SOCIALE KAART ROTTERDAM

I

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

I

IBG (Informatie Beheer Groep)

IBG heet sinds 1-1-2010: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Zie onder “S” bij “StudiefinanciŽring” : http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

IDENTIFICATIE

Een geldig Nederlandse identiteitskaart kan men gebruiken om te reizen naar een beperkt aantal landen en om zichzelf te kunnen identificeren. De kaart wordt afgegeven door de afdeling Publiekszaken van het Stadhuis en de kantoren van de Deelgemeenten. Men moet zoveel mogelijk papieren en bewijzen meenemen waaruit blijkt wie men is en een recente (kleuren) pasfoto meenemen. Via de website van de Gemeente kan een afspraak worden gemaakt. De kosten voor een identiteitskaart zijn € 43,85 (tarief per 01-01-11). De is binnen 5 dagen klaar en is 5 jaar geldig.

Als men dakloos is en niet meer ingeschreven staat in de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA) moet men een identiteitskaart aanvragen bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag. Tel: 070 – 3 53 30 00 / 14070. E-mail: burgerzaken@denhaag.nl .

Open: maandag tot en met vrijdag van 08.00-14.00 uur.  Afspraak maken via 070 – 3 53 31 60.

Website: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Paspoort-en-identiteitskaart-zonder-vaste-woon-of-verblijfplaats.htm

Een geldig paspoort is nodig om te reizen in het buitenland en om uzelf te kunnen identificeren. Een paspoort is 5 jaar geldig. De kosten voor een paspoort zijn per 01-01-11 € 52,10. Sinds 21 september 2009 worden ook vingerafdrukken in het paspoort opgenomen. Vanaf 26 juni 2012 vervalt de kinderbijschrijving in een paspoort. Kinderen hebben dan een eigen reisdocument nodig als men met hen naar het buitenland reist.

Meer informatie: Gemeente Rotterdam, tel: 14010.

Website: http://www.rotterdam.nl/Identificatie_en_reisdocumenten

Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument waarmee de erkende vluchteling vanuit Nederland naar het buitenland kan reizen. De kosten voor een vluchtelingenpaspoort zijn € 52,10 en deze is verkrijgbaar bij de Gemeente.

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument voor rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen die geen reisdocument van een ander land kunnen verkrijgen. Aan te vragen bij de Gemeente en de kosten zijn € 52,10.

Als niet-Nederlanders langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven hebben ze een verblijfsvergunning nodig. Alle aanvragen voor een verblijfsvergunning worden via de afsprakenlijn van de IND gemaakt. Het nummer van de IND is 0900-1234561. De website van de IND is: http://www.ind.nl/ .

Voor rijbewijs zie onder de “R” bij “Rijbewijs”.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2011)

 

ILLEGALEN (Mensen zonder geldige verblijfspapieren)

In Nederland wonen naar schatting 112.000 tot 165.000 mensen zonder geldige verblijfspapieren, waarvan 15.000 tot 20.000 in Rotterdam. Men noemt hen illegalen of ongedocumenteerden. Door de Koppelingswet uit 1998 kunnen deze mensen zich niet meer verzekeren tegen ziektekosten.

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)

Spreekuuradres:

Rechthuislaan 52

3072 LE Rotterdam (Katendrecht)

Kantooradres:

Hang 14

3011 GG Rotterdam  

Connie van den Broek : 06 – 25 38 34 72

Theo Miltenburg : 06 – 22 02 67 82

Fax: 010 – 4 11 25 07

E-mail: stichtingros@hotmail.com

Website: http://www.stichtingros.nl/

De Stichting ROS bewaakt de basisrechten van de mensen zonder geldige verblijfspapieren en geeft hun voorlichting over de basisrechten. Daarnaast biedt ROS hulp bij (het vinden van) medische zorg, juridische hulp, taalcursussen, briefadres, hulp bij het opsporen van documenten die bewijsmateriaal kunnen zijn om verblijf legaal te maken, hulp bij onderwijs verkrijgen voor leerplichtige kinderen, materiŽle ondersteuning en onderdak.

Open spreekuur voor advies en ondersteuning:

Maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Westersingel 7a

3014 GM Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 81 32

Fax: 010 – 4 11 38 60

Website: http://www.pauluskerkrotterdam.nl/

De Pauluskerk heeft een vluchtelingenspreekuur op di van 10.30 – 17.00 uur en do van 14.00 – 17.00 uur voor mensen zonder verblijfstitel: hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, toegang tot de rechter en scholing/onderwijs. Er wordt medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiŽle ondersteuning en onderdak geboden.

(gegevens gecontroleerd op 13-2-2013)

 

Illegalenfonds

Betaalde de medische kosten van illegalen. Bestaat niet meer.

(gegevens gecontroleerd 18-1-2013)

 

Johannes Wier Stichting (gezondheidszorg Illegalen)

Nienoord 5

1112 XE Diemen

Tel: 020 – 8 40 76 30

E-mail: info@johannes-wier.nl

Website: http://www.johannes-wier.nl/

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. De stichting heeft telefoonnummers en websites met informatie over zorg aan onverzekerde, illegale patiŽnten.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Lampion

Postbus 13318

3507 LH Utrecht

Tel: 030 – 2 34 98 55 (di en do van 10.00 uur tot 14.00 uur)

E-mail:  adviespunt@pharos.nl

Website: http://www.lampion.info/

Lampion is het landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan illegalen.

(gegevens gecontroleerd op 22-8-2012)

 

Steunpunt illegalen Utrecht (STIL)

Laan van Nieuwe Guinea 143

3531 JH Utrecht

Tel: 030 – 2 71 34 63

E-mail: info@stil-utrecht.nl

Website: http://www.stil-utrecht.nl/

STIL steunt uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in een tweede asielprocedure of een medische of humanitaire procedure. Sommigen verblijven rechtmatig in Nederland. Al deze mensen hebben geen recht op wit werk, bijstand en verzekeringen. Ze kunnen evenmin terecht in de reguliere opvang. Men helpt met vragen over juridische mogelijkheden, als er medische hulp of opvang nodig is of met andere vragen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Dokters van de Wereld

Nieuwe Herengracht 20

1018 DP Amsterdam

Postbus 16641

1001 RC Amsterdam

Tel: 020 – 4 65 28 66

E-mail: info@doktersvandewereld.org

Website: http://www.doktersvandewereld.org/

Bieden (toegang tot) medische hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Voor vragen over de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten kunt u contact opnemen met de MEDOC-Helplijn: 020 – 4 08 34 24 (Naam en telefoonnummer op de voicemail inspreken. Ze bellen zo spoedig mogelijk terug).

MEDOC heeft in Den Haag een inloopspreekuur (geen afspraak nodig) in De Paardenberg aan de Paardenbergstraat 1 (tel: 070 – 38 01 667) op elke woensdag van 10.00-12.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

Opvang illegalen

Voor opvang van illegalen zie de aparte “Opvanglijst” binnen Rotterdam: http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangillegalen.html en buiten Rotterdam: http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangillegalenbr.html .

 

IMMIGRATIE

Voor de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) zie verderop onder “IND”.

 

INBURGERING

In Nederland geldt sinds januari 2007 de Wet Inburgering. Deze wet verplicht mensen die in Nederland wonen Nederlands te kunnen spreken en te weten hoe men in Nederland met elkaar omgaat. Dit heet inburgeren. Om in te burgeren moet men een inburgeringsexamen doen. In dit examen wordt gekeken of men voldoende Nederlands kan spreken, lezen en schrijven en of men genoeg weet van de Nederlandse samenleving. Als men slaagt voor het inburgeringsexamen, is men ingeburgerd.

Alle inburgeraars die in 2012 starten met een cursus betalen vanaf 1 januari de wettelijke bijdrage van € 270,--. In 2013 wordt de nieuwe wet Inburgering van kracht. In deze wet hebben gemeenten geen rol meer in het inburgeren en het aanbieden van inburgeringscursussen. Alle kosten voor een cursus komen dan voor rekening van de inburgeraar zelf.

 

Taalplein (Centraal Inburgerings Loket)
Schiekade 830

3032 AL Rotterdam
Tel: 010 – 4 98 45 20

E-mail: cil@sozawe.rotterdam.nl
Openingstijden: 08:30 uur – 16:30 uur

Onder andere voor het leren van de Nederlandse taal.

(gegevens gecontroleerd op 16-2-2012)

 

Welkom in Rotterdam

Hang 16

3011 GG Rotterdam

Antwoordnummer 3785

3000 WB Rotterdam

Tel: 010 – 2 70 98 50

E-mail: info@welkominrotterdam.nl

Website: http://www.welkominrotterdam.nl/

Organiseert ontmoetingen tussen Rotterdammers. Om elkaar en de stad beter te leren kennen. Ingeburgerde Rotterdammers ('oude' Rotterdammers) gaan op pad met inburgeraars ('nieuwe' Rotterdammers). Zij kunnen op deze manier de taal oefenen en de stad beter leren kennen.

(gegevens gecontroleerd op 1-6-2012)

 

Handige websites:

http://www.hetbegintmettaal.nl/

http://www.inburgeren.nl

http://www.rotterdam.nl/inburgeren

http://www.inburgeringscursus.net/

(gegevens gecontroleerd op 16-2-2012)

 

Zie ook onder de “N” bij “Nederlandse Taal Leren”: http://www.socialekaartrotterdam.info/n.html

 

INCASSOBUREAU’S

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Postbus 1794

8901 CB Leeuwarden

Tel: 058 – 2 15 95 55

Fax: 058 – 2 15 60 38

Website: http://www.cjib.nl/

Er zijn verschillende telefoonnummers voor de diverse boetes. Zie de website van het CJIB onder “Contact”.

 (gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

 

EOS Nederland BV

Jellinghausstraat 3

5048 AZ Tilburg

Tel: 013 – 5 36 51 55

Fax: 013 – 5 80 11 09

E-mail: info@eos-nederland.com

Website: http://www.eos-nederland.com/

(gegevens gecontroleerd op 27-3-2012)

 

Inkasso Unie

Bogert 31

5612 LX Eindhoven

Tel: 040 – 2 155 155

Fax: 040 – 2 12 37 31

E-mail: contact@inkassounie.nl

Website: http://www.inkassounie.nl/

(gegevens gecontroleerd op 22-8-2012)

 

Intrum Justitia

Postbus 84096

2508 AB Den Haag

Johan de Wittlaan 5

2517 JR Den Haag

Tel: 070 – 4 52 70 00

Fax: 070 – 4 52 89 80

E-mail: infonl@nl.intrum.com

Website: http://www.intrum.com/nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

INCESTHULPVERLENING

Incesthulpverlening is onderverdeeld in hulp aan:

* Slachtoffers

* Ouders van incestslachtoffers

* Daders

* Partners van incestdaders

 

Stop it now!

Tel: 0800 – 2 66 64 36 (werkdagen 14.00-17.00 uur)

E-mail: info@stopitnow.nl

Website: https://www.stopitnow.nl/

Hulp aan mensen die kinderen misbruiken of bang zijn dat te gaan doen.

(gegevens gecontroleerd op 13-2-2013)

 

V.S.K. (Vereniging tegen seksuele kindermishandeling)

Catharijnesingel 47 

3511 GC Utrecht 

Postbus 641

3500 AP Utrecht 

Tel: 030 – 7 89 22 50  (donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur)

E-mail: formulier op de website

Website: www.vsknederland.nl

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) is een landelijke vereniging voor mensen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Sir Winston Churchilllaan 295 b

2288 DC Rijswijk

Postbus 1947

2280 DX Rijswijk

Tel: 070 – 4 14 20 00

Fax: 070 – 4 14 20 01

E-mail: info@schadefonds.nl

Website: http://www.schadefonds.nl/

Het Schadefonds is onderdeel van het ministerie van Justitie en wordt gefinancierd uit de algemene middelen. Het Schadefonds geeft een financiŽle tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig letsel. Dit is bijvoorbeeld diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, verkrachting, maar ook huiselijk geweld, stalking of incest.
Het Schadefonds verstrekt eenmalige uitkeringen, als tegemoetkoming voor geestelijk leed dat slachtoffers is aangedaan (smartengeld) en voor bijvoorbeeld medische kosten of verlies van inkomen.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Zie ook onder de “S” bij “Seksueel misbruik”: http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

IND

Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en RoemeniŽ) die langer dan drie maanden in Nederland (willen) verblijven moeten zich inschrijven bij de IND.

 

Immigratie en Naturalisatiedienst

(Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Afdeling Voorlichting

Postbus 287

7600 AG  Almelo

Website: http://www.ind.nl/

Tel: 0900 – 12 34 56 1

Hou bij telefonisch contact over een dossier het dossiernummer of het V-nummer (Vreemdelingennummer) bij de hand.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

IND-Loket Rotterdam

Stadswinkel Centrum

Coolsingel 40 (Stadhuis, ingang Doelwater)

3011 AD Rotterdam

Tel: 14010

Ma, di, wo, vr: 8.00-16.00 uur

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

INDIGO

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Prins Constantijnweg 48 – 54

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 19 00

E-mail: secretariaat@indigorijnmond.nl

Website: http://www.indigohelpt.nl/

Indigo biedt laagdrempelige behandelingen aan jongeren en volwassenen. Vaak vanuit de huisartsenpraktijk. Ze helpen cliŽnten zelf hun problemen aan te pakken bij angst, piekeren, stress, relatieproblemen, eenzaamheid en rouwverwerking. Indigo is onderdeel van de Parnassia groep.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

INFECTIEZIEKTEN / BESMETTELIJKE ZIEKTEN 

Indien een hulpverlener een cliŽnt spreekt en die vertelt dat hij/zij aan een gevaarlijke besmettelijke ziekte lijdt of geleden heeft (bijvoorbeeld TBC) kan er contact worden opgenomen met de GGD, afdeling infectieziekten. Alles wat in de medische zorg gesignaleerd wordt op dit gebied, wordt aan hen gemeld.

Tel GGD: 010 – 4 33 99 33 of 010 – 4 33 95 21

E-mail: gezondheidslijn@ggd.rotterdam.nl

Website: http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

 

INFORMATIE BEHEER GROEP (IBG)

Heet sinds 1-1-2010: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Zie onder “S” bij “StudiefinanciŽring” : http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

INFORMATIENUMMERS  

Rijksoverheid

(voorheen: Postbus 51)

Tel: 1400

Website: http://www.rijksoverheid.nl/

Rijksoverheid is een centraal loket, waar men terecht kunt met vragen aan de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld als men meer wilt weten over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen of de euro. Meestal wordt de vraag direct beantwoord, soms wordt men doorverwezen naar andere (overheids)instanties. Men kan ook een folder of brochure bestellen. Rijksoverheid is onderdeel van de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken.

(gegevens gecontroleerd op 4-7-2012)

 

INRICHTING HUIS

Zie onder de “M” bij “Meubilair Tweedehands” : http://www.socialekaartrotterdam.info/m.html

Zie onder de “G” bij “Gratis goederen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/g.html

Zie de website van SoZaWe voor inrichtingskosten: http://www.sozawe.rotterdam.nl/

 

Handige websites:

Gratis af te halen: http://www.gratisaftehalen.nl/

Gratis op te halen : http://www.gratisoptehalen.nl/

 

INTERNET

Gebruik van internet door cliŽnten die zelf geen computer bezitten: zie onder de “C” bij “Computer” : http://www.socialekaartrotterdam.info/c.html

 

IRANIňRS

 

Iran (Ambassade)

Duinweg 20

2585 JX Den Haag

Tel: 078 – 3 38 40 01

Fax: 070 – 3 50 32 24

E-mail: info@iranianembassy.nl

Website: www.iranianembassy.nl

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Stichting Iraanse Kunstenaars Nederland (IKN)

’s Gravendijkwal 28

3014 EC Rotterdam

Tel: 06 – 50 68 74 14

Fax: 010 – 4 36 72 14

Website: http://www.ikn-foundation.com/

Doel: het verbreiden van progressieve culturele en kunstzinnige activiteiten, zonder verbonden te zijn aan een partij.

Activiteiten: contacten leggen met Iraanse Kunstenaars en de weg banen voor hen om hun werk te vertonen aan zowel de Nederlandse als de Iraanse gemeenschap;

-het organiseren van teken-schilder, en muzieklessen;

-het streven naar voorzieningen voor muzikanten, theater- en theater-en filmavonden.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

ISLAMITISCHE ORGANISATIES

 

Nederlandse Islamitische Bond voor Ouderen (NISBO) 

Cartesiusweg 11

3534 BA Utrecht

Tel: 030 – 2 46 74 33

Fax: 030 – 2 23 83 41

E-mail: info@nisbo.net

Website: www.nisbo.net

NISBO streeft onder meer naar het verbeteren van de morele, materiele, culturele en sociale positie als mede de gezondheidstoestand van de oudere migranten.

De activiteiten van de NISBO zijn erop gericht een bijdrage te leveren aan de participatie en ontplooiing van de oudere migranten in de multiculturele samenleving.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (S.P.I.O.R.)

Teilingerstraat 122

3032 AW Rotterdam

Postbus 3031

3003 AA Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 69 89

Fax: 010 – 4 66 62 79

E-mail: info@spior.nl

Website: www.spior.nl

SPIOR is de koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam en omstreken. Het merendeel van de moskeeŽn is aangesloten bij SPIOR, alsmede algemene sociaal-culturele organisaties, jongerenorganisaties en vrouwenorganisaties.

Doel: Bevorderen van de participatie van de moslims in het Rijnmondgebied.

Activiteiten: Opbouwwerk, geven van voorlichting en het organiseren van projecten.

(gegevens gecontroleerd op 22-8-2012)

 

Federatie Turks-Islamitische Stichtingen Zuid-Holland 

Erasmusstraat 137

3035 LD Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 79 99

Fax: 010 – 4 66 79 99

Doel van de organisatie: integratie, participatie bevordering moskee en jongerenorganisaties van de moslim gemeenschappen in Zuid-Holland

Activiteiten van de organisatie: samenwerken met 29 moskee-organisaties in provincie Zuid-Holland.

 

Stichting Secret Garden

Oudeschans 2

1011 KX Amsterdam

Tel: 020 – 77 86 120 of 06 – 14 10 84 42

Website: http://www.stichtingsecretgarden.nl/

Stichting van homo-/bi-seksuele/lesbische/transgender moslims en sympathisanten en heeft tot doel: het bespreekbaar maken van homo-, biseksualiteit en geslachtswijziging/ transgender zijn, zulks binnen de maatschappij in het algemeen en binnen de moslimgemeenschap in het bijzonder.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Stichting GŁltepe Educatief

Erasmusstraat 141

3035 LD Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 41 64

Fax: 010 – 4 66 41 64

Doel: belangenbehartiging van de islamitische gemeenschap, sociale, culturele, maatschappelijke en godsdienstige hulpverlening, cursussen en voorlichtingsdagen aan jongeren, meisjes en vrouwen. Activiteiten: organiseren van sociale- culturele en maatschappelijke activiteiten en huiswerkbegeleiding.

 

Anadolu Moskee

Oranjeboomstraat 295

3071 SP Rotterdam

Website: http://www.anadolumoskeerotterdam.nl/

Doel van de organisatie: integratie en participatie bevordering in de samenleving.

Activiteiten van de organisatie: sociale, culturele en islamitische activiteiten

 

Stichting Islamitisch Cultureel Centrum

Polderstraat 75

3074 XH Rotterdam 

Tel: 010 – 2 15 07 90

Fax: 010 – 2 15 07 90 

Doel van de organisatie: belangenbehartiging van de bewoners die in de deelgemeente Feijenoord wonen. 

Activiteiten van de organisatie: uitvoeren van sociaal, culturele activiteiten

 

Stichting Moskee Es-Sal‚m

Polderlaan 84c

3074 MH Rotterdam

Tel: 010 – 4 84 21 08

Fax: 010 – 4 84  21 04

Doel van de organisatie: kinderen lesgeven in de koran en Arabisch lezen en schrijven

 

Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

Bergsingel 135

3037 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 47 21

Fax: 010 – 4 84 31 47

E-mail: info@islamicuniversity.nl

Website: http://www.islamicuniversity.nl/

(gegevens gecontroleerd op 22-8-2012)

Sociale Kaart Rotterdam Plus