SOCIALE KAART ROTTERDAM

V

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

V

VADERS

Stichting Dwaze Vaders

Postbus 1086

2410 CB Bodegraven

Tel: 0172 – 61 13 84

E-mail: mail@dwazevaders.nl

Website: http://www.dwazevaders.nl 

Actiegroep voor vaders bij wie de omgangsregeling met hun kinderen is ontzegd of verstoord. Streeft naar positieverbetering voor deze groep en heeft als doelstelling het waarborgen van contact met beide ouders voor kinderen na (echt) scheiding.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Steady

Bergweg 361

3038 AA  Rotterdam

Telefoon: (010) 46 60 021

E-mail: steady@arosa-zhz.nl

Informatiecentrum voor jonge (aanstaande) ouders in de leeftijd tot en met 23 jaar.

NB: Steady krijgt geen subsidie meer en is per 01-01-2012 gestopt.

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Vadercentrum Rotterdam

Gerard Scholtenstraat 129 (sti. Dona Daria)

3035 SJ Rotterdam

Spaanseweg 101 (locatie activiteiten: Melanchton Mathenesse)

3028 HW Rotterdam

Tel: 010 – 4 65 92 96

Fax: 010 – 4 65 87 37

E-mail: info@donadaria.nl

Website: http://donadaria.nl/mannen.html

Ontmoetingsplek en centraal kenniscentrum voor vaders.

(gegevens gecontroleerd op 17-4-2012)

 

Handige websites:

http://www.huismannen.nl/ (website voor mannen die zorg en opvoedingstaken verrichten)

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

VAKANTIE

 

Aktie Frisse Lucht (Humanitas)

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 01 18

Fax: 010 – 4 77 26 58

E-mail: afl@humanitas-rotterdam.nl

Website: http://www.aktiefrisselucht.org/

Dit vrijwilligersproject biedt vakantie aan kinderen van 6 tot 13 jaar met sociaal-economisch moeilijke omstandigheden, die zelf nooit op vakantie (kunnen) gaan. De kinderen worden ondergebracht bij gastgezinnen. De vakanties vinden plaats in de meivakantie en de zomervakantie. Er wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Stichting Heppie

Patrijslaan 9

5731 XN Geldrop-Mierlo

Tel: 0900 – 1 23 26 27

E-mail: info@heppie.nl

Website: http://www.heppie.nl/

Organiseren vakanties en weekenden voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een mentale achterstand en kinderen en jongeren die uit bijstandsgezinnen komen of verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een ouder of ander gezinslid.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

IKVW (Interculturele KinderVakantieWeken)

Pending 15

3191 HM Rotterdam

Tel: 06 – 46 10 04 69

E-mail: info@ikvw.nl

Website: http://www.ikvw.nl/

Organiseren vakantieactiviteiten voor kinderen van 8 tot 14 jaar, waarbij respect voor de culturele identiteit en het doorbreken van verschillen tussen kinderen centraal staan.

(gegevens gecontroleerd op 5-8-2013)

 

Stichting Jongeren in Pleeggezinnen (Jip)

Cronjťstraat 2-B

4818 BK Breda

Tel: 06 – 46 19 95 13

E-mail: info@stichtingjip.nl

Website: http://www.stichtingjip.nl/

Organiseren zomerkampen en weekenden voor jongeren uit pleeggezinnen.

(gegevens gecontroleerd op 17-11-2012)

 

Stichting Pameijer

Crooswijksesingel 66

3034 CJ Rotterdam

Postbus 22406

3003 DK Rotterdam

Tel: 010 – 2 71 00 00

Fax: 010 – 2 71 03 00

E-mail: helpdesk.ingang@pameijer.nl

Website: www.pameijer.nl

Vakantiekampen voor thuiswonende jongeren van 6 t/m 16 jaar met een lichtverstandelijke handicap, die zich in een problematische thuissituatie bevinden. De jongeren moeten in het bezit zijn van een CIZ-indicatie met de functie “Verblijf tijdelijk” of “Verblijf kortdurend” (website CIZ: www.ciz.nl ).

(gegevens gecontroleerd op 14-1-2013)

 

Vakantieweken Rotterdam

Antwoordnummer 30223

3030 VB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 40 12 (do en vr 10.00-17.00 uur)

E-mail: info@vakantiewekenrotterdam.nl

Website: www.vakantiewekenrotterdam.nl

Vakanties voor gezinnen en ouderen uit Rotterdam met weinig geld. Voorwaarde: men heeft kinderen tot en met 10 jaar of is boven de 60 jaar. Het maatschappelijk werk kan een aanvraag indienen. Als men klant is bij SoZaWe, kan de klantmanager de aanvraag doen. Eigen bijdrage in 2012: € 50.

(gegevens gecontroleerd op 17-1-2013)

 

Stichting Blijdesteyn

Postbus 62

9460 AB Gieten

Tel: 0599 – 56 52 23

Fax: 084 – 7 12 82 08

E-mail: info@stichtingblijdesteyn.nl

Website: www.stichtingblijdesteyn.nl

De stichting verstrekt jaarlijks vakantiebeurzen (max. € 750,-) aan alleenstaande vrouwen tussen 18 en 40 jaar (met of zonder kinderen) die op bijstandsniveau leven.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

Rita’s Reisbureau

Hang 16

3011 GG Rotterdam

Tel: 06 – 13 24 06 40

E-mail: rita@maraprojecten.nl

Website: http://www.ritasreisbureau.nl/

Rita’s Reisbureau biedt mensen de mogelijkheid om een weekje weg te kunnen. Vrijwilligers van het reisbureau vragen eigenaren van een caravan of vakantiehuisje om dit ťťn of meerdere weken per jaar gratis ter beschikking te stellen aan het project. Via contactpersonen worden deelnemers aangemeld. Zo bemiddelt dit reisbureau tussen vraag en aanbod. Rita’s Reisbureau regelt ook het vervoer van en naar het vakantieadres. De deelnemers betalen slechts een kleine eigen bijdrage.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

De Vakantiebank

Postbus 275

9300 AG Roden

Website: http://devakantiebank.nl/

De Vakantiebank heeft als doel mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten even op adem te laten komen. Dit is mogelijk dankzij de donateurs, vrijwilligers en bedrijven die belangeloos hun medewerking verlenen.

(gegevens gecontroleerd op 10-8-2012)

 

VEILIGHEID

 

Rijnmondveilig.nl

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

World Port Center (WPC)

Wilhelminakade 947

3072 AP Rotterdam

Postbus 9154

3007 AD Rotterdam

Tel: 010 – 4 46 89 00

Website: http://www.rijnmondveilig.nl/

Op rijnmondveilig.nl kan men terecht voor alle informatie van de brandweer, ambulancedienst, 112-meldkamer (onderdeel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond), politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en andere partners die bijdragen aan de veiligheid. Rijnmondveilig.nl informeert en alarmeert bij incidenten, rampen en crises 24 uur per dag, 7 dagen per week.

(gegevens gecontroleerd op 16-7-2013)

 

Handige websites:

http://www.veiligheid.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-4-2013)

 

Zie ook onder de “A” bij “Aware” (alarmsysteem voor bedreigde en mishandelde vrouwen): http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

Zie ook onder de “H” bij “Huiselijk geweld” en “Huisverbod”: http://www.socialekaartrotterdam.info/h.html

Zie ook onder de “K” bij “Kindermishandeling”:  http://www.socialekaartrotterdam.info/k.html

Zie ook onder de “L” bij “Loverboys/Lovergirls”: http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

Zie ook onder de “N” bij “Noodpakket”: http://www.socialekaartrotterdam.info/n.html

Zie ook onder de “P” bij “Pesten”: http://www.socialekaartrotterdam.info/p.html

Zie ook onder de “S” bij “Slachtofferhulp Rijnmond”: http://www.socialekaartrotterdam.info/s.html

(gegevens gecontroleerd op 4-7-2012)

 

VEILIGHEIDSHUIS

Zie onder de “D” bij “Detentie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/d.html

 

VERGIFTIGING

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Tel: 030 – 2 74 88 88

Website: https://www.vergiftigingen.info/

Deze website is alleen voor professionele hulpverleners.

(gegevens gecontroleerd op 29-8-2012)

 

VERHUIZINGEN

Stichting Pluspunt Rotterdam (SPR)

Noorderhavenkade 142

3038 XT Rotterdam

Tel: 010 – 4 67 66 14

E-mail: info@pluspuntrotterdam.info

Website: http://www.pluspuntrotterdam.info/

Werkactiveringsscentrum voor dak- en thuisloze mensen en mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt. Ze werken niet alleen voor Rotterdammers maar ook voor mensen buiten de regio.

Ze hebben o.a. een kringloopwinkel en verkoop van gebruikte fietsen. Tevens klussendienst en kleine verhuizingen.

(gegevens gecontroleerd op 7-12-2012)

 

VERLEGENHEID

Vereniging van Verlegen Mensen

Postbus 54580

3008 KB  Rotterdam

Tel: 0174 – 24 07 07

E-mail: info@verlegenmensen.nl

Website: http://www.verlegenmensen.nl/

Bieden o.a. zelfhulpgroepen en een cursus.

(gegevens gecontroleerd op 17-2-2013)

 

VERLOSKUNDIGEN

Zie bij de “Z” onder “Zwangerschap”: http://www.socialekaartrotterdam.info/z.html

 

VERMISTE PERSONEN

Hulplijn Vermiste Personen (Nederlandse Rode Kruis)

Postbus 28120

2502 KC Den Haag

Tel: 0800 – 8 37 64 78

E-mail: vermistepersonen@redcross.nl

Website: www.rodekruis.nl of www.vermistepersonen.nl

Telefonische hulpdienst voor vermissing van personen. De Hulplijn wil een brug slaan tussen achterblijvers, vermisten en organisaties of personen die in de uitvoering van hun taak met vermissing worden geconfronteerd. De Hulplijn Vermiste Personen is er voor als er iemand in de omgeving wordt vermist en men niet weet wat te doen. Ze bieden een luisterend oor en helpen de zaken op een rij te zetten. Ze geven ook advies over wat men allemaal zelf kan doen om de naaste terug te vinden. De Hulplijn spoort niet zelf vermisten op, maar geeft wel informatie om verder te helpen.

Bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

(gegevens gecontroleerd op 27-10-2012)

 

Vereniging Achterblijvers na Vermissing (VAV)

Uithof 26

4261 LP Wijk en Aalburg

E-mail: info@devav.nl

Website: http://www.devav.nl/

De vereniging behartigt de belangen van en geeft steun aan achterblijvers.

(gegevens gecontroleerd op 24-8-2012)

 

VERPLEEGHUIZEN (AANBIEDERS)

Een verpleeghuis (ook: verpleegtehuis) is een instelling waar patiŽnten kunnen worden verpleegd die niet langer voor een medische behandeling opgenomen behoeven te zijn in een ziekenhuis. (bron: Wikipedia)

 

Stichting Humanitas

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Tel: 010 – 4 61 51 00

Fax: 010 – 4 18 64 64

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

De Stichting Humanitas heeft huurappartmenten, koopappartementen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige zorgvoorzieningen.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Laurens

Nieuwe Binnenweg 29

3014 GB Rotterdam

Tel: 0800 – 5 88 66 78

Website: http://www.laurens.nl/

Grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Ondersteuning die varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente of tijdelijke woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal bij Laurens mogelijk. Voor de locaties zie hun website.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Zorggroep Rijnmond

Website: http://www.zorggroeprijnmond.nl

Protestants-christelijke aanbieder van verzorging, verpleging en behandeling in alle vormen. Zorggroep Rijnmond telt 7 locaties waar (kleinschalige) verpleeghuiszorg wordt geleverd: De Burcht, Oranjehof, PniŽl, Siloam, Tiendhove, Slingedael en Westerstein.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

VERPLEEGHUIZEN (LOCATIES)

 

Humanitas – Akropolis

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Tel: 010 – 4 61 51 00

Fax: 010 – 4 61 53 99

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl 

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Berberis

Berberisweg 4

3053 PJ Rotterdam

Tel: 010 – 2 78 02 00

Fax: 010 – 2 78 02 03

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl 

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Bergweg

Bergwegplantsoen 10

3037 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 43 61 00

Fax: 010 – 4 43 63 99

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Gerard Goosenflat

Thomas Mannplaats 150

3069 NE Rotterdam

Tel: 010 – 2 51 14 00

Fax: 010 – 2 51 15 88

E-mail: infoalexander@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280

3084 NN Rotterdam

Tel: 010 – 4 93 62 00

Fax: 010 – 4 93 62 34

E-mail: info-hd@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51

3076 SH Rotterdam

Tel: 010 – 4 19 04 00

Fax: 010 – 4 32 25 24

E-mail: info-janmeertens@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – De Kristal

Cypruslaan 400

3059 XA Rotterdam

Administratie: Vaasahof 75

3067 DX Rotterdam (De Evenaar)

Tel: 010 – 2 51 14 00

Fax: 010 – 2 51 15 88

E-mail: infoalexander@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Leeuwenhoek

West Kruiskade 54

3014 AW Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 14 88

Fax: 010 – 4 36 03 70

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl 

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Marthalaan

Humanitas-Hoogvliet Administratie en Thuiszorg

Othelloweg 377-379

3194 EH Hoogvliet

Tel: 010 – 2 95 96 34

Humanitas Het Hofje

Marthalaan 4

3194 EH Hoogvliet

Tel: 010 – 2 95 11 55

Humanitas Ontmoetingscentrum en Dagbesteding

Marthalaan 2

3194 EH Hoogvliet

Tel: 010 – 2 95 11 55

E-mail: info-hoogvliet@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl   

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2015)

 

Humanitas – De Steenplaat

Persoonshaven 650

3071 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 57 77

Fax: 010 – 4 84 37 70

E-mail: info-sp@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl 

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – De Wetering

Loevesteinsingel 55

3077 HM Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 42 77

Fax: 010 – 4 79 65 03

E-mail: info-wetering@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Humanitas – Zilverlinde

Jupiterstraat 2-74

3054 WH Rotterdam

Administratieadres: Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Tel: 010 – 4 61 51 00

Fax: 010 – 4 61 51 54

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl  

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Sonneburgh – Schulpweg

Locatie Groene Kruisweg

Groene Kruisweg 381

3084 LM Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 84 44

Fax: 010 – 2 91 84 55

E-mail: info@sonneburgh.nl

Website: www.sonneburgh.nl

Hervormd verpleeghuis.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

VERSLAVINGSZORG

 

Zie ook verderop “Verslavingszorg – Hulp voor familie e.a.”

 

AA (Anonieme Alcoholisten) Rotterdam

Algemeen Dienstenbureau

Postbus 2633

3000 CP Rotterdam

Telefoon: 010 – 2 43 01 75

Hulplijn: 020 – 6 81 74 31 (dag en nacht bereikbaar)

E-mail: adb@aa-nederland.nl

Website: www.aa-nederland.nl/

Het doel van alle AA groepsbijeenkomsten is het in staat stellen van AA leden "hun ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme".

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Bouman GGZ – Hoofdkantoor

Max Euwelaan 1

3062 MA Rotterdam

Postbus 8549

3009 AM Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 33 00

Fax: 088 – 2 30 57 02

E-mail: info@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

Aanmelden voor behandeling: 088 – 2 30 30 00

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Bouman GGZ - ACT

Pieter de Hoochweg 14

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 13 97

E-mail: aanvragenbemoeizorg@boumanggz.nl 

Website: http://www.boumanggz.nl/ 

Het ACT team richt zich op het vinden en binden van mensen met ernstige psychische

problematiek die de zorg mijden. Vaak spelen ook andere problemen een rol zoals

bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn, financiŽle problemen of problemen op het gebied van dagbesteding. Het ACT team gaat actief op zoek naar zorgmijders en verbindt hen door middel van intensieve-, langdurige- en outreachende zorg en behandeling.

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

Bouman GGZ – Crisisdienst

Tel: 088 – 2 30 40 60

Website: http://www.boumanggz.nl/

Wanneer iemand kampt met een acute, ernstige psychosociale en/of psychiatrische probleem waarbij middelenmisbruik of afhankelijkheid van een of meerdere middelen een rol speelt, dan kan men contact opnemen met de crisisdienst van Bouman. De crisisdienst van Bouman GGZ is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en biedt ambulante hulp aan mensen woonachtig in de regio Zuid- Holland-Zuid. Men kan de crisisdienst inschakelen voor acuut psychiatrische beoordelingen en/of interventies, het adviseren van patiŽnten, consultatie en het eventueel realiseren van een vrijwillige opname. Wanneer er een gedwongen opname in het kader van de wet BOPZ noodzakelijk lijkt te zijn wordt de Acute Dienst BAVO Europoort ingeschakeld.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Bouman GGZ - Kliniek

Prins Constantijnweg 131

3066 TA Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 55 00

Fax: 088 – 2 30 57 29

Website: http://www.boumanggz.nl/

Bouman Kliniek richt zich onder andere ook op vrouwelijke patiŽnten met ernstige en chronische ziektebeelden die in het kader van de verslavingspsychiatrie kunnen voorkomen. De opnamedoelen zijn: detoxificatie en stabilisatie (afbouw van methadongebruik is niet noodzakelijk), psychiatrische diagnostiek, klinische behandeling, crisisinterventie/time-out (2 tot maximaal 5 dagen), rehabilitatie en het vaststellen en regelen van passende vervolgbehandeling. Op indicatie kunnen patiŽnten gebruikmaken van maatschappelijk werk.

(gegevens gecontroleerd op 8-12-2011)

 

Bouman GGZ - Medisch Sociaal Centrum

MSC-Centrum

Hoornbrekerstraat 8a

3011 CL Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 35 00

Fax: 088 – 2 30 57 17

MSC-Zuid

Sliedrechtstraat 4

3086 JM Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 34 50

Fax: 088 – 2 30 57 26

Website: www.boumanggz.nl

Bouman GGZ biedt mensen van 25 jaar en ouder een chronische heroÔneverslaving een (poliklinische) behandeling in het Medische Sociaal Centrum in Rotterdam Centrum en Rotterdam Zuid. De behandeling is bericht op het onder controle brengen van de verslaving en op de verbetering van de zelfredzaamheid van het individu.

(gegevens gecontroleerd op 8-12-2011)

 

Bouman GGZ - Meldpunt “Zwanger en Verslaafd”

Pieter de Hoochweg 14

3024 BH Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 34 08

E-mail: zwangeren@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

Doel: Het Meldpunt Zwangerschap en Verslaving begeleidt zwangere verslaafde vrouwen tijdens hun zwangerschap bij Bouman GGZ en gedurende ongeveer een jaar na de bevalling. Het doel is de zwangerschap voor het ongeboren kind zo veilig mogelijk te laten verlopen en om goede hulp geven aan zwangere vrouwen met verslavingsproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Bouman GGZ - Time Out Voorziening (TOV)

Prins Constantijnweg 131

3066 TA Rotterdam

Tel:  088 – 2 30 56 00

E-mail: aanmeldingtov@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

De Time Out Voorziening (TOV) is een afdeling van Bouman GGZ die zich specialiseert in kortdurende klinische crisisinterventie. Deze crisissituaties kunnen zich psychisch, somatisch en/of sociaal manifesteren (er moet wel altijd sprake zijn van verslaving). De duur van de opname wordt bepaald op basis van de noodzakelijke zorg. De gemiddelde opname duur is 5 dagen. Maximale capaciteit 12 personen. De voorziening is 24 uur per dag bereikbaar.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

Bouman GGZ - Youz

Eendrachtsplein 12

3012 LA Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 30 30

Fax: 088 – 2 30 57 30

E-mail: info@youz.nl

Website: http://www.youz.nl/

Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar in de omgang met alcohol- en drugsgebruik, gokken en gamen. Afhankelijk van de problematiek biedt Youz verschillende behandelmogelijkheden, klinisch en poliklinisch. Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem. Daarnaast werkt Youz

outreachend in de vorm van jeugdveldwerk. Ook beschikt Youz over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio. Youz is de deskundige ketenpartner voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, gemeenten, politie en andere organisaties. Youz is een merk van Bouman GGZ.

Youz Poliklinieken:

Eendrachtsplein 12

3012 LA Rotterdam

ma-vrij 08.30-17.00 uur maandag tot 21.00 uur

Maasstadweg 43

3097 DZ Rotterdam

ma-vrij 08.30-17.00 uur

Thorbeckelaan 63

3201 WJ Spijkenisse

ma-vrij 08.30-17.00 uur

Youz Kliniek

Pieter Postlaan 6

3042 CL Rotterdam

7 dagen per week, 24 uur per dag

(gegevens gecontroleerd op 9-12-2011)

 

Brijder Leefstijl Rotterdam

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 22 50

Aanmelden: 088 – 3 58 20 00

Openingstijden: ma, wo, do en vrij van 9.00 - 17.00 uur; di van 9.00 - 20.00 uur

Max Euwelaan 70

3062 MA Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 22 50

Aanmelden: 088 – 3 58 20 00

Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00 - 17.00 uur

Website: www.brijderleefstijl.nl

Brijder Leefstijl biedt ondersteuning bij risicovol alcohol- en druggebruik (cocaÔne, cannabis) en gokproblemen. Ze bieden ook hulp online aan.

 (gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Context

Regio Rijnmond

Carnissesingel 51

3083 JA Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 17 00

Website: http://www.context.nl/

(gegevens gecontroleerd op 18-12-2012)

 

The Home Clinic

Achtergracht 67

1381 BL Weesp

Postbus 5067

1380 GB Weesp

Tel: 0294 – 45 01 86

E-mail: info@thehomeclinic.nl

Website: http://www.thehomeclinic.nl/

Thuisbehandeling van verslaving. Werken door heel Nederland.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving)

Heemraadssingel 194

3021 DM Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 33 66

Fax: 010 – 2 76 39 88

E-mail: secretariaat@ivo.nl

Website: http://www.ivo.nl/

Het doel van het IVO is de verwerving en overdracht van wetenschappelijke kennis over leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO)

Jeugdplein

Eendrachtweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 66 17 02

Website: http://www.jeugdplein.eu/ouders/ouders_gezins_4.php

Het KVO-team is er om te helpen bij de zwangerschapsperiode en – als er al kinderen zijn – om te ondersteunen bij de opvoeding.

(gegevens gecontroleerd op 30-11-2011)

 

De Kleiweg

Kleiweg 314

3045 PM Rotterdam

Telefoon: 010 - 892 27 00 

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl 

Website: www.stichtinghumanitas.nl

Woonzorgcentrum met 35 plaatsen voor ouderen met verslavingsproblematiek op het gebied van alcohol en drugs.

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

Landelijk Platform GGZ

Maliebaan 87

3581 CG Utrecht

Tel: 030 – 2 36 37 65

Tel meldpunt: 0900 – 0 40 12 08 (ma, di en do van 10.00 uur tot 13.00 uur)

Website: http://www.meldjezorg.nl/

Voor vragen of klachten over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

(gegevens gecontroleerd op 11-4-2012)

 

Nico Adriaans Stichting

Vijverhofstraat 37

3032 SB Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 39 29

Fax: 010 – 4 14 99 47

E-mail: info@nasrotterdam.nl

Website: http://www.nasrotterdam.nl/

Dagopvang, Maatschappelijk werk, Woonbegeleiding, Activering en Medische en verpleegkundige consultatie.

Adres dagopvang: (huiskamervoorziening en gebruikersruimte):

Vijverhofstraat 35

3032 SB Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 39 29

Dagopvang open van 09.00-18.00 uur.

 (gegevens gecontroleerd op 11-11-2013)

 

Palier

K.P. van de Mandelelaan 10

3062 MB Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 90 00 (algemeen nummer)

Tel: 088 – 3 57 87 00 (Forensische polikliniek)

Website: http://www.palier.nl/

Palier, specialist in forensische en intensieve zorg, richt zich op de behandeling,

begeleiding en reclassering van patiŽnten met complexe en meervoudige problematiek.

Palier is onderdeel van de Parnassia Bavo groep.

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

Ready For Change

Groothandelsgebouw Ingang A, tweede etage

Stationsplein 45

3013 AK Rotterdam

Postbus 267

3000 AG Rotterdam

Tel: 088 – 7 32 39 42

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.readyforchange.nl/

Gespecialiseerd in de behandeling van verslaving en de onderliggende oorzaken die de verslaving veroorzaken, zoals onder andere depressie, burn out en angsten.

(gegevens gecontroleerd op 13-2-2013)

 

Roken

Sinds 2011 is hulp bij het stoppen met roken opgenomen in de basisverzekering. Het gaat dan om stoppen-met-rokenprogramma’s die bestaan uit een gecombineerde behandeling van gedragsmatige ondersteuning (onder meer groepstraining, telefonische begeleiding) met farmacologische ondersteuning (nicotinevervangers en medicijnen). Stoppen met roken met effectieve ondersteuning leidt tot meer succes bij stoppen met roken. Om rokers te wijzen op de juiste stopmethoden, maar vooral om te laten zien dat die methoden nu ook vergoed worden, is STIVORO samen met KWF Kankerbestrijding de campagne ‘Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp en die wordt in 2011 vergoed!’ gestart.

Meer informatie: http://www.prostop.nl/ en http://www.stivoro.nl/

Tel. Prostop: 0800 – 77 67 867

(gegevens gecontroleerd op 13-1-2011)

 

SolutionS Rotterdam

Beursplein 37 (WTC)

3001 DB Rotterdam

Tel: 0342 – 47 09 30

Fax: 0342 – 47 04 97

E-mail: info@addiction-solutions.nl

Website: http://www.addiction-solutions.nl/

Private GGZ verslavingszorginstelling, behandelt o.a. de volgende verslavingen: alcohol, drugs, seks, gokken en eetstoornissen.

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

Zie ook onder de “G” bij “Gokverslaving” : http://www.socialekaartrotterdam.info/g.html

Zie ook onder de “Z” bij “Zorgmijders” : http://www.socialekaartrotterdam.info/z.html

 

Handige websites:

http://www.alcoholdebaas.nl/ (Online behandeling)

http://www.alcoholinfo.nl/ (Trimbos Instituut)

http://www.alcoholenik.nl/

http://www.drinktest.nl/

http://www.drugsinfo.nl/ (Trimbos Instituut)

http://www.seksverslaving.nl/

http://www.puberenco.nl/

http://www.maakjekeus.nl/

http://www.stoppenmetroken.com/

 

VERSLAVINGSZORG – HULP VOOR FAMILIE E.A.

 

AL-ANON

Postbus 340

6900 AH Zevenaar

Tel: 0523 – 26 72 66

E-mail: info@al-anon.nl

Website: http://www.al-anon.nl/

Voor ouders, vrienden of partners van een alcoholist die daarover willen praten.

Er is een aparte groep voor tieners:  Alateen (kinderen van alcoholisten) en een groep voor oudere kinderen van alcoholisten: Al-Acon ACA. Beide zijn bereikbaar op: 06 -10 27 13 39.

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO)

Jeugdplein

Eendrachtweg 48

3012 LD Rotterdam

Tel: 010 – 2 66 17 02

Website: http://www.jeugdplein.eu/ouders/ouders_gezins_4.php

Het KVO-team is er om te helpen bij de zwangerschapsperiode en – als er al kinderen zijn – om te ondersteunen bij de opvoeding.

(gegevens gecontroleerd op 30-11-2011)

 

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD)

Tel: 0900 – 5 15 22 44 (ma t/m vr 16.00-22.00 uur)

E-mail: info@lsovd.nl

Website: http://www.lsovd.nl/

Landelijke vrijwilligersorganisatie die zich actief inzet voor ouders en andere familieleden van druggebruikers. Doel is hun belangen te behartigen en ook die van hun drugsverslaafde familieleden en hun weerbaarheid te vergroten door middel van zelfhulp. Organiseren o.a. gespreksgroepen.

NB: De LSOVD zit in 2013 in een afbouwfase. Ze verwachten dat ze hun activiteiten op termijn staken.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

VERSTANDELIJKE BEPERKING

Iemand heeft een verstandelijke beperking als er sprake is van een blijvende ontwikkelingsachterstand als gevolg van een stoornis in het cognitief functioneren. Dit wil zeggen dat er een stoornis is in het waarnemen, denken, kennen en/of weten, die niet meer over gaat. Hierdoor heeft iemand een ontwikkelingsachterstand.

 

Zie voor meer informatie onder de “G” bij “Gehandicapten (verstandelijke beperking)”: http://www.socialekaartrotterdam.info/g.html

 

VERVOER

OV Reis informatie

Tel: 0900 – 9292 (€ 0,70 p.m.) Openbaar Vervoer reisinformatie en routeplanner voor tram, trein, bus, metro en veerboot.

Website: http://www.9292.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-10-2012)

 

ANWB

Routeplanner

Website: http://route.anwb.nl/routeplanner/

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

BoodschappenPlusBus

p/a SVR (Stichting Vrijwilligerswerk Rotterdam)

Sportlaan 75

3078 WR Rotterdam

Tel: 010 – 2 90 76 83 (di en do van 09.00-12.00 uur bereikbaar)

E-mail: info@svr-rotterdam.nl

Website: www.boodschappenplusbus.org

Uitstapjes voor ouderen van 55 jaar en ouder, zoals boodschappen doen, maar ook bezoek aan museum of Keukenhof.

(gegevens gecontroleerd op 4-7-2012)

 

Connexxion

Antwoordnummer 2125 (klantenservice)

8270 WB IJsselmuiden

Tel: 0900 – 2 66 63 99

Fax: 038 – 3 39 48 77

Website: http://www.connexxion.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-10-2012)

 

Nederlandse Spoorwegen (NS)

Bureau Nabetalingen

Antwoordnummer 4470

3500 VE Utrecht

Postbus 2025

3500 HA Utrecht.

Tel: 0900 – 2 02 11 63

Website: http://www.ns.nl

Als men bij controle in de trein geen geldig vervoerbewijs heeft, zal de conducteur een kaartje verkopen met daarbij een wettelijke verhoging van € 35. Kan men dit niet contant betalen, dan geeft de conducteur een Uitstel van Betaling. Hiervoor is wel legitimatie nodig. Men betaalt dan achteraf binnen 7 dagen per acceptgiro.

(gegevens gecontroleerd op 16-6-2013)

 

OV-chipkaart

Tel: 0900 – 09 80

E-mail: via contactformulier op de website

Website: http://www.ov-chipkaart.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2013)

 

RET

Tel: 0900 – 5 00 60 10

E-mail: kcc@ret.nl

Website: http://www.ret.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-10-2012)

 

RTC (Rotterdamse Taxi Centrale)

Website: http://www.rtcnv.nl/

Tel: 010 – 4 62 60 60

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Taxi St. Job

Website: http://www.st-job.nl/

Tel: 010 – 4 25 70 00

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Vervoer op Maat

Keenstraat 46

3044 CD Rotterdam

Tel: 010 – 4 62 63 33

Tel: 010 – 4 62 60 60 (voor het aanvragen van taxi’s)

E-mail: info@rmc-rotterdam.nl

Website: http://www.rmc-rotterdam.nl/

Vervoer voor gehandicapten. Om gebruik te maken van Vervoer op Maat, heeft men een Vervoer op Maatpas nodig. Deze pas kan alleen toegewezen worden op medische indicatie (een verklaring van de arts). Vervoer op Maat is ’s avonds na 19.00 uur ook toegankelijk voor 75+ers zonder indicatie. De Vervoer op Maatpas kan men aanvragen bij:

Individuele Voorzieningen
Librijesteeg 2

3011 HN Rotterdam

Tel: 010 – 4 98 49 00

E-mail: iv@sozawe.rotterdam.nl

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Wijkauto deelgemeente Noord

Zwaanshals 227

3036 KP Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 57 55

Vervoer binnen de Deelgemeente Noord (en buiten de deelgemeente naar Sint Franciscus Gasthuis en Havenziekenhuis) voor ouderen boven de 55 jaar. Eťn dag van te voren reserveren.

(gegevens gecontroleerd op 15-4-2011)

 

Wijkbus Centrum

Haagseveer 94

3011 DB Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 90 47

Vervoer op afspraak van deur tot deur voor 55+ naar alle bestemmingen binnen het centrumgebied. Van maandag tot en met zaterdag.

 (gegevens gecontroleerd op 21-6-2011)

 

VERTROUWENSARTS

Het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) is een voortzetting van Bureau Vertrouwensarts.

Zie voor meer informatie over het AMK onder de “A” bij “AMK”: http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

(gegevens gecontroleerd op 5-1-2013)

 

VERWAARLOZING

Zie bij de “L” onder “LZN (Lokaal Zorg Netwerk): http://www.socialekaartrotterdam.info/l.html

 

VERZEKERINGEN

Zie onder de “Z” bij “Zorgverzekeringen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/z.html

 

VERZORGINGSHUIZEN (ALGEMEEN + AANBIEDERS)

In een verzorgingshuis kan men dag en nacht op verzorging rekenen, men woont niet meer zelfstandig.

 

Aafje

Sigrid Undsetweg 222

3069 BV Rotterdam

Postbus 8604

3009 AP Rotterdam

Website: http://www.aafje.nl/

Aafje biedt thuiszorg, huizen en zorghotels.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Stichting Humanitas

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

Tel: 010 – 4 61 51 00

Fax: 010 – 4 18 64 64

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

De Stichting Humanitas heeft huurappartmenten, koopappartementen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige zorgvoorzieningen.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Laurens

Nieuwe Binnenweg 29

3014 GB Rotterdam

Tel: 0800 – 5 88 66 78

Website: http://www.laurens.nl/

Grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Ondersteuning die varieert van zorg aan huis (thuiszorg) tot het aanbieden van permanente of tijdelijke woonruimte met zorg. Gemaksdiensten, huishoudelijke hulp, verzorging of verpleging op maat: het is allemaal bij Laurens mogelijk.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Middin

Crooswijksekade 15

3031 XA Rotterdam

Postbus 21224

3001 AC Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 48 54

Fax: 010 – 3 81 68 37

E-mail: info@middin.nl

Website: http://www.middin.nl/

Onderdeel Senions richt zich op ondersteuning en zorg aan ouderen. CliŽnten kunnen bij Senions rekenen op passende ondersteuning en zorg: thuis, in een van de serviceflats of eigen woonzorgcentra zoals Rubroek, de Provenier en de Patio.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Sonneburgh

Website: www.sonneburgh.nl

Hervormde stichting die een verpleeghuis, drie verzorgingshuizen en twee servicewoningen-complexen beheert.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

SOR

Botersloot 175

3011 HE Rotterdam

Postbus 22260

3003 DG Rotterdam

Tel: 010 – 4 44 55 55

Fax: 010 – 4 04 80 26

E-mail: info@sor.nl

Website: www.sor.nl

Eigenaar van 22 verzorgingshuizen. De SOR verhuurt deze gebouwen aan diverse zorgaanbieders en regelt niet de toewijzing van de kamers in verzorgingshuizen. Als men informatie wil over een appartement in een verzorgingshuis, dan kan men rechtstreeks contact  opnemen met het betreffende verzorgingshuis. Voor adressen zie
verderop bij “Verzorgingshuizen (per locatie)”.

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Zorggroep Rijnmond

Website: http://www.zorggroeprijnmond.nl

Protestants-christelijke aanbieder van verzorging, verpleging en behandeling in alle vormen. Zorggroep Rijnmond telt vijf verzorgingshuizen: Siloam, Waelestein, Koningshof, Atrium, en Tiendhove. Een indicatie is nodig!

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

VERZORGINGSHUIZEN (PER LOCATIE)

Atrium

Karel Doormanstraat 343

3012 GH Rotterdam

Tel: 010 – 2 06 57 00

E-mail: atrium@zorggroeprijnmond.nl

Website: http://www.zorggroeprijnmond.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Bertus Bliekhuis

Hoekse Brink 219

3151 GB Hoek van Holland

Tel: 0174 – 31 56 00

Fax: 0174 – 38 60 34

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012) 

 

Blijdorp, woonzorgcentrum

Schimmelpenninckstraat 31

3039 KS Rotterdam

Tel: 010 – 2 89 92 22

Website: http://www.laurens.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Burcht, Centrum voor kleinschalige verpleeghuiszorg, wonen en welzijn

Van Moorselplaats 1

3067 SH Rotterdam

Tel: 010 – 2 07 35 35

E-mail: deburcht@zorggroeprijnmond.nl

Website: http://www.zorggroeprijnmond.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Evenaar

Vaasahof 75

3067 DX Rotterdam

Tel: 010 – 2 51 14 00

Fax: 010 – 2 51 15 88

E-mail: infoalexander@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Groene Kruisweg

Groene Kruisweg 269

3084 LM Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 84 66

E-mail: info@sonneburgh.nl  

Website: www.sonneburgh.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Het Havenlicht, Verzorgingshuis

Velsenaerstraat 4

3195 RP Pernis

Tel: 010 – 2 63 18 88

Fax: 010 – 2 63 18 99

Website: www.sonneburgh.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Kleiweg

Kleiweg 314

3045 PM Rotterdam

Telefoon: 010 - 892 27 00 

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl 

Website: www.stichtinghumanitas.nl

Woonzorgcentrum met 35 plaatsen voor ouderen met verslavingsproblematiek op het gebied van alcohol en drugs.

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

De Leeuwenhoek

West Kruiskade 54

3014 AW Rotterdam

Tel: 010 – 4 36 14 88

Fax: 010 – 4 36 03 70

E-mail: info@stichtinghumanitas.nl

Website: http://www.stichtinghumanitas.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Meerweide

Grote Hagen 20

3078 RA Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233

Website: http://www.aafje.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Ravenswaard, Verzorgingshuis

Ravenswaard 5

3078 PG Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 91 11

Fax: 010 – 4 79 91 58

Website: www.sonneburgh.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Rubroek, Zorgcentrum

Crooswijksekade 15

3031 XA Rotterdam

Tel: 010 – 4 13 48 54

E-mail: rubroek@middin.nl

Website: http://www.middin.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Schans

Jan Kruijffstraat 230

3026 VP Rotterdam

Telefoon: 010 – 2 44 88 88

Fax: 010 – 2 44 88 01

Website: http://www.laurens.nl/

(gegevens gecontroleerd op 29-7-2012)

 

De Schutse

Cordell Hullplaats 22

3068 VH Rotterdam

Tel: 010 – 2 07 77 77

Website: http://www.laurens.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

Siloam, Woonzorgcentrum

Kruisnetlaan 410

3192 KE Hoogvliet

Tel: 010 – 2 63 03 33

E-mail: siloam@zorggroeprijnmond.nl

Website: http://www.zorggroeprijnmond.nl

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Steenplaat

Persoonshaven 650

3071 CL Rotterdam

Tel: 010 – 4 86 57 77

Fax: 010 – 4 84 37 70

E-mail: info-sp@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

De Vijf Havens, Zorgcentrum

Zevenkampsering 40

3068 PZ Rotterdam

Tel: 088 – 8 233 233

Website: http://www.aafje.nl/

(gegevens gecontroleerd op 27-7-2012)

 

De Wetering

Loevesteinsingel 55

3077 HM Rotterdam

Tel: 010 – 4 79 42 77

Fax: 010 – 4 79 65 03

E-mail: info-wetering@stichtinghumanitas.nl

Website: www.stichtinghumanitas.nl

(gegevens gecontroleerd op 28-7-2012)

 

VICTORY OUTREACH

Mijnsherenplein 9

3081 CN Rotterdam

Postbus 25079

3001 HB Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 59 05
Fax: 010 – 2 43 92 49
E-mail :
rotterdam@victoryoutreach.nl

Website: http://www.victoryoutreach.nl/rotterdam/nl/frames/default.html

Kerk. Helpt verslaafden, prostituees, veelplegers en risicojongeren.

(gegevens gecontroleerd op 21-3-2012)

 

VLUCHTELINGEN

Wanneer iemand vluchteling is, wordt bepaald in het Vluchtelingenverdrag. Personen die het geweld in een burgeroorlog ontvluchten, vallen niet automatisch onder het Vluchtelingenverdrag. Bij zeer ernstig oorlogsgeweld of extreme algemene dictatuur wordt in Nederland vaak toch een asielvergunning verleend. Of iemand voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag, beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

(bron: www.vluchtelingenwerk.nl)

 

AIDA

Van Ostadestraat 49a

1072 SN Amsterdam

Tel: 020 – 6 71 37 86

E-mail: aida@xs4all.nl

Website: http://aidanederland.nl/

AIDA ondersteunt naar Nederland gevluchte kunstenaars.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2012)

 

ASKV – Steunpunt Vluchtelingen

Frederik Hendrikstraat 111 c

1052 HN Amsterdam

Tel: 020 – 6 27 24 08 (ma t/m do 10 -17 uur)

Fax: 020 – 4 20 32 08

E-mail: askv@dds.nl

Website: http://www.askv.nl/

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Hun steun bestaat uit solidariteitswerk, gericht op politieke veranderingen en op de openbaarheid. Een beperkte groep kunnen ze begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, Nederlandse les en geestelijke steun.

(gegevens gecontroleerd op 18-7-2012)

 

Pharos

Herenstraat 35

3512 KB Utrecht

Postbus 13318

3507 LH Utrecht

Tel: 030 – 2 34 98 00

Fax: 030 – 2 36 45 60

E-mail: info@pharos.nl

Website: http://www.pharos.nl/

Landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van migranten, vluchtelingen en gezondheid. Bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2012)

 

ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt)

Spreekuuradres:

Rechthuislaan 52

3072 LE Rotterdam (Katendrecht)

Kantooradres:

Hang 14

3011 GG Rotterdam  

Connie van den Broek : 06 – 25 38 34 72

Theo Miltenburg : 06 – 22 02 67 82

Fax: 010 – 4 11 25 07

E-mail: stichtingros@hotmail.com

Website: http://www.stichtingros.nl/

De Stichting ROS bewaakt de basisrechten van de mensen zonder geldige verblijfspapieren en geeft hun voorlichting over de basisrechten. Daarnaast biedt ROS hulp bij (het vinden van) medische zorg, juridische hulp, taalcursussen, briefadres, hulp bij het opsporen van documenten die bewijsmateriaal kunnen zijn om verblijf legaal te maken, hulp bij onderwijs verkrijgen voor leerplichtige kinderen, materiŽle ondersteuning en onderdak.

Open spreekuur voor advies en ondersteuning:

Maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

Tracingteam Rotterdam
Leeuwenstraat 9-11
3011 AL Rotterdam

Tel: 010 – 2 06 06 15

Spreekuur donderdag 10 – 12 uur

Zoeken van familie in oorlogs- en rampgebieden:

 

Stichting Vluchtelingen Organisaties Rijnmond (SVOR)

’s-Gravendijkwal 28

3014 EC Rotterdam

Tel: 010 – 2 01 96 67

Fax: 010 – 4 36 72 14

E-mail: info@svor.nl

Website: www.svor.nl/

SVOR helpt zowel individuele vluchtelingen als vluchtelingenorganisaties met inburgeren, emanciperen en werk vinden.

NB: SVOR is per 1-9-2012 gestopt wegens het stoppen van de subsidie.

(gegevens gecontroleerd op 23-7-2012)

 

Stichting voor Vluchteling-studenten UAF

Postbus 14300

3508 SK Utrecht

Wilhelminapark 38

3581 NJ Utrecht

Tel: 030 – 2 52 08 35

Fax: 030 – 2 52 18 99

E-mail: secretariaat@uaf.nl

Website: www.uaf.nl

Doel: UAF verleent steun aan vluchtelingenstudenten opdat

ze hun studie in Nederland (aan universiteiten, instellingen

van hbo en mbo) kunnen voortzetten en afronden. Zij doet

dit door hen financieel te ondersteunen en te begeleiden bij

afronding van de studie en het verwerven van een plaats op

de arbeidsmarkt die bij hun studie aansluit.

 

Via Kunst

Karel Doormanstraat 335

3012 GH Rotterdam

Tel: 010 – 4 78 01 98

E-mail: info@viakunst.nl

Website: http://www.viakunst.nl/

Open: Ma tot vr 10.00 – 16.00 uur.

Rotterdamse galerie en werkplaats voor kunstenaars “van de straat “: dak- en thuislozen, (ex-) verslaafden, vluchtelingen, mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen met weinig middelen voor creatieve expressie. In het atelier van Via Kunst kunnen zij doordeweeks terecht om te tekenen en schilderen.

(gegevens gecontroleerd op 1-3-2012)

 

Vluchtelingenwerk Maasdelta

Afdeling Centrale Opvang

Grote Kerkplein 24

3011 GD Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 78 78

Fax: 010 – 4 14 83 45

E-mail: vwmdarie@xs4all.nl

Website: http://www.vluchtelingenwerkmaasdelta.nl/

(gegevens gecontroleerd op 12-1-2012)

 

Vluchtelingenwerk Nederland

Surinameplein 122

1058 GV Amsterdam

Postbus 2894

1000 CW Amsterdam

Tel: 020 – 3 46 72 00

Fax: 020 – 6 17 81 55

E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl

Website: www.vluchtelingenwerk.nl/

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

(gegevens gecontroleerd op 12-6-2012)

 

Zie ook onder de “A” bij “Asielzoekers” : http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

 

Handige websites:

http://paspoortamsterdam.nl/

In principe bedoeld voor mensen die in Amsterdam verblijven, maar wel inspirerend voor mensen (en hun hulpverleners) die elders verblijven.

(gegevens gecontroleerd op 12-12-2012)

 

VOEDSEL (GRATIS)

 

Zie ook verderop voor “Voedsel (tegen kleine vergoeding)”.

 

De Voedselbank

Keilestraat 7

3029 BP Rotterdam

Tel: 010 – 4 25 43 58

Fax: 010 – 4 25 43 68

Geopend tot en met donderdag (dus vrijdags niet bereikbaar). Aanvragen per fax.

E-mail: rotterdam@voedselbank.nl    

Website : http://rotterdam.voedselbank.nl/

De voedselbank deelt voedselpakketten gratis uit aan mensen die tijdelijk niet rond kunnen komen. De hulp van de Voedselbank is bedoeld als noodhulp voor mensen met financiŽle problemen. De Voedselbank heeft duidelijke criteria gesteld om te bepalen wie een klant van de Voedselbank kan worden: Het besteedbaar inkomen ligt onder de gestelde grens, men verblijft legaal in Nederland, alleen een hulpverlenende instantie kan een nieuwe klant aanmelden.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2012)

 

Islamitische Voedselbank

Momenteel is er wegens reorganisatie geen informatie beschikbaar. Die volgt later in het jaar.

(gegevens gecontroleerd op 8-8-2013)

 

Jarige Job

Keilestraat 7

3029 BP Rotterdam

Tel: 06 – 14 44 36 51

E-mail: info@stichtingjarigejob.nl

Website: www.stichtingjarigejob.nl

Stichting Jarige Job ondersteunt ouders die geen geld hebben om de verjaardag van hun kind te vieren. Niet met financiŽle middelen, maar met alle praktische zaken