SOCIALE KAART ROTTERDAM

R

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

R

RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

Westersingel 12

3014 GN Rotterdam

Lijnbaan 109

3012 EN Rotterdam

Voor beide locaties:

Postbus 1983

3000 BZ Rotterdam

Tel. voor beide locaties: 010 – 4 43 11 00

Fax voor beide locaties: 010 – 4 43 11 10

Website: http://www.kinderbescherming.nl/

In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert die taak uit.

(gegevens gecontroleerd op 14-12-2012)

 

RAAD VOOR RECHTSBIJSTAND

Laan van Meerdervoort 51b

2517 AE Den Haag

Postbus 450

2501 CL Den Haag

Tel: 088 – 787 13 00

Fax: 088 – 787 13 95

Website: http://www.rvr.org/

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen rechtshulp kunnen krijgen.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

RADAR (Rotterdamse Anti Discriminatie Actie Raad)

Grote Kerkplein 5

3011 GC Rotterdam

Postbus 1812

3000 BV Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 39 11

Fax: 010 – 4 12 84 33

E-mail: info@radar.nl 

Website: www.radar.nl 

Doel: bestrijden en voorkomen van discriminatie op basis van huidkleur afkomst, sekse, seksuele gerichtheid, geloofsovertuiging of lichamelijke handicap. Activiteiten: behandelen van klachten over discriminatie/ registratie van discriminatiegevallen, beleidsbeÔnvloeding, onderzoek, voorlichting en trainingen.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2012)

 

RADICALISERING

Meldpunt Radicalisering/ISPR

Coolsingel 6

3011 AD Rotterdam

Tel: 010 – 2 67 30 08

E-mail: informatieschakelpunt@bsd.rotterdam.nl

Website: www.rotterdamveilig.nl

Het ISPR (Informatie Schakelpunt Radicalisering) is het centrale aanspreekpunt in Rotterdam voor kennis, advies en ondersteuning op het gebied van Radicalisering.

(gegevens gecontroleerd op 7-12-2011)

 

RAMP

Zie onder de “N” bij “Noodpakket”: http://www.socialekaartrotterdam.info/n.html

 

Rijnmondveilig.nl

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

World Port Center (WPC)

Wilhelminakade 947

3072 AP Rotterdam

Postbus 9154

3007 AD Rotterdam

Tel: 010 – 4 46 89 00

Website: http://www.rijnmondveilig.nl/

Op rijnmondveilig.nl kan men terecht voor alle informatie van de brandweer, ambulancedienst, 112-meldkamer (onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners die bijdragen aan de veiligheid. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert bij incidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week.

(gegevens gecontroleerd op 16-7-2013)

 

Handige website:

http://www.nederlandveilig.nl/noodsituaties/

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

RBG (REGIONALE BELASTING GROEP)

 

Regionale Belasting Groep (RBG)

Postbus 2929 (postadres)

2601 CX Delft

Maasboulevard 123 (bezoekadres)

3063 GK Rotterdam

Tel: 088 – 2 91 10 00

Fax: 015 – 2 70 14 89

Website: http://www.derbg.nl/

De Regionale Belasting Groep heft en int sinds 2010 de waterschap belastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland.

(gegevens gecontroleerd op 15-4-2013)

 

RECHTBANK

Rechtbank Rotterdam

Wilhelminaplein 100-125

3072 AK Rotterdam

Postbus 50950

3007 BL Rotterdam

Tel: 010 – 2 97 12 34

E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl

Website: http://www.rechtspraak.nl/

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

RECHTSBIJSTAND

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand vergoedt de overheid een deel van de kosten die men maakt wanneer men een advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) nodig heeft. Men betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen.

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatkosten kunnen krijgen. Zie informatie over de “Raad voor de Rechtsbijstand” hierboven.

 

Handige website:

www.rijksoverheid.nl

 

RECHTSHULP 

Zie “Rechtsbijstand” hierboven.

 

RECHTSWINKEL

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Karel Doormanstraat 16

3012 GJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 12 02 08

E-mail: info@kjrwrotterdam.nl

Website: http://www.kjrwrotterdam.nl/

Spreekuur: di, wo en do van 15.30 tot 17.30 uur.

In Nederland zijn ontzettend veel wetten en regels. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen hebben rechten. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam kan helpen om te zorgen dat men de rechten die men heeft ook werkelijk krijgt. Met alle vragen over rechten kan men bij hen terecht. Ze helpen kinderen en jongeren tot 23 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

Rechtswinkel Rotterdam

Wollefoppenstraat 176

3061 MZ Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 00 90

Fax: 010 – 4 14 11 80

Website: http://www.rechtswinkelrotterdam.nl/

Gratis eerstelijns rechtshulp voor de sociaal/economisch zwakkere burger in Rotterdam en omgeving.

(gegevens gecontroleerd op 22-6-2012)

 

Rechtswinkel Rijnmond

Afrikaanderplein 7

3072 EA Rotterdam

Postbus 30071

3001 DB Rotterdam

Tel: nog niet bekend

Email: info@rechtswinkelrijnmond.nl

Website: http://rechtswinkelrijnmond.nl/  

Inloopspreekuur: woensdag: 10:00 – 13:00  uur en vrijdag: 10:00 – 13:00 uur

Laagdrempelige rechtshulpverlening aan de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving. Gratis juridisch advies.

(gegevens gecontroleerd op 3-3-2012)

 

RECLASSERING

Reclassering adviseert over de aanpak van daders en verdachten. Ze houdt toezicht, traint, voert werkstraffen uit en begeleidt de terugkeer in de maatschappij. Het werk concentreert zich op het veranderen van gedrag om terugval in de misdaad te voorkomen. In Nederland wordt 70% van de Reclassering gedaan door Reclassering Nederland, 20% door Bouman en 10% door het Leger des Heils.

 

Reclassering Nederland

Vivaldiplantsoen 100-200

3533 JE Utrecht

Postbus 8215

3503 RE Utrecht

Tel: 030 – 2 32 49 49

Fax: 030 – 2 32 49 50

E-mail: info@reclassering.nl

Website: http://www.reclassering.nl/

(gegevens gecontroleerd op 8-5-2012)

 

Reclassering Rotterdam-Dordrecht

(Arrondissement Rotterdam en Dordrecht)

Marconistraat 2

3029 AK Rotterdam

Postbus 25208

3001 HE Rotterdam

Tel. unit Rotterdam: 010 – 4 48 27 01

Fax unit Rotterdam: 010 – 4 48 27 02

Website: http://www.reclassering.nl/

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2013)

 

Reclassering Nederland – bureau buitenland

Vivaldiplantsoen 200

3533 JE Utrecht

Postbus 136

3500 AC Utrecht

Tel: 030 – 2 87 99 00

Fax: 030 – 2 87 99 98

E-mail: secr.bbb@reclassering.nl

Website: http://www.reclassering.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 8-5-2012)

 

Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering

Abraham van Stolkweg 140

3041 JA Rotterdam

Tel: 010 – 2 38 19 00

Website: http://www.jeugdzorgenreclassering.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-12-2012)

 

Als u wilt weten of iemand bekend is bij Reclassering, dan kunt u een e-mail sturen naar ncpunt@reclassering.nl .

 

Kijk ook verder onder de “D” bij “Detentie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

RELATIETHERAPIE

 

Indigo

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Prins Constantijnweg 48 – 54

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 19 00

E-mail: secretariaat@indigorijnmond.nl

Website: http://www.indigohelpt.nl/

Indigo biedt laagdrempelige behandelingen aan jongeren en volwassenen. Vaak vanuit de huisartsenpraktijk. Ze helpen cliŽnten zelf hun problemen aan te pakken bij angst, piekeren, stress, relatieproblemen, eenzaamheid en rouwverwerking. Indigo is onderdeel van de Parnassia groep.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Lies van Dalen – Praktijk voor relatietherapie

Tel: 010 – 4 66 04 19 / 06 – 21 17 52 55

E-mail: contact@lies-van-dalen.nl

Website: http://www.lies-van-dalen.nl/

(gegevens gecontroleerd op 3-9-2012)

 

RELIGIE

 

CHJC (Vereniging van Christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen)

Postbus 14722

1001 LE Amsterdam

Tel: 06 – 53 23 45 16

E-mail: zuidwest@chjc.nl

Website: http://www.chjc.nl/

CHJC wil mensen met een christelijke levensovertuiging, die homo- of biseksueel zijn samenbrengen en de integratie van homo- en biseksuelen binnen kerk en samenleving bevorderen.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2012)

 

Diaconaal Centrum Pauluskerk

Mauritsweg 20

3012 JR Rotterdam

Tel: 010 – 4 11 81 32

Fax: 010 – 4 11 38 60

E-mail: info@pauluskerkrotterdam.nl

Website: http://www.pauluskerkrotterdam.nl/

De Pauluskerk heeft een vluchtelingenspreekuur op di van 10.30 – 17.00 uur en do van 14.00 – 17.00 uur voor mensen zonder verblijfstitel: hulp bij levensonderhoud, tijdelijke huisvesting, juridische bijstand, toegang tot de rechter en scholing/onderwijs. Er wordt medische hulp verleend aan onverzekerden en soms financiŽle ondersteuning en onderdak geboden.

(gegevens gecontroleerd op 16-6-2013)

 

Diaconaal Havenproject

Tel: 06 – 53 75 84 78 (secretaris)

E-mail: info@diaconaalhavenproject.nl

Website: http://www.diaconaalhavenproject.nl/

Diaconaal werk voor zeevarenden.

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2012)

 

Poolse Rooms Katholieke Parochie OLV Sterre der Zee

Beukelsdijk 177

3022 DG Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 00 66

Fax: 010 – 4 25 57 01

E-mail: s.trypuc@onet.eu

(gegevens gecontroleerd op 5-6-2011)

 

Samen Kerk in Nederland (SKIN)

Koningin Wilhelminalaan 5

3818 HN Amersfoort

Tel: 033 – 4 45 06 55

Fax: 033 – 4 45 06 54

E-mail: info@skinkerken.nl

Website: http://www.skinkerken.nl/

Onafhankelijke landelijke vereniging van christelijke migrantenkerken en –geloofsgemeenschappen in Nederland.

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

Victory Outreach

Mijnsherenplein 9

3081 CN Rotterdam

Postbus 25079

3001 HB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 59 05
Fax: 010 – 2 43 92 49
E-mail :
rotterdam@victoryoutreach.nl

Website: http://www.victoryoutreach.nl/rotterdam/nl/frames/default.html

Kerk. Helpt verslaafden, prostituees, veelplegers en risicojongeren.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

Handige website:

http://www.ontdopen.nl/ Informatie voor Katholieken om zich uit te schrijven uit de Katholieke kerk.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Zie ook onder de “I” bij “Islamitische Organisaties” : http://www.socialekaartrotterdam.info/i.html

Zie ook onder de “W” bij “Wijkpastoraat” : http://www.socialekaartrotterdam.info/w.html

 

REMIGRATIE

 

De remigratiewet helpt mensen die terug willen naar hun moederland. Ook kinderen van remigranten kunnen geld krijgen. Deze faciliteit geldt niet voor alle landen ter wereld. Wel voor mensen uit: BosniŽ-Herzegovina, Federale Republiek JoegoslaviŽ (ServiŽ/Montenegro), Griekenland, ItaliŽ, KaapverdiŽ, KroatiŽ, MacedoniŽ, Marokko, Portugal, SloveniŽ, Spanje, Suriname, TunesiŽ en Turkije.

Verder vallen ook erkende vluchtelingen en asielgerechtigden (en hun kinderen) onder de doelgroep van het remigratiebeleid. Vluchtelingen en asielgerechtigden kunnen ook in een ander (3e) land van hun keuze gaan wonen.

Voorwaarden:

-       minimaal 45 jaar

-       gedurende minimaal 6 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-, of bijstandsuitkering hebben ontvangen of een AOW-pensioen

-        

Nederlands Migratie Instituut

Catharijnesingel 50

3511 GC Utrecht

Tel: 030 – 2 36 42 45

Fax: 030 – 2 30 49 32

Website: http://www.nmigratie.nl/

Spreekuurlocatie Rotterdam

Groothandelsgebouw, Ingang E, 6e verdieping

Conradstraat 18

3013 AP Rotterdam

Tel: 030 – 2 34 29 36

Fax: 010 – 4 14 60 61

Maandag alleen op afspraak. Inloopspreekuur van dinsdag tot en met donderdag 10.00-12.00 uur. Daarnaast uitsluitend op afspraak via tel: 030 – 2 34 29 36.

(gegevens gecontroleerd op 10-8-2012)

 

IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)

Carnegielaan 12

2517 KH Den Haag

Postbus 10796

2501 HT Den Haag

Tel: 070 – 3 18 50 00

Fax: 070 – 3 38 54 54

E-mail: iomcommunicatie@iom.int

Website: http://www.iom-nederland.nl/

Spreekuur Rotterdam

Eudokiaplein 33a

3037 BT Rotterdam

Spreekuur op di en do van 10.00-14.00 uur, allťťn op afspraak: 088 – 7 46 44 66.

IOM ondersteunt migranten die vrijwillig willen terugkeren naar hun land van herkomst en bij hun duurzame herintegratie. IOM regelt ook de overkomst van uitgenodigde vluchtelingen die zich in Nederland mogen vestigen alsmede familieleden die mogen overkomen in het kader van gezinshereniging. Als derde activiteit verzorgt IOM tijdelijke uitzending van hoger opgeleide migranten naar landen van herkomst om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen van lokale organisaties.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

RIAGG

Locatie Rotterdam

Mathenesserlaan 208

3014 HH Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 24 02

Fax: 010 – 4 40 25 00

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

De Riagg is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Riagg Ouderen

Nieuwe Binnenweg 33 B-C

3014 GC Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 27 00

Fax: 010 – 4 40 27 02

E-mail: info@riaggrijnmond.nl

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

De afdeling Ouderen is gespecialiseerd in de hulpverlening aan mensen vanaf ongeveer 65 jaar. Ouder worden brengt soms specifieke problemen met zich mee, soms hebben ouderen dezelfde problemen als andere volwassenen. De afdeling Ouderen bevindt zich in het Antonius Binnenweg, Geriatrisch Centrum en Verpleeghuis.

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2012)

 

Locatie Schiedam

Stationsplein 2

3112 HJ Schiedam

Tel: 010 – 4 45 34 53

Fax: 010 – 4 45 33 19

Website: http://www.riagg-rnw.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

Riagg – cliŽntenraad

Mathenesserlaan 208

3014 HH Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 24 02

E-mail: info@client-riagg.nl

Website: http://client-riagg.nl/

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2013)

 

Zie voor hulp aan mensen met psychische problemen ook onder de “P” bij “PsyQ” :

http://www.socialekaartrotterdam.info/p.html

 

RIBW

Beschermd wonen wordt ook wel RIBW genoemd: Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen. Zie verder onder de “B” bij “Begeleid/beschermd wonen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html .

(gegevens gecontroleerd op 4-3-2012)

 

RIJBEWIJS

Om de geldigheid van het rijbewijs te behouden moet het rijbewijs vernieuwd worden voordat deze is verlopen. Dit moet bij de gemeente gebeuren. Er kan echter afgeweken worden van de normale geldigheidsduur. Op grond van medische redenen of in verband met leeftijd, kan een rijbewijs voor een kortere periode worden afgegeven. Voor het vernieuwen van het rijbewijs dient men een pasfoto in te leveren

De kosten voor een aanvraag van een rijbewijs zijn € 49,40 (per 01-01-12). Mensen die niet in de GBA zijn ingeschreven en een rijbewijs willen aanvragen, kunnen deze aanvragen bij de gemeente.

Tel. Gemeente Rotterdam: 14010.

Website: http://www.rotterdam.nl/

 

Handige website: http://www.rijbewijs.nl/

(dit item gecontroleerd op 21-3-2012)

 

RIJKSOVERHEID

(voorheen: Postbus 51)

Tel: 1400

Website: http://www.rijksoverheid.nl/

Rijksoverheid is een centraal loket, waar men terecht kunt met vragen aan de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld als men meer wilt weten over gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen of de euro. Meestal wordt de vraag direct beantwoord, soms wordt men doorverwezen naar andere (overheids)instanties. Men kan ook een folder of brochure bestellen. Rijksoverheid is onderdeel van de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken.

(gegevens gecontroleerd op 4-7-2012)

 

RIWOZ

Bestaat niet meer onder deze naam : was Ilse en heet nu SRI, wat staat voor Stichting Rotterdams Indicatie-orgaan. Tel 010 – 2 82 83 00 of 010 – 2 06 86 50

 

RMPI

Is nu onderdeel van Yulius en werkt onder die naam.

Yulius ( voorheen: RMPI)

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Postbus 753

3300 AT Dordrecht

Tel: 088 - 40 50 600

Fax: 078 – 6 33 87 99

E-mail: info@yulius.nl

Website: http://www.yulius.nl/

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliŽnten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

ROEMENEN

 

RoemeniŽ (Ambassade)

Catsheuvel 55

2517 KA 's-Gravenhage

E-mail: roembnl@xs4all.nl 

Website: http://www.haga.mae.ro 

Tel: 070 – 3 22 36 13

Fax: 070 – 3 54 15 87

(gegevens gecontroleerd op 29-1-2013)

 

ROKEN

Zie onder de “V” bij “Verslavingen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/v.html

 

ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt)

Spreekuuradres:

Rechthuislaan 52

3072 LE Rotterdam (Katendrecht)

Kantooradres:

Hang 14

3011 GG Rotterdam  

Connie van den Broek : 06 – 25 38 34 72

Theo Miltenburg : 06 – 22 02 67 82

Fax: 010 – 4 11 25 07

E-mail: stichtingros@hotmail.com

Website: http://www.stichtingros.nl/

De Stichting ROS bewaakt de basisrechten van de mensen zonder geldige verblijfspapieren en geeft hun voorlichting over de basisrechten. Daarnaast biedt ROS hulp bij (het vinden van) medische zorg, juridische hulp, taalcursussen, briefadres, hulp bij het opsporen van documenten die bewijsmateriaal kunnen zijn om verblijf legaal te maken, hulp bij onderwijs verkrijgen voor leerplichtige kinderen, materiŽle ondersteuning en onderdak.

Open spreekuur voor advies en ondersteuning:

Maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

ROTEB

Hoofdkantoor Roteb

Kleinpolderplein 5

3042 CE Rotterdam

Postbus 10902

3004 BC Rotterdam

Tel: 14010

Fax: 010 – 2 67 89 60

E-mail: meerweten@roteb.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/roteb

Tel. Ongediertebestrijding: 010 – 2 67 88 88

Bestrijdings- en Ontsmettingsdienst. Robedrijf, onderdeel van Roteb, neemt werk uit handen van opdrachtgevers via detachering of door werkzaamheden uit te voeren op een van hun eigen locaties. Robedrijf kent vier bedrijfsonderdelen: Groen, Productie, Diensten en Baan en Markt.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

STICHTING DE ROTONDE

Goereesestraat 6

3083 DJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 81 11 44

Fax: 010 – 4 81 56 23

E-mail: info@st-rotonde.nl

Website: http://www.st-rotonde.nl/

Verlenen hulp aan personen die dat wensen en/of behoeven bij het beheer van hun inkomen en/of vermogen. De stichting rekent tot haar cliŽnten personen: a. die een volmacht tot beheer hebben gegeven; b. van wie het vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind is gesteld; c. die onder curatele zijn gesteld; en in het algemeen een ieder die om welke reden ook het beheer opdraagt aan de stichting, een bewindvoerder, curator en andere vertegenwoordiger daaronder begrepen.

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

ROTTERDAM CHILDREN’S ZONE

E-mail: childrenszone@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/childrenszone

Doelgroep: kinderen van 0 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Door een combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren wordt gewerkt naar een goede baan en/of vervolgopleiding voor de jongeren. Het project loopt in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. Omdat de meeste kinderen uit deze wijken ook buiten deze zone naar het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid gaan, maken ook de scholen voor voortgezet onderwijs in de deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde deel uit van de Rotterdam Children’s Zone.

(gegevens gecontroleerd op 6-11-2012)

 

ROTTERDAMPAS

Hoogstraat 110 (Centrale Bibliotheek)

3011 PV Rotterdam

Postbus 1024 (postadres)

3000 BA Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 46 66

E-mail: info@rotterdampas.nl

Website: www.rotterdampas.nl

Gratis toegang en hoge korting bij meer dan 500 attracties. Voor mensen met een minimum inkomen voor slechts €5,-.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2013)

 

ROTTERDAM V (voorheen: Rotterdam Verkeert)

Weena 877

3013 AL Rotterdam

Postbus 2566

3000 CN Rotterdam

Tel: 010 – 4 14 94 06

Fax: 010 – 4 14 94 61

E-mail: info@rotterdamv.nl

Website: http://www.rotterdamv.nl/

Rotterdam V is een organisatie die zich ten doel stelt de kwaliteit van het zorgaanbod voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te verbeteren. Bieden kortdurende hulpverlening voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Rotterdam V heeft ook een aanbod deskundigheidsbevordering voor professionals in o.a. de ouderenzorg, het onderwijs, welzijnwerk, migrantenorganisaties en de hulpverlening. Zij geven beleidsadvisering, consultatie en advies en themabijeenkomsten en trainingstrajecten.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

ROUWVERWERKING

 

CVD - FIOM

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: www.cvd.nl

CVD FIOM Rotterdam is er voor iedereen die wil praten over zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenst kinderloos zijn of het willen zoeken naar natuurlijke ouders of kinderen. CVD FIOM biedt hulp bij praktische en emotionele problemen en geeft informatie en advies over medische, juridische en financiŽle vragen.

Helpen ook met rouwverwerking rond een verloren kind of de verwerking van een miskraam. Die hulpverlening kan zowel in individuele gesprekken als samen met de partner.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Humanitas - Werkgroep Steun bij Verlies en Rouw

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

CoŲrdinatoren:

Annette Hartlief (tel: 010 – 4 25 01 99)

Irene Ditiecher (tel: 06 – 13 63 08 13)

E-mail: sbvr@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl

Vrijwilligers komen bij mensen thuis voor gesprekken. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een lotgenotengroep voor volwassenen gestart. Een jongerengroep start bij voldoende aanmeldingen.

(gegevens gecontroleerd op 1-8-2012)

 

Humanitas – Rouwcafť

Organisatie: project Steun bij Verlies en Rouw Stichting Humanitas

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 99 / 06 – 44 56 29 38

E-mail: sbvr@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl

Iedere eerste donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur bij Humanitas Bergweg, Bergwegplantsoen 10. Luisteren en praten over rouw en verlies aan de hand van een thema. Onder ‘rouw’ wordt ook verstaan het verlies van gezondheid, werk, relatie of een innige wens. Gratis toegang.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Indigo

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Prins Constantijnweg 48 – 54

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 19 00

E-mail: secretariaat@indigorijnmond.nl

Website: http://www.indigohelpt.nl/

Indigo biedt laagdrempelige behandelingen aan jongeren en volwassenen. Vaak vanuit de huisartsenpraktijk. Ze helpen cliŽnten zelf hun problemen aan te pakken bij angst, piekeren, stress, relatieproblemen, eenzaamheid en rouwverwerking. Indigo is onderdeel van de Parnassia groep.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Inloophuis De Regenboog

Oudedijk 11

3062 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 72 64 23

E-mail: regenboog@zorggroeprijnmond.nl

Website: http://www.inloophuisrotterdam.nl/

Open: wo van 10.00 – 12.00 uur

Inloophuis van Zorggroep Rijnmond voor verlies en rouw.

(gegevens gecontroleerd op 6-12-2012)

 

Kobussen & Partners

Pleinweg 26 d

3083 ED Rotterdam

Tel: 073 – 5 22 05 03

Fax: 073 – 5 21 08 21

E-mail: info@kobussen-partners.nl

Website: http://www.kobussen-partners.nl/

Psychologische behandelingen binnen de eerstelijn voor zowel kinderen als volwassenen en ouderen. Gespecialiseerd in psychologische onderzoeken, ook bij zowel kinderen als volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

Landelijk Steunpunt Rouw (LSR)

Barchman Wuytierslaan 89

3819 AB Amersfoort

Tel: 033 – 4 61 68 96 (advies en infolijn)

E-mail: info@landelijksteunpuntrouw.nl

Website: http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/

Onder andere geeft het LSR informatie, voorlichting en advies.

(gegevens gecontroleerd op 7-9-2012)

 

Vereniging Ouders van een Overleden Kind  (VOOK)

Postbus 418

1400 AK Bussum

Tel: 0900 – 20 22 723

Bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-22.00 uur

E-mail: cca@vook.nl

Website: http://www.vook.nl/

Zelfhulporganisatie van lotgenoten.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Stichting Voor Altijd Anders

Westblaak 37

3012 KD Rotterdam

E-mail: Info@vooraltijdanders.nl

Website: http://www.vooraltijdanders.nl/

Hulp aan ouders en directe naasten na het overlijden van een kind.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

Boeken over rouwen:

Martine Delfos: Dood is niet gewoon – Over de dood van een ouder (Therapeutisch verhaal voor kinderen van 4 tot 9 jaar) : ISBN 978 90 8560 532 4

 

Handige websites:

http://www.rouw.nl/

http://www.troostvoortranen.nl/ (website voor jongeren)

http://www.pratenoververlies.nl/ (chatten met vrijwilligers)

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

Sociale Kaart Rotterdam Plus