SOCIALE KAART ROTTERDAM

ILLEGALEN

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Het maatschappelijk werk heeft vaak weinig mogelijkheden om iets voor illegalen te kunnen doen. U kunt illegalen in ieder geval verwijzen naar adressen waar men meer voor hen kan betekenen.

 

 

ALGEMEEN

Rotterdams ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)

Spreekuuradres:

Rechthuislaan 52

3072 LE Rotterdam (Katendrecht)

Kantooradres:

Hang 14

3011 GG Rotterdam  

Connie van den Broek : 06 – 25 38 34 72

Theo Miltenburg : 06 – 22 02 67 82

Fax: 010 – 4 11 25 07

E-mail: stichtingros@hotmail.com

Website: http://www.stichtingros.nl/

De Stichting ROS bewaakt de basisrechten van de mensen zonder geldige verblijfspapieren en geeft hun voorlichting over de basisrechten. Daarnaast biedt ROS hulp bij (het vinden van) medische zorg, juridische hulp, taalcursussen, briefadres, hulp bij het opsporen van documenten die bewijsmateriaal kunnen zijn om verblijf legaal te maken, hulp bij onderwijs verkrijgen voor leerplichtige kinderen, materiŽle ondersteuning en onderdak.

Open spreekuur voor advies en ondersteuning:

Maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Verzekering voor illegalen

Oom Verzekeringen

Postbus 3036

2280 GA Rijswijk

Tel: 070 – 3 53 21 00

E-mail: info@oomverzekeringen.nl

Website: www.oomverzekeringen.nl

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

ilegaalkind.nl

Website: http://www.ilegaalkind.nl/

Website over de rechten van 'illegale' kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

Lampion

Postbus 13318

3507 LH Utrecht

E-mail: lampion@pharos.nl

Website: http://www.lampion.info/

Landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen. Doel: informatie over zorg aan illegalen bundelen en zo zorginstellingen, zorgverleners en anderen die behoefte hebben aan informatie zo goed mogelijk voor te lichten over het systeem van, de wetgeving over, ontwikkelingen en knelpunten in de zorg aan illegalen.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 81 32

Fax: 010 – 4 11 38 60

E-mail: info@pauluskerkrotterdam.nl

Website: http://www.pauluskerkrotterdam.nl/

De Pauluskerk heeft een vluchtelingenspreekuur op di van 10.30 – 17.00 uur en do van 14.00 – 17.00 uur voor mensen zonder verblijfstitel: hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, toegang tot de rechter en scholing/onderwijs. Er wordt medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiŽle ondersteuning en onderdak geboden.

(gegevens gecontroleerd op 16-6-2013)

 

Handige websites:

http://paspoortamsterdam.nl/

In principe bedoeld voor mensen die in Amsterdam verblijven, maar wel inspirerend voor mensen (en hun hulpverleners) die elders verblijven.

(gegevens gecontroleerd op 12-12-2012)

 

GEZONDHEIDSZORG

 

Algemeen: kosten medische hulp

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms nodig zijn en moet deze worden verleend. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten betalen. Is dit niet mogelijk, dan kan de zorgaanbieder onder voorwaarden aanspraak maken op een (gedeeltelijke) vergoeding van oninbare kosten bij het CVZ.

Meer informatie:

Helpdesk financiering zorg aan illegalen

Tel: 020 – 7 97 89 47

E-mail: infoillegalen@cvz.nl

Website: www.cvz.nl/financiering/zorg+aan+onverzekerbare+vreemdelingen

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2012)

 

Huisartsen voor illegalen

- De witte Jassen Amsterdam

  De Wittenstraat 29

  1052 AK Amsterdam

  Tel: 020 – 6 88 11 40

- Slockers Huisartsenpraktijk

  Rijnwaterstraat 10

  3063 HC Rotterdam

  Tel: 010 – 4 52 63 63

- Huisarts L. de Hoog

  Mathenesserlaan 432

  3023 GH Rotterdam

  Tel: 010 – 4 77 19 76  

 

Johannes Wier Stichting (gezondheidszorg Illegalen)

Nienoord 5

1112 XE Diemen

Tel: 020 – 8 40 76 30

E-mail: info@johannes-wier.nl

Website: http://www.johannes-wier.nl/

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. De stichting heeft telefoonnummers en websites met informatie over zorg aan onverzekerde, illegale patiŽnten.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Illegalenfonds

Betaalde de medische kosten van illegalen. Dit fonds bestaat niet meer. Zie Gezondheidzorg: Algemeen: kosten medische hulp.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2012)

 

Kruispost

Oudezijds Voorburgwal 129

1012 EP Amsterdam

Tel: 020 – 6 24 90 31

Fax: 020 – 4 28 83 30

E-mail: kruispost@oudezijds100.nl

Website: http://www.oudezijds100.nl/

Kruispost geeft medische en psychosociale hulp aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Iedere patiŽnt wordt om een donatie gevraagd en draagt zo naar vermogen bij in de onkosten. Men kan hier ook terecht voor een tandarts.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 81 32

Fax: 010 – 4 11 38 60

E-mail: info@pauluskerkrotterdam.nl

Website: http://www.pauluskerkrotterdam.nl/

De Pauluskerk heeft een vluchtelingenspreekuur op di van 10.30 – 17.00 uur en do van 14.00 – 17.00 uur voor mensen zonder verblijfstitel: hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, toegang tot de rechter en scholing/onderwijs. Er wordt medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiŽle ondersteuning en onderdak geboden.

(gegevens gecontroleerd op 16-6-2013)

 

Dokters van de Wereld

Nieuwe Herengracht 20

1018 DP Amsterdam

Postbus 16641

1001 RC Amsterdam

Tel: 020 – 4 65 28 66

E-mail: info@doktersvandewereld.org

Website: http://www.doktersvandewereld.org/

Bieden (toegang tot) medische hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren.

Voor vragen over de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten kunt u contact opnemen met de MEDOC-Helplijn: 020 – 4 08 34 24 (Naam en telefoonnummer op de voicemail inspreken. Ze bellen zo spoedig mogelijk terug).

MEDOC heeft in Den Haag een inloopspreekuur (geen afspraak nodig) in De Paardenberg aan de Paardenbergstraat 1 (tel: 070 – 38 01 667) op elke woensdag van 10.00-12.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

MENSENHANDEL

CoMensha (voorheen: de Stichting tegen Vrouwenhandel, STV)

Johan van Oldenbarneveltlaan 34-36 (postadres)

3818 HB Amersfoort

Regentesselaan 31 (bezoekadres)

3818 HH Amersfoort

Tel: 033 – 4 48 11 86

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.mensenhandel.nl/cms/

CoŲrdinatiecentrum Mensenhandel dat fungeert als landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding, plaatsing en registratie van slachtoffers van mensenhandel. CoMensha richt zich niet alleen op vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel maar ook op mannen die uitgebuit worden. Het maakt daarbij niet uit of mensen in de prostitutie of in een andere sector slachtoffer zijn geworden van mensenhandel.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Humanitas – Maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 17 15

E-mail: maatjesprojectpmw@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas ondersteunt slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie. Zij kunnen bij PMW terecht voor praktische- en psychosociale hulp. Slachtoffers zonder veilig onderkomen, kunnen terecht in ‘De Lucia’, de opvangvoorziening van PMW. Naast slachtoffers die in de prostitutie zijn uitgebuit, vangt PMW hier slachtoffers van mensenhandel uit

andere sectoren op. Beide groepen kunnen gebruik maken van het

maatjesproject van PMW.

(gegevens gecontroleerd op 17-7-2012)

 

Handige websites:

http://www.mensenhandel.nl/cms/docs/methodiekboek.pdf . Handleiding voor hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Het betreft een e-boek van ca. 115 pagina’s.

http://ww.stopmensenhandel.nu/ Informatie over mensenhandel in Rotterdam-Rijnmond.

(gegevens  gecontroleerd op 6-2-2013)

 

OPVANG

 

Voor opvang van illegalen zie de aparte lijsten:

Opvang binnen Rotterdam: http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangillegalen.html

Opvang buiten Rotterdam:

http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangillegalenbr.html

 

PROSTITUEES

 

Prostitutie Maatschappelijk Werk Humanitas

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 22 11 715

E-mail : pmw@stichtinghumanitas.nl
Website:
http://www.humanitaspmw.org/

Prostitutie Maatschappelijk Werk biedt zowel praktische als psychosociale hulp aan
prostituť(e)s (m/v) of ex-prostituť(e)s in de regio Rotterdam, zowel aan legaal als illegaal in Nederland verblijvende.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

 

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus