SOCIALE KAART ROTTERDAM

P

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

P

PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. De Rijksoverheid geeft subsidie aan vrijwilligers en netwerken die deze zorg verlenen. (bron: Rijksoverheid)

 

Directzorg

Dorpsweg 55 b

3082 LB Rotterdam

Tel: 088 – 3 47 32 40

Fax: 088 – 3 47 32 79

E-mail: rotterdam@directzorg.nl 

Website: http://www.directzorg.nl/

Specialismen: Dementie en (niet) aangeboren hersenletsel, (dwars) laesies, psychiatrie, spierziekten en palliatieve zorg.

(gegevens gecontroleerd op 18-4-2013)

 

Handige websites:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/palliatieve-zorg/

 

PAMEIJER (voorheen: Maaskringgroep)

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Pameijer biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren, volwassen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking en aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Men biedt o.a. hulp op het gebied van wonen en werken.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

PASPOORT

Zie onder de “I” bij “Identificatie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/i.html

 

PAULUSKERK

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 81 32

Fax: 010 – 4 11 38 60

E-mail: info@pauluskerkrotterdam.nl

Website: http://www.pauluskerkrotterdam.nl/

De Pauluskerk heeft een vluchtelingenspreekuur op di van 10.30 – 17.00 uur en do van 14.00 – 17.00 uur voor mensen zonder verblijfstitel: hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, toegang tot de rechter en scholing/onderwijs. Er wordt medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiŽle ondersteuning en onderdak geboden.

(gegevens gecontroleerd op 16-6-2013)

 

PEDOSEKSUALITEIT

COSA

Cirkels Rotterdam/Dordrecht

Reclassering Nederland

Sylvia van Dartel

Postbus 25208

3001 HE Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 05 55 of 06 – 83 17 20 64

E-mail: s.van.dartel@reclassering.nl

Website: http://www.cosanederland.nl/

COSA staat voor Cirkel van Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Het is een methode om zedendaders veilig te laten terugkeren in de maatschappij. Doel: het recidiverisico verkleinen. Werkwijze: een hecht netwerk van professionals en vrijwilligers.

(gegevens gecontroleerd op 1-5-2013)

 

Stop it now!

Tel: 0800 – 2 66 64 36 (werkdagen 14.00-17.00 uur)

E-mail: info@stopitnow.nl

Website: https://www.stopitnow.nl/

Hulp aan mensen die kinderen misbruiken of bang zijn dat te gaan doen.

(gegevens gecontroleerd op 13-2-2013)

 

PENITENTIARE INRICHTING

Zie onder de “D” bij “Detentie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

PENSIOEN

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl kan men, naast de AOW, zien hoeveel pensioen men heeft en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook kan men zien wat de nabestaanden krijgen als men overlijdt. AOW en pensioen die men al ontvangt, worden niet getoond. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

Men krijgt toegang tot de gegevens met de DigiD.

Website: https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Handige websites:

http://pensioen.startpagina.nl/

http://www.ombudsmanpensioenen.nl/

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

PENSIONS

Pension Charlois

Zuidhoek 286 b

3082 PV Rotterdam

Tel: 010 – 4 29 41 45

(gegevens gecontroleerd op 27-12-2011)

 

Sociale Pensions

Sociale Pensions zijn woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen, waar psychiatrische problematiek op de voorgrond staat, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek.

Zie bij de “B” onder “Begeleid/beschermd wonen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

 

PESTEN

Wanneer spreekt men van pesten?

Het grote verschil tussen pesten en een geintje of plagen is dat het bij pesten eenrichtingsverkeer is. Het altijd de ene tegen de ander en nooit eens andersom. De een staat ook veel sterker dan de ander.

 

CNV Vakmensen

Loket ongewenst gedrag

Tel: 030 – 7 51 10 45

E-mail: loket@cnvvakmensen.nl

Infoloket van de vakbond CNV.

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2011)

 

Homopesten

Bij pesten van homo’s in hun wijk moet men eerst contact worden opnemen met de wijkagent. Hij/zij moet de klachten serieus oppakken en zorgen dat bij strafbare feiten de aangifte wordt opgenomen. Meldingen en aangiften van discriminatie worden besproken door de politie, discriminatieofficier van justitie en het antidiscriminatiebureau. Gaat het om strafbare feiten dan is de officier van justitie

verantwoordelijk voor de afhandeling. Als het pestgedrag geen strafbaar feit is, kan men van de wijkagent wel verwachten dat hij/zij de pesters aanspreekt en de klager daarover informeert.

In andere situaties is het verstandig van strafbare feiten aangifte te doen bij de politie. De politie is verplicht om aangiften van strafbare feiten die samenhangen met homopesten op te nemen. Vervolgens beoordeelt de (discriminatie)officier de zaak.

(bron: folder Openbaar Ministerie/Nationale Ombudsman)

Website OM: http://www.om.nl/

Website Nationale Omburdsman: http://www.nationaleombudsman.nl

(gegevens gecontroleerd op 21-2-2012)

 

Handige websites:

http://www.bobvandermeer.info/

http://pesten.startpagina.nl/

http://www.psychischegezondheid.nl/pesten

http://www.gepestmaartrots.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

PGB (Persoonsgebonden Budget)

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee ze zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen.

 

Per Saldo

Churchilllaan 11

3527 GV Utrecht

Postbus 19161

3501 DD Utrecht

Tel: 0900 – 7 42 48 57

Fax: 030 – 2 31 49 75

E-mail: helpdesk@pgb.nl

Website: http://www.pgb.nl/

Belangenvereniging voor mensen met een pgb.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.pgb-plein.nl/ (digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een Persoonsgebonden Budget)

http://www.nationalehulpgids.nl/ (voor het vinden van hulp in de buurt)

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

PIEKEREN

Indigo

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Prins Constantijnweg 48 – 54

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 19 00

E-mail: secretariaat@indigorijnmond.nl

Website: http://www.indigohelpt.nl/

Indigo biedt laagdrempelige behandelingen aan jongeren en volwassenen. Vaak vanuit de huisartsenpraktijk. Ze helpen cliŽnten zelf hun problemen aan te pakken bij angst, piekeren, stress, relatieproblemen, eenzaamheid en rouwverwerking. Indigo is onderdeel van de Parnassia groep.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

PLEEGZORG

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij kinderen of jongeren tot achttien jaar oud die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, opgenomen worden in een pleeggezin.

 

Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN)

Burgemeester Damstraat 49

5037 NP Tilburg

E-mail: info@pleeggrootouders.nl

Website: http://www.pleeggrootouders.nl/

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

Christelijke Jeugdzorg SGJ

Puntenburgerlaan 91

3812 CC Amersfoort

Postbus 1564

3800 BN Amersfoort

Tel: 033 – 4 22 69 00

Fax: 033 – 4 22 69 01

E-mail: info@sgj.nl

Website: http://www.sgj.nl/

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

FlexusJeugdplein Pleegzorg

Postbus 258
3000 AG Rotterdam
Tel: 010 – 2 21 19 99

E-mail: info@flexusjeugdplein.nl
Website:
http://www.flexusjeugdplein.nl/
Helpdesk voor pleegouders: 010 – 2 71 87 77 of 0800 – 022 34 32 (gratis nummer)

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

Stichting Jongeren in Pleeggezinnen (Jip)

Cronjťstraat 2-B

4818 BK Breda

Tel: 06 – 46 19 95 13

E-mail: info@stichtingjip.nl

Website: http://www.stichtingjip.nl/

Organiseren zomerkampen en weekenden voor jongeren uit pleeggezinnen.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)

Ambachtsweg 16

3542 DG Utrecht

Tel: 030 – 2 93 15 00

Website: http://www.denvp.nl/

Onafhankelijke vereniging van en voor pleeggezinnen. Bieden ondersteuning, advies en belangenbehartiging.

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

Pleegzorg Nederland

Postbus 19134

3501 DC Utrecht

Antwoordnummer 9880

3500 ZJ Utrecht

Tel: 0800 – 0 22 34 32

E-mail: info@pleegzorg.nl

Website: https://www.pleegzorg.nl/

Pleegzorg Nederland zet zich in voor een reŽel en positief beeld van pleegzorg.

(gegevens gecontroleerd op 25-4-2013)

 

William Schrikker Pleegzorg

Dalsteindreef 69

1112 XC Diemen

Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
Tel: 020 – 7 40 00 00
Fax: 020 – 600 35 44

E-mail: info@wsg.nu
Website: http://www.williamschrikkergroep.nu/

Pleegzorg voor kinderen met een beperking of een chronische ziekte.

(gegevens gecontroleerd op 21-11-2011)

 

Handige websites:

http://www.pleegkinderen.nl/ (voor pleegkinderen)

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

POLEN

 

Polen (Ambassade)

Alexanderstraat 25

2514 JM Den Haag

Tel: 070 – 7 99 01 00

Fax: 070 – 7 99 01 37

E-mail: haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Website: www.haga.polemb.net

(gegevens gecontroleerd op 29-1-2013)

 

Poolse Rooms Katholieke Parochie OLV Sterre der Zee

Beukelsdijk 177

3022 DG Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 00 66

Fax: 010 – 4 25 57 01

E-mail: s.trypuc@onet.eu

(gegevens gecontroleerd op 5-6-2011)

 

POLITIE

Politie Eenheid Rotterdam

Doelwater 5

3011 AH Rotterdam

Postbus 70023

3000 LD Rotterdam

Tel: 0900 – 88 44

Tel. doven en slechtshorenden : 0900 – 18 44

Alarmnummer acuut : 112

Alarmnummer doven en slechthorenden : 0800 – 8112

Website: http://www.politie.nl/

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

Stichting M.

Postbus 200

3870 CE Hoevelaken

Tel: 0800 – 70 00

Website: http://www.meldmisdaadanoniem.nl/

Anoniem misdaad melden. Stichting M. is geen onderdeel van de Politie, maar geeft meldingen wel door aan de Politie.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

PORTUGEZEN

 

Portugal (Ambassade)

Zeestraat 74

2518 AD Den Haag

Tel: 070 – 3 63 02 17

Fax: 070 – 3 61 55 89

E-mail: info@portembassy.nl

(gegevens gecontroleerd op 29-1-2013)

 

Stichting Casa Tiberias

Hugo Molenaarstraat 49

3022 NP Rotterdam

Tel: 010 – 4 76 74 11

E-mail: info@casatiberias.nl

Website: http://www.casatiberias.nl/

Stichting voor en door Portugeessprekende vrouwen in Rotterdam. Het is een ontmoetingsplek en een plek waar vrouwen ervaringen delen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Casa Tiberias organiseert diverse sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Helpen bij het invullen van formulieren.

(gegevens gecontroleerd op 20-7-2012)

 

POSTADRES

Zie onder de “B” bij “Briefadres” : http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

 

POSTBUS 51

Heet sinds 1 juli 2012: Rijksoverheid. Zie verder onder de “R” bij “Rijksooverheid”:

http://www.socialekaartrotterdam.info/r.html

 (gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

PROSTITUTIE

 

Prostitutie Maatschappelijk Werk Humanitas

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 22 11 715

E-mail : pmw@stichtinghumanitas.nl
Website:
http://www.humanitaspmw.org/

Prostitutie Maatschappelijk Werk biedt zowel praktische als psychosociale hulp aan
prostituť(e)s (m/v) of ex-prostituť(e)s in de regio Rotterdam, zowel aan legaal als illegaal in Nederland verblijvende.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

Humanitas – Maatjesproject voor slachtoffers van mensenhandel

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 17 15

E-mail: maatjesprojectpmw@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van Stichting Humanitas ondersteunt slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie. Zij kunnen bij PMW terecht voor praktische- en psychosociale hulp. Slachtoffers zonder veilig onderkomen, kunnen terecht in ‘De Lucia’, de opvangvoorziening van PMW. Naast slachtoffers die in de prostitutie zijn uitgebuit, vangt PMW hier slachtoffers van mensenhandel uit

andere sectoren op. Beide groepen kunnen gebruik maken van het

maatjesproject van PMW.

(gegevens gecontroleerd op 17-7-2012)

 

Victory Outreach

Mijnsherenplein 9

3081 CN Rotterdam

Postbus 25079

3001 HB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 59 05
Fax: 010 – 2 43 92 49
E-mail :
rotterdam@victoryoutreach.nl

Website: http://www.victoryoutreach.nl/rotterdam/nl/frames/default.html

Kerk. Helpt verslaafden, prostituees, veelplegers en risicojongeren.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

Handige websites:

Informatie van de Gemeente Rotterdam over straatprostitutie:

http://www.rotterdam.nl/straatprostitutie

http://www.uitdeprostitutie.nl/ : O.a. over stoppen met werk in de prostitutie

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prostitutie

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2013)

 

Zie ook onder de “M” bij “Mensenhandel”: http://www.socialekaartrotterdam.info/m.html

 

PSYCHIATRIE – HULPVERLENING

Zie verderop voor:

-       Psychiatrie – Activiteiten / werk

-       Psychiatrie – Kinderen en Jongeren

 

Bavo Europoort

Prins Constantijnweg 48 – 54 (Hoofdkantoor)

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 40

Fax: 088 – 3 58 40 04

E-mail: informatie@bavo-europoort.nl  

Website: http://www.bavo-europoort.nl/

Bieden hulp bij psychiatrische problemen. Gesprekken kunnen op kantoor of bij de patiŽnten thuis plaats vinden. PatiŽnten kunnen bij Bavo Europoort beschermd of begeleid wonen.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Bavo ACT-teams

Centrum en Noord

Westblaak 180

3012 KN Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 45

Fax: 010 – 4 03 16 71

Website: http://www.bavo-europoort.nl/

Mensen met een ernstige en langdurende psychiatrische stoornis met daarbij vaak ook verslavingsproblemen, kunnen voor hulp terecht bij de zeven ambulante ACT-teams (Assertive Community Treatment) van Bavo Europoort. De ACT-teams zijn er voor de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. Deze groep heeft vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Er is sprake van een beperkt sociaal netwerk, geen inkomen, geen huisvesting en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Deze patiŽnten mijden zorg, of zijn niet in staat om zelf hulp te vragen. Er is een apart team voor ouderen: zie hieronder.

(gegevens gecontroleerd op 18-6-2011)

 

Bavo Europoort: ACT Ouderen

K.P. van der Mandelelaan 120

3062 MB Rotterdam

Tel: 010 – 2 22 99 33

Fax: 010 – 2 22 99 36

E-mail: actouderen@bavo-europoort.nl

ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het ACT-team is er voor cliŽnten met ernstige en blijvende psychiatrische stoornissen in de derde en vierde levensfase. Het team biedt patiŽnten een totaalpakket aan intensieve ambulante behandeling, rehabilitatie en ondersteuning. In plaats van ťťn behandelaar staat er een heel team klaar: o.a. een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen. De zorg duurt zo lang als noodzakelijk. Leeftijd: vanaf 60 jaar (soms jonger). Er kan via ACT Ouderen een diagnose gevraagd worden.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2011)

 

Bouman GGZ - Time Out Voorziening (TOV)

Prins Constantijnweg 131

3066 TA Rotterdam

Tel:  088 – 2 30 56 00

E-mail: aanmeldingtov@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

De Time Out Voorziening (TOV) is een afdeling van Bouman GGZ die zich specialiseert in kortdurende klinische crisisinterventie. Deze crisissituaties kunnen zich psychisch, somatisch en/of sociaal manifesteren (er moet wel altijd sprake zijn van verslaving). De duur van de opname wordt bepaald op basis van de noodzakelijke zorg. De gemiddelde opname duur is 5 dagen. Maximale capaciteit 12 personen. De voorziening is 24 uur per dag bereikbaar.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Stichting Corridor Dienstverlening

Heemraadssingel 197

3023 CB Rotterdam

Tel: 010 – 4 37 54 83

E-mail: centraalbureau@stichtingcorridor.nl

Website: http://www.stichtingcorridor.nl/

Biedt onderdak, begeleiding en ondersteuning aan mensen met psychosociale en psychiatrische problemen om te voorkomen dat zij opnieuw moeten worden opgenomen of een zwervend bestaan gaan leiden. Het Opvanghuis biedt opvang en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond die deze direct nodig hebben. Daarnaast biedt Corridor ambulante begeleiding en hebben ze het maatjesproject Vriendendienst. Contra-indicatie: drugsverslaving en jonger dan 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 30-4-2012)

 

Crisiscentrum Rotterdam (CCR)

‘s-Gravendijkwal 122

3014 EL Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 10 10

Fax: 010 – 4 25 80 08

Website: http://www.crisiscentrumrotterdam.nl/

Het Crisiscentrum is een samenwerking tussen de Parnassia Bavo Groep en het CVD. Het Crisiscentrum staat open voor iedereen in acute psychische en/of sociale nood en is altijd bereikbaar, aan de deur of per telefoon. Voorbeelden van situaties: trauma na brand of iemand die suÔcidaal is. Er zijn dag en nacht minstens twee medewerkers aanwezig om mee te praten. Indien nodig kunnen mensen in crisis kortdurend worden opgenomen. Het Crisiscentrum heeft ook een acute dagopvang. Het gaat daarbij om de mogelijkheid tot psychiatrische deeltijdbehandeling. Op het Crisiscentrum werken verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen en een psychiater.

Let op: Valt niet onder de reguliere opvang. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het Crisiscentrum als opvang dienen!

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

CVD – Activa

Activa Zuid

Stelle 14-24

3191 KE Hoogvliet

Tel: 010 – 4 16 81 28

Activa Noord

Noordsingel 250

3032 BN Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 07 00

E-mail: activa@cvd.nl

Website: www.cvd.nl

CVD Activa helpt mensen met psychische of psychiatrische problemen en/of met een lichamelijk of cognitief probleem. Zij komen bij de mensen thuis. CVD Activa is een ambulant team dat als doelstelling heeft het stabiliseren en verbeteren van levenskwaliteit. Zij werken vanuit aandacht en betrokkenheid. Ze bouwen met de cliŽnt aan een relatie, waarin respect en vertrouwen essentieel zijn. Ze bevragen de cliŽnt voortdurend op wat goed is op dit moment in hun leven en daarbij bieden zij hulp: praktisch, professioneel, ondersteunend en adviserend. CVD Activa werkt voor inwoners van Rotterdam en omstreken. Let op: een CIZ-indicatie is noodzakelijk.

(gegevens gecontroleerd op 2-5-2012)

 

Delta Psychiatrisch Centrum

Albrandswaardsedijk 74

3172 AA Poortugaal

Postbus 800

3170 DZ Poortugaal

Tel: 010 – 5 03 13 13

Fax: 010 – 5 03 14 14

Website: http://www.deltapsy.nl/

Delta is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen. CliŽnten kunnen rekenen op persoonlijke aandacht en zorg. Zowel in hun eigen behandelcentra en klinieken, als in algemene ziekenhuizen of bij de cliŽnt thuis.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2013)

 

Delta Psychiatrisch ziekenhuis MFC–Zuid

Boerhaavestraat 10

3083 DA Rotterdam

Tel: 010 – 4 93 65 15 of 010 – 4 93 65 14

Website: http://www.deltapsy.nl/locaties/locaties/4902/

Delta MFC Zuid biedt een polikliniek, deeltijd en kliniek ten behoeve van de regio Rijnmond-Zuid.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2013)

 

Delta Psychiatrisch Ziekenhuis MFC Hellevoetsluis

Goudesteinstraat 1

3223 DA Hellevoetsluis

Tel: 0181 – 33 20 33

Tel: 0181 – 33 20 14

Website: http://www.deltapsy.nl/

MFC Hellevoetsluis biedt poliklinische, deeltijdbehandeling, klinische behandeling en Psychiatrische Intensieve Thuiszorg aan. MFC Hellevoetsluis richt zich op schizofrenie en aanverwante psychotische stoornissen.

(gegevens gecontroleerd op 2-5-2012)

 

Directzorg

Dorpsweg 55 b

3082 LB Rotterdam

Tel: 088 – 3 47 32 40

Fax: 088 – 3 47 32 79

E-mail: rotterdam@directzorg.nl 

Website: http://www.directzorg.nl/

Specialismen: Dementie en (niet) aangeboren hersenletsel, (dwars) laesies, psychiatrie, spierziekten en palliatieve zorg.

(gegevens gecontroleerd op 18-4-2013)

 

Het Dok

Zomerhofstraat 76-90

3032 CM Rotterdam

Tel: 010 – 4 10 43 55

Fax: 010 – 4 10 43 60

E-mail: rotterdam@hetdok.nl

Website: www.hetdok.nl

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van FPC de Kijvelanden. Het Dok heeft bijzondere expertise in het behandelen van volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Het Dok heeft ook vestigingen  in Dordrecht, Breda en Tilburg.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Eigen Kracht Centrale

Stadsregio ROTTERDAM e.o.

MariŽtte Dirkzwager

Tel: 06 – 10 90 96 62

E-mail: rotterdam@eigen-kracht.nl

Website: http://www.eigen-kracht.nl/

De Eigen Kracht Centrale heeft de Eigen Kracht-conferentie ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Als je een probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een onafhankelijke coŲrdinator. Een conferentie kan ingezet worden voor ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf.

(gegevens gecontroleerd op 17-8-2011)

 

Eleos (voorheen o.a. Gliagg)

Stichting Gereformeerde Geestelijke Gezondheidszorg

Spuiboulevard 364-368

3311 GR Dordrecht

Volwassenenzorg

Tel: 078 – 63 16 960

E-mail: receptie.dordrecht@eleos.nl

Jeugdzorg

Tel: 078 – 61 11 057

E-mail: infojeugd.zuidwest@eleos.nl

Website: http://www.eleos.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-1-2011)

 

Gliagg

Heet nu : Eleos (zie hierboven).

 

I-psy

Twentestraat 26

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 93 93

Fax: 088 – 3 58 41 16

E-mail: receptie-rotterdam@i-psy.nl

Website: http://www.ipsy.nl

Interculturele psychiatrie.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

MozaÔk

Linker Rottekade 292 (3e verdieping)

3034 CV Rotterdam

Tel: 010 – 2 92 30 40

Fax: 010 – 2 92 30 59

E-mail: info@stichtingmozaik.nl

Website: http://www.stichtingmozaik.nl/

MozaÔk brengt alle benodigde zorg en hulpverlening bij elkaar. Van crisisinterventies tot begeleiding naar een volwaardige herintrede in de samenleving. CliŽnten die behoren tot de doelgroep, kunnen zichzelf bij MozaÔk aanmelden of naar MozaÔk worden doorverwezen. Hiervoor is een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Onder de doelgroep vallen psychiatrie, verslaving en verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2012)

 

Stichting Pameijer

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Pameijer biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren, volwassen en ouderen met een (lichte) verstandelijke beperking en aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Men biedt o.a. hulp op het gebied van wonen en werken.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

PSY-Q

Max Euwelaan 70 (gebouw Erasmusstaete)

3062 MA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 49 60

E-mail: informatie@psyq.nl

Website: http://www.psyq.nl/

Behandelprogramma's: ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Eetstoornissen & Obesitas, Persoonlijkheidsproblematiek, Psychotrauma, Relatie & Psyche, Seksuologie, Somatiek & Psyche

Rotterdam-Zuid

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 31 73

Behandelprogramma's: ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Psychotrauma, Seksuologie, Persoonlijkheidsproblematiek

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Stichting PVP

Maliebaan 87

3581 CG Utrecht

Tel: 030 – 2 71 83 53

Fax: 030 – 2 71 62 56

Helpdesk tel: 0900 – 4 44 88 88

E-mail: helpdesk@pvp.nl

Website: http://www.pvp.nl/

Voor vragen en klachten over de ggz.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2013)

 

Riagg - Locatie Rotterdam

Mathenesserlaan 208

3014 HH Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 24 02

Fax: 010 – 4 40 25 00

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-6-2011)

 

Riagg Ouderen

Nieuwe Binnenweg 33 B-C

3014 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 27 00

Fax: 010 – 4 40 27 02

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

De afdeling Ouderen is gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen vanaf ongeveer 65 jaar. Ouder worden brengt soms specifieke problemen met zich mee, soms hebben ouderen dezelfde problemen als andere volwassenen. De afdeling Ouderen bevindt zich in het Antonius Binnenweg, Geriatrisch Centrum en Verpleeghuis.

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Riagg - Locatie Schiedam

Stationsplein 2

3112 HJ Schiedam

Tel: 010 – 4 45 34 53

Fax: 010 – 4 45 33 19

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 18-6-2011)

 

Riagg – cliŽntenraad

Mathenesserlaan 208

3014 HH Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 24 02

E-mail: info@client-riagg.nl

Website: http://client-riagg.nl/

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2013)

 

Dr. D.J. Vinkers – Psychiater

Westersingel 6

3014 GM Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 17 75

E-mail: info@vinkers-psychiater.nl

Website: http://www.vinkers-psychiater.nl/

Spreekt Papiaments en Spaans en richt zich ook op Antilliaanse en Spaanstalige patiŽnten.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

De Waag - Rijnmond

Westblaak 94

3012 KM Rotterdam

Tel: 010 – 2 01 04 44

Fax: 010 – 2 01 04 45

E-mail: info@dewaag-rijnmond.nl

Website: http://www.dewaagnederland.nl/

De Waag is het centrum voor ambulante forensische psychiatrie van de Van der Hoeven Stichting. Behandelingen worden gegeven aan volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar met gedragsproblemen en (dreigend) grensoverschrijdend gedrag.

(gegevens gecontroleerd op 7-1-2013)

 

Ypsilon

tijdelijk adres:

Postbus 715

3000 AS Rotterdam

Tel: 088 – 000 21 20

E-mail: ypsilon@ypsilon.org 

Website: http://www.ypsilon.org/

Vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Stichting Ypsilon Suriname

Beukelsweg 137

3022 GG Rotterdam

Tel: 010 – 4 76 33 31of 06 – 16 03 64 50

Contactpersoon: Juanita Slengard

E-mail: juanitaslengard-c@telfort.nl

Zelfhulporganisatie: behartigen van belangen van familieleden  van mensen met schizofrenie of een psychose in Suriname en het behartigen  van belangen van patiŽnten met schizofrenie of een psychose in Suriname. Activiteiten van de organisatie: organiseren van gespreksgroepen, geven van informatie en voorlichting over de ziekte.

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Handige websites:

https://www.durfjijmetmij.nl/ : Website voor personen in zorg bij o.a. Delta en BAVO voor het vinden van een relatie of vriendschap.

(gegevens gecontroleerd op 19-8-2013)

 

Zie ook onder de “B” bij “Begeleid/Beschermd wonen” voor wonen voor mensen met een psychiatrische stoornis: http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

 

PSYCHIATRIE – ACTIVITEITEN / WERK

Gek Op Werk

Westewagenstraat 60

3011 AT Rotterdam

Tel: 010 – 4 12 19 74 of 06 – 10 96 44 16

E-mail: info@gekopwerk.nl

Website: http://www.gekopwerk.nl 

Uitzendbureau en re-integratiebureau voor mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem.

(gegevens gecontroleerd op 28-1-2013)

 

Activiteiten Centrum Het Nieuwe Spoor

1e Pijnackerstraat 100b

3035 GV Rotterdam

Tel: 010 – 4 67 41 30

Website: http://www.hetnieuwespoor.nl/

Activiteitencentrum van Pameijer.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2013)

 

Dagcentrum Soeda (onderdeel van Reakt)

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 010 – 4 28 06 88

E-mail: soeda@reakt.nl

Website: http://www.reakt.nl/

Dagbesteding psychiatrische patiŽnten: recreatieve, educatieve en creatieve activiteiten.

(gegevens gecontroleerd op 21-1-2011)

 

PSYCHIATRIE – KINDEREN EN JONGEREN

KOPP

Kinderen van Ouders met Psychi(atri)sche en/of VerslavingsProblematiek

         Voor Rotterdam Noord en Nieuwe Waterweg-Noord:

Riagg Rijnmond, Afdeling Jeugd

Contactpersoon: Karin Berg

Mathenesserlaan 208

3014 HH Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 25 74

E-mail: kberg@riaggrijnmond.nl

Website : www.riaggrijnmond.nl

         Voor Rotterdam Zuid en ZHE (alles onder de Maas):

Context

Contactpersoon: Marieke Corduwener

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 17 00

Website : www.context.nl

Riagg Rijnmond en Context leveren een preventief aanbod, zoals praatgroepen voor kinderen. Ook geeft men consultatie, voorlichting en advies.

(gegevens gecontroleerd op 19-1-2012)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Yulius ( voorheen: RMPI)

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Postbus 753

3300 AT Dordrecht

Tel: 088 - 40 50 600

Fax: 078 – 6 33 87 99

E-mail: info@yulius.nl

Website: http://www.yulius.nl/

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliŽnten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.brainwiki.nl/nl/ (Een website voor jongeren met psychiatrische problemen ťn hun omgeving)

Website voor kinderen/jongeren: http://kopp.lotgenootje.nl/

(gegevens gecontroleerd op 31-8-2013)

 

PSYCHOLOGEN

Een psycholoog is een gedragsdeskundige. Omdat de psycholoog geen arts is, is deze niet bevoegd om medicatie voor te schrijven. Een psycholoog is over het algemeen meer geÔnteresseerd in menselijk gedrag. Gedrags- en relatieproblemen vallen daarom binnen zijn terrein.

 

Stichting Cyria

Essenburgstraat 105 (locatie Rotterdam)

3022 MH Rotterdam

Tel: 078 – 6 16 03 21

Website: http://www.cirya.nl/

Kleine zorgaanbiedervoor jongeren en volwassenen zonder wachttijden.

(gegevens gecontroleerd op 31-8-2013)

 

Kinderpsychologische Praktijk Els van Everdingen

Straatweg 2

3051 BE Rotterdam

Tel: 010 – 2 18 20 30

Fax: 010 – 2 18 50 01

E-mail: info@praktijkvaneverdingen.nl

Website: http://www.elsvaneverdingen.nl/

Voor kinderen en jeugdigen van 0 – 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 15-10-2012)

 

Psychologenpraktijk Hillegersberg

Caspar Fagellaan 3

3051 HC Rotterdam

Tel: 010 – 4 22 77 73

E-mail: n.v.devos@hetnet.nl

(gegevens gecontroleerd op 18-6-2012)

 

Kobussen & Partners

Pleinweg 26 d

3083 ED Rotterdam

Tel: 073 – 5 22 05 03

Fax: 073 – 5 21 08 21

E-mail: info@kobussen-partners.nl

Website: http://www.kobussen-partners.nl/

Psychologische behandelingen binnen de eerstelijn voor zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Gespecialiseerd in psychologische onderzoeken, ook bij zowel kinderen als volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

Max Ernst GGZ

Blaak 22 (6e verdieping)

3011 TA Rotterdam

Tel: 0900 – 6 29 37 67

Fax: 0800 – 3 29 62 93

E-mail: info@max-ernst.nl

Website: http://www.max-ernst.nl/

Max Ernst GGZ werkt voor volwassenen met psychische of psychiatrische problemen.

(gegevens gecontroleerd op 27-2-2012)

 

Praktijk voor Zelfmanagement

Goudsesingel 78, unit 15

3011 KD Rotterdam

Tel: 06 – 58 93 71 31

Website: http://www.praktijkvoorzelfmanagement.nl/

Psychologische begeleiding en coaching. Specialisme is het begeleiden van mensen die te maken krijgen met werkstress, overspannenheid, burn-out en andere arbeid gerelateerde problematiek.

(gegevens gecontroleerd op 3-8-2013)

 

Psychologen voor Arbeid en Gezondheid

Heemraadssingel 91

3022 CA Rotterdam

Tel: 010 – 4 42 27 50

Fax: 010 – 4 42 27 90

E-mail: Info@pag-rotterdam.nl

Website: http://www.pag-rotterdam.nl/

Individuele begeleiding, trainingen en workshops, coaching en conflictbemiddeling.

(gegevens gecontroleerd op 22-5-2012)

 

PsyNed (Psychologen Nederland)

Orteliuslaan 21 (gebouw: Creative Valley)

3528 BA Utrecht

Website: http://www.psyned.nl/

Op deze website kunt u adressen van psychologen vinden.

(gegevens gecontroleerd op 9-12-2011)

 

PsychoZorg

Zijpe 2 (locatie Zuid)

3086 HZ Rotterdam

Tel: 010 – 4 81 08 59

Fax: 010 – 4 81 59 34

E-mail: info@psychozorg.nl

Website: http://www.psychozorg.nl/

1e Pijnackerstraat 105 (locatie Noord)

3035 GP Rotterdam

Tel: 010 – 2 65 14 46

Psychologiepraktijk voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar.

 (gegevens gecontroleerd op 10-8-2011)

 

Van der Slikke Psychologen

Koningin Julianaplein 12 (bezoekadres)

3201 CH Spijkenisse

Maasboulevard 261 (postadres)

3207 RP Spijkenisse

Tel: 0181 – 69 00 75

E-mail: info@vdsp.nl

Website: http://www.vdsp.nl

(gegevens gecontroleerd op  8-3-2012)

 

Two Be Psychologenpraktijk

Westblaak 37

3012 KD Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 06 36

E-mail: secretariaat@twobe.org

Website: http://www.twobe.org/

(gegevens gecontroleerd op 3-9-2012)

 

PSYCHOTHERAPIE

Een psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van psychische problematiek. Deze problemen belemmeren de ontwikkeling en/of het functioneren van de patiŽnt. De problematiek kan geworteld zijn in de persoonlijkheid van de patiŽnt en is daardoor vaak sterk verweven met de relaties van de patient. Psychotherapie houdt zich bezig met (zware) psychosociale problematiek en psychiatrische stoornissen.

 

Els Ditvoorst

Duyststraat 13

3032 EC Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 68 49 / 06 – 20 86 72 08

E-mail: e.ditvoorst@upcmail.nl

Praktijk voor unitieve psychotherapie en seksuologische hulpverlening.

(gegevens gecontroleerd op 6-12-2012)

 

Mijn Grote Ik

Meriam Seedorf-Sno

Koperwiek 7

2991 MG Barendrecht

Tel: 06 – 10 12 08 51 / 0180 – 76 42 24

E-mail: info@mijngroteik.nl

Website: http://www.mijngroteik.nl/

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie, Oudercoaching en Cursussen.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Praktijk Het Pakhuys

Schie 13

3111 PM Schiedam

E-mail: info@praktijkhetpakhuys.nl

Website: www.praktijkhetpakhuys.nl

Praktijk voor integratieve psychotherapie voor volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 4 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 6-12-2012)

 

Psychotherapie Zuid- Holland

Mariastraat 46

3117 NN Schiedam

Tel: 06 – 17 43 61 07

E-mail: contact@psychotherapie-zuidholland.nl

Website: http://www.psychotherapie-zuidholland.nl/

Poly-energetische therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen en opvoedingsondersteuning.

(gegevens gecontroleerd op 6-12-2012)

 

PSYQ

Max Euwelaan 70 (gebouw Erasmusstaete)

3062 MA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 49 60

E-mail: informatie@psyq.nl

Website: http://www.psyq.nl/

Behandelprogramma's: ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Eetstoornissen & Obesitas, Persoonlijkheidsproblematiek, Psychotrauma, Relatie & Psyche, Seksuologie, Somatiek & Psyche

Rotterdam-Zuid

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 31 73

Behandelprogramma's: ADHD bij volwassenen, Angststoornissen, Depressie, Psychotrauma, Seksuologie, Persoonlijkheidsproblematiek

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Voor hulp aan mensen met psychische problemen zie ook onder de “R” bij “Riagg” : http://www.socialekaartrotterdam.info/r.html

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus