SOCIALE KAART ROTTERDAM

Schulden: taken

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

geld.jpg

WAT U VOOR OF SAMEN MET DE CLIňNT ZOU KUNNEN DOEN:

 

-        Contact opnemen met de schuldeiser(s) (schriftelijk/telefonisch/e-mail) om 1. te inventariseren hoe hoog de schulden zijn en welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen, 2. de schuldeiser(s) op de hoogte te stellen dat de cliŽnt bezig is om te zoeken naar een oplossing, 3. als de cliŽnt is verwezen naar KBR dat aan de schuldeiser(s) mee te delen.  (Tip bij een schriftelijke reactie: als u op papier van uw instelling beloftes doet namens cliŽnt aan een schuldeiser over bijvoorbeeld een regeling en de cliŽnt komt de regeling niet na, dan kan uw instelling een slechte naam krijgen bij de schuldeiser. Maak dan brieven uit naam van de cliŽnt en noem in de brief bijvoorbeeld dat de cliŽnt bij u hulp heeft gevraagd.)

 

-        Preventie huisuitzetting: Tussen de woningbouwcorporaties en de Gemeente is een Convenant Preventie Huisuitzettingen afgesloten, waarbij  de afspraak is gemaakt dat klanten met een huurachterstand actief benaderd worden met gesprekken en brieven. Bij dreigende huisuitzetting bij een woningbouwcorporatie kunt u contact opnemen met de corporatie om te vragen of cliŽnt aangemeld is of kan worden bij Meldpunt Preventie Huisuitzetting (KBR). Soms is dat niet gebeurd en kan de huisuitzetting uitgesteld worden. Alleen de corporatie kan aanmelden.

 

-        Samen met de cliŽnt kijken hoe hij/zij kan bezuinigen. U kunt een lijst met bezuinigingstips bij ons opvragen.

 

-    Post openen en papieren ordenen. CliŽnten durven soms hun post niet meer te openen. U kunt dit samen met de cliŽnt doen. U kunt dan direct tips geven (of en) hoe papieren te bewaren en hoelang. Een overzichtelijke administratie kan rust in het hoofd geven. Komt de cliŽnt met veel ongeopende post dan kan er aandacht aan worden besteed wat de cliŽnt weerhoudt om de post te openen en wat hij of zij nodig heeft om dat voortaan wel te doen.

 

-        Structurele hulp aanvragen via CVD Vrijwilligers of Humanitas: een vrijwilliger die regelmatig met de cliŽnt meekijkt naar inkomen/uitgaven en/of binnengekomen post. CVD Activa biedt dergelijke hulp voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Zie http://www.cvd.nl.

 

-        Een overzicht maken van inkomen en uitgaven. Maak een begroting. Krijgt men inkomen uit loondienst of een uitkering? Komt men aan het minimum inkomen? Zo nee, kan er een aanvulling aangevraagd worden bij SoZaWe? Kijk ook naar de eventuele mogelijkheid van geld apart zetten (sparen).

      Meer informatie over het minimumloon: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon . Laat de cliŽnt een paar weken bijhouden (opschrijven) wat hij/zij uitgeeft om hem/haar bewust te maken van het uitgavenpatroon en in te laten dat niet iedere uitgave nodig is.

 

-        Wijzen op handige websites, zoals die van het NIBUD. Zie verderop.

 

-    Kijken naar mogelijke regelingen waar cliŽnt voor in aanmerking zou kunnen komen. Zie verderop.

 

-    Met de cliŽnt kijken naar periodieke uitgaven zoals abonnementen, goede doelen, loterijen en verzekeringen. Zijn ze niet onmisbaar, dan afzeggen! Abonnementen kunnen ook met anderen gedeeld worden.

 

-    Bij beslag op inkomen de beslagvrije voet controleren. Dit is het bedrag dat bij beslag op inkomen moet worden vrijgelaten. Het is het minimum aan inkomen dat de beslagene ter beschikking staat voor zijn of haar levensonderhoud. Zie: http://www.kbvg.nl/index.php?id=135 voor de hoogte van de beslagvrije voet en/of http://www.schuldinfo.nl/fileadmin/kwijtschelding/invoerBeslag.php voor een rekenprogramma.

 

-    Kijk of een goedkopere ziektekostenverzekering mogelijk is. Denk hierbij

      bijvoorbeeld aan de Rotterdampolis van het Zilveren Kruis. Speciaal

      telefoonnummer van het Zilveren Kruis Achmea i.v.m. de Rotterdampolis:

      0900 – 9458 373

      Zie de volgende websites waarop zorgverzekeringen worden vergeleken:  http://www.zorgkiezer.nl/  en http://www.kiesbeter.nl/ . Let wel: overstappen kan alleen aan het eind van het jaar!

 

-       Voorschot op vakantiegeld vragen. Heeft de cliŽnt werk dan kunt u (of de cliŽnt zelf) proberen of de werkgever bereid is een voorschot te geven op het vakantiegeld om dringende zaken te kunnen betalen.

 

-       Basisrekening aanvragen. Een basisbankrekening is bestemd voor mensen die geen normale bankrekening kunnen krijgen (bijvoorbeeld als men schulden heeft of dakloos is). Op deze rekening kan dan salaris, pensioen of uitkering worden gestort.

Voorwaarden:

- men is meerderjarig

- men heeft een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland of een postadres bij   een erkende hulpverleningorganisatie of overheidsinstantie.

- men beschikt over een geldig identiteitsbewijs

Website: http://www.basisbankrekening.nl/

(gegevens gecontroleerd op 13-12-2011)

 

-    Verwijzen naar andere instanties (zie verderop).

 

Van welke hulpmiddelen kan een hulpverlener in de hulpverlening gebruik maken:

-          maandbegroting in het programma Excel maken

-          Sociale Kaart

-          Internet (websites)

-          Consultatie collega’s

-          Folder KBR om mee te geven

-          Lijst bezuinigingstips (bij ons op te vragen)

-          BRUG boekje van SoZaWe (als boekje verkrijgbaar en op internet te vinden) om te zoeken naar mogelijkheden tot financiŽle steun voor de cliŽnt

-          Nibud cursus (de cursus en de lesinstructies zijn gratis te downloaden). U hoeft niet een hele cursus te geven maar u kunt er ook onderdelen uithalen die u in de hulpverlening kunt gebruiken! Zie: http://www.nibud.nl/professionals/alle-producten-en-diensten/opleiding-en-cursus/opzetten-budgetcursus.html .

 

Hulpmiddelen die de cliŽnt zelf kan gebruiken:

      -     Huishoudboekje Tim. Alleen toegankelijk voor ING-klanten.

            Het eerste jaar is Tim gratis, daarna 75 cent per maand.

      -     Huishoudboekje Cashflow. De Basisdienst is gratis. Te

            vinden op http://www.cashflow.nl/ .

      -     Huishoudboekje Yunoo. Gratis. Geeft ook besparingstips.

            Website: http://www.yunoo.nl/ .

 

Sociale Kaart Rotterdam Plus