SOCIALE KAART ROTTERDAM

Schulden - regelingen

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

VOOR WELKE REGELINGEN ZOU DE CLIňNT WELLICHT IN AANMERKING KUNNEN KOMEN?:

 

     -    Huurtoeslag (voorheen huursubsidie). Huurtoeslag is een toeslag die een

          huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen te hoog is.

          Het is een financiŽle tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een

          huurwoning. Het maakt daarbij niet uit of men de woning huurt van een

          woningcorporatie of  van een particulier. Aanvragen bij de Belastingdienst.

            Voor meer informatie zie: http://www.toeslagen.nl/

 

-       Woonkostentoeslag. Woonkostentoeslag is een soort huurtoeslag voor mensen met een eigen huis. Heeft men een eigen huis en een minimuminkomen? En zijn de woonkosten minimaal € 209,37 per maand? Dan kan men een woonkostentoeslag aanvragen. Meer informatie bij SoZaWe: http://www.sozawe.rotterdam.nl/ .

 

-       Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen. Hebt men vroeger in het buitenland gewoond en ontvangt men daardoor nu een onvolledig AOW-pensioen en geen of weinig ander inkomen? Dan kan men een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) aanvragen. Deze voorziening vult de AOW-uitkering aan tot het minimuminkomen. De AIO kan men aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. De voorziening is alleen bedoeld voor mensen die minder dan het minimum ontvangen. Meer informatie: http://www.svb.nl/ .

 

     -    Zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de

            zorgverzekering. Met de zorgtoeslag kan men een gedeelte van de premie

            voor de zorgverzekering betalen. Aanvragen bij de Belastingdienst. Voor meer

            informatie zie: http://www.toeslagen.nl/

 

     -    Langdurigheidstoeslag. Dit is een jaarlijkse eenmalige uitkering voor mensen

            tussen de 21 en 65 jaar die al meer dan vijf jaar van een inkomen op het

            niveau van de bijstand rond moeten komen.

            Aanvragen via het Werkplein Gemeente Rotterdam (http://www.rotterdam.nl/)


     -    Kindgebonden budget. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten

            voor kinderen tot 18 jaar. Het maakt niet uit of het kind een eigen kind is, een

            stiefkind, pleegkind of adoptiekind. Gezinnen ontvangen maandelijks een

            bedrag per kind. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het aantal

            kinderen per huishouden en de hoogte van het inkomen. De Belastingdienst

            betaalt het kindgebonden budget uit. Voor meer informatie zie:

            http://www.belastingdienst.nl

                (gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

     -    Extra geld voor school of vereniging voor kinderen 4 t/m 17 jaar.

Als ouder met een kind of meerdere kinderen in de leeftijd van 4 tot en

met 17 jaar heeft men vaak extra uitgaven voor het/de kind(eren). Deze

            toelage is bedoeld om het/de kind(eren) in staat te stellen om mee te doen.

            Met activiteiten op school, zoals een schoolreisje. Maar ook met activiteiten op

            een sportclub of een vereniging. Aanvragen bij SoZaWe.

            Voor meer informatie: http://www.rotterdam.nl

 

-       Kinderopvangtoeslag. Gaan de kinderen naar de kinderopvang? Dan kan men kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Voor meer informatie zie: http://www.toeslagen.nl/ .

 

-       Kwijtschelding aanslag Afvalstoffenheffing. Met een formulier kan bij de Gemeentebelastingen vrijstelling van betaling worden aangevraagd. Voor meer informatie zie onder de “A” bij “Afvalstoffenheffing: http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

 

-       Kwijtschelding Waterschapsbelasting. Bij de aanslag zit een formulier waarmee kwijtschelding aangevraagd kan worden bij de Regionale Belasting Groep. Meer informatie op: http://www.derbg.nl/ .

 

-       Teruggave Belasting. Als men dieetkosten, tandartskosten of andere medische kosten heeft, kan het zijn dat men teruggave van Belastingen kan krijgen via een T-formulier. Meer informatie: http://www.belastingdienst.nl/.

 

-       Overbruggingsuitkering voor alleenstaande ouders. Als men een bijstandsuitkering heeft en het jongste kind thuis woont en binnenkort 18 jaar wordt, wordt de bijstandsuitkering daardoor gewijzigd. Als men minder ontvangt, dan kan men een aanvulling aanvragen. Dat heet een overbruggingsuitkering. Maximaal 3 jaar. Voor meer informatie: http://www.rotterdam.nl .

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus