosten. Dit wordt geregeld via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg. De wet biedt ook financiŽle ondersteuning voor ouderen en arbeidsongeschikten.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.hetcak.nl

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Zorgoutlet

Burgemeesterlaan 21

3971 CR Driebergen-Rijsenburg

Tel: 0343 – 51 54 72

E-mail: info@zorgoutlet.nl

Website: http://www.zorgoutlet.nl/

Tweedehands en goedkope zorghulpmiddelen, zoals scootmobiels, rolstoelen en sta-op stoelen. Iedere zaterdag open van 10.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur. De overige dagen van de week zijn ze open op afspraak.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Zie voor Doven en Slechthorenden onder de “D” bij “Doven” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

GEHANDICAPTEN (Verstandelijke beperking)

Iemand heeft een verstandelijke beperking als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit wil zeggen dat er een stoornis is in het waarnemen, denken, kennen en/of weten, die niet meer over gaat. Hierdoor heeft iemand een ontwikkelingsachterstand.

 

ASVZ

Touwbaan 1

3363 WB Sliedrecht

Postbus 121

3360 AC Sliedrecht

Tel: 0184 – 49 12 00

Fax: 0184 – 49 15 00

E-mail: info@asvz.nl

Website: http://www.asvz.nl/

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 4000 medewerkers en 1000 vrijwilligers zetten zich in voor zo'n 4400 cliŽnten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of zelfs een heel gezin.

Diensten die ASVZ o.a. levert zijn begeleiding bij het zelfstandig wonen, gezinsondersteuning, pedagogische gezinsbegeleiding, logeer-, vakantie- en weekendopvang en gezinshuizen.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Centrum Indicatiestelling Zorg – CIZ (voorheen SRI)

Marten Meesweg 115

3068 AV Rotterdam

Postbus 8707

3009 AS Rotterdam

Tel: 088 – 7 89 14 40

Fax: 088 – 7 89 14 41

E-mail: info.rotterdam@ciz.nl

Website: http://www.ciz.nl/ 

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Regio West

Tielweg 6c

2803 PK Gouda

Tel: 0182 – 69 22 44

E-mail: west@cce.nl

Website: http://www.cce.nl/

Het CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben en in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, cliŽnten en hun familie kunnen een beroep doen op het CCE met zo’n complexe zorgvraag.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2012)

 

Stichting Down Syndroom (SDS)

Hoogeveenseweg 38 Gebouw U

7943 KA Meppel

Tel: 0522 – 2 81 33 7

E-mail: info@downsyndroom.nl

Website: http://www.downsyndroom.nl/

De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Kerkplein Rotterdam

Hang 7

3011 GG Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 67 22

E-mail: kerkplein@stichtingksa-gcw.nl

Website: http://www.kerkpleinrotterdam.nl/

Pastoraat, maatjescontacten en activiteiten voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun familieleden.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2013)

 

MEE Rotterdam Rijnmond (voorheen : R’go – Sociaal Pedagogische Dienst)

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Postbus 21217

3001 AE Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 11 11

Fax: 010 – 2 82 11 86

E-mail: vraag@meerotterdam.nl

Website: http://www.meerotterdamrijnmond.nl/

Hulpverlening aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Inloopspreekuur: ma, wo, do en vr 9.30 - 12.30 uur (op woensdagen speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken). MEE heeft ook op andere locaties in Rotterdam spreekuren; zie de website.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stichting Mentorschap Rotterdam

Zevenkampse Ring 40

3068 PZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 07 03 17

E-mail: info@mentorschaprotterdam.nl

Website: http://www.mentorschaprotterdam.nl/

De stichting werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding, waaronder dementerenden.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Stichting MozaÔk

Linker Rottekade 292 (3e verdieping)

3034 CV Rotterdam

Tel: 010 – 2 92 30 40

Fax: 010 – 2 92 30 59

E-mail: info@stichtingmozaik.nl

Website: http://www.stichtingmozaik.nl/

MozaÔk brengt alle benodigde zorg en hulpverlening bij elkaar. Van crisisinterventies tot begeleiding naar een volwaardige herintrede in de samenleving. CliŽnten die behoren tot de doelgroep, kunnen zichzelf bij MozaÔk aanmelden of naar MozaÔk worden doorverwezen. Hiervoor is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Onder de doelgroep vallen psychiatrie, verslaving en verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2012)

 

Stichting Pameijer

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Pameijer biedt ondersteuning aan kinderen & jongeren, volwassen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking en aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Stichting Philadelphia Zorg Regio West

Overschieseweg 306

3112 NC Schiedam

Tel: 010 – 2 38 33 70

Fax: 010 – 2 38 33 79

E-mail: west@philadelphia.nl

Website: http://www.philadelphia.nl/

Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Proteus

Adrien Milderstraat 35

3022 NC Rotterdam

Tel: 010 – 3 03 02 06

E-mail: proteus@lievegoedzorggroep.nl

Website: http://www.lievegoedzorggroep.nl/

Ambulante ondersteuning aan kinderen en volwassenen vanuit de antroposofische mensvisie. Voorbeelden: hulp aan volwassenen die zelfstandig wonen en hulp bij verzorgen en opvoeden van kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 24-3-2012)

 

Steinmetz / De Compaan

Crooswijksekade 15

3031 XA Rotterdam
Postbus 21224

3001 AC Rotterdam
Tel: 010 – 4 13 48 54
Fax: 010 – 3 81 68 37

E-mail: info@steinmetzdecompaan.nl

Website: http://www.steinmetzdecompaan.nl/

Ondersteunen mensen met een beperking en ouderen om hun leven vorm te geven volgens eigen wensen en toekomstbeelden in en met de samenleving.

(gegevens gecontroleerd op 24-3-2012)

 

VGR (Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam)

Leeuwenstraat 9-11

3011 AL Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 33 18

Website: http://www.vgr-rotterdam.nl/

De VGR zet zich in voor de belangenbehartiging van mensen met een handicap in de regio Rotterdam. De VGR oefent invloed uit op de politieke besluitvorming in Rotterdam waar het gaat om de belangen van gehandicapten. De VGR streeft naar een zo groot mogelijke integratie van deze doelgroep in de maatschappij.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

WAJONG

De naam Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. De wet wordt uitgevoerd door UWV. De WAJONG kan tot 65 jaar behouden blijven.

Website: http://www.uwv.nl/wajong/

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. De overheid geeft een financiŽle bijdrage voor die extra kosten. Dit wordt geregeld via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg. De wet biedt ook financiŽle ondersteuning voor ouderen en arbeidsongeschikten.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.hetcak.nl

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

GELUIDSHINDER

Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)

Postbus 381

2600 AJ Delft

Tel: 015 – 30 10 235

E-mail: info@nsg.nl

Website: www.nsg.nl

Hebben (koop)folders over het verminderen van geluidsoverlast.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Buurtbemiddeling Rotterdam

E-mail: rotterdam@buurtbemiddeling.org

Website: www.buurtbemiddeling.org

Buurtbemiddeling helpt bij problemen tussen buren. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, blaffende honden, stank, rommel, pesterijen, vernieling, enzovoort. Buurtbemiddelaars gaan aan tafel met buren die een conflict hebben met elkaar en daar zelf niet meer uitkomen. Samen zoeken ze naar een passende oplossing.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2012)

 

Zie ook onder de “L” bij “LZN” (Lokaal Zorgnetwerk): http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

 

GEMEENTE ROTTERDAM 

Burgerzaken Stadhuis

Coolsingel 40 (ingang: Doelwater)

3011 AD Rotterdam

Tel: 14010

Fax: 010 – 2 67 25 62

E-mail: info@prz.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/

Burgerzaken is de verzamelnaam voor de Gemeentelijke Basisadministratie (G.B.A.) en de Burgerlijke Stand. Naast de afdeling in het stadhuis aan de Coolsingel, heeft elke deelgemeente ook een afdeling Burgerzaken. Iedere bewoner van Rotterdam kan bij elke Burgerzaken-afdeling in Rotterdam terecht. 

(gegevens gecontroleerd op 29-7-2011)

 

Gemeentelijke Ombudsman

Minervahuis I

Meent 106 (4e etage)

3011 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 16 00

Fax: 010 – 2 41 84 99

E-mail:  info@ombudsman.rotterdam.nl

Website: www.ombudsman.rotterdam.nl

De onafhankelijke ombudsman onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, deelgemeenten, ambtenaren (met uitzondering van de politie) en bestuurders. Op de website staat welke klachten men aan de ombudsman kan voorleggen en hoe men dat doet. De ombudsman is tevens de externe klachtbehandelaar van de Stadsregio Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Gezamenlijke Brandweer, Volwasseneneducatie Rijnmond, Halt Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Gemeentelijke Ombudsman werkt voor de gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen, en Westvoorne.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

GENERAAL PARDON

 

Een generaal pardon is een term die in Nederland gebruikt wordt in de context van immigratie. Een generaal pardon is een regeling waarbij migranten die al geruime tijd in het land verblijven alsnog een verblijfsvergunning krijgen. De immigranten wachten op een definitieve verblijfsvergunning of hun verzoek om een verblijfsvergunning te verkrijgen, werd vroeger afgewezen, maar verblijven nog steeds illegaal in Nederland. Bij een generaal pardon worden deze verblijfsvergunningen niet meer individueel beoordeeld, maar krijgt een hele groep collectief in ťťn keer een verblijfsvergunning. Deze groep wordt dan vooraf gedefinieerd aan de hand van bepaalde criteria, bijvoorbeeld:

-       Het aantal jaren dat iemand in het land verblijft

-       De mate van integratie (de taal spreken, hier geboren, etc.)

-       Betaald werk en daar belasting over betaald (de zogeheten witte illegalen)

-       Geen strafblad of associatie met oorlogsmisdaden (uitsluitingsgrond art.1f Vluchtelingenverdrag).

-        

Huisvesting

Als men Generaal Pardon heeft gekregen krijgt men automatisch een uitnodiging van de Gemeente voor een huis. Dat huis moet men accepteren.

(gegevens gecontroleerd op 30-6-2011)

 

Handige websites:

http://www.vreemdelingenrecht.com/nlpardon.html

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Bordewijklaan 46

2591 XR Den Haag

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel: 070 – 3 10 53 10

Fax: 070 – 3 65 88 14

Website: http://www.degeschillencommissie.nl/

De Geschillencommissie behandelt klachten tussen consumenten en ondernemers, en tussen ondernemers. Er zijn 51 consumenten commissies en zes zakelijke commissies, elke commissie behandelt een specifiek onderwerp. Op de website kunt u diverse geschillencommissies vinden, zoals “Energie en Water”.

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

Geschillencommissie Huursector

Postbus 43234

2504 AE Den Haag

Tel: 070 – 3 21 84 40

Fax: 070 – 3 88 04 09

E-mail: info@geschillencommissiehuursector.nl

Website: http://www.geschillencommissiehuursector.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

GEVANGENIS

Zie onder de “D” bij “Detentie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

GEWELD

 

Aandacht doet spreken

Patrijslaan 51

2675 VT Honselerdijk

Tel: 06 – 41 28 19 63

E-mail: secretariaat@aandachtdoetspreken.nl

Website: http://www.aandachtdoetspreken.nl/

Lotgenoten contactgroep voor nabestaanden van slachtoffers fatale geweldsdelicten.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Stichting Meld Geweld

Postbus 19019

3001 BA Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 31 77

E-mail: info@meldgeweld.nl

Website: http://www.meldgeweld.nl/

Doel: de bewustmaking van burgers omtrent hun mogelijkheden tot het ondernemen van actie wanneer zij getuige zijn van geweld.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Sir Winston Churchilllaan 295 b

2288 DC Rijswijk

Postbus 1947

2280 DX Rijswijk

Tel: 070 – 4 14 20 00

Fax: 070 – 4 14 20 01

E-mail: info@schadefonds.nl

Website: http://www.schadefonds.nl/

Het Schadefonds is onderdeel van het ministerie van Justitie en wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Het Schadefonds geeft een financiŽle tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Dit is bijvoorbeeld diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalken of incest.
Het Schadefonds verstrekt eenmalige uitkeringen, als tegemoetkoming voor geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan (smartengeld) en voor bijvoorbeeld medische kosten of verlies van inkomen.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Tip: Kijk op de webpages ‘Opvang voor mannen’ en ‘Opvang voor vrouwen’ voor opvangadressen voor mishandelde mannen en vrouwen.

 

Zie ook onder de “H” bij “Huiselijk geweld” : http://www.socialekaartrotterdam.info/h.html

Zie ook onder de “S” bij “Seksueel misbruik”: http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

Handige website:

http://www.genoegvangeweld.nl/

http://www.slachtofferwijzer.nl/

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

GEZINSCOACHES

Een gezinscoach helpt ouders weer op eigen kracht verder te kunnen gaan door eerst orde op zaken stellen en vervolgens samen naar oplossingen te kijken.

 

IBAG (Intensieve Begeleiding Antilliaanse Gezinnen)

Jeugdplein, Centraal Bureau

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 66 17 02

Metroplein 70

3083 BB Rotterdam

Tel: 010 – 4 10 50 98

E-mail: directie@jeugdplein.eu

Website: http://www.jeugdplein.eu/

Project van Jeugdplein in samenwerking met de directie Veiligheid, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en betrokken deelgemeenten in Rotterdam.

Doel: Ouders weer leren verantwoordelijkheid voor kinderen op zich te nemen, de chaos in het gezin te lijf te gaan en te helpen bij scholing of het zoeken naar werk. Men werkt met gezinscoaches.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2011)

 

GEZONDHEID

 

Humanitas – Rouwcafť

Organisatie: project Steun bij Verlies en Rouw Stichting Humanitas

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 99 / 06 – 44 56 29 38

E-mail: sbvr@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl

Iedere eerste donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur bij Humanitas Bergweg, Bergwegplantsoen 10. Luisteren en praten over rouw en verlies aan de hand van een thema. Onder ‘rouw’ wordt ook verstaan het verlies van gezondheid, werk, relatie of een innige wens. Gratis toegang.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Voedingscentrum Nederland

Eisenhowerlaan 108

2517 KL Den Haag

Postbus 85700

2508 CK Den Haag

Tel: 070 – 3 06 88 88

Website: http://www.voedingscentrum.nl/

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.gezondheidsrisicotest.nl/

(gegevens gecontroleerd op 21-8-2013)

 

Zie ook onder de “A” bij “Artsen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

Zie ook onder de “Z” voor Ziekenhuizen: http://www.socialekaartrotterdam.info/z.html

 

GGD Rotterdam-Rijnmond

Schiedamsedijk 95

3011 EN Rotterdam

Postbus 70032

3000 LP Rotterdam

Tel: 010 – 4 33 99 66

Fax: 010 – 4 33 97 00

E-mail: ggdrotterdamrijnmond@rotterdam.nl

Website: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

GGD- meldpunt bemoeizorg (Oost-)Europeanen

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, Tel: 010 – 4 33 97 44

 

GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

 

Stichting PVP

Maliebaan 87

3581 CG Utrecht

Tel: 030 – 2 71 83 53

Fax: 030 – 2 71 62 56

Helpdesk tel: 0900 – 4 44 88 88

E-mail: helpdesk@pvp.nl

Website: http://www.pvp.nl/

Voor vragen en klachten over de ggz.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

GLASSCHADE

Keyexpert & Kreuk Noodvoorzieningen BV

Nieuw Mathenesserstraat 39-41

3029 AV Rotterdam

Tel: 010 – 4 53 00 00

E-mail: info@keyexpert.nl 

Website: http://www.keyexpert.nl/ 

24-uurs service bij glasschade en vervanging van sloten.

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

GOKHULPVERLENING

Iemand is gokverslaafd wanneer hij/zij veel speelt, veel geld verliest en zowel zijn/haar eigen leven als dat van mensen in zijn/haar omgeving negatief beÔnvloedt en daardoor in grote financiŽle, maatschappelijke en psychische problemen komt.

 

AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers)

Postbus 9150

1006 AD  Amsterdam

Tel : 020 – 4 10 05 17

Tel : 070 – 3 95 03 41 (locatie Rotterdam)

Tel : 0900 – 21 777 21

E-mail: info@agog.nl

Website : http://www.agog.nl/

Biedt hulp aan mensen die problematisch gokken en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Dit gebeurt in de vorm van structurele groepsbijeenkomsten van anonieme gokkers en de naasten van de gokkers.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Bouman GGZ – Hoofdkantoor

Max Euwelaan 1

3062 MA Rotterdam

Postbus 8549

3009 AM Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 33 00

Fax: 088 – 2 30 57 02

E-mail: info@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

Aanmelden voor behandeling: 088 – 2 30 30 00

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

SolutionS Rotterdam

Beursplein 37 (WTC)

3001 DB Rotterdam

Tel: 0342 – 47 09 30

Fax: 0342 – 47 04 97

E-mail: info@addiction-solutions.nl

Website: www.solutions-center.nl

Private GGZ verslavingszorginstelling, behandelt o.a. de volgende verslavingen: alcohol, drugs, seks, gokken en eetstoornissen.

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Zie verder onder de ‘V’ bij ‘Verslavingszorg’ : http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

GRATIS ETEN

 

Sisters of Charity

's Gravendijkwal 13

3021 EA Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 36 11

Ook bekend onder de naam : Missionaries of Charity. Opvang vrouwen en kinderen (jongens tot 8 jaar). Korte verblijfsduur (max. 3 maanden). Gratis eten (ook voor niet-bewoners; ook voor mannen): melden om 15.00 uur (1e groep) of om 16.00 uur (2e groep). Eten voor niet-bewoners niet op donderdag.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Zie ook onder de ‘V’ bij ‘Voedselverstrekking’ :  http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

GRATIS GOEDEREN

 

Zie ook onder de “W” bij “Wijkpastoraat” : http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

Zie ook onder de “L” bij “LETS Ruilwinkels”: http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

 

Kringloopwinkel Rotterdam Zuid (voorheen Sociale Inloopwinkel)

Groene Hilledijk 340 d

3075 EB Rotterdam

Tel: 010 – 2 15 20 39

E-mail: siw@planet.nl

Kleding, boeken, meubilair, speelgoed, keukengerei en huishoudelijke apparatuur. De spullen zijn beschikbaar voor mensen uit heel Rotterdam en omstreken. Gratis spullen op indicatie van een hulpverleningsinstelling (let op: meestal niet gratis, maar tegen een kleine vergoeding).

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

Samen Voor Elkaar

Vrouw Jacob erf 31

2907 BK Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 8 22 57 33

E-mail: info@samen-voor-elkaar.nl

Website: http://www.samen-voor-elkaar.nl/

Kleding, maar ook andere spullen, zoals beddegoed, speelgoed, verzorgingsproducten, huishoudelijke spullen.

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Weggeefwinkel Rotterdam

Poortgebouw

Stieltjesstraat 38

3071 JX Rotterdam

E-mail: info@poortgebouw.nl

Website: http://weggeefwinkels.nl en http://www.poortgebouw.nl/

Een weggeefwinkel is een winkel waar spullen gratis te verkrijgen zijn. Iedereen is er welkom, zowel om spullen te brengen als om spullen te halen.

N.B.: Ten tijde van de onderstaande controledatum was de winkel tijdelijk gesloten.

(gegevens gecontroleerd op 27-1-2013)

 

Handige websites:

Gratis af te halen: http://www.gratisaftehalen.nl/

Gratis op te halen : http://www.gratisoptehalen.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

GRATIS KLEDING

 

Leger des Heils

Hillevliet 139

3073 KP Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 27 25 of 010 – 4 84 26 27

E-mail: korps.rotterdamz@legerdesheils.nl

Winkel open: dinsdag en vrijdag 10.00-12.00 uur

Procedure: wil je een cliŽnt hier naar toe verwijzen dan is er allereerst een aanmelding nodig: je neemt telefonisch of via e-mail contact met majoor C. Bijl en legt de situatie uit. Vervolgens schrijf je een sociale verwijzing waar ook in staat wat de cliŽnt nodig heeft. CliŽnt kan dan met verwijzing naar het Leger des Heils aan het Hillevliet 139 gaan. Laat de verwijzing van het maatschappelijk werk aan de medewerker zien. Daarna kan in overleg kleding uitgezocht worden. De kleding is geheel gratis, tot een overeen gekomen hoogte, maar men is uiteraard wel afhankelijk van het aanbod dat er is.

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

Dress for Success

Jacob van Campenplein 37

3067 LA Rotterdam

Tel. winkel: 06 – 15 38 21 11

Tel. CoŲrdinator: 010 – 2 81 06 96 / 06 – 18 66 95 35

Openingstijden: di en wo van 10.00-16.00 uur, do en vr van 13.00-16.00 en op afspraak.

E-mail:  renywinkelman@dressforsuccess.nl

Website: http://www.dressforsuccess.nl/

Dit vrijwilligersproject verstrekt gratis representatieve sollicitatiekleding aan mannen en vrouwen die een uitkering hebben. Men moet een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek laten zien of een brief van het reÔntegratiebedrijf.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2012)

 

Stichting Kledingbank

Oostkousdijk 21 a

3024 CL Rotterdam

Tel: 06 – 14 15 02 48

E-mail: info@kledingbank-rotterdam.nl

Website: http://www.kledingbank-rotterdam.nl/site/

Het moet gaan om schrijnende gevallen van armoede. De cliŽnt moet door een instantie doorverwezen worden. De cliŽnt kan na een doorverwijzing telefonisch een afspraak maken met de Kledingbank. Iedereen die daarvoor echt in aanmerking komt, kan twee keer per jaar een bezoek brengen aan de Kledingbank en kleding komen uitzoeken. Het gaat om drie sets kleding voor zowel volwassenen als voor kinderen. Het tonen van een schriftelijke doorverwijzing en legitimatie is voldoende. Op de website staat een verwijsbrief.

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Inloophuis De Paraplu

Noordsingel 92

3032 BH Rotterdam

Bel voor vragen naar: Joke Bijsterveld: 06-12669226 (alleen op donderdag)

E-mail: info@inloophuisdeparaplu.nl

Website: http://www.inloophuisdeparaplu.nl/

Baby- en kinderkledingbank; standaard kleding vanaf maat 50, speelgoed en boeken. Daarnaast is er een beperkte voorraad klein meubilair, zoals maxicosi’s, kinderbedjes, potjes, buggy’s e.d.

Openingstijden: 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 9-10-2013)

 

Samen Voor Elkaar

Vrouw Jacob erf 31

2907 BK Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 8 22 57 33

E-mail: info@samen-voor-elkaar.nl

Website: http://www.samen-voor-elkaar.nl/

Kleding, maar ook andere spullen, zoals beddegoed, speelgoed, verzorgingsproducten, huishoudelijke spullen.

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Zie ook onder de “W” bij “Wijkpastoraat” : http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

Sociale Kaart Rotterdam Plus