SOCIALE KAART ROTTERDAM

O

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

O

OMBUDSZAKEN

 

Nationale  Ombudsman

Antwoordnummer 10870 (geen postzegel nodig)

2501 WB Den Haag

Postbus 93122 (bij spoedzaken)

2509 AC Den Haag

Bezoekadres:

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag

Tel: 0800 – 3 35 55 55 (gratis)

Fax: 070 – 3 60 75 72

Website: http://www.nationaleombudsman.nl/

Behandelt klachten over:  Ministeries, Politie, Waterschappen, Belastingdienst,

Arbeidsbureaus, UWV en andere uitvoerders van sociale verzekeringen, Sociale 

verzekeringsbank, Informatie-beheer-groep. Mensen met een klacht moeten eerst gebruikmaken van de klachtregeling bij de overheidsinstantie. Pas als men er samen met de overheidsinstantie niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman de klacht behandelen.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

Stichting de Ombudsman

Postbus 1700

1200 BS Hilversum

Tel: 035 – 6 722 722 (ma. t/m vr. 10.00-12.00 uur)

Website: http://www.deombudsman.nl/

De Ombudsman ondersteunt mensen in situaties waarbij zij niet in staat zijn voor hun recht op te komen.

NB: Stichting De Ombudsman gaat haar activiteiten uiterlijk per 1 juni 2013 beëindigen.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Gemeentelijke Ombudsman

Minervahuis I

Meent 106 (4e etage)

3011 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 16 00

Fax: 010 – 2 41 84 99

E-mail:  info@ombudsman.rotterdam.nl

Website: www.ombudsman.rotterdam.nl

De onafhankelijke ombudsman onderzoekt en beoordeelt klachten over gemeentelijke diensten, deelgemeenten, ambtenaren (met uitzondering van de politie) en bestuurders. Op de website staat welke klachten men aan de ombudsman kan voorleggen en hoe men dat doet. De ombudsman is tevens de externe klachtbehandelaar van de Stadsregio Rotterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Gezamenlijke Brandweer, Volwasseneneducatie Rijnmond, Halt Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Gemeentelijke Ombudsman werkt voor de gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Rotterdam, Spijkenisse, Vlaardingen, en Westvoorne.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Kinderombudsman

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag

Antwoordnummer 10870 (gratis postadres)

2501 WB Den Haag

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Tel: 0800 – 8 76 54 32

E-mail: info@dekinderombudsman.nl

Website: http://www.dekinderombudsman.nl/

De Kinderombudsman adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en het parlement over wet- en regelgeving die de rechten van jeugdigen raken. Hij is actief op het gebied van onderwijs en voorlichting. Daarnaast behandelt de Kinderombudsman klachten van kinderen, niet alleen over de overheid, maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied, zoals scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen. De Kinderombudsman kan ook onderzoek doen naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Ouderenombudsman

Tel: 0900 – 60 80 100

E-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl

Website: http://www.ouderenombudsman.nl/

Voor ouderen en voor iedereen die zorgt voor één of meer ouderen: mantelzorgers, (klein)kinderen, vrijwilligers die voor ouderen werken. Men kan hier terecht met alle zorgen, klachten of ervaringen die te maken hebben met allerlei zaken die men tegenkomt als men ouder wordt.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

ONBENUTTE KWALITEITEN

Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam

Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam

Postbus 125

3000 AC Rotterdam

Tel: 010 – 4 04 13 44

Fax: 010 – 4 14 24 31

E-mail: info@onbenuttekwaliteiten.nl

Website: http://www.onbenuttekwaliteiten.nl/

Onbenutte Kwaliteiten begeleidt en activeert mensen met het doel hen volwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Ze bieden trajecten die gericht zijn op zelfredzaamheid en het voorkomen van maatschappelijk isolement.

Zie de “Kleine Sociale Kaart per Deelgemeente” voor de OK-banken in de diverse deelgemeenten : http://www.socialekaartrotterdam.info/perdeelgemeente.html

(gegevens gecontroleerd op 8-5-2012)

 

ONDERWIJS

Voor Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IBG) zie onder de “S” bij “Studiefinanciering” : http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

Zie ook onder de “S” bij “Studeren” : http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

 

JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving)

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Tel: 14010 (voor inwoners van Rotterdam)

Tel: 010 – 2 67 44 44 (voor mensen actief in het maatschappelijk veld)

Fax: 010 – 4 98 42 68

E-mail: infojos@rotterdam.nl

Website: http://www.jos.rotterdam.nl/

JOS stimuleert, faciliteert en start zelf nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van leerplicht en startkwalificaties. Voorheen: Dienst Onderwijs Gemeente Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

De Jonge Krijger

Kerklaan 100

2912 CL Nieuwerkerk a/d IJssel

Tel: 0180 – 31 27 40

E-mail: info@jongekrijger.nl

Website: http://www.jongekrijger.nl/

De Jonge Krijger voert sinds 1 september 2008 de activiteiten uit voor het RMC Zuid-Holland Oost en het RMC Rijnmond Zuid-Oost. De Jonge Krijger is een bureau voor jongeren, werk en scholing en heeft een outreachende aanpak. De missie van De Jonge Krijger is het inspireren, motiveren en activeren van jongeren van 16 tot 27 jaar op gebied van werk en scholing. Werkgebied o.a. Ridderkerk, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Lansingerland.

(gegevens gecontroleerd op 29-5-2011)

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Stichting De Meeuw 

Stichting de Meeuw was er voor al diegenen die zich inspannen voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. In het onderwijs, het welzijnswerk, thuis of waar ook. Ze boden ondersteuning in de vorm van trainingen, cursussen en procesbegeleiding. De Meeuw ontwikkelde methoden en gaf steun bij de invoering ervan. Ze leverden coaching en advies.

NB: Stichting De Meeuw is per 01-01-2013 gestopt.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden

Visio Onderwijs Rotterdam

Heindijk 4

3079 PM Rotterdam

Tel: 088 – 5 85 83 30

E-mail: onderwijsrotterdam@visio.org

Website: http://www.visio.org/

Visio Onderwijs Rotterdam biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking op speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

(gegevens gecontroleerd op 29-2-2012)

 

Peutercollege

Westersingel 102

3015 LD Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 11 00

E-mail: info@hetpeutercollege.nl

Website: www.hetpeutercollege.nl

Stichting Het Peutercollege biedt intensief onderwijs aan 2- en 3-jarige peuters uit achterstandswijken in Rotterdam. De stichting wil zo de achterstand op het gebied van taalontwikkeling bij Rotterdamse peuters terugdringen.

(gegevens gecontroleerd op 27-1-2013)

 

ONGEDOCUMENTEERDEN

Voor Ongedocumenteerden zie onder de “I” bij “Illegalen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/i.html

 

ONGEVALLEN, Slachtoffers van –

 

Zie onder de “L” bij “Letselschade”: http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

 

DE ONTMOETING

Dienstencentrum Rotterdam

’s-Gravendijkwal 95

3021 EH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 33 03

Fax: 010 – 4 36 80 90

E-mail: rotterdam@ontmoeting.org

Website: www.ontmoeting.org

Het dienstencentrum is zes dagen en één avond per week open. In en vanuit het dienstencentrum biedt men dagopvang, activering en begeleiding aan dak- en thuislozen. Men kan er eten, drinken, douchen, kleding wassen, kluisje huren etc. Er is regelmatig een arts aanwezig.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2012)

 

ONTSLAG

Tips bij ontslag:

-       Niets ondertekenen. Men loopt het risico rechten te verspelen

-       Vraag altijd een schriftelijke bevestiging van de werkgever van wat is medegedeeld.

-       Vraag om bedenktijd.

-       Bekijk of de werkgever de juiste opzegtermijn hanteert. Raadpleeg de cao (indien van toepassing)

-       Zodra men weet dat men ontslag krijgt: inschrijven bij UWV werkbedrijf.

 

Handige websites:

UWV Werkbedrijf : https://www.werk.nl/

Gemeente Rotterdam: http://www.rotterdam.nl/ontslag_wat_nu

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945

Zie onder de “W” bij “WUBO”: http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

 

OPVANG

 

Zie voor opvang van dak- en thuislozen de aparte webpages met opvangadressen, uitgesplitst naar adressen binnen en adressen buiten Rotterdam : http://www.socialekaartrotterdam.info/socialekaart.html

 

OPVOEDING

 

BOA (Bureau voor OpvoedingsAdvies Rotterdam en omgeving)

Torenlaan 6

3043 BS Rotterdam

Tel: 06 – 20 28 54 49

Website: http://www.opvoedingsadvies.nl/

Elsie (Sloot -) ten Veldhuijs, opvoedkundige, adviseert bij vragen over de alledaagse opvoeding. Ze is iedere woensdag van 19.00-20.00 uur op Radio Rijnmond te horen in het programma "Zonder eten naar bed!"

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Centrum voor Jeugd en gezin

Westblaak 171

3012 KJ Rotterdam

Postbus 3074

3003 AB Rotterdam

Tel: 010 – 4 44 46 00

Tel Opvoedlijn: 010 – 2 01 01 10
Website:
www.cjgrijnmond.nl 
Het CJG is een wijkgerichte basisvoorziening waar alle kinderen, ouders, jongeren en professionals welkom zijn met hun vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zie hieronder voor adressen per deelgemeente.

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum

Westblaak 184

3012 KN Rotterdam

Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgcentrum.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Charlois
Zuidplein 2
3083 CW ROTTERDAM
Tel. 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgcharlois.nl/
(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Delfshaven
Duivenvoordestraat 65
3021 PD ROTTERDAM
Tel. 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgdelfshaven.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Feijenoord
Maashaven o.z. 218
3072 HS ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgfeijenoord.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Hillegersberg-Schiebroek
Hectorstraat 17
3054 PC ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjghillegersbergschiebroek.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Hoek van Holland

Rijpstraat 24

3151 BV Hoek van Holland

Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjghoekvanholland.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Hoogvliet
Klaasje Zevensterstraat 374-376
3193 TW Hoogvliet RT
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjghoogvliet.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin IJsselmonde
Groene Tuin 265
3078 KG ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgijsselmonde.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Kralingen-Crooswijk
Crooswijksestraat 115
3034 AG ROTTERDAM
Tel. 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgkralingencrooswijk.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Noord
Eudokiaplein 31
3037 BT ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgnoord.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Overschie
Raadsdeel 7
3043 CZ ROTTERDAM
Tel. 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgoverschie.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Pernis

G.A. Soetemanweg 25

3195 TC Pernis

Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgpernis.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)


Centrum voor Jeugd en Gezin Prins Alexander
Weegschaalhof 22-28  
3067 TS ROTTERDAM
Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgalexander.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Rozenburg

Jan van Goyenstraat 1

3181 HE Rozenburg

Tel: 010 – 20 10 110

Website: http://www.cjgrozenburg.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-7-2012)

 

Home-Start

Rotterdam Noord + Oost

Eudokiaplein 32

3037 BT Rotterdam

Tel: 010 – 2 65 39 30

E-mail: rotterdamnoord@home-start.nl

E-mail: rotterdamoost@home-start.nl

Rotterdam Zuid

Maashaven O.Z. 218

3072 HS Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 61 93

E-mail: rotterdamzuid@home-start.nl

Website: http://www.home-start.nl/

Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stek – Gezinsdagbehandeling

Burgemeester van Walsumweg 846

3011 MZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 73 05

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

Gezinsdagbehandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar, waar de ouders niet meer weten hoe hun kind(eren) op te voeden. De behandeling richt zich op het gehele gezin en de directe omgeving. Uitgangspunt is dat gezinnen van en met elkaar kunnen leren.

(gegevens gecontroleerd op 4-12-2012)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Zie ook onder de “F” bij “Families First” voor crisishulp thuis: http://www.socialekaartrotterdam.info/f.html

 

Boekentips: Serie Intro-opvoedingsondersteuning van Martin Herbert. Zie voor meer informatie de boekenpagina op deze website: http://www.socialekaartrotterdam.info/boeken.html

 

ORANJE HUIS

Een Oranje Huis is een Blijf van m’n Lijf huis nieuwe stijl. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. In een Oranje Huis is zowel een Steunpunt Huiselijk Geweld als opvang: alles onder één dak. Het is een plaats voor advies, coördinatie, hulpverlening én opvang.

Een Oranje Huis biedt hulp aan iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft – vrouwen, mannen en kinderen; slachtoffers, plegers en omstanders - in alle fasen van het proces. Iedereen met een (hulp)vraag kan een Oranje Huis bellen of bezoeken. Op dit moment is er één Oranje Huis (in Alkmaar).

Website: http://www.blijfgroep.nl/OranjeHuis.nl

(gegevens gecontroleerd op 17-8-2011)

 

OTS (Ondertoezichtstelling)

Ondertoezichtstelling (ots) is een gezag beperkende maatregel. Als in een gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van het kind belemmerd wordt, kan de rechter het kind onder toezicht stellen. Een ingrijpende maatregel als ots wordt niet zomaar gegeven. Dat gebeurt uitsluitend als de rechter vindt dat het voor het kind noodzakelijk is dat het gezin verplichte hulp krijgt. Het doel van een ots is ervoor zorgen dat de situatie waarin het kind opgroeit zo snel mogelijk verbetert. Een gezinsvoogd ziet er op toe dat dit gebeurt.

Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderbescherming en http://www.kinderbescherming.nl/ .

(gegevens gecontroleerd op 21-2-2012)

 

OUDERBIJDRAGE

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Postbus 8901

3009 AX Rotterdam

Tel  010 – 2 89 48 90 

Fax: 010 – 2 89 48 80

Telefonisch bereikbaar 09.00-12.00 en 13.00–16.00 uur.

E-mail: info@lbio.nl

Website: http://www.lbio.nl/

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie berekenen ze geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten.

NB: Als u bij een lopende zaak contact opneemt hou dan het zaaknummer bij de hand; zonder zaaknummer helpen ze niet.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

OUDEREN

 

Zie ook verderop bij “Ouderen Dagopvang”

Zie ook verderop bij “Ouderen huisvesting”

 

Extra bijdrage voor ouderen

Als iemand 65 jaar of ouder is en van een minimuminkomen moet rondkomen, kan er een beroep worden gedaan op het ouderenteam in de buurt. Het ouderenteam helpt bij de aanvraag voor een extra financiële bijdrage voor zaken die met het vaste inkomen niet kunnen worden betaald. Met het ouderenteam kunnen ook niet-materiële zaken worden besproken zoals onveiligheid, eenzaamheid of behoefte aan zorg. Bel hiervoor naar 14010 en vraag naar het ouderenteam in de buurt.

 

ACT Ouderen BAVO Europoort

K.P. van der Mandelelaan 120

3062 MB Rotterdam

Tel: 010 – 2 22 99 33

Fax: 010 – 2 22 99 36

E-mail: actouderen@bavo-europoort.nl

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het ACT-team is er voor cliënten met ernstige en blijvende psychiatrische stoornissen in de derde en vierde levensfase. Het team biedt patiënten een totaalpakket aan intensieve ambulante behandeling, rehabilitatie en ondersteuning. In plaats van één behandelaar staat er een heel team klaar: o.a. een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen. De zorg duurt zo lang als noodzakelijk. Leeftijd: vanaf 60 jaar (soms jonger). Er kan via ACT Ouderen een diagnose gevraagd worden.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2011)

 

ANBO (Algemeen Nederlandse Bond voor Ouderen)

ANBO Gewest Rotterdam

Postbus 4434

3006 AK Rotterdam

Tel: 010 – 4 53 02 13

E-mail: rotterdam@anbo.nl

Website: http://www.anbo.nl/

Onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2012)

 

BoodschappenPlusBus

p/a SVR (Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam)

Sportlaan 75

3078 WR Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 76 83 (di en do van 09.00-12.00 uur bereikbaar)

E-mail: info@svr-rotterdam.nl

Website: www.boodschappenplusbus.org

Uitstapjes voor ouderen van 55 jaar en ouder, zoals boodschappen doen, maar ook bezoek aan museum of Keukenhof.

(gegevens gecontroleerd op 4-7-2012)

 

Eetclub Annie Verdoold

Wester Volkshuis

Spartastraat 1

3027 ER Rotterdam

Tel: 010 – 4 15 38 87

E-mail: ed.versloot@disck.nl

Elke maandag en woensdag om 17.00 uur kunnen ouderen (55+) uit Spangen, Delfshaven en soms ook daarbuiten hier tegen kostprijs eten. Als men voor het eerst gaat, eerst even bellen (vragen naar Annie).

(gegevens gecontroleerd op 7-3-2013)

 

Even Buurten

Spilfunctionarissen : Lage Land/Prinsenland

Anita Krans : 06 – 17 72 94 47

Natasja Sterk : 06 – 10 56 09 31

Hans Poldervaart : 06 – 41 10 96 35

Spilfunctionarissen Lombardijen:

Astrid Keerveld : 06 – 33 08 59 57

Marleen van Zijp : 06 – 14 73 66 18

E-mail: evenbuurten@sozawe.rotterdam.nl

Even Buurten is een project voor en door de buurt om ouderen van 75 jaar en ouder langer zelfstandig te laten wonen. Even Buurten betrekt professionals en vrijwilligers rondom kwetsbare ouderen. Dit zijn de zogenoemde sleutelfiguren rondom de ouderen. Iedereen die contact heeft met de oudere kan problemen signaleren. In de Deelgemeente Prins Alexander loopt dit project in Het Lage Land en Prinsenland. In de Deelgemeente IJsselmonde loopt het project in Lombardijen.

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2011)

 

Grijs Genoeg(en)

Centraal Bureau Leger des Heils

Kooikerweg 28

3069 WP Rotterdam

Tel: 010 – 2 22 98 88

Fax: 010 – 2 22 98 00

E-mail: info@legerdesheils-mcr.nl

Website: http://www.legerdesheils-mcr.nl/

Grijs Genoeg(en) is een project voor oudere mannen en vrouwen, die hun zelfstandigheid (grotendeels) verloren hebben. Meestal gaat het om mensen die sterk vereenzaamd zijn, omdat ze geen familie of vrienden (meer) om zich heen hebben. Voor deze mensen wordt het steeds moeilijker om voor zichzelf te zorgen. Hun gezondheid gaat achteruit en allerlei praktische problemen stapelen zich op.

Grijs genoegen komt in in actie op een signaal van anderen (buren, wijkagent, huisarts, ouderenorganisaties, enzovoorts). Geprobeerd wordt het vertrouwen van de oudere te winnen, bijvoorbeeld door praktische hulp te bieden. Vervolgens wordt vastgesteld welke hulp hij of zij nodig heeft en wordt ervoor gezorgd dat de cliënt de benodigde hulp ook krijgt, c.q. ontvangen wil.

(gegevens gecontroleerd op 18-5-2011)

 

Humanitas – Maatjesproject Sociaal Isolement Ouderen

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 24

E-mail: ouderenproject@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

Het project richt zich op ouderen in de gemeente Rotterdam, die om welke reden dan ook reeds in een sociaal isolement leven dan wel een verhoogd risico lopen om in een sociaal isolement te geraken, en die (weer) actief aan de samenleving willen (leren) deelnemen. Ze zetten vrijwilligers in bij de ouderen thuis en organiseren activiteiten op locatie Pieter de Hoochweg. Tevens organiseren ze lunches en gespreksgroepen in een aantal Huizen van Humanitas waarbij ze vrijwilligers inzetten.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Stichting Kon Makandra
1ste Middellandstraat 103
3021 BD Rotterdam
tel.: 010 – 4 78 07 45
Belangenbehartiging voor vooral Surinaamse ouderen vanaf 50 jaar, ontplooien van activiteiten op informatief, educatief, recreatief gebied en netwerkvorming.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2011)

 

Stichting Nationaal Ouderenfonds

Regulierenring 2D

3981 LB Bunnik

Postbus 11

3980 CA Bunnik

Tel: 030 – 6 56 77 74

Fax: 030 – 6 57 04 41

E-mail: info@ouderenfonds.nl

Website: http://www.ouderenfonds.nl/

Het Ouderenfonds heeft als kerngebieden het bestrijden van eenzaamheid, bestrijden van armoede, vergroten van veiligheid, bevorderen van goede zorg en het bevorderen van een gezonde oude dag.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Ouderenombudsman

Tel: 0900 – 60 80 100

E-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl

Website: http://www.ouderenombudsman.nl/

Voor ouderen en voor iedereen die zorgt voor één of meer ouderen: mantelzorgers, (klein)kinderen, vrijwilligers die voor ouderen werken. Men kan hier terecht met alle zorgen, klachten of ervaringen die te maken hebben met allerlei zaken die men tegenkomt als men ouder wordt.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Ouderenwerk Centrum

Wijkgebouw Stadsdriehoek

Kipstraat 37

3011 RS Rotterdam

Tel: 010 – 4 14 67 88

Website: www.smdc.nl

Gezondheidscentrum Oude Westen en Cool

Gaffelstraat 24

3014 RB Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 30 60

Website: www.smdc.nl

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Stichting Ouderenwerk Charlois

Twentsestraat 88

3083 BD Rotter­dam

Website: http://www.charlois-welzijn.nl/

Doelstelling: Helpen van 55-plussers om zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen.

Gevestigd bij de volgende dienstencentra:

- Carnisse

  Gruttostr 9

  3083 KZ Rotterdam

  Tel: 010 – 4 81 33 88

  Spreekuur: ma  en wo  9.00 - 10.30.

  Telefonisch spreekuur: dagelijks 12.30 - 13.30 uur. Op di, do en vrij ook van 9.00 tot 10.00

   uur.

- Tarwewijk

  Wolphaertsbocht 500

  3081 KZ Rotterdam

  Tel: 010 – 4 86 69 89

  Spreekuur: ma en wo 9.00 - 10.30

  Telefonisch spreekuur: dagelijks 12.30 - 13.30 u­ur. Op di, do en vrij. ook 9.00 – 10.00 uur

- Oud Charlois

  Cle­mensstraat 11

  3082 CE Rotterdam

  Tel: 010 – 4 28 15 30

  Spreekuur: ma  en wo. 9.00 -10.30 uur

  Telefonisch spreekuur: dagelijks 12.30 - 13.30 uur. Op di, do en vrij ook 9.00 tot 10.00 uur.

- Pen­drecht/Wiele­waal

  Plein-1953 48

  3086 EE Rotterdam

  Tel: 010 – 4 80 51 77

  Spreekuur: di en do 10.00 -12.00 uur

  Telefonisch Spreekuur ma. wo en  vrij. 9.00 - 12.00 uur. Di en do 9.00 - 10.00 uur.

- Zuid­wijk

  Slinge 303

  3085 ER Rotterdam

  Tel: 010 – 4 81 15 55

  Spreekuur: di en do 10.00 - 12.00 uur

  Telefonisch Spreekuur: ma, wo en vrij 9.00 -12.00 uur . Di en do 9.00 - 10.00 uur      

Ouderen Maatschappelijk Werk (OMW) Kralingen Crooswijk

DOCK

Vredenoordplein 43

3061 PX Rotterdam

Tel: 010 – 4 14 00 99

e-mail: ouderenwerk@dock.nl

Website: www.dock.nl

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

Ouderenwerk Delfshaven

SMDD

Havenstraat 185
3024 SK Rotterdam
Tel: 010 – 2 44 82 44
e-mail:
info@smdd..nl

Website: www.smdd.nl

(gegevens gecontroleerd op 10-6-2012)

 

Ouderenwerk Feijenoord

Stichting Welzijn Feijenoord

Putsebocht 89

3073 HE Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 18 97

E-mail: info-oaw@swf.nl

Website: http://www.swf.nl/

(gegevens gecontroleerd op 1-1-2011)

 

Ouderenwerk Hillegersberg/Schiebroek

Thermiek

Wilgenlei 792

3053 CW Rotterdam

Tel: 010 – 4 22 08 44

Website: www.thermiek.info

Bereikbaar: ma, di, do en vr: 09.00-12.30 uur.

(gegevens gecontroleerd op 23-8-2011)

 

Ouderenadviseur Hoek van Holland

Welzijn Westland

Prins Bernhardstraat 5a

2671 ER Naaldwijk

Ineke van Rijn

Tel: 0174 – 38 72 35

E-mail: i.v.rijn@vitiswelzijn.nl

Website: http://www.welzijnwestland.nl/

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Ouderenwerk Hoogvliet

Stichting Welzijn Hoogvliet

Lengweg 23

3192 BJ Hoogvliet

Tel: 010 – 4 38 18 22

E-mail: a.euwijk@welzijnhoogvliet.nl of m.lauwrier@welzijnhoogvliet.nl

Website: http://www.stichtingwelzijnhoogvliet.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-12-2011)

 

Ouderenwerk IJsselmonde

Vraagwijzer IJsselmonde

Grote Hagen 88

3078 RC Rotterdam

Tel: 010 – 4 82 11 00

Fax: 010 – 4 82 53 04

 

Stichting Ouderenwerk Noord

Eudokiaplein 33 a

3037 BT Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 82 40

E-mail: info@ston.nl

Website: http://www.ston.nl

Stichting Ouderenwerk Noord is bedoeld voor alle inwoners van de deelgemeente Noord van 55 jaar of ouder. Inloopspreekuur van de ouderenadviseurs op di en do van 10.00 tot 12.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

Ouderenwerk Overschie

Thermiek

Adriaen Brouwerstraat 1

3042 AA Rotterdam

Tel: 010 – 4 37 09 55

Fax: 010 – 4 15 88 39

Website: http://www.thermiek-welzijn.nl/

(gegevens gecontroleerd op 30-4-2012)

 

Ouderenwerk Welzijn Pernis

Zorgkruispunt

Ring 15

3195 XB Pernis

Tel: 010 – 4 16 16 33

E-mail: welzijn.pernis@online.nl

Website: http://www.welzijnpernis.nl/

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Ouderenwerk Prins Alexander

MDA regio kantoor Noord

Thomas Mannplaats 301

3069 NJ Rotterdam

Tel: 010 – 2 86 37 44

 

Ouderenwerk Prins Alexander

MDA regio kantoor Zuid

Volkert Elsingastraat 3

3067 NW Rotterdam

Tel: 010 – 2 86 37 44

 

Nieuwe Westen

Meldpunt het Nieuwe Westen

Tel: 010 – 4 77 95 20

Woensdagochtend tussen 10 en 11 uur.

Alle ouderenproblemen.

 

Tijdelijke opname in een verzorgings­huis of verpleeghuis

Website: http://www.tijdelijkeopname.nl/

Meldpunt voor beschikbare tijdelijke opnameplaatsen binnen zorginstellingen.

Voor cliënten/patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, of na een ziekenhuisopname nog extra zorg nodig hebben, bestaat de mogelijkheid om voor een korte tijd te worden opgenomen in een zorginstelling.

Ook wanneer bijvoorbeeld bij afwezigheid van de mantelzorg, gedurende de vakantie, het alleen thuis blijven wonen problemen oplevert kan een tijdelijke opname plaats uitkomst bieden.

Voor een tijdelijk verblijf in een zorginstelling is een indicatie nodig van het CIZ. (Website: www.ciz.nl )

(gegevens gecontroleerd op 20-7-2012)

 

Stichting HiP (Hulp in Praktijk)

Utrechtseweg 103

3702 AB Zeist

Tel: 0900 – 447 447 4 (Hulp vragen)

Tel: 030 – 7 52 42 00

Fax: 030 – 7 52 42 01

E-mail: info@stichtinghip.nl

Website: www.stichtinghip.nl

HiP koppelt vrijwilligers aan hulpvragers voor praktische hulp bij o.a. administratie, klusjes, boodschappen, oppas, wandelen) Hulp vanuit religieus standpunt aan iedereen (zonder voorwaarde aan kerkelijke of culturele achtergrond).

(gegevens gecontroleerd op 3-11-2011)

 

Stichting Ouderen Feijenoord

Polderlaan 24A

3074 ME Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 04 11

E-mail: info@ouderenfeijenoord.nl

Website: http://www.ouderenfeijenoord.nl/

Organisatie die bezig houdt met Maatschappelijke vraagstukken en die werkt aan verbetering en vernieuwing van de zorg- en dienstverlening aan Marokkaanse  ouderen in deelgemeente Feijenoord.

(gegevens gecontroleerd op 26-12-2011)

 

Crisisopvang van ouderen

Via Seniorenbureau IJsselmonde

Tel: 010 – 4 81 62 00

Huize Dorpsveld

Eksterstraat 51

Tel: 010 – 4 81 62 00

Antonius IJsselmonde

Verpleeghuis Groene Tuin

Tel: 010 – 4 82 22 22

Uit­sluitend op medische indicatie.

Ouderen Antwoordlijn Humanitas

Heemraadsingel 164

Tel: 010 – 4 76 06 61

Ma t/m vrij 09.30 - 12.00

Bejaardensocieteit de Meerpaal 

Buurthuis Basta  

Schoterbosstraat 17

3032 CN  Rotterdam

Tel: 010 – 4 58 74 03

Ma en wo van 13.00 – 16.30

Ontmoeting, klaverjassen etc. voor ouderen.

 

Pluspunt

Graaf Florisstraat 43

3021 CC Rotterdam

Tel: 010 – 4 67 17 11

Fax: 010 – 4 65 38 85

E-mail: info@pluspuntrotterdam.nl

Website: http://www.pluspuntrotterdam.nl/

Pluspunt is een expertisecentrum voor senioren en participatie. Hun doel is deelname van senioren aan de samenleving te stimuleren. Pluspunt geeft advies, ontwikkelt projecten en methodieken en organiseert trainingen en cursussen.

(gegevens gecontroleerd op 5-2-2013)

 

Riagg Ouderen

Nieuwe Binnenweg 33 B-C

3014 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 27 00

Fax: 010 – 4 40 27 02

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

De afdeling Ouderen is gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen vanaf ongeveer 65 jaar. Ouder worden brengt soms specifieke problemen met zich mee, soms hebben ouderen dezelfde problemen als andere volwassenen. De afdeling Ouderen bevindt zich in het Antonius Binnenweg, Geriatrisch Centrum en Verpleeghuis.

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Vervoer op Maat

Keenstraat 46

3044 CD Rotterdam

Tel: 010 – 4 62 63 33

Tel: 010 – 4 62 60 60 (voor het aanvragen van taxi’s)

E-mail: info@rmc-rotterdam.nl

Website: http://www.rmc-rotterdam.nl/

Vervoer voor gehandicapten. Om gebruik te maken van Vervoer op Maat, heeft men een Vervoer op Maatpas nodig. Deze pas kan alleen toegewezen worden op medische indicatie (een verklaring van de arts). Vervoer op Maat is ’s avonds na 19.00 uur ook toegankelijk voor 75+ers zonder indicatie. De Vervoer op Maatpas kan men aanvragen bij:

Individuele Voorzieningen
Librijesteeg 2

3011 HN Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 49 00

E-mail: iv@sozawe.rotterdam.nl

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Stichting Vier Het Leven

Harderwijkerzand 36

1274 TC Huizen

Tel: 035 – 5 24 51 56

Coördinator Rotterdam: Petra Wooning

E-mail: petra@4hetleven.nl

Website: http://www.4hetleven.nl/

Stichting Vier het Leven organiseert film, theater- en concertbezoeken met vrijwilligers voor ouderen die dit niet meer zelfstandig ondernemen.

(gegevens gecontroleerd op 6-4-2012)

 

Zorgoutlet

Burgemeesterlaan 21

3971 CR Driebergen-Rijsenburg

Tel: 0343 – 51 54 72

E-mail: info@zorgoutlet.nl

Website: http://www.zorgoutlet.nl/

Tweedehands en goedkope zorghulpmiddelen, zoals scootmobiels, rolstoelen en sta-op stoelen. Iedere zaterdag open van 10.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur. De overige dagen van de week zijn ze open op afspraak.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

OUDEREN DAGOPVANG

 

Humanitas – Dagopvang Bosporus

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Turkse dagopvang; geopend op ma, di, wo en do van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – Dagopvang Bribi Nanga

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Surinaamse dagopvang; geopend op ma, di, do van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – Dagopvang Dar El Rahaa

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Marokkaanse dagopvang; geopend op ma, di en do van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – Dagopvang Dasta

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Hindoestaanse dagopvang; geopend dagelijks van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – Monte Cara

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Kaapverdiaanse dagopvang; geopend op wo en vr van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – De Roze Salon

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Contactpersoon: Nanda (06 -45 78 47 03)

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Ontmoetingsplek voor homoseksuele ouderen. Op woensdag voor 65- van 14.00-17.00 uur en op vrijdag voor 65+ van 14.00-17.00 uur. In de toekomst wil men dit uitbouwen tot dagopvang.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Humanitas – Somatische Dagopvang

Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Dagopvang voor voornamelijk autochtone Nederlanders; geopend ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Woonzorgcentrum De Schans

Schansplein 1

3026 GZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 88 88

Fax: 010 – 2 44 88 01

Website: http://www.wzcdelfshaven.nl/wzcdeschans.htm

Maandag tot en met zondag van 9.30 uur tot 15.30 uur.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

OUDEREN HUISVESTING

 

Algemeen

Woningcorporaties mogen 55+ woningen waar geen gegadigden via Woonnet Rijnmond voor komen verhuren buiten de aanbiedingen op de website om. Als u een cliënt heeft die 55 jaar of ouder is (soms worden mensen die bijna 55 jaar zijn ook geaccepteerd) kunt u contact opnemen met de woningcorporaties. Het gaat in de meeste gevallen om 2-kamerwoningen.

 

Stichting Ka Fook Mansion (groepswonen Chinese Ouderen)

Graaf Florisstraat 51a – 59 h

3021 CC Rotterdam

010 – 4 76 93 44

Verhuurder: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)

Tel: 010 – 4 44 55 55

E-mail: info@sor.nl

Website: www.sor.nl/

43 zelfstandige woningen met basisservice voor Chinese ouderen.

(gegevens gecontroleerd op 5-2-2013)

 

Wi Mofina Tampe

Beukelsweg 101 t/m 141

3022 GG Rotterdam

Ouderenhuisvesting met 21 woningen voor Surinaamse ouderen (55-plussers).

Meer informatie via : www.laurenswonen.nl 

Tel: 0800 – 5 88 66 78

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Sabitri Bahwan

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Fax: 010 – 4 43 63 99

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website Humanitas: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Huisvesting voor Surinaams-Hindoestaanse ouderen aan de Bergweg.

(gegevens gecontroleerd op 20-7-2012)

 

Waterkant

Aelbrechtskade 92 t/m 98

3023 JB Rotterdam

Groshansstraat 20 t/m 40

3023 SB Rotterdam

Tel: 010 – 7 41 00 40

Website: http://wooncompas.nl/

In twee gebouwen in Delfshaven van in totaal 50 woningen vormen Hindoestaans en Javaans Surinaamse ouderen (55+) een leefgemeenschap. Dit project is tot stand gekomen door Wooncompas is samenwerking met Stichting Belangenbehartiging Hindoestaanse Ouderen Rotterdam (BHOR) en Woonvereniging Rukun Sido Kumpul (RSK).

(gegevens gecontroleerd op 30-7-2012)

 

Woongroep Santosa

Laurens Wonen

Sinclair Lewisplaats 20

3068 EC Rotterdam

Tel: 0800 – 5 88 66 78

Fax: 010 – 4 07 07 00

Website: www.laurenswonen.nl

Santosa is een woongroep voor Surinaams-Javaanse ouderen. Deze woongroep heeft zestien woningen tot haar beschikking op verschillende verdiepingen van complex Laurens aan de Sinclair Lewisplaats in Ommoord. De leden van woongroep Santosa wonen twee-aan-twee naast of tegenover elkaar. Buren helpen elkaar onder andere met boodschappen doen of bij taalproblemen en kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijke ruimte.

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Zie ook onder de “V” bij “Verpleeghuizen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

Zie ook onder de “V” bij “Verzorgingshuizen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

OVERLAST

Zie onder de “G” bij “Geluidshinder”: http://www.socialekaartrotterdam.info/g.html

Zie onder de “L” bij “LZN” (Lokaal Zorgnetwerk): http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

Sociale Kaart Rotterdam Plus