SOCIALE KAART ROTTERDAM

Opvang jongeren

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Opvang Jongeren

ALGEMEEN

 

Centraal Onthaal Jongeren (COJ)

Westblaak 122

3012 KM Rotterdam

Tel: 14010

Open: Maandag t/m vrijdag: 8.30 – 16.30 uur

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die dakloos zijn moeten zich melden bij de balie van het Jongerenloket en vragen naar Intake Centraal Onthaal.

Werkgebied: Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk, Rhoon en Poortugaal.

De jongere moet regiobinding hebben: van de laatste 3 jaar moet de jongere minstens 2 jaar hoofdverblijf hebben in werkgebied COJ (of dit kunnen aantonen voor detentie of opname) d.m.v. eigen inschrijving GBA, inschrijving ouder(s) GBA (waarbij het niet vereist is dat de jongere de genoemde periode ook bij de ouder(s) woonde!) of door bekendheid bij een instelling die onder COJ valt.

(gegevens gecontroleerd op 20-6-2012)

 

Humanitas  - Jouw Projekt

Locatie Noord
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 25
Fax: 010 – 4 77 26 58
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Spreekuur: elke maandag en donderdag van 9.00 uur t/m 13.00 uur

Locatie Zuid
Sportsingel 70

3078 XT Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 97 33
Fax: 010 – 4 85 76 04
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Website : http://www.humanitasjeugdhulpverlening.nl/site/werksoorten/jouw-projekt

Doel: Jouw Projekt biedt hulp aan jongeren en gezinnen met meervoudige – complexe – problematiek, veelal behorend tot etnische minderheidsgroepen.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

JIP (Jongeren Informatiepunt)

Vijverhofstraat 47

3032 SB Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen. Hebben zelf geen opvang, maar geven advies en adressen.

Huisvestingsspreekuur. Wo van 15.00-17.00 uur voor vragen over op jezelf wonen, het zoeken van een kamer, informatie over begeleid wonen projecten en over de rechten als huurder.

(gegevens gecontroleerd op 29-6-2014)

 

Kijk voor Beschermd en begeleid wonen onder de “B” van de Sociale Kaart : http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

 

Straatadvocaten Rotterdam

Batavierenstraat 15 (1e verdieping)

3014 JH Rotterdam

Tel: 010 – 7 50 21 31 (Berletta Scholten)

Tel: 010 – 7 50 21 07 (Hanneke Oberman)

Tel: 010 – 7 50 21 09 (Monica Jansen)

E-mail: straatadvocaat@zorgbelang-zuidholland.nl

Website: www.basisberaad.nl

De Straatadvocaten Rotterdam zijn belangenbehartigers voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden. De nadruk ligt op het voorkomen van dakloosheid of het zo snel mogelijk beŽindigen daarvan. De hulpverlening is gratis.

(gegevens gecontroleerd op 5-2-2013)

 

ADRESSEN

 

FlexusJeugdplein: Crisisopvang “De Randweg”

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Voor meisjes van 10-18 jaar. blijven. Voor verblijf in een crisisopvanggroep is een aanmelding van Bureau Jeugdzorg nodig.

(gegevens gecontroleerd op 9-10-2012)

 

FlexusJeugdplein – Straatweg

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Crisisopvanggroep voor jongens van 10-18 jaar. Voor verblijf in een crisisopvanggroep is een aanmelding van Bureau Jeugdzorg nodig.

(gegevens gecontroleerd op 9-10-2012)

 

Leger des Heils - Zy aan Zy

Kooikerweg 26

3069 WP Rotterdam

Tel: 010 – 2 22 98 56 (Zy aan Zy)

Website: http://www.legerdesheils-mcr.nl/

Zy aan Zy biedt opvang en begeleiding aan tienermeisjes en tienermoeders vanaf 14 jaar tot 21 jaar die nog niet over eigen huisvesting beschikken en/ of nog onvoldoende zelfstandig zijn. Zy aan Zy biedt sociale en praktische vaardigheidstraining, ondersteunt bij zwangerschap en opvoeding en stimuleert arbeidsparticipatie / scholing.

Capaciteit Zij aan Zij : 16 plaatsen

 (gegevens gecontroleerd op 20-6-2012)

 

Meldpunt voor Krisis Opvang Rotterdam

(samenwerking tussen FlexusJeugdplein en TriviumLindenhof)

Tel: 010 – 4 25 39 44

Voor kinderen/jongeren van 0-18 jaar.

Contra-indicaties:

-       IQ lager dan 85

-       Psychiatrische problemen

Aanmelding uitsluitend door professionals.

(gegevens gecontroleerd op 9-10-2012)

 

Pameijer Crisisopvang

Crooswijksesingel 66 (hoofdkantoor)

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Crisisopvang voor kinderen en jongeren met een beperking tussen de 6 en 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 9-8-2012)

 

Siriz (voorheen: VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind))

Postbus 559

3800 AN Amersfoort

Tel: 033 – 4 60 50 70

Tel: 0900 – 2 02 10 88 (7 dagen per week tussen 9 en 23 uur bereikbaar)

E-mail: info@siriz.nl

E-mail inzake hulpvragen: hulp@siriz.nl

E-mail inzake opvang: opvang@siriz.nl

Website: http://www.siriz.nl/

Instelling voor hulp aan zwangere meisjes en hun partners. Ze hebben ook opvang voor aanstaande jonge moeders en tienermoeders en er is ook hulp aan jongens/mannen. Siriz geeft ook voorlichtingen op scholen. Aanstaande jonge moeders kunnen ook ondergebracht worden in een gastgezin.

(gegevens gecontroleerd op 5-8-2012)

 

T-Plataan

Mathenesserlaan 261

3021 HD Rotterdam

Tel: 010 – 4 76 65 82 / 010 – 4 77 46 04

Fax: 010 – 4 25 77 67

E-mail: deplataan@lindenhof.nl

Website: www.flexusjeugdplein.nl

Doelgroep: jongeren (van 18 tot 23 jaar) zonder vaste woon-of verblijfplaats. Jongeren van 16 tot 18 jaar komen in aanmerking voor begeleiding van T-team. Voor de crisisnachtopvang geldt een maximale verblijfsduur van 7 nachten per maand. Gemotiveerde jongeren kan een verlengd verblijf worden aangeboden.

Contra-indicaties: illegaliteit, psychiatrische problemen, ernstige verslaving en geen regiobinding met Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 2-5-2012)

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus