SOCIALE KAART ROTTERDAM

Schoolmaatschappelijk Werk Voortgezet Onderwijs

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Als schoolmaatschappelijk werker heb je adressen nodig die een algemeen maatschappelijk werker (bijna) nooit zal gebruiken. Om die reden deze aparte page met adressen die voor het SMW van belang zijn. Op deze page adressen voor het voortgezet onderwijs. Als u hier klikt komt u op een page met adressen voor het SMW in het basisonderwijs.

ALGEMEEN

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Eigen Kracht Centrale

Stadsregio ROTTERDAM e.o.

MariŽtte Dirkzwager

Tel: 06 – 10 90 96 62

E-mail: rotterdam@eigen-kracht.nl

Website: http://www.eigen-kracht.nl/

De Eigen Kracht Centrale heeft de Eigen Kracht-conferentie ontwikkeld: een besluitvormingsproces dat uitmondt in een plan. Als je een probleem hebt in je leven dat je niet zo gemakkelijk kunt oplossen, vraag je je sociale netwerk om met je mee te denken. Uitgangspunt is dat iedereen een sociaal netwerk heeft - groot of klein, hecht of minder hecht - wat er in het verleden ook is gebeurd. De Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd door een onafhankelijke coŲrdinator. Een conferentie kan ingezet worden voor ouderen, jongeren, gezinnen, scholieren, ernstig en chronisch zieken, daklozen, schooluitvallers, mensen met psychische problemen, huurders, gedetineerden, buurtbewoners, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en daders en slachtoffers van een misdrijf.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Geld €nzo spreekuur. Wo van 15.00-17.00 uur voor vragen over geldzaken, budgetteren en schulden.

Huisvestingsspreekuur. Wo van 15.00-17.00 uur voor vragen over op jezelf wonen, het zoeken van een kamer, informatie over begeleid wonen projecten en over de rechten als huurder.

Seksualiteitsspreekuur. Wo van 13.30-16.30 uur beantwoord een verpleegkundige van Sense vragen over seksualiteit, zwangerschap, abortus, voorbehoedsmiddelen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Het is mogelijk om tijdens dit spreekuur gratis een zwangerschapstest of een Chlamydia test te doen, een morning after pil te krijgen en de pil te halen.

Werk- en scholingsspreekuur. Vr van 13.00-15.00 uur is er een medewerker van het JIP er speciaal om vragen te beantwoorden over school, stages, opleidingen en werkleer-trajecten.

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

Kennisnet

Paletsingel 32

2718 NT Zoetermeer

Postbus 778

2700 AT Zoetermeer

Tel: 0800 – 3 21 22 33

Fax: 079 – 3 21 23 22

E-mail: info@kennisnet.nl

Website: www.kennisnet.nl

Kennisnet is een expertisecentrum als het gaat om ict in het onderwijs. Kennisnet ziet het als opdracht om scholen en onderwijsinstellingen onafhankelijke diensten aan te bieden bij het effectief inzetten van ict. Zo kan de kwaliteit van het leren verder toenemen.
(gegevens gecontroleerd op 23-8-2012)

 

Nederlands Jeugdinstituut

Catharijnesingel 47

3511 GC Utrecht

Postbus 19221

3501 DE Utrecht

Tel: 030 – 2 30 63 44

Fax: 030 – 2 30 63 12

E-mail: info@nji.nl

Website: http://www.nji.nl/

Landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Westersingel 12

3014 GN Rotterdam

Lijnbaan 109

3012 EN Rotterdam

Voor beide locaties:

Postbus 1983

3000 BZ Rotterdam

Tel. voor beide locaties: 010 – 4 43 11 00

Fax voor beide locaties: 010 – 4 43 11 10

Website: http://www.kinderbescherming.nl/

In het geval dat de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, moet de overheid ingrijpen als de situatie van het kind onvoldoende verbetert. De Raad voor de Kinderbescherming, een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, voert die taak uit.

(gegevens gecontroleerd op 14-12-2012)

 

Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 19 81

E-mail: info@servicepuntsmw.nl

Website: http://www.servicepuntsmw.nl/

Het Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk is een kennis- en servicecentrum op het gebied van schoolmaatschappelijk werk.
De dienstverlening van het Servicepunt richt zich op aanbieders van schoolmaatschappelijk werk, scholen, gemeenten en op organisaties en functionarissen die nauw samenwerken met het schoolmaatschappelijk werk.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Stichting De Meeuw 

Stichting de Meeuw was er voor al diegenen die zich inspannen voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. In het onderwijs, het welzijnswerk, thuis of waar ook. Ze boden ondersteuning in de vorm van trainingen, cursussen en procesbegeleiding. De Meeuw ontwikkelde methoden en gaf steun bij de invoering ervan. Ze leverden coaching en advies.

NB: Stichting De Meeuw is per 01-01-2013 gestopt.

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Website: http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/

Website opgezet om gemeenten te informeren over de activiteiten die het Rijk en andere gemeenten hebben rondom het thema jeugd en veiligheid.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

ADHD

De term ADHD staat voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Kinderen met ADHD zijn rusteloos, impulsief en kunnen zich moeilijk concentreren. (tekst: Trimbosinstituut)

 

Focuz Behandelcentrum

Rietbaan 12

2908 LP Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 4 63 77 66

E-mail: info@focuz.nl

Website: http://www.focuz.nl/

Doelgroep: kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) met enkelvoudige AD(H)D of verwante stoornissen zoals PDD-NOS, ODD,NLD, en overige leer- en gedragsstoornissen.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2015)

 

Stichting Heppie

Patrijslaan 9

5731 XN Geldrop-Mierlo

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

Handige websites:

Trimbosinstituut: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/adhd

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

AUTISME

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en zich steeds herhalend gedrag. De stoornis is al aanwezig voor de geboorte, maar voor het derde levensjaar niet duidelijk zichtbaar, en het kan niet genezen worden.

 

Koninklijke Auris Groep (voorheen: Amman Stichting)

Centraal Bureau

Bachstraat 9

2807 HZ Gouda

Postbus 808

2800 AV Gouda

Tel: 0182 – 59 10 00

Teksttelefoon: 0182 – 59 10 95

Fax: 0182 – 59 10 98

E-mail: info@auris.nl

Website: http://www.auris.nl/

Auris helpt mensen met communiceren. Of het nu gaat om gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme. Auris helpt door onderzoek te doen en begeleiding of zorg te geven. Ook biedt Auris passend of speciaal onderwijs voor leerlingen van 3 tot 20 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Happy Move

Noordeinde 122a

3341 LW Hendrik Ido Ambacht

Tel: 06 – 23 32 60 17

E-mail: info@happymove.nl

Website: http://www.happymove.nl/

Logeren, vrijetijdsbesteding en zelfstandigheidstrainingen voor kinderen en (jong)volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis.

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2012)

 

Stichting Heppie

Postbus 52

5500 AB Veldhoven

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2012)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

MEE Rotterdam Rijnmond (voorheen : R’go – Sociaal Pedagogische Dienst)

Schiedamse Vest 154

3011 BH Rotterdam

Postbus 21217

3001 AE Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 11 11

Fax: 010 – 2 82 11 86

E-mail: vraag@meerotterdam.nl

Website: http://www.meerotterdamrijnmond.nl/

Hulpverlening aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 29-4-2012)

 

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Weltevreden 4 c

3731 AL De Bilt

Tel: 030 – 2 29 98 00

Fax: 030 – 2 66 23 00

E-mail: info@autisme.nl

Website: http://www.autisme.nl/

De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2012)

 

NOC Kralingen

Sportcomplex "Toepad"

Kralingse Zoom 100

3063 NC Rotterdam

Tel: 010 – 4 33 01 95

E-mail: info@nockralingen.nl

Website: http://www.autistenvoetbal.nl/

Voetbalvereniging voor autistische jongeren.

(gegevens gecontroleerd 16-4-2013)

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

CRISIS

 

Crisismeldpunt FlexusJeugdplein

Tel: 010 – 4 25 39 44
E-mail :
meldpunt@flexusjeugdplein.nl

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Aanmeldingen bij het crisismeldpunt kunnen alleen gedaan worden door professionals.

(gegevens gecontroleerd op 6-1-2012)

 

DEPRESSIE

Grip op je dip

Website: http://www.gripopjedip.nl/

Online hulp voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar die last hebben van somberheid ťn voor de mensen uit hun omgeving.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

ECHTSCHEIDING

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie)

Website: http://www.kiesvoorhetkind.nl/

Website voor kinderen en ouders met informatie rond echtscheiding.

(gegevens gecontroleerd op 2-8-2012)

 

Villa Pinedo

Website: http://www.villapinedo.nl/

Website voor kinderen van gescheiden ouders.

(gegevens gecontroleerd op 2-8-2012)

 

EXTRA ONDERSTEUNING

 

Big Brother Big Sister Rotterdam (BBBSR)

Mathenesserlaan 313 a

3021 HL Rotterdam

Tel: 010 - 4 04 96 08

E-mail: info@bbbs-rotterdam.nl

Website: http://www.bbbs-rotterdam.nl/ 

BBBSR koppelt vrijwilligers aan kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. Het betreft kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen ondernemen ze leuke dingen, zoals winkelen, sporten, koken, naar de bioscoop gaan, maar ook samen huiswerk maken of praten. Het uitgangspunt is dat de vrijwilliger een “maatje” is op wie het kind of de jongere kan bouwen. Iemand die aandacht heeft voor de dingen waar sommige kinderen en jongeren tegen oplopen.

(gegevens gecontroleerd op 28-3-2012)

 

Benefits voor Kids

Zwart Janstraat 107

3035 AN Rotterdam

Postbus 3166

3003 AD Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 78 25

Fax: 010 – 5 22 01 64

E-mail: info@benefitsforkids.nl

Website: http://www.benefitsforkids.nl/

Dit Buddyproject van de stichting B4You koppelt mensen uit o.a. het bedrijfsleven en overheid aan kinderen/jongeren tussen de 8 en 14 jaar die dreigen voortijdig met school te stoppen.

(gegevens gecontroleerd op 14-2-2013)

 

FAALANGST

 

Handige websites:

http://www.faalangst.nl/

 

FAMILIES FIRST

Families First is een intensieve vorm van gezinshulpverlening voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Gedurende een periode van 4 weken biedt een gezinsmedewerker begeleiding aan het gehele gezin. Tijdens de behandeling is de gezinsmedewerker 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar. Het doel van de behandeling is het gezin

bij elkaar houden en uithuisplaatsing voorkomen.

Men kan zich aanmelden voor Families First via Bureau Jeugdzorg.

 

Stek

Families First Rotterdam

Burgemeester van Walsumweg 846

3011 MZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 73 05

Fax: 010 – 2 90 72 99

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

William Schrikker Groep

Postbus 12685

1100 AR Amsterdam

Tel: 020 – 7 40 00 00

Fax: 020 – 600 35 44

E-mail: info@wsg.nu

Website: http://www.williamschrikkergroep.nu/

Bij jongeren met een verstandelijke beperking.

(gegevens gecontroleerd op 26-8-2011)

 

FINANCIňN

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBG) Hoofdkantoor

Postbus 50103

9702 GC Groningen

Tel: 050 – 5 99 77 55

Website: www.duo.nl

Hier kan men terecht voor het aanvragen van formulieren, aanvragen van studiefinanciering etc.

Dienst Uitvoering Onderwijs (servicekantoor Rotterdam) (voorheen IBG)

Wilhelminakade 131 a

3072 AP Rotterdam

Website: www.duo.nl

Openingstijden: 10.00 – 17.00 uur. Voor vragen, formulieren en folders.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Jeugdcultuurfonds

Tel: 010 – 4 79 01 37 (dinsdag en vrijdag)

E-mail: consulent.rotterdam@jeugdcultuurfonds.nl

Website: http://www.jeugdcultuurfonds.nl/

Voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die om financiŽle redenen geen lessen kunnen volgen bij een theaterclub, dansschool of muziekschool. Gezinnen waar de financiŽle mogelijkheden beperkt zijn kunnen aanspraak maken op een bijdrage van het Jeugdcultuurfonds. Ouders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs of maatschappelijk werk die het gezin kennen.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2013)

 

Jeugdsportfonds Rotterdam

Olympiaweg 10

3077 AL Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 44 57

Fax: 010 – 2 42 93 16

E-mail: rotterdam@jeugdsportfonds.nl

Website: http://www.jeugdsportfonds.nl/rotterdam/

Het Jeugdsportfonds creŽert sportkansen voor kansarme kinderen. Kinderen van 4 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 120% van het minimuminkomen (€ 1.350 per maand) verdienen, komen in aanmerking voor het fonds. Ze betalen contributies en benodigde attributen tot een maximaal bedrag van € 225 per jaar.

Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de website gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg; zij zijn de zogenaamde intermediairs van het Jeugdsportfonds.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Geld €nzo spreekuur. Wo van 15.00-17.00 uur voor vragen over geldzaken, budgetteren en schulden.

 (gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage van de overheid voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. Als men aan de voorwaarden voldoet ontvangt men van de Belastingdienst maandelijks een bedrag per kind. Dit bedrag krijgt men bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden budget krijgt men vanaf de maand die volgt op de geboortedatum van het kind.

Zie: http://www.belastingdienst.nl

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

Stichting Leergeld Rotterdam

Postbus 21457

3001 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 40 01 89 (tel. spreekuur maandag en donderdag 10.00-12.00 uur)

E-mail: info@leergeldrotterdam.nl

Website: http://www.leergeld.nl/rotterdam

Biedt ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in een armoedesituatie. Men kan een gift krijgen, een renteloos voorschot of een renteloze lening. Er kan bijvoorbeeld een bijdrage aangevraagd worden voor sportclub, muziekles, werkweken of schoolmateriaal.

(gegevens gecontroleerd op 25-4-2013)

 

Stay4all

Tel: 020 – 6 39 29 29

E-mail: sales@stayokay.com

Website: http://www.stayokay.com/

Fonds van Stayokay voor kinderen/jongeren tot 18 jaar die niet mee op schoolreis kunnen vanwege de kosten. Geldt bij verblijf in ťťn van de Stayokay-locaties. Aan te vragen door directeur of docent.

(gegevens gecontroleerd op 20-11-2012)

 

GEDRAG

 

Challenge Day Nederland

Asterweg 20 C1A

1031 HN Amsterdam

Tel: 020 – 6 36 56 86

E-mail: info@challengedaynederland.nl

Website: http://www.challengedaynederland.nl/

Met hun schoolprogramma’s pakt Challenge Day met succes enkele algemene problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, praatjes, vooroordelen, plagen, pesten, buitensluiting, stereotypen, intolerantie, racisme, seksisme, bedreiging, geweld, homohaat, hopeloosheid, lusteloosheid en verborgen druk om een imago te creŽren, te presteren of aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

(gegevens gecontroleerd op 20-12-2012)

 

Het Dok

Zomerhofstraat 76-90

3032 CM Rotterdam

Tel: 010 – 4 10 43 55

Fax: 010 – 4 10 43 60

E-mail: rotterdam@hetdok.nl

Website: www.hetdok.nl

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van FPC de Kijvelanden. Het Dok heeft bijzondere expertise in het behandelen van volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Het Dok heeft ook vestigingen  in Dordrecht, Breda en Tilburg.

(gegevens gecontroleerd op 30-1-2013)

 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Mozartlaan 150

3055 KM Rotterdam

Postbus 37056

3005 LB Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 47 29

E-mail: centraalbureau@horizon-jeugdzorg.nl

Website: http://horizon-jeugdzorg.nl/

Richt zich op behandeling en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongeren kampen met complexe problemen op het gebied van gedrag, gedragsstoornissen of problemen in de thuissituatie.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

 

Kanjertraining

Edvard Munchweg 41

1328 MB Almere

Tel: 036 – 5 48 94 05

Fax: 036 – 5 32 69 66

E-mail: info@kanjertraining.nl

Website: http://www.kanjertraining.nl/

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2012)

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Time Out

Grondherenstraat 62

3082 DN Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 76 93

Fax: 010 – 4 23 39 01

E-mail: info@timeout-rotterdam.nl

Website: http://www.timeout-rotterdam.nl/

Onderwijs opvang voorziening. Bij Time Out wordt geprobeerd schooluitval te voorkomen. Door een onhandelbare leerling van het voortgezet onderwijs tijdelijk buiten school op te vangen ontstaat er zowel rust voor de school als voor de leerling. De leerling krijgt de gelegenheid om inzicht te krijgen in zijn/haar gedrag en gedurende enkele maanden te werken aan een gedragsverbetering.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

Time-4-you

Stek Jeugdzorg

Kralingseweg 463

3065 RG Rotterdam

Tel: 010 – 2 02 30 44

E-mail: info@stekjeugdhulp.nl

Website: http://www.stekjeugdzorg.nl/

Outreachend dagbehandelingsprogramma geÔntegreerd in het onderwijs waarin expertise van onderwijs en jeugdhulpverlening gebundeld is. Risicojongeren van 16 tot 23 jaar met ernstige gedragsproblemen krijgen individueel of in kleine groepen intensieve gedragstraining van een gedragstrainer. Hierbij leren zij vaardigheden aan die zij nodig hebben om de opleiding met diploma af te kunnen ronden en zo succesvoller te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2012)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

GEWELD

 

Challenge Day Nederland

Asterweg 20 C1A

1031 HN Amsterdam

Tel: 020 – 6 36 56 86

E-mail: info@challengedaynederland.nl

Website: http://www.challengedaynederland.nl/

Met hun schoolprogramma’s pakt Challenge Day met succes enkele algemene problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, praatjes, vooroordelen, plagen, pesten, buitensluiting, stereotypen, intolerantie, racisme, seksisme, bedreiging, geweld, homohaat, hopeloosheid, lusteloosheid en verborgen druk om een imago te creŽren, te presteren of aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

(gegevens gecontroleerd op 20-12-2012)

 

GEZONDHEID

 

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)

Zeestraat 84

2518 AD Den Haag

Tel: 070 – 3 18 44 05

E-mail: info@jogg.nl

Website: http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/

Lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met de leefstijl van de jongeren (0-19 jaar) maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

Voedingscentrum Nederland

Eisenhowerlaan 108

2517 KL Den Haag

Postbus 85700

2508 CK Den Haag

Tel: 070 – 3 06 88 88

Website: http://www.voedingscentrum.nl/

Het Voedingscentrum is de autoriteit die aan consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie geeft over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

HOOGBEGAAFDHEID

KNAPadvies

Koninginneweg 98

3262 JD Oud-Beijerland

E-mail: info@KNAPadvies.nl

Website: http://www.knapadvies.nl/

Begeleidings- en adviesbureau dat zich vooral richt op hoogbegaafdheid in de leeftijd tot 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 16-11-2013)

 

Pharos

Postbus 1340

8001 BH Zwolle

Tel: 085 – 4 01 22 38

E-mail: secretariaat@pharosnl.nu

Website: http://pharosnl.nl/

Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 16-11-2013)

 

Stichting PLATO

Postbus 177

2290 AD Wateringen

Tel: 0174 – 29 47 10

Fax: 0174 – 29 09 14

E-mail: info@lich.nl

Website: http://www.lich.nl/

Landelijke informatiecentrum hoogbegaafdheid.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Vereniging Mensa Nederland

Horapark 9

6717 LZ Ede

Tel: 0318 – 74 60 21

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.mensa.nl/

Informatiecentrum, belangenbehartiging, ontwikkeling en meer.

(gegevens gecontroleerd op 6-2-2013)

 

Handige website:

Informatiepunt over onderwijs, (hoog)begaafdheid en excellentie: http://hoogbegaafdheid.slo.nl/

 

HUISVESTING

 

CVD Jongeren

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

CVD Jongeren biedt huisvesting in combinatie met begeleiding voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar. De begeleiding is gericht op scholing, werk en zelfredzaamheid. Zie voor meer informatie onder de “B” bij “Begeleid/bescherm wonen”: http://www.socialekaartrotterdam.info/b.html

(gegevens gecontroleerd op 11-1-2012)

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Huisvestingsspreekuur. Wo van 15.00-17.00 uur voor vragen over op jezelf wonen, het zoeken van een kamer, informatie over begeleid wonen projecten en over de rechten als huurder.

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

Stichting Maaszicht

Walenburgerweg 31

3039 AC Rotterdam

Tel: 010 – 2 43 41 41

Fax: 010 – 2 43 41 47

E-mail voor aanmelden jongere: aanmelden@maaszicht.nl 

E-mail voor algemene informatie: vrienden@maaszicht.nl

Website: http://www.maaszicht.nl/

Maaszicht is een 24-uurs opvang en biedt onderdak en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren (m/v) van 17 tot 23 jaar. Er is plaats voor 30 jongeren. Na Maaszicht kan de jongere doorstromen naar een BOL-woning (Begeleiding Op Locatie).

(gegevens gecontroleerd op 2-10-2012)

 

Stek Jeugdhulp: Kamertrainingscentrum (KTC) Rondelen

Reviusrondeel 60

2902 EB Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 2 20 00 59

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

Kamertrainingscentrum voor jongeren vanaf 16 jaar. Aanmelden voor het KTC gaat via Bureau Jeugdzorg.

(gegevens gecontroleerd op 4-12-2012)

 

The Student Hotel

Oostzeedijk 182

3063 BM Rotterdam

E-mail: info@thestudenthotel.com

Website: http://www.thestudenthotel.com/

Volledig gemeubileerde en full-service kamers voor studenten voor een alles-inclusief prijs.

(gegevens gecontroleerd op 1-6-2012)

 

Zuiderster

Hillelaan

60 duowoningen nabij station Rijnhaven voor leerlingen van 18 tot en met 27 jaar van ROC Zadkine en het Albeda College. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en deelt keuken, toilet en badkamer met ťťn andere huurder. De bewoners krijgen iedere week twee uur individuele begeleiding van een medewerker van FlexusJeugdplein. Om de huur te betalen is een beurs niet voldoende; men heeft extra inkomen nodig uit bijvoorbeeld een bijbaantje.

Aanmelding kan via schoolmaatschappelijk werk op de genoemde opleidingen.

E-mail: zuiderster@flexusjeugdplein.nl

Website: http://www.vestia.nl

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2011)

 

Studentenkwartier Dordtselaan

Mijnsherenlaan 2

3081 CA Rotterdam

Tel: 06 – 12 65 72 89

E-mail: info@studentenkwartier.nl

Website: http://www.studentenkwartier.nl/

Initiatief van Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en de stadsmarinier Dordtselaan om een nieuwe groep bewoners in te brengen in de buurt (Gentrification) en daarmee het leefklimaat te veranderen.

(gegevens gecontroleerd op 27-3-2011)

 

Union

’s-Gravendijkwal 81a

3021 EG Rotterdam

Tel: 010 – 4 77 88 25

Rotterdamse vereniging voor jongeren 'Union'
Dit is een vereniging voor jongeren tussen de achttien en de dertig jaar die voor het eerst op zichzelf gaan wonen. Men kunt zich hier iedere ochtend van 9.00 - 10.00 gratis komen inschrijven om op de wachtlijst te worden geplaatst. Men moet dan wel een geldig legitimatiebewijs en een inkomstenoverzicht meenemen. De wachtlijst voor een kamer is ongeveer drie tot vijf maanden.

(gegevens gecontroleerd op 27-3-2011)

 

Kamers met kansen

E-mail: info@kamersmetkansen.nl

Website: http://www.kamersmetkansen.nl/

Kamers met Kansen biedt jongeren met problemen thuis, op school en/of werk een (nieuwe) kans. In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan jongeren van 18 tot 25 jaar op zoek naar werk of een opleiding. Na anderhalf jaar zijn ze klaar om zelfstandig verder aan hun toekomst te bouwen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

HULPVERLENING

 

FlexusJeugdplein

Postbus 258

3000 AG Rotterdam

Tel: 010 – 2 21 19 99

Bezoekadressen:

Eendrachtsweg 48

3012 LD Rotterdam

Heemraadssingel 121

3022 CC Rotterdam

Heindijk 16

3079 PM Rotterdam

E-mail: info@flexusJeugdplein.nl

Website: http://www.flexusjeugdplein.nl/

Voor hulp bij opgroeien en opvoeden.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

Mozartlaan 150

3055 KM Rotterdam

Postbus 37056

3005 LB Rotterdam

Tel: 010 – 2 85 47 29

E-mail: centraalbureau@horizon-jeugdzorg.nl

Website: http://horizon-jeugdzorg.nl/

Richt zich op behandeling en begeleiding van jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Deze jongeren kampen met complexe problemen op het gebied van gedrag, gedragsstoornissen of problemen in de thuissituatie.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

 

Hulpmix.nl

Website voor jongeren tot en met 20 jaar waarin o.a. Jeugdzorg en een aantal allochtone organisaties participeren. De jongeren kunnen vragen mailen of met deskundigen chatten. Informatie over gevoel, familie, vrienden & relaties, geweld, lichaam, seksualiteit, verslaving en school, werk en geld.

E-mail: info@hulpmix.nl

Website: www.hulpmix.nl

Deze website stopt per 1-12-2013.

(gegevens gecontroleerd op 15-10-2013)

 

Humanitas  - Jouw Projekt

Locatie Noord
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 25
Fax: 010 – 4 77 26 58
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Spreekuur: elke maandag en donderdag van 9.00 uur t/m 13.00 uur

Locatie Zuid
Sportsingel 70

3078 XT Rotterdam

Tel: 010 – 4 85 97 33
Fax: 010 – 4 85 76 04
E-mail:
jhv@stichtinghumanitas.nl
Website : http://www.humanitasjeugdhulpverlening.nl/site/werksoorten/jouw-projekt

Doel: Jouw Projekt biedt hulp aan jongeren en gezinnen met meervoudige – complexe – problematiek, veelal behorend tot etnische minderheidsgroepen.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

Hoofdkantoor

Delftseplein 29

3013 AAV Rotterdam
Tel: 010 – 2 33 00 00

Fax: 010 – 4 78 20 07

Website: http://www.jeugdzorg-rotterdam.nl/

Jeugdzorg Delftseplein

Delftseplein 29

3013 AA Rotterdam
Tel: 010 – 2 33 00 00

Voor: Rotterdam Centrum, Rotterdam Noord, Delfshaven, Kralingen / Crooswijk, Alexander, Schiebroek / Hillegersberg, Overschie, Lansingerland (Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek), Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel.

Jeugdzorg Dynamostraat

Dynamostraat 16

3083 AK Rotterdam

Tel: 010 – 2 42 37 00

Fax: 010 – 2 42 39 99

Voor: Feijenoord, Charlois, Ridderkerk, Barendrecht, Groot-IJsselmonde, Rhoon en Poortugaal.

Jeugdzorg Schiedam

Noordvest 18

3111 PH Schiedam

Tel: 010 – 4 34 88 99

Fax: 010 – 4 60 46 04

Voor: Schiedam, Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis.

Jeugdzorg Spijkenisse

Oostkade 18

3201 AM Spijkenisse

Tel: 0181 – 62 50 22

Fax: 0181 – 61 87 96

Voor: Spijkenisse, Westvoorne, Bernisse, Hellevoetsluis, Brielle, Hoogvliet, deelraad Pernis en Rozenburg.

(gegevens gecontroleerd op 22-4-2012)

 

Jestaatnietalleen.nl

Website: http://www.jestaatnietalleen.nl/

Website gericht op allochtone meisjes die het leven niet meer zien zitten.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel

Karel Doormanstraat 16

3012 GJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 12 02 08

E-mail: info@kjrwrotterdam.nl

Website: http://www.kjrwrotterdam.nl/

Spreekuur: di, wo en do van 15.30 tot 17.30 uur.

In Nederland zijn ontzettend veel wetten en regels. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen hebben rechten. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam kan helpen om te zorgen dat men de rechten die men heeft ook werkelijk krijgt. Met alle vragen over rechten kan men bij hen terecht. Ze helpen kinderen en jongeren tot 23 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 3-2-2013)

Kindertelefoon 

Postbus 1020

3000 BA Rotterdam

Tel voor publiek: 0800 – 0432 (gratis)

Dagelijks 14.00 – 20.00 uur.

Tel: 010 – 4 14 42 04

E-mail: rotterdam@kindertelefoon.nl

Website: http://www.kindertelefoon.nl/

Voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 26-10-2012)

 

SISA (Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak)

(ook: Signaleren en Samenwerken)

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (postadres)

Gemeente Rotterdam

Postbus 70014

3000 KS  Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 24 72

E-mail: infosisa@rotterdam.nl

Website: http://www.sisa.rotterdam.nl/

Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om de kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar, die risico’s lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden. Voor iedereen die met (risico-)jeugd te maken heeft is SISA belangrijk gereedschap.
SISA richt zich op alle regionale instellingen, organisaties, deelgemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en begeleiding te bieden kan erger worden voorkomen.

(gegevens gecontroleerd op 22-5-2013)

 

Stek Jeugdhulp

Kralingseweg 463 (postadres)

3065 RG Rotterdam

Bermweg 11 (bezoekadres)

2906 LA Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 2 35 05 80

Fax: 010  -  2 02 34 15

E-mail: info@stekjeugdhulp.nl

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

Organisatie voor Jeugdzorg die ondersteunt bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling en die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders. Voor aanmeldingen voor crisisbedden, Ambulante Spoedhulp, Families First kan men het crisismeldpunt (Tel: 010 – 4 25 39 44) bellen : iedere dag bereikbaar tussen 9.00 -17.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 21-1-2013)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Handige websites:

http://helpff.nl/ (website voor jongeren; een informatieve website van InHolland, Flexus Jeugdplein en Servicepunt Schoolmaatschappelijk Werk)

http://www.richtlijnenjeugdzorg.nl/

 

Zie ook: Psychiatrie

 

HUWELIJKSDWANG

Zie bij “Uithuwelijken”.

 

ILLEGALITEIT

 

Ilegaalkind.nl

Website: http://www.ilegaalkind.nl/

Website over de rechten van 'illegale' kinderen.

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Zie onze speciale bladzijde over Illegalen: http://www.socialekaartrotterdam.info/illegalen.html

 

INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN

 

In Rotterdam komen jaarlijks een paar honderd kinderen en jongeren wonen die nieuw in Nederland zijn. Zij spreken de taal niet (of niet voldoende) en kunnen dus slecht meedraaien op school. Speciaal voor de opvang van deze leerplichtige nieuwkomers is er een aantal klassen in het voortgezet onderwijs, de zgn. Internationale Schakelklassen (ISK).

Ouders van leerplichtige nieuwkomers kunnen de folder ‘‘De Internationale Schakelklas voor uw kind’ en meer informatie vragen bij Jeugd, Onderwijs en Samenleving Intake LAN, telefoonnummer (010) 891 47 00 of via het gemeentelijk telefoonnummer 14010.

(gegevens gecontroleerd op 19-6-2011)

 

JUSTITIE

 

Het Dok

Zomerhofstraat 76-90

3032 CM Rotterdam

Tel: 010 – 4 10 43 55

Fax: 010 – 4 10 43 60

E-mail: rotterdam@hetdok.nl

Website: www.hetdok.nl

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek, onderdeel van FPC de Kijvelanden. Het Dok heeft bijzondere expertise in het behandelen van volwassenen en jeugd vanaf 12 jaar die door hun grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Het Dok heeft ook vestigingen  in Dordrecht, Breda en Tilburg.

(gegevens gecontroleerd op 2-5-2012)

 

HALT ROTTERDAM-RIJNMOND

Willem Ruyslaan 26 a

3063 ES Rotterdam

Tel: 010 – 2 81 85 55

Fax: 010 – 2 81 85 66

E-mail: halt@halt.rotterdam.nl

Website: http://www.haltrotterdamrijnmond.nl/

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, kunnen de keus krijgen: naar de officier van justitie of naar Halt.

In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

(gegevens gecontroleerd op 26-6-2011)

 

NIEUWKOMERS

Zie “Internationale Schakelklassen (ISK)”.

 

ONDERWIJS

 

CED-Groep

Dwerggras 30

3068 PC Rotterdam

Postbus 8639

3009 AP Rotterdam

Tel: 010 – 4 07 15 99

E-mail: info@cedgroep.nl

Website: http://www.cedgroep.nl/

De CED-Groep, educatieve diensten adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en coacht professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. Dat gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, leerprestaties, sociale competentie en zorg.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Werk- en scholingsspreekuur. Vr van 13.00-15.00 uur is er een medewerker van het JIP er speciaal om vragen te beantwoorden over school, stages, opleidingen en werkleer-trajecten.

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

Jonge Moeders Zelfstandig (Onderwijs Opvang Voorziening)

Enk 130

3075 VC Rotterdam

Tel: 010 – 7 14 73 00

Website: http://www.eenheidzorg.nl/

Lesprogramma voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zwanger of al moeder zijn. Er wordt gekeken hoe de meisjes werk en school kunnen combineren met de verzorging van de baby, maar er worden ook lessen in Nederlands, Engels etc. gegeven.

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

JOS (Jeugd, Onderwijs en Samenleving)

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Tel: 14010 (voor inwoners van Rotterdam)

Tel: 010 – 2 67 44 44 (voor mensen actief in het maatschappelijk veld)

Fax: 010 – 4 98 42 68

E-mail: infojos@rotterdam.nl

Website: http://www.jos.rotterdam.nl/

JOS stimuleert, faciliteert en start zelf nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en in de samenleving. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor handhaving op het gebied van leerplicht en startkwalificaties. Voorheen: Dienst Onderwijs Gemeente Rotterdam.

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2012)

 

Mentoraat voor Jongeren

Coolsingel 59-63

3012 AB Rotterdam

Tel: 010 – 2 62 08 03

E-mail: info@mentoraat.com

Website: http://www.mentoraat.com/

Het Mentoraat voor Jongeren helpt problemen op school en met ouders op te lossen.  Tevens helpen ze jongeren bij het vinden van een opleiding, werk en inkomen. Men krijgt een eigen persoonlijke mentor bij wie men meteen terecht kan. De mentor bekijkt samen met de jongere wat de beste oplossing is voor het probleem. Voor jongeren tot 23 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 7-12-2012)

 

Koninklijke Visio, Landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden

Visio Onderwijs Rotterdam

Heindijk 4

3079 PM Rotterdam

Tel: 088 – 5 85 83 30

E-mail: onderwijsrotterdam@visio.org

Visio Onderwijs Rotterdam biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking op speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

(gegevens gecontroleerd op 2-11-2011)

 

Rotterdam Children’s Zone

E-mail: childrenszone@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/childrenszone

Doelgroep: kinderen van 0 – 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Door een combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en uitdagend buitenschools leren wordt gewerkt naar een goede baan en/of vervolgopleiding voor de jongeren. Het project loopt in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Carnisse, Feijenoord, Hillesluis, Oud-Charlois en Tarwewijk. Omdat de meeste kinderen uit deze wijken ook buiten deze zone naar het voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid gaan, maken ook de scholen voor voortgezet onderwijs in de deelgemeenten Feijenoord, Charlois en IJsselmonde deel uit van de Rotterdam Children’s Zone.

(gegevens gecontroleerd op 6-11-2012)

 

OPVOEDING

 

BOA (Bureau voor OpvoedingsAdvies Rotterdam en omgeving)

Torenlaan 6

3043 BS Rotterdam

Tel: 06 – 20 28 54 49

Website: http://www.opvoedingsadvies.nl/

Elsie Sloot, opvoedkundige, adviseert bij vragen over de alledaagse opvoeding.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2011)

 

TriviumLindenhof

Van Speykstraat 149 

3014 VJ Rotterdam

Tel: 010 – 8 92 88 00

E-mail: info@triviumlindenhof.nl

Website: http://www.triviumlindenhof.nl/

TriviumLindenhof biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp als opgroeien en opvoeden niet meer vanzelf gaan. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders.

(gegevens gecontroleerd op 20-2-2012)

 

Zie voor meer adressen onder de “O” bij “Opvoeding”: http://www.socialekaartrotterdam.info/o.html

 

PDD-NOS

 

Stavast

Loo 36 a

5388 SB Nistelrode

Tel: 0412 – 79 52 84

E-mail: info@stavast.nu

Website: http://www.stavast.nu/

Landelijke organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-nos, AS, MCDD, GTS, ODD, NLD, DCD, OCD, BPD, klassiek autisme, angststoornissen en hechtingsproblematiek. Leveren o.a. dagopvang, weekendbegeleiding en logeervakanties.

(gegevens gecontroleerd op 10-4-2013)

 

PESTEN

 

Challenge Day Nederland

Asterweg 20 C1A

1031 HN Amsterdam

Tel: 020 – 6 36 56 86

E-mail: info@challengedaynederland.nl

Website: http://www.challengedaynederland.nl/

Met hun schoolprogramma’s pakt Challenge Day met succes enkele algemene problemen aan die je op bijna alle scholen tegenkomt, zoals groepjesvorming, geroddel, praatjes, vooroordelen, plagen, pesten, buitensluiting, stereotypen, intolerantie, racisme, seksisme, bedreiging, geweld, homohaat, hopeloosheid, lusteloosheid en verborgen druk om een imago te creŽren, te presteren of aan de verwachtingen van anderen te voldoen.

(gegevens gecontroleerd op 20-12-2012)

 

Handige websites:

http://www.pestweb.nl/aps/pestweb

 

PSYCHIATRIE

 

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Rotterdam Noord

K.P. van der Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 42

Rotterdam Zuid

Twentestraat 52

3083 BD Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 51

Website: www.lucertis.nl

Kinder- en jeugdpsychiatrie. U kunt bij hen terecht voor een breed spectrum van aandoeningen waaronder ADHD, (vormen van) autisme, hulp bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen, een depressie, angst, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen bij heel jonge kinderen, eetproblemen en ernstige leerproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

Yulius

Hellingen 21

3311 GZ Dordrecht

Postbus 753

3300 AT Dordrecht

Tel: 088 - 40 50 600

Fax: 078 – 6 33 87 99

E-mail: info@yulius.nl

Website: http://www.yulius.nl/

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliŽnten met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4- onderwijs).

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Handige websites:

http://www.brainwiki.nl/nl/ : Website voor jongeren met psychische problemen ťn hun omgeving. De site geeft informatie over deze problemen maar besteedt ook veel aandacht aan het leven zelf.

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/ Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

(gegevens gecontroleerd op 11-5-2012)

 

PSYCHOLOGEN

 

Kinderpsychologische Praktijk Els van Everdingen

Straatweg 2

3051 BE Rotterdam

Tel: 010 – 2 18 20 30

Fax: 010 – 2 18 50 01

E-mail: info@praktijkvaneverdingen.nl

Website: http://www.elsvaneverdingen.nl/

Voor kinderen en jeugdigen van 0 – 18 jaar.

(gegevens gecontroleerd op 15-10-2012)

 

SCHOOLUITVAL

Schoolloopbaanteams Regio Rijnmond

Website: http://aanvalopschooluitval.nl/

Begeleiden jongeren van 12 tot 23 jaar die bij het voortgezet onderwijs en MBO  dreigen uit te vallen.

(gegevens gecontroleerd op 10-2-2013)

 

SEKSUALITEIT

 

Stichting Rotterdam V (voorheen: Rotterdam Verkeert)

Weena 877

3013 AL Rotterdam

Postbus 2566

3000 CN Rotterdam

Tel: 010 – 4 14 94 06

Fax: 010 – 4 14 94 61

E-mail: info@rotterdamv.nl

Website: http://www.rotterdamv.nl/

Rotterdam V is een organisatie die zich ten doel stelt de kwaliteit van het zorgaanbod voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te verbeteren. Bieden kortdurende hulpverlening voor homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Rotterdam V heeft ook een aanbod deskundigheidsbevordering voor professionals in o.a. de ouderenzorg, het onderwijs, welzijnwerk, migrantenorganisaties en de hulpverlening. Zij geven beleidsadvisering, consultatie en advies en themabijeenkomsten en trainingstrajecten.

(gegevens gecontroleerd op 13-8-2012)

 

COC

Schiedamsesingel 175

3012 BB  Rotterdam

Postbus 768

3000 AT Rotterdam

Tel: 010 – 4 14 15 55

Fax: 010 – 4 14 65 17

E-mail: secretariaat@cocrotterdam.nl

Website: http://www.cocrotterdam.nl/

Het COC biedt steun bij homoseksualiteit en maakt zich sterk voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transseksuelen in de samenleving. Het COC geeft informatie, voorlichting en advies over alle aspecten van homoseksualiteit.

(gegevens gecontroleerd op 17-8-2011)

 

Apollo

Zwarte Paardenstraat 91a

3012 VK Rotterdam

Postbus 1490

3000 BL Rotterdam

E-mail: via contactformulier op de website.

Website: http://apollo-rotterdam.nl/

Open: vrijdag: 18:00 - 2:00 uur  (maximum leeftijd 26 jaar) en zaterdag: 21:00 - 2:00 uur.

Apollo is een zelfstandige organisatie in Rotterdam voor en door jongeren tot en met 26 jaar die homo, lesbisch of biseksueel zijn. Deze leeftijdsgrens geldt voor alle vrijdagen. Zaterdagen en de activiteiten zijn (tenzij anders vermeld) toegankelijk voor alle leeftijden. Apollo organiseert regelmatig kennismakingsgroepen, waar jongeren onderling voor hun seksualiteit, over vriendschappen en meer onderwerpen kunnen praten.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Seksualiteitsspreekuur. Wo van 13.30-16.30 uur beantwoord een verpleegkundige van Sense vragen over seksualiteit, zwangerschap, abortus, voorbehoedsmiddelen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Het is mogelijk om tijdens dit spreekuur gratis een zwangerschapstest of een Chlamydia test te doen, een morning after pil te krijgen en de pil te halen.

 (gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

Jonge Moeders Zelfstandig (Onderwijs Opvang Voorziening)

Enk 130

3075 VC Rotterdam

Tel: 010 – 7 14 73 00

Website: http://www.eenheidzorg.nl/

Lesprogramma voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zwanger of al moeder zijn. Er wordt gekeken hoe de meisjes werk en school kunnen combineren met de verzorging van de baby, maar er worden ook lessen in Nederlands, Engels etc. gegeven.

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

JMHO (Sti. Jongeren Met een Homo Ouder)

Postbus 785

6500 AT Eindhoven

Tel: 06 – 54 34 60 43

E-mail: contact@jmho.nl

Website: http://www.jmho.nl/

JMHO houdt zich bezig met het organiseren van weekenden voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar en geeft door voorlichting en publiciteit meer bekendheid aan homo- en biseksueel ouderschap, vanuit de positie van het kind.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2012)

 

De Kringen Rotterdam

Tel: 06 – 33 10 46 92

E-mail: info@dekringenrotterdam.nl

Website: http://www.dekringenrotterdam.nl/

Een Kring is een groep van ongeveer 7 tot 12 mannen en/of vrouwen die (ook) op het eigen geslacht vallen. Er zijn o.a. speciale groepen voor jongeren. Men houdt themagesprekken, wisselt ervaringen uit en organiseert andere activiteiten.

(gegevens gecontroleerd op 13-2-2011)

 

Handige websites:

http://www.uwkindenseks.nl/  Website voor ouders, kinderen en professionals

 

Zie ook hieronder onder “Seksueel misbruik”.

 

SEKSUEEL MISBRUIK

Hulplijn seksueel misbruik

Tel: 0900 – 99 99 001 (ma-vr: 09.00-17.00 uur)

Website: https://www.hulplijnseksueelmisbruik.nl/

Hulp en advies. Deze hulplijn is een samenwerking van o.a. AMK en Steunpunten Huiselijk Geweld.

(gegevens gecontroleerd op 1-10-2012)

 

SOCIALE VAARDIGHEID

 

Stek Jeugdhulp

Kralingseweg 463

3065 RG Rotterdam

Bermweg 11 (bezoekadres)

Capelle aan den IJssel

Tel: 010 – 2 35 05 80

Fax: 010  -  2 02 34 15

E-mail: info@stekjeugdhulp.nl

Website: http://www.stekjeugdhulp.nl/

Organisatie voor Jeugdzorg die ondersteunt bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling en die zich richt op kinderen, jongeren en hun ouders.

Time-4-you van Stek Jeugdzorg geeft op school Gedrags- en Sociale Vaardigheidstraining voor jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan zaken als: omgaan met agressie, faalangstreductie, tijdsplanning en omgaan met conflicten.

(gegevens gecontroleerd op 9-12-2011)

 

Leefstijl

Edu’Actief - Uitgeverij, training en diensten

Zomerdijk 9e

7942 JR Meppel

Website: http://www.leefstijl.nl/

Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Op de website zijn proeflessen te downloaden.

(gegevens gecontroleerd op 13-11-2011)

 

SPORT

 

Voor financiŽle bijdrage aan sportactiviteiten, zie “FinanciŽn”.

 

STUDIEFINANCIERING

 

Voor Studiefinanciering, zie “FinanciŽn”.

 

TIENERMOEDERS

 

CVD – Boezemdwars

Boezemdwarsstraat 92

3034 ER Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

CVD Boezemdwars is een pand waar jonge moeders een plek vinden. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en opvoedingsondersteuning. CVD Boezemdwars bestaat uit 45 zelfstandige units voor moeders met ťťn of twee kinderen. Voorzieningen worden niet gedeeld. Op vaste tijden zijn woonbegeleiders aanwezig.

(gegevens gecontroleerd op 19-12-2011)

 

CVD – FIOM

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

Hoe regelt men een uitkering, huisvesting, kinderopvang? Wat doet men als men voor de wet nog niet zelfstandig is? Het Fiom weet waar men recht op heeft, waar men naar toe kan en wat men moet doen.

(gegevens gecontroleerd op 2-1-2012)

 

Albeda College

Baljuwstraat 2

3039 AK Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 10 20 (Studie Infopunt Rosestraat)

E-mail: albeda@albeda.nl

Website: www.albeda.nl

Speciaal onderwijstraject voor tienermoeders met aandacht voor het vinden van een balans tussen het zorgen voor het kind en het volgen van een opleiding.

(gegevens gecontroleerd op 21-1-2011)

 

Jonge Moeders Zelfstandig (Onderwijs Opvang Voorziening)

Enk 130

3075 VC Rotterdam

Tel: 010 – 7 14 73 00

Website: http://www.eenheidzorg.nl/

Lesprogramma voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zwanger of al moeder zijn. Er wordt gekeken hoe de meisjes werk en school kunnen combineren met de verzorging van de baby, maar er worden ook lessen in Nederlands, Engels etc. gegeven.

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

Leger des Heils - Zy aan Zy

Kooikerweg 26

3069 WP Rotterdam

Tel: 010 – 2 22 98 56 (Zy aan Zy)

Website: http://www.legerdesheils-mcr.nl/ 

Zy aan Zy biedt opvang en begeleiding aan tienermeisjes en tienermoeders vanaf 14 jaar tot 21 jaar die nog niet over eigen huisvesting beschikken en/ of nog onvoldoende zelfstandig zijn. Zy aan Zy biedt sociale en praktische vaardigheidstraining, ondersteunt bij zwangerschap en opvoeding en stimuleert arbeidsparticipatie / scholing.

Capaciteit Zij aan Zij : 16 plaatsen

(gegevens gecontroleerd op 20-6-2012)

 

Stichting Steady (Onderdeel van Arosa)

Website Arosa: http://www.arosa-zhz.nl/

Informatiecentrum voor zwangere meiden en jonge moeders van 12 tot 23 jaar. Met name praktische hulpverlening: Informeert over opleiding, huisvesting en financiŽle zaken. Ze organiseren ook themabijeenkomsten, koffieochtenden etc.

NB: Steady krijgt geen subsidie meer en is per 01-01-2012 gestopt.

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

Siriz (voorheen: VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind))

Postbus 559 (postadres)

3800 AN Amersfoort

Arnhemseweg 23 (bezoekadres)

3811 NN Amersfoort

Tel: 033 – 4 60 50 70

Tel: 0900 – 2 02 10 88 (7 dagen per week tussen 9 en 23 uur bereikbaar)

E-mail: info@siriz.nl

E-mail inzake hulpvragen: hulp@siriz.nl

E-mail inzake opvang: opvang@siriz.nl

Website: http://www.siriz.nl/

Instelling voor hulp aan zwangere meisjes en hun partners. Ze hebben ook opvang voor aanstaande jonge moeders en tienermoeders en er is ook hulp aan jongens/mannen. Siriz geeft ook voorlichtingen op scholen. Aanstaande jonge moeders kunnen ondergebracht worden in een gastgezin.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Timon Jonge Moeders Rotterdam

Mathenesserweg 41

3027 HE Rotterdam

Tel: 010 – 7 51 96 22

Website: http://www.timon.nl/hulpaanbod/rotterdam/jonge-moeders-rotterdam

Geclusterd intensief begeleid wonen. Zelfstandigheidstraining waarin de moeder samen met de begeleider doelen vaststelt voor haarzelf en het kind. Op basis van een plan werkt ze samen met haar begeleider en andere betrokkenen door oefenen, gesprekken, themabijeenkomsten met andere jonge moeders en video-interactiebegeleiding voor de moeder en haar kind. Ook kan Timon nazorg bieden als ze de training heeft gevolgd en zelfstandig gaat wonen. Timon biedt ook ambulante begeleiding voor jonge moeders die meer zelfstandigheid aankunnen en minder intensieve begeleiding nodig hebben.

Voor jonge (aanstaande) moeders van ongeveer 18 tot 23 jaar.

Aanmeldingen verlopen via het Jongerenloket.

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

Handige website:

http://www.tienermoeders.nl/

(gegevens gecontroleerd op 16-1-2013)

 

TIME OUT

 

Zie onder “Gedrag”.

 

UITHUWELIJKEN

Men spreekt van uithuwelijken of huwelijksdwang als meisjes of jongens moeten trouwen met iemand die ze niet willen of kennen. Uithuwelijken is in Nederland niet strafbaar.

 

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)

Tel: 010 – 44 38 444 (7 dagen per week, 24 uur per dag)

E-mail: info@huiselijkgeweld.rotterdam.nl

Website: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl/

Op de website van het ASHG valt uithuwelijken onder “eer gerelateerd geweld”. Op de site zijn hulpmiddelen te downloaden voor professionals. Zie ook verderop bij LoverALERT.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Allochtone Vrouwen Telefoon

Tel: 074 – 255 255 0

Tel: 0800 – 02 40 027 (gratis)

Ma. t/m vr : 10.00-14.00 uur

Ma en wo: 19.00-22.00 uur

Vragen kunnen gesteld worden in het Nederlands, het Turks en Arabisch.

(gegevens gecontroleerd op 14-11-2011)

 

LoverALERT

Tel: 010 – 44 38 444

E-mail: info@loveralert.nl

Website: http://www.loveralert.nl/

Website van de GGD Rotterdam-Rijnmond voor jongeren met informatie en tips.

(gegevens gecontroleerd op 14-11-2011)

 

Handige websites:

http://www.yourright2choose.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-11-2011)

 

VAKANTIE

Stichting Heppie

Postbus 52

5500 AB Veldhoven

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2012)

 

IKVW (Interculturele KinderVakantieWeken)

Pending 15

3191 HM Rotterdam

Tel: 06 – 46 10 04 69

E-mail: info@ikvw.nl

Website: http://www.ikvw.nl/

Organiseren vakantieactiviteiten voor kinderen van 8 tot 14 jaar, waarbij respect voor de culturele identiteit en het doorbreken van verschillen tussen kinderen centraal staan.

(gegevens gecontroleerd op 5-8-2013)

 

VERSLAVING

 

Bouman GGZ - Youz

Eendrachtsplein 12

3012 LA Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 30 30

Fax: 088 – 2 30 57 30

E-mail: info@youz.nl

Website: http://www.youz.nl/

Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar in de omgang met alcohol- en drugsgebruik, gokken en gamen. Afhankelijk van de problematiek biedt Youz verschillende behandelmogelijkheden, klinisch en poliklinisch. Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem. Daarnaast werkt Youz

outreachend in de vorm van jeugdveldwerk. Ook beschikt Youz over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio. Youz is de deskundige ketenpartner voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, gemeenten, politie en andere organisaties. Youz is een merk van Bouman GGZ.

Youz Poliklinieken:

Eendrachtsplein 12

3012 LA Rotterdam

ma-vrij 08.30-17.00 uur maandag tot 21.00 uur

Maasstadweg 43

3097 DZ Rotterdam

ma-vrij 08.30-17.00 uur

Thorbeckelaan 63

3201 WJ Spijkenisse

ma-vrij 08.30-17.00 uur

Youz Kliniek

Pieter Postlaan 6

3042 CL Rotterdam

7 dagen per week, 24 uur per dag

(gegevens gecontroleerd op 9-12-2011)

 

Websites over verslaving voor jongeren:

http://www.maakjekeus.nl/

 

WERK

 

JIP (Jongeren InformatiePunt)

Mathenesserlaan 173

3014 HA Rotterdam

Winkel: 010 – 4 36 25 44

Kantoor: 010 – 4 36 57 30

E-mail: rotterdam@jip.org

Website: http://www.jip.org/rotterdam/

Open: di t/m za 13.00 - 17.00 uur (wo tot 19.00 uur). Vragen over werk, scholing en opleidingen, maar ook voor bemid­deling van kamers en soms ook woningen.

Werk- en scholingsspreekuur. Vr van 13.00-15.00 uur is er een medewerker van het JIP er speciaal om vragen te beantwoorden over school, stages, opleidingen en werkleer-trajecten.

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

UWV Werkbedrijf Jongerenloket

Westblaak 122

3012 KM Rotterdam

Postbus 1404

3000 BK Rotterdam

Tel: 010 – 8 50 97 10

Fax: 010 – 8 50 97 11

E-mail: info@jongerenloket.rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/jongerenloket

Het Jongerenloket begeleidt jongeren tot 27 jaar bij het vinden van de juiste opleiding. Ook het zoeken naar werk of een andere vorm van dagbesteding hoort bij de begeleiding.

(gegevens gecontroleerd op 4-5-2012)

 

ZELFDODING

 

Jestaatnietalleen.nl

Website: http://www.jestaatnietalleen.nl/

Website voor allochtone meisjes die het leven niet meer zien zitten. De website geeft ook informatie voor professionals.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

Sociale Kaart Rotterdam Plus