SOCIALE KAART ROTTERDAM

Schoolmaatschappelijk Werk basisonderwijs

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Als schoolmaatschappelijk werker heb je adressen nodig die een algemeen maatschappelijk werker (bijna) nooit zal gebruiken. Om die reden deze aparte page met adressen die voor het SMW van belang zijn. Op deze page adressen voor het basisonderwijs. Als u hier klikt komt u op een page met adressen voor het SMW in het voortgezet onderwijs.

 

ALGEMEEN

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Eigen Kracht Centrale

Stadsregio ROTTERDAM e.o.

MariŽtte Dirkzwager

Tel: 06 – 10 90 96 62

E-mail: rotterdam@eigen-kracht.nl

Website: http://www.eigen-kracht.nl/

De Eigen Kracht Centrale heeft de Eigen Kracht-conferentie ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Als je een probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een onafhankelijke coŲrdinator. Een conferentie kan ingezet worden voor ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

Kennisnet

Paletsingel 32

2718 NT Zoetermeer

Postbus 778

2700 AT Zoetermeer

Tel: 0800 – 3 21 22 33

Fax: 079 – 3 21 23 22

E-mail: info@kennisnet.nl

Website: www.kennisnet.nl

Kennisnet is een expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen.
(gegevens gecontroleerd op 23-8-2012)

 

Kinderombudsman

Bezuidenhoutseweg 151

2594 AG Den Haag

Antwoordnummer 10870 (gratis postadres)

2501 WB Den Haag

Postbus 93122

2509 AC Den Haag

Tel: 0800 – 8 76 54 32

E-mail: info@dekinderombudsman.nl

Website: http://www.dekinderombudsman.nl/

De Kinderombudsman adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en het parlement over wet- en regelgeving die de rechten van jeugdigen raken. Hij is actief op het gebied van onderwijs en voorlichting. Daarnaast behandelt de Kinderombudsman klachten van kinderen, niet alleen over de overheid, maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied, zoals scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen. De Kinderombudsman kan ook onderzoek doen naar mogelijke schendingen van kinderrechten in Nederland

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Nederlands Jeugdinstituut

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

Postbus 19221

3501 DE Utrecht

Tel: 030 – 2 30 63 44

Fax: 030 – 2 30 63 12

E-mail: info@nji.nl

Website: http://www.nji.nl/

Landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Westersingel 12

3014 GN Rotterdam

Lijnbaan 109

3012 EN Rotterdam

Voor beide locaties:

Postbus 1983

3000 BZ Rotterdam

Tel. voor beide locaties: 010 – 4 43 11 00

Fax voor beide locaties: 010 – 4 43 11 10

Website: http://www.kinderbescherming.nl/

In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert die taak uit.

(gegevens gecontroleerd op 14-12-2012)

 

Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 19 81

E-mail: info@servicepuntsmw.nl

Website: http://www.servicepuntsmw.nl/

Het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk is een kennis- en servicecentrum op het gebied van schoolmaatschappelijk werk.
De dienstverlening van het Servicepunt richt zich op aanbieders van schoolmaatschappelijk werk, scholen, gemeenten en op organisaties en functionarissen die nauw samenwerken met het schoolmaatschappelijk werk.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Stichting De Meeuw 

Stichting de Meeuw was er voor al diegenen die zich inspannen voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. In het onderwijs, het welzijnswerk, thuis of waar ook. Ze boden ondersteuning in de vorm van trainingen, cursussen en procesbegeleiding. De Meeuw ontwikkelde methoden en gaf steun bij de invoering ervan. Ze leverden coaching en advies.

NB: Stichting De Meeuw is per 01-01-2013 gestopt.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Website: http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/

Website opgezet om gemeenten te informeren over de activiteiten die het Rijk en andere gemeenten hebben rondom het thema jeugd en veiligheid.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Handige tip:

Kijk voor de cursussen ‘Gesprekvoering met kinderen’ en ‘Signaleren Psychopathologie’ op de pagina met cursussen:

http://www.socialekaartrotterdam.info/cursussen.html

 

ADHD

De term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. (tekst: Trimbosinstituut)

 

Focuz Behandelcentrum

Rietbaan 12

2908 LP Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 4 63 77 66

E-mail: info@focuz.nl

Website: http://www.focuz.nl/

Doelgroep: kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) met enkelvoudige AD(H)D of verwante stoornissen zoals PDD-NOS, ODD,NLD, en overige leer- en gedragsstoornissen.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2015)

 

Stichting Heppie

Patrijslaan 9

5731 XN Geldrop-Mierlo

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Website: http://sociaalemotioneel.slo.nl/

Website met handige tips over o.a. agressie, faalangst, pesten en rouw.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

Handige websites:

Trimbosinstituut: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/adhd

http://www.balansbabbels.nl/ (website voor kinderen met ADHD)

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

ANGST

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

Website van de Angst, Dwang en Fobie stichting voor kinderen die bang zijn: http://www.bibbers.nl/

(gegevens gecontroleerd op 26-2-2012)

 

AUTISME

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar, en het kan niet genezen worden.

 

Koninklijke Auris Groep (voorheen: Amman Stichting)

Centraal Bureau

Bachstraat 9

2807 HZ Gouda

Postbus 808

2800 AV Gouda

Tel: 0182 – 59 10 00

Teksttelefoon: 0182 – 59 10 95

Fax: 0182 – 59 10 98

E-mail: info@auris.nl

Website: http://www.auris.nl/

Auris helpt mensen met communiceren. Of het nu gaat om gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme. Auris helpt door onderzoek te doen en begeleiding of zorg te geven. Ook biedt Auris passend of speciaal onderwijs voor leerlingen van 3 tot 20 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Happy Move

Noordeinde 122a

3341 LW Hendrik Ido Ambacht

Tel: 06 – 23 32 60 17

E-mail: info@happymove.nl

Website: http://www.happymove.nl/

Logeren, vrijetijdsbesteding en zelfstandigheidstrainingen voor kinderen en (jong)volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis.

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2012)

 

Stichting Heppie

Postbus 52

5500 AB Veldhoven

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2012)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

MEE Rotterdam Rijnmond (voorheen : R’go – Sociaal Pedagogische Dienst)

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Postbus 21217

3001 AE Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 11 11

Fax: 010 – 2 82 11 86

E-mail: vraag@meerotterdam.nl

Website: http://www.meerotterdamrijnmond.nl/

Hulpverlening aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 29-4-2012)

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Weltevreden 4 c

3731 AL De Bilt

Tel: 030 – 2 29 98 00

Fax: 030 – 2 66 23 00

E-mail: info@autisme.nl

Website: http://www.autisme.nl/

De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2012)

 

NOC Kralingen

Sportcomplex "Toepad"

Kralingse Zoom 100

3063 NC Rotterdam

Tel: 010 – 4 33 01 95

E-mail: info@nockralingen.nl

Website: http://www.autistenvoetbal.nl/

Voetbalvereniging voor autistische jongeren.

(gegevens gecontroleerd 16-4-2013)

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

BEDPLASSEN

Zie onder “Gezondheid”.

 

CRISIS

 

Crisismeldpunt FlexusJeugdplein

Tel: 010 – 4 25 39 44
E-mail :
meldpunt@flexusjeugdplein.nl

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Aanmeldingen bij het crisismeldpunt kunnen alleen gedaan worden door professionals.

(gegevens gecontroleerd op 6-1-2012)

 

DEPRESSIE

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

DYSLEXIE

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg. Ze testen op dyslexie en behandelen kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Dyslexie Centrum Rotterdam (DCR)

Beukelsdijk 64a

3021 AK Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 02 22

E-mail: info@dyslexiecentrumrotterdam.nl

Website: http://www.dyslexiecentrumrotterdam.nl/

Onderzoeken en behandelen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.steunpuntdyslexie.nl/

http://www.dyslexieweb.nl/

http://dyslexie.startpagina.nl/

 

ECHTSCHEIDING

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

Website: http://www.kiesvoorhetkind.nl/

Website voor kinderen en ouders met informatie rond echtscheiding.

(gegevens gecontroleerd op 2-8-2012)

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Postbus 8901

3009 AX Rotterdam

Tel  010 – 2 89 48 90 

Fax: 010 – 2 89 48 80

Telefonisch bereikbaar 09.00-12.00 en 13.00–16.00 uur.

E-mail: info@lbio.nl

Website: http://www.lbio.nl/

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie berekenen ze geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten.

NB: Als u bij een lopende zaak contact opneemt hou dan het zaaknummer bij de hand; zonder zaaknummer helpen ze niet.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Villa Pinedo

Website: http://www.villapinedo.nl/

Website voor kinderen van gescheiden ouders.

(gegevens gecontroleerd op 2-8-2012)

 

EXTRA ONDERSTEUNING

 

Big Brother Big Sister Rotterdam (BBBSR)

Mathenesserlaan 313 a

3021 HL Rotterdam

Tel: 010 - 4 04 96 08

E-mail: info@bbbs-rotterdam.nl

Website: http://www.bbbs-rotterdam.nl/ 

BBBSR koppelt vrijwilligers aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. Het betreft kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen ondernemen ze leuke dingen, zoals winkelen, sporten, koken, naar de bioscoop gaan, maar ook samen huiswerk maken of praten. Het uitgangspunt is dat de vrijwilliger een “maatje” is op wie het kind of de jongere kan bouwen. Iemand die aandacht heeft voor de dingen waar sommige kinderen en jongeren tegen oplopen.

(gegevens gecontroleerd op 28-3-2012)

 

Pameijer (voorheen: Maaskringgroep)

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Pameijer biedt ondersteuning als kinderen met een beperking naar een gewone school gaat. Elk kind dat voor begeleiding is aangemeld, krijgt een eigen begeleider in de klas.

(gegevens gecontroleerd op 9-8-2012)

 

Voorleesexpress

Henegouwerplein 16

3021 PM Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 30 22

E-mail: rotterdam@voorleesexpress.nl

Website: http://www.voorleesexpress.nl/

Een voorlezer komt wekelijks bij een gezin thuis, waar de kinderen opgroeien met een taalachterstand. Ze leest twintig keer voor in het gezin, op een vaste avond en een vaste tijd. Samen met de ouders kijkt ze hoe het voorlezen een blijvende plek kan krijgen in het gezin. De VoorleesExpress is voor alle kinderen tussen de 2 en 8 jaar die moeite hebben met de Nederlandse taal. De Voorleesexpress is actief in de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen/Crooswijk, en Noord.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2013)

 

Benefits voor Kids

Zwart Janstraat 107

3035 AN Rotterdam

Postbus 3166

3003 AD Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 78 25

Fax: 010 – 5 22 01 64

E-mail: info@benefitsforkids.nl

Website: http://www.benefitsforkids.nl/

Dit Buddyproject van de stichting B4You koppelt mensen uit o.a. het bedrijfsleven en overheid aan kinderen/jongeren tussen de 8 en 14 jaar die dreigen voortijdig met school te stoppen.

(gegevens gecontroleerd op 14-2-2013)

 

FAALANGST

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Website: http://sociaalemotioneel.slo.nl/

Website met handige tips over o.a. agressie, faalangst, pesten en rouw.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

Zie ook verderop onder “Orthopedagoog”.

 

FAMILIES FIRST

Families First is een intensieve vorm van gezinshulpverlening voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Gedurende een periode van 4 weken biedt een gezinsmedewerker begeleiding aan het gehele gezin. Tijdens de behandeling is de gezinsmedewerker 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Het doel van de behandeling is het gezin

bij elkaar houden en uithuisplaatsing voorkomen.

Men kan zich aanmelden voor Families First via Bureau Jeugdzorg.

 

Stek

Families First Rotterdam

Burgemeester van Walsumweg 846

3011 MZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 73 05

Fax: 010 – 2 90 72 99

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

William Schrikker Groep

Postbus 12685

1100 AR Amsterdam

Tel: 020 – 7 40 00 00

Fax: 020 – 600 35 44

E-mail: info@wsg.nu

Website: http://www.williamschrikkergroep.nu/

Bij jongeren met een verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2011)

 

FINANCIňN

 

Jarige Job

Keilestraat 7

3029 BP Rotterdam

Tel: 06 – 14 44 36 51

E-mail: info@stichtingjarigejob.nl

Website: www.stichtingjarigejob.nl

Stichting Jarige Job ondersteunt ouders die geen geld hebben om de verjaardag van hun kind te vieren. Niet met financiŽle middelen, maar met alle praktische zaken die van een verjaardag een feestdag maken (cadeau, taart, traktatie voor op school en versiering). De ouders moeten ingeschreven staan bij de Voedselbank Rotterdam. Bij de reguliere uitgiftepunten van de Voedselbank kan er voor elk kind in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een verjaardagsbox worden opgehaald. Jarige Job wil er zeker van zijn dat die ouders ondersteund worden die dat het meest nodig hebben en heeft daarom gekozen voor samenwerking met de Voedselbank. Van de gezinnen die daar geregistreerd staan is het duidelijk dat ze in financiŽle nood verkeren. Aanmelden: De inschrijfformulieren worden verstrekt via de Voedselbank. Heeft men geen formulier ontvangen en staat men wel ingeschreven bij de Voedselbank Rotterdam, dan kunt men bellen met 06 -14 44 36 51.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2011)

 

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage van de overheid voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. Als men aan de voorwaarden voldoet ontvangt men van de Belastingdienst maandelijks een bedrag per kind. Dit bedrag krijgt men bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden budget krijgt men vanaf de maand die volgt op de geboortedatum van het kind.

Zie: http://www.belastingdienst.nl

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

Jeugdcultuurfonds

Tel: 010 – 4 79 01 37 (dinsdag en vrijdag)

E-mail: consulent.rotterdam@jeugdcultuurfonds.nl

Website: http://www.jeugdcultuurfonds.nl/

Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die om financiŽle redenen geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Gezinnen waar de financiŽle mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin kennen.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2013)

 

Jeugdsportfonds Rotterdam

Olympiaweg 10

3077 AL Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 44 57

Fax: 010 – 2 42 93 16

E-mail: rotterdam@jeugdsportfonds.nl

Website: http://www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam/

Het Jeugdsportfonds creŽert sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het minimuminkomen (€ 1.350 per maand) verdienen, komen in aanmerking voor het fonds. Ze betalen contributies en benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per jaar.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de website gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stichting Leergeld Rotterdam

Postbus 21457

3001 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 40 01 89 (tel. spreekuur maandag en donderdag 10.00-12.00 uur)

E-mail: info@leergeldrotterdam.nl

Website: http://www.leergeld.nl/rotterdam

Biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een armoedesituatie. Men kan een gift krijgen, een renteloos voorschot of een renteloze lening. Er kan bijvoorbeeld een bijdrage aangevraagd worden voor sportclub, muziekles, werkweken of schoolmateriaal.

(gegevens gecontroleerd op 25-4-2013)

 

Kredietbank Rotterdam

Schiekade 830 (2e verdieping)

3032 AL Rotterdam

Postbus 4291

3006 AG Rotterdam

Tel: 14010

E-mail: kredietbank@sozawe.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/voorziening:kredietbank_rotterdam_kantoren_sozawe

De Kredietbank geeft voorlichting op scholen aan kinderen van groep 7 en 8 over omgaan met geld in het lespakket ‘Bedenk goed wat je met je euro doet’.

(gegevens gecontroleerd op 30-11-2011)

 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Postbus 8901

3009 AX Rotterdam

Tel  010 – 2 89 48 90 

Fax: 010 – 2 89 48 80

Telefonisch bereikbaar 09.00-12.00 en 13.00–16.00 uur.

E-mail: info@lbio.nl

Website: http://www.lbio.nl/

Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van zowel partneralimentatie als kinderalimentatie. Voor een rechthebbende op alimentatie berekenen ze geen kosten. Betalingsplichtigen betalen wel wettelijke invorderingskosten.

NB: Als u bij een lopende zaak contact opneemt hou dan het zaaknummer bij de hand; zonder zaaknummer helpen ze niet.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Nationaal Fonds Kinderhulp

Postbus 2130

7420 AC Deventer

Tel: 0570 – 61 18 99

E-mail: info@kinderhulp.nl

Website: http://www.kinderhulp.nl/

Zet zich in voor kinderen in de jeugdzorg, door extraatjes mogelijk te maken waarvoor anders vaak geen geld is. Bijvoorbeeld voor: een dagje uit, vakantie, Sinterklaas, een fiets, het lidmaatschap van een sportclub.

(gegevens gecontroleerd op 20-3-2012)

 

NIBUD

Integreer financiŽle educatie in het bestaande lesprogramma voor groep 7 en 8 met het Nibud Geldexamen. Dit nieuwe lespakket, afgesloten met een officieel diploma, leert kinderen bewust met geld omgaan. De samenleving wordt financieel steeds ingewikkelder. Geld wordt minder tastbaar en reclame en verleidingen zijn overal. Jongeren moeten steeds vroeger financieel bewust zijn; het is belangrijk dat ze leren om hun uitgaven te plannen, om veilig te betalen met pin en via internet en om financiŽle risico's in te schatten.

Website: http://www.nibud.nl/nibud-extra/nibud-geldexamen.html

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Stay4all

Tel: 020 – 6 39 29 29

E-mail: sales@stayokay.com

Website: http://www.stayokay.com/

Fonds van Stayokay voor kinderen/jongeren tot 18 jaar die niet mee op schoolreis kunnen vanwege de kosten. Geldt bij verblijf in ťťn van de Stayokay-locaties. Aan te vragen door directeur of docent.

(gegevens gecontroleerd op 20-11-2012)

 

GEDRAG

 

Amigo’s

Meent 94 (Minervahuis II)

3011 JP Rotterdam

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Tel: 010 – 2 67 32 50

E-mail: p.huyts@bsd.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/frontlijn

Het programma Amigo’s richt zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Dit programma gaan uit van school, zonder dat de school de hulp zelf verleent. Amigo’s voeren gesprekken met leerlingen uit de bovenbouw die storend gedrag vertonen in de klas. De leerkrachten brengen de kinderen met de Amigo’s in contact, na hiervoor aan de ouders toestemming te hebben gevraagd. De Amigo’s rapporteren niet aan de leerkrachten of ouders wat de kinderen hen toevertrouwen.

(gegevens gecontroleerd op 2-1-2011)

 

Project BOS (Blijven op School)

BOS-Noord

Vijverhofstraat 97 (Johan de Graaffschool)

3032 SH Rotterdam

Postbus 3863

3003 AW Rotterdam

Tel: 010 – 4 15 45 54 of 06 – 23 63 15 95

E-mail: bos@wsns3701.nl

Website: http://wsns3701.nl/

BOS is bedoeld voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar, die (nog) op een basisschool staan ingeschreven, of dienen te worden ingeschreven. Rond deze leerlingen is een (dreigende) crisissituatie ontstaan, waardoor de basisschool niet meer in staat is adequaat onderwijs aan de leerlingen te geven. Het doel is schooluitval te voorkomen. Het Project BOS biedt opvang voor de leerling voor een maximale periode van 13 weken binnen een situatie waar onderwijs centraal staat. Verder vindt nadere diagnostiek plaats van de problematiek, zodat op basis daarvan gericht advisering kan plaatsvinden.

(gegevens gecontroleerd op 17-8-2011)

 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Mozartlaan 150

3055 KM Rotterdam

Postbus 37056

3005 LB Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 47 29

E-mail: centraalbureau@horizon-jeugdzorg.nl

Website: http://horizon-jeugdzorg.nl/

Richt zich op behandeling en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongeren kampen met complexe problemen op het gebied van gedrag, gedragsstoornissen of problemen in de thuissituatie.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

 

Kanjertraining

Edvard Munchweg 41

1328 MB Almere

Tel: 036 – 5 48 94 05

Fax: 036 – 5 32 69 66

E-mail: info@kanjertraining.nl

Website: http://www.kanjertraining.nl/

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2012)

 

Leefstijl

Edu’Actief - Uitgeverij, training en diensten

Zomerdijk 9e

7942 JR Meppel

Website: http://www.leefstijl.nl/

Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Op de website zijn proeflessen te downloaden.

(gegevens gecontroleerd op 13-11-2011)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Ondersteuning Ouders en Kleuters (OOK)

Meent 94 (Minervahuis II)

3011 JP Rotterdam

Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Tel: 010 – 2 67 32 50

E-mail: p.huyts@bsd.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/frontlijn

Het programma OOK van bureau Frontlijn van de Gemeente Rotterdam richt zich op kinderen met (beginnend) storend gedrag uit groep 1 en 2. Het programma Amigo’s richt zich op kinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze programma’s gaan uit van school, zonder dat de school de hulp zelf verleent.

(gegevens gecontroleerd op 2-1-2011)

 

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Website: http://sociaalemotioneel.slo.nl/

Website met handige tips over o.a. agressie, faalangst, pesten en rouw.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Handige websites:

http://www.faalangst.nl/

 

Zie ook: Families First

Zie ook: Orthopedagoog

Zie ook: Psychiatrie

 

GEWELD

Riagg Rijnmond

Afdeling Preventie

Stationsplein 2

3112 HJ Schiedam

Tel: 010 – 4 40 24 23

E-mail: preventie@riaggrijnmond.nl

Website: http://riagg-rnw.nl/OverRIAGGRijnmond/Afdelingen/AfdelingPreventie.aspx

Het Riagg heeft preventieve groepen voor kinderen die oor- en ooggetuige zijn geweest van huiselijk geweld (“Ruzie thuis is niet pluis”, “Let op de Kleintjes” en “Nokken met knokken”) en groepen assertiviteit voor volwassenen.

(gegevens gecontroleerd op 23-8-2012)

 

GEZINSCOACHES

Een gezinscoach helpt ouders weer op eigen kracht verder te kunnen gaan door eerst orde op zaken stellen en vervolgens samen naar oplossingen te kijken.

 

IBAG (Intensieve Begeleiding Antilliaanse Gezinnen)

Jeugdplein, Centraal Bureau

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 66 17 02

Metroplein 70

3083 BB Rotterdam

Tel: 010 – 4 10 50 98

E-mail: directie@jeugdplein.eu

Website: http://www.jeugdplein.eu/

Project van Jeugdplein in samenwerking met de directie Veiligheid, de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) en betrokken deelgemeenten in Rotterdam.

Doel: Ouders weer leren verantwoordelijkheid voor kinderen op zich te nemen, de chaos in het gezin te lijf te gaan en te helpen bij scholing of het zoeken naar werk. Men werkt met gezinscoaches.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2011)

 

GEZONDHEID

 

Bedplassen

Bedplassen is een veel voorkomend probleem. Ruim 1 op de 6 kinderen van 6 jaar plast nog geregeld in bed. Informatie en behandelmethoden kunt u vinden op de volgende websites: http://www.bedplassen.org/ en http://www.kenniscentrumbedplassen.com/

(gegevens gecontroleerd op 16-8-2011)

 

Hou je mond gezond!

Website: http://www.houjemondgezond.nl/

Onderwijsproject voor peuters en leerlingen van de basisschool.

(gegevens gecontroleerd op 7-10-2012)

 

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

Zeestraat 84

2518 AD Den Haag

Tel: 070 – 3 18 44 05

E-mail: info@jongerenopgezondgewicht.nl

Website: http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/

Lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met de leefstijl van de jongeren (0-19 jaar) maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

(gegevens gecontroleerd op 8-11-2011)

 

JONG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Website: http://www.cjgrijnmond.nl/

JONG Centrum voor Jeugd en Gezin is een goed bereikbare vraagbaak en wegwijzer voor ouders, jongeren en professionals die iets willen weten over de opvoeding of ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. GGD Rotterdam-Rijnmond, Consultatiebureau Ouder & Kind en Bureau Jeugdzorg bundelen hun krachten binnen JONG Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Rotterdam Lekker Fit!

Website: http://www.rotterdamlekkerfit.nl/

Website van de Gemeente Rotterdam, met o.a. gezonde traktaties en tussendoortjes.

(gegevens gecontroleerd op 5-9-2011)

 

Voedingscentrum Nederland

Eisenhowerlaan 108

2517 KL Den Haag

Postbus 85700

2508 CK Den Haag

Tel: 070 – 3 06 88 88

Website: http://www.voedingscentrum.nl/

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

(gegevens gecontroleerd op 8-11-2011)

 

HOOGBEGAAFDHEID

KNAPadvies

Koninginneweg 98

3262 JD Oud-Beijerland

E-mail: info@KNAPadvies.nl

Website: http://www.knapadvies.nl/

Begeleidings- en adviesbureau dat zich vooral richt op hoogbegaafdheid in de leeftijd tot 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 16-11-2013)

 

Pharos

Postbus 1340

8001 BH Zwolle

Tel: 085 – 4 01 22 38

E-mail: secretariaat@pharosnl.nu

Website: http://pharosnl.nl/

Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 16-11-2013)

 

Stichting PLATO

Postbus 177

2290 AD Wateringen

Tel: 0174 – 29 47 10

Fax: 0174 – 29 09 14

E-mail: info@lich.nl

Website: http://www.lich.nl/

Landelijke informatiecentrum hoogbegaafdheid.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Vereniging Mensa Nederland

Horapark 9

6717 LZ Ede

Tel: 0318 – 74 60 21

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.mensa.nl/

Informatiecentrum, belangenbehartiging, ontwikkeling en meer.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Handige website:

Informatiepunt over onderwijs, (hoog)begaafdheid en excellentie: http://hoogbegaafdheid.slo.nl/

 

HULPVERLENING

 

FlexusJeugdplein

Postbus 258

3000 AG Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 19 99

Bezoekadressen:

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Heemraadssingel 121

3022 CC Rotterdam

Heindijk 16

3079 PM Rotterdam

E-mail: info@flexusJeugdplein.nl

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Mozartlaan 150

3055 KM Rotterdam

Postbus 37056

3005 LB Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 47 29

E-mail: centraalbureau@horizon-jeugdzorg.nl

Website: http://horizon-jeugdzorg.nl/

Richt zich op behandeling en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongeren kampen met complexe problemen op het gebied van gedrag, gedragsstoornissen of problemen in de thuissituatie.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

 

Humanitas  - Jouw Projekt

Locatie Noord
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 25
Fax: 010 – 4 77 26 58
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Spreekuur: elke maandag en donderdag van 9.00 uur t/m 13.00 uur

Locatie Zuid
Sportsingel 70

3078 XT Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 97 33
Fax: 010 – 4 85 76 04
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Website : http://www.humanitasjeugdhulpverlening.nl/site/werksoorten/jouw-projekt

Doel: Jouw Projekt biedt hulp aan jongeren en gezinnen met meervoudige – complexe – problematiek, veelal behorend tot etnische minderheidsgroepen.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Hoofdkantoor

Delftseplein 29

3013 AAV Rotterdam
Tel: 010 – 2 33 00 00

Fax: 010 – 4 78 20 07

Website: http://www.jeugdzorg-rotterdam.nl/

Jeugdzorg Delftseplein

Delftseplein 29

3013 AA Rotterdam
Tel: 010 – 2 33 00 00

Voor: Rotterdam Centrum, Rotterdam Noord, Delfshaven, Kralingen / Crooswijk, Alexander, Schiebroek / Hillegersberg, Overschie, Lansingerland (Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek), Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel.

Jeugdzorg Dynamostraat

Dynamostraat 16

3083 AK Rotterdam

Tel: 010 – 2 42 37 00

Fax: 010 – 2 42 39 99

Voor: Feijenoord, Charlois, Ridderkerk, Barendrecht, Groot-IJsselmonde, Rhoon en Poortugaal.

Jeugdzorg Schiedam

Noordvest 18

3111 PH Schiedam

Tel: 010 – 4 34 88 99

Fax: 010 – 4 60 46 04

Voor: Schiedam, Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis.

Jeugdzorg Spijkenisse

Oostkade 18

3201 AM Spijkenisse

Tel: 0181 – 62 50 22

Fax: 0181 – 61 87 96

Voor: Spijkenisse, Westvoorne, Bernisse, Hellevoetsluis, Brielle, Hoogvliet, deelraad Pernis en Rozenburg.

(gegevens gecontroleerd op 22-4-2012)

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Karel Doormanstraat 16

3012 GJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 12 02 08

E-mail: info@kjrwrotterdam.nl

Website: http://www.kjrwrotterdam.nl/

Spreekuur: di, wo en do van 15.30 tot 17.30 uur.

In Nederland zijn ontzettend veel wetten en regels. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen hebben rechten. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam kan helpen om te zorgen dat men de rechten die men heeft ook werkelijk krijgt. Met alle vragen over rechten kan men bij hen terecht. Ze helpen kinderen en jongeren tot 23 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

Kindertelefoon 

Postbus 1020

3000 BA Rotterdam

Tel voor publiek: 0800 – 0432 (gratis)

Dagelijks 14.00 – 20.00 uur.

Tel: 010 – 4 14 42 04

E-mail: rotterdam@kindertelefoon.nl

Website: http://www.kindertelefoon.nl/

Voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 26-10-2012)

 

SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak)

(ook: Signaleren en Samenwerken)

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (postadres)

Gemeente Rotterdam

Postbus 70014

3000 KS  Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 24 72

E-mail: infosisa@rotterdam.nl

Website: http://www.sisa.rotterdam.nl/

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar, die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met (risico-)jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle regionale instellingen, organisaties, deelgemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

(gegevens gecontroleerd op 22-5-2013)

 

Stek Jeugdhulp

Kralingseweg 463 (postadres)

3065 RG Rotterdam

Bermweg 11 (bezoekadres)

2906 LA Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 2 35 05 80

Fax: 010  -  2 02 34 15

E-mail: info@stekjeugdhulp.nl

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

Organisatie voor Jeugdzorg die ondersteunt bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling en die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. Voor aanmeldingen voor crisisbedden, Ambulante Spoedhulp, Families First kan men het crisismeldpunt (Tel: 010 – 4 25 39 44) bellen : iedere dag bereikbaar tussen 9.00 -17.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 21-1-2013)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Zie ook: Psychiatrie

 

Handige websites:

http://www.richtlijnenjeugdzorg.nl/

 

ILLEGALITEIT

 

ilegaalkind.nl

Website: http://www.ilegaalkind.nl/

Website over de rechten van 'illegale' kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Voor meer informatie over illegaliteit zie onze aparte bladzijde: http://www.socialekaartrotterdam.info/illegalen.html

 

INTERNET

 

Handige websites:

http://www.veiliggamen.nl/ (over digitaal opvoeden, educatieve software en meer)

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

Zie ook onder “Pesten”.

 

KINDERMISHANDELING

 

AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Het AMK geeft advies en onderzoekt (vermoedelijke) situaties van kindermishandeling en brengt zo nodig de juiste hulp op gang.

Het AMK is de instelling voor iedereen met vragen, zorgen of meldingen over kindermishandeling. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt.

Behalve dat zij vermoedens van mishandeling aannemen, willen zij ook dat gevallen worden gemeld van zwerfgedrag van ouders met hun kinderen. Zij hebben liever te veel en wellicht te vroeg afgegeven signalen dat te weinig en te laat.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

Dynamostraat 16 (Zuid)

3083 AK Rotterdam

Tel: 010 -  4 12 81 10

Fax: 010 – 4 11 39 09

Delftseplein 29 (Noord)

3013 AA Rotterdam

Tel: 010 – 4 12 81 10

Fax: 010 – 4 36 61 18

Algemeen tel: 0900 – 123 123 0

Website: http://www.amk-nederland.nl/

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Zie verder in de reguliere Sociale Kaart onder de “K”: http://www.socialekaartrotterdam.info/k.html

 

MISHANDELING

Zie “Kindermishandeling”.

 

NIEUWKOMERS

 

Zie “Schakelklassen”

 

ONDERWIJS

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving)

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Tel: 14010 (voor inwoners van Rotterdam)

Tel: 010 – 2 67 44 44 (voor mensen actief in het maatschappelijk veld)

Fax: 010 – 4 98 42 68

E-mail: infojos@rotterdam.nl

Website: http://www.jos.rotterdam.nl/

JOS stimuleert, faciliteert en start zelf nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van leerplicht en startkwalificaties. Voorheen: Dienst Onderwijs Gemeente Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

De Katrol

Brede Hilledijk 86 a

3072 KK Rotterdam

Tel: 06 – 29 42 50 10

E-mail: info@dekatrol.nl

Website: www.dekatrol.nl

Stichting De Katrol geeft gratis leerondersteuning thuis aan jonge kinderen uit achterstandswijken in de deelgemeenten Charlois en Feijenoord.

(gegevens gecontroleerd op 23-8-2012)

 

Rotterdam Children’s Zone

E-mail: childrenszone@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/childrenszone

Doelgroep: kinderen van 0 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Door een combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren wordt gewerkt naar een goede baan en/of vervolgopleiding voor de jongeren. Het project loopt in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. Omdat de meeste kinderen uit deze wijken ook buiten deze zone naar het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid gaan, maken ook de scholen voor voortgezet onderwijs in de deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde deel uit van de Rotterdam Children’s Zone.

(gegevens gecontroleerd op 6-11-2012)

 

WSNS (Weer Samen Naar School)

Rotterdam Noord

Folkert Eslingastraat 3

3067 NW Rotterdam

Tel: 010 - 2 43 93 75

E-mail: info@wsns3701.nl

Website: http://www.wsns3701.nl/ 

Rotterdam Zuid

Katendrechtse Lagedijk 186-1

3081 ZD Rotterdam

Postbus 52250

3007 LG Rotterdam

Tel: 010 - 2 90 75 16 (coŲrdinator)

Fax: 010 – 2 90 75 22

E-mail: swv@wsns-rotterdam-zuid.nl
Website: http://www.wsns-rotterdam-zuid.nl/ 

Doel: zoveel mogelijk kinderen passende zorg en passend onderwijs bieden op de basisschool. Doelgroep: Basisschoolleerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben, zoals kinderen die moeilijk leren of gedrags- en opvoedingsproblemen hebben. Voorbeelden: leerlingen met ADHD, dyslexie of bepaalde vormen van autisme. Ook hoogbegaafde leerlingen vallen onder de doelgroep.

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden

Visio Onderwijs Rotterdam

Heindijk 4

3079 PM Rotterdam

Tel: 088 – 5 85 83 30

E-mail: onderwijsrotterdam@visio.org

Visio Onderwijs Rotterdam biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking op speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

(gegevens gecontroleerd op 2-11-2011)

 

ONTWIKKELINGSPROBLEMEN

 

Stichting Vroeghulp Rotterdam

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 11 99

E-mail: rotterdam@integralevroeghulp.nl 

Website: www.integralevroeghulp.nl en www.vroegvoortdurendintegraal.nl

Informatie advies, consultatie, observatie, ondersteuning, coŲrdinatie en begeleiding van ouders van kinderen van nul tot zes jaar met ontwikkelingsproblemen in de regio Rotterdam Rijnmond. Voor een snel (geen wachtlijst), deskundig (door kinder- en jeugdpsycholoog, kinderrevalidatiearts, MKD, maatschappelijk werk) en gratis integraal advies op vragen van ouders.

(gegevens gecontroleerd op 29-4-2012)

 

OPVOEDING

 

Families First

Zie onder apart kopje “Families First”.

 

BOA (Bureau voor OpvoedingsAdvies Rotterdam en omgeving)

Torenlaan 6

3043 BS Rotterdam

Tel: 06 – 20 28 54 49

Website: http://www.opvoedingsadvies.nl/

Elsie Sloot, opvoedkundige, adviseert bij vragen over de alledaagse opvoeding.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2011)

 

Home-Start

Rotterdam Noord + Oost

Eudokiaplein 32

3037 BT Rotterdam

Tel: 010 – 2 65 39 30

E-mail: rotterdamnoord@home-start.nl

E-mail: rotterdamoost@home-start.nl

Rotterdam Zuid

Maashaven O.Z. 218

3072 HS Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 61 93

E-mail: rotterdamzuid@home-start.nl

Website: http://www.home-start.nl/

Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste ťťn kind tot zeven jaar. De gezinnen geven zťlf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Nederlands Jeugdinstituut

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

Postbus 19221

3501 DE Utrecht

Tel: 030 – 2 30 63 44

Fax: 030 – 2 30 63 12

Website: http://www.nji.nl/

Landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2011)

 

Opvoeden & Zo

In de cursus Opvoeden & Zo leren ouders een aantal vaardigheden die ze goed kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kind. De cursus is voor ouders van kinderen van 3 tot en met 12 jaar.

Opvoeden & Zo wordt o.a. gegeven door:

 - Jeugdplein (010 - 2 66 17 02). Website: http://www.jeugdplein.eu/ .

 - MEE Rotterdam Rijnmond (010 - 2 82 11  11). Website:

   http://www.meerotterdamrijnmond.nl

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Zie voor meer adressen onder de “O” bij “Opvoeding”: http://www.socialekaartrotterdam.info/o.html

Zie ook onder “Gezinscoaches”.

 

ORTHOPEDAGOOG

De orthopedagogiek houdt zich bezig met de problematische leer- en

opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. De taak van de orthopedagoog is hulp te bieden aan het in de ontwikkeling bedreigde kind. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding pedagogiek gevolgd met als specialisatie orthopedagogiek. Hiermee is de orthopedagoog bevoegd om

intelligentieonderzoek te doen, de prestatiemotivatie te onderzoeken en faalangst vast te stellen.

De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan dat hun situatie kan verbeteren. Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.

Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat daarvan de oorzaak is. Bij de daaropvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de opvoeders. De orthopedagoog geeft hun adviezen met betrekking tot de opvoeding en met betrekking tot therapeutische handelingen die zij zelf kunnen verrichten.

 

Devotas

Jacob van Akenstraat 82

3067 JR Rotterdam

Tel: 0186 – 78 50 14

Fax: 0186 – 62 96 09

E-mail: info@devotas.nlRotterdam

Website: http://www.devotas.nl/psycholoog-rotterdam.html

 

PDD-NOS

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

PESTEN

 

Handige websites:

http://sociaalemotioneel.slo.nl/

http://www.pestweb.nl/aps/pestweb

http://skizzle.nl/

 

PEUTERCOLLEGE

Westersingel 102

3015 LD Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 11 00

E-mail: info@hetpeutercollege.nl

Website: www.hetpeutercollege.nl

Stichting Het Peutercollege biedt intensief onderwijs aan 2- en 3-jarige peuters uit achterstandswijken in Rotterdam. De stichting wil zo de achterstand op het gebied van taalontwikkeling bij Rotterdamse peuters terugdringen.

(gegevens gecontroleerd op 27-1-2013)

 

PSYCHIATRIE

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Yulius

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Postbus 753

3300 AT Dordrecht

Tel: 088 - 40 50 600

Fax: 078 – 6 33 87 99

E-mail: info@yulius.nl

Website: http://www.yulius.nl/

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliŽnten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.brainwiki.nl/nl/ : Website voor jongeren met psychische problemen ťn hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf.

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/ Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

(gegevens gecontroleerd op 11-5-2012)

 

PSYCHOLOGEN

 

Kinderpsychologische Praktijk Els van Everdingen

Straatweg 2

3051 BE Rotterdam

Tel: 010 – 2 18 20 30

Fax: 010 – 2 18 50 01

E-mail: info@praktijkvaneverdingen.nl

Website: http://www.elsvaneverdingen.nl/

Voor kinderen en jeugdigen van 0 – 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 15-10-2012)

 

ROUW

Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Website: http://sociaalemotioneel.slo.nl/

Website met handige tips over o.a. agressie, faalangst, pesten en rouw.

(gegevens gecontroleerd op 3-12-2012)

 

SCHAKELKLASSEN

 

In Rotterdam komen jaarlijks een paar honderd kinderen en jongeren wonen

die nieuw in Nederland zijn. Zij spreken de taal niet (of niet voldoende) en

kunnen dus slecht meedraaien op school. Speciaal voor de opvang van deze

leerplichtige nieuwkomers is er een aantal klassen in het gewone onderwijs

ingericht, de zgn. Schakelklassen eerste opvang in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs heeft men Internationale Schakelklassen (ISK).

Ouders van leerplichtige nieuwkomers kunnen de folder ‘Kom leren in de

Schakelklas eerste opvang’ en meer informatie vragen bij Jeugd, Onderwijs en Samenleving, Intake LAN, telefoonnummer (010) 891 47 00 of via het gemeentelijk telefoonnummer 14010.

Website: http://www.schakel-klassen.nl/

(gegevens gecontroleerd op 19-6-2011)

 

SEKSUEEL MISBRUIK

Hulplijn seksueel misbruik

Tel: 0900 – 99 99 001 (ma-vr: 09.00-17.00 uur)

Website: https://www.hulplijnseksueelmisbruik.nl/

Hulp en advies. Deze hulplijn is een samenwerking van o.a. AMK en Steunpunten Huiselijk Geweld.

(gegevens gecontroleerd op 1-10-2012)

 

SPORT

 

Schoolsportvereniging

Rotterdam Sportsupport

Grand Stand, Olympiaweg 10

3077 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 42 93 15

Website: http://www.schoolsportvereniging.nl/

Doel: kinderen structureel sport aanbieden in de eigen wijk of in de buurt van school. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Voor het verzorgen van de diverse sporttrainingen in de wijk, doet Rotterdam Sportsupport een beroep op sterke sportverenigingen.

(gegevens gecontroleerd op 20-12-2011)

 

Voor financiering sportactiviteiten zie onder “FinanciŽn”.

 

VAKANTIE

 

Aktie Frisse Lucht (Humanitas)

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 18

Fax: 010 – 4 77 26 58

E-mail: afl@humanitas-rotterdam.nl

Website: http://www.aktiefrisselucht.org/

Dit vrijwilligersproject biedt vakantie aan kinderen van 6 tot 13 jaar met sociaal-economisch moeilijke omstandigheden, die zelf nooit op vakantie (kunnen) gaan. De kinderen worden ondergebracht bij gastgezinnen. De vakanties vinden plaats in de meivakantie en de zomervakantie. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stichting Heppie

Postbus 52

5500 AB Veldhoven

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2012)

 

IKVW (Interculturele KinderVakantieWeken)

Pending 15

3191 HM Rotterdam

Tel: 06 – 46 10 04 69

E-mail: info@ikvw.nl

Website: http://www.ikvw.nl/

Organiseren vakantieactiviteiten voor kinderen van 8 tot 14 jaar, waarbij respect voor de culturele identiteit en het doorbreken van verschillen tussen kinderen centraal staan.

(gegevens gecontroleerd op 5-8-2013)

 

Vakantieweken Rotterdam

Antwoordnummer 30223

3030 VB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 40 12 (do en vr 10.00-17.00 uur)

E-mail: info@vakantiewekenrotterdam.nl

Website: www.vakantiewekenrotterdam.nl

Vakanties voor gezinnen en ouderen uit Rotterdam met weinig geld. Voorwaarde: men heeft kinderen tot en met 10 jaar of is boven de 60 jaar. Het maatschappelijk werk kan een aanvraag indienen. Als men klant is bij SoZaWe, kan de klantmanager de aanvraag doen. Eigen bijdrage in 2012: € 50.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

VOEDSEL

 

Zie onder “Gezondheid”.

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus