SOCIALE KAART ROTTERDAM

Z

Home | Specials | Sociale Kaart | Boeken | Cursussen e.d. | Contact | Wie is de maker? | Disclaimer | Links | Agenda | SMW BO | SMW VO | Schulden

Z

ZEEVARENDEN

 

Diaconaal Havenproject

Tel: 06 – 53 75 84 78 (secretaris)

E-mail: info@diaconaalhavenproject.nl

Website: http://www.diaconaalhavenproject.nl/

Diaconaal werk voor zeevarenden.

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2012)

 

ZELFBESCHADIGING

Zelfbeschadiging omvat het verwonden van de eigen huid of het lichaam met letsels tot gevolg, zonder dat deze persoon hierbij dood wil. Bijvoorbeeld als uitlaatklep voor vervelende gevoelens.

 

Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ)

Da Costakade 45 (Trimbos Instituut)

3521 VS Utrecht

Postbus 140

3500 AC Utrecht

Tel: 030 – 2 31 14 73

E-mail: stichting@zelfbeschadiging.nl

Website: http://www.zelfbeschadiging.nl/

Bieden o.a. lotgenotencontact en een telefonische hulpdienst.

(gegevens gecontroleerd op 7-12-2012)

 

Palier

Secretariaat zelfbeschadiging

Fenny ten Boschsstraat 23

2553 PT Den Haag

Tel: 088 – 3 57 90 00

Fax: 070 – 3 91 61 15

Website: http://www.zelfbeschadigingondercontrole.nl/

Palier heeft een online behandelingprogramma voor zelfbeschadiging en automutilatie voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

 (gegevens gecontroleerd op 26-6-2012)

 

ZELFDODING

 

113 Online

Postbus 22232

1100 CE  Amsterdam ZO

Tel: 0900 – 113 0 113 (hulplijn)

Tel: 020 – 3 11 38 83 (alleen voor informatie)

E-Mail: contact@113online.nl

Website: http://www.113online.nl/

Hulplijn voor mensen die aan zelfdoding denken.

(gegevens gecontroleerd op 13-3-2012)

 

Crisiscentrum Rotterdam (CCR)

‘s-Gravendijkwal 122

3014 EL Rotterdam

Tel: 088 – 3 57 10 10

Fax: 010 – 4 25 80 08

Website: http://www.crisiscentrumrotterdam.nl/

Het Crisiscentrum is een samenwerking tussen de Parnassia Bavo Groep en het CVD. Het Crisiscentrum staat open voor iedereen in acute psychische en/of sociale nood en is altijd bereikbaar, aan de deur of per telefoon. Voorbeelden van situaties: trauma na brand of iemand die suÔcidaal is. Er zijn dag en nacht minstens twee medewerkers aanwezig om mee te praten. Indien nodig kunnen mensen in crisis kortdurend worden opgenomen. Het Crisiscentrum heeft ook een acute dagopvang. Het gaat daarbij om de mogelijkheid tot psychiatrische deeltijdbehandeling. Op het Crisiscentrum werken verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen en een psychiater.

Let op: Valt niet onder de reguliere opvang. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het Crisiscentrum als opvang dienen!

(gegevens gecontroleerd op 19-3-2012)

 

Jestaatnietalleen.nl

Website: http://www.jestaatnietalleen.nl/

Website voor allochtone meisjes die het leven niet meer zien zitten. De website geeft ook informatie voor professionals.

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

Levenseindekliniek

Postbus 13480

2501 EL Den Haag

Tel: 070 – 3 52 41 41

Fax: 070 – 3 51 49 06

E-mail: via contactformulier op de website

Website: http://www.levenseindekliniek.nl/

De levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen, maar van wie de arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding kan of wil geven.

(gecontroleerd op 4-1-2013)

 

NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde)

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

Tel: 0900 – 6 06 06 06

Website: http://www.nvve.nl/

De NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, verstrekt wilsverklaringen, houdt onderzoek en ondersteunt en faciliteert initiatieven met betrekking tot het zelfgewilde levenseinde.

 (gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Stop SuÔcide

Website: http://www.stopsuicide.nu/

Website van de Vrije Universiteit gericht op Surinamers. Cursus voor het verminderen van suÔcidale gedachten.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

Handige website:

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/preventie/suicide

(gegevens gecontroleerd op 12-2-2013)

 

ZELFSTANDIGEN

 

Eerste Rotterdamsche Broodfondsgroep

Tollensstraat

Rotterdam

E-mail: info@amelieveenstra.nl 

Website: http://www.broodfonds.nl/

Een groot deel van de zelfstandigen is niet verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen hebben geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. In de praktijk betekent het dat men als zelfstandige een grote financiŽle buffer moet hebben als men een langere periode door ziekte uitvalt. Naast financiŽle consequenties, is er ook het gevaar voor de continuÔteit van het bedrijf. Met het Broodfonds is het niet nodig om financiŽle reserves aan te spreken of een beroep te doen op de naaste omgeving.

(gegevens gecontroleerd op 27-8-2013)

 

Ondernemershuis Zuid

Wevershoekstraat 380-388

3083 CZ Rotterdam

Tel: 010 – 4 96 26 60

E-mail: info@ondernemershuiszuid.nl

Website: http://www.ondernemershuiszuid.nl/

Centraal punt voor startende en gevestigde ondernemers op Rotterdam-Zuid. Men kan er terecht voor advies en informatie over ondernemerschap. Achttien partners bieden gratis advies over juridische vraagstukken, bedrijfshuisvesting of het maken van een ondernemingsplan. Ze geven ook informatie over het beŽindigen van een bedrijf.

(gegevens gecontroleerd op 10-8-2012)

 

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Librijesteeg 4

3011 HN Rotterdam

Postbus 1024
3000 BA Rotterdam
Tel: 14010
Fax: 010 – 4 53 36 87

E-mail: rbzsozawe@rotterdam.nl

Website: http://www.rotterdam.nl/rbz

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) is onderdeel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), gemeente Rotterdam. RBZ helpt ondernemers, binnenvaartschippers en kunstenaars met financiŽle hulp, advies en begeleiding.

Spreekuren uitsluitend op afspraak.

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2012)

 

ZEZ-uitkering

Is men zwanger en heeft men een eigen bedrijf? Is men bijvoorbeeld zzp’er of beroepsbeoefenaar zoals alfahulp of huishoudelijke hulp? Dan kunt men in de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Ook als men een meewerkende echtgenote of partner is, kan men een ZEZ-uitkering aanvragen.

Meer informatie op: www.uwv.nl .

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

ZICHTBARE SCHAKELS

Gezondheidscentrum Randweg

Sandelingplein 16 e

3075 AG Rotterdam

Postbus 52004

3007 LA Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 66 31

E-mail: info@zsrotterdam.nl

Website: http://www.zichtbareschakelsrotterdam.nl/

In veel wijken van Rotterdam is de Zichtbare Schakel aanwezig. De Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die kan helpen bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Vragen over chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of problemen in de woonsituatie: de wijkverpleegkundige biedt een luisterend oor en denkt mee om een oplossing te vinden.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

ZIEKENHUIZEN

 

Erasmus MC (“Dijkzigt ziekenhuis”)

’s-Gravendijkwal 230

3015 CE Rotterdam

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Adressen parkeergarages (gebruik deze adressen voor uw navigatiesysteem of routeplanner):
Westzeedijk 361
3015 AA Rotterdam

Wytemaweg 12

3015 CN Rotterdam

Tel: 010 – 704 0 704

E-mail: info@erasmusmc.nl

Website: http://www.erasmusmc.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Erasmus MC Daniel den Hoed Oncologisch Centrum

Groene Hilledijk 301

3075 EA Rotterdam

Postbus 5201

3008 AE Rotterdam

Tel: 010 – 704 0 704

E-mail: info@erasmusmc.nl

Website: http://www.erasmusmc.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

Dr. Molewaterplein 60

3015 GJ Rotterdam

Postbus 2060

3000 CB Rotterdam

Adressen parkeergarages (gebruik deze adressen voor uw navigatiesysteem of routeplanner):

Westzeedijk 361

3015 AA Rotterdam

Wytemaweg 12

3015 CN Rotterdam

Tel: 010 – 704 0 704

E-mail: info@erasmusmc.nl

Website:  http://www.erasmusmc.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

St Franciscus Gasthuis (SFG)

Kleiweg 500

3045 PM Rotterdam

Postbus 10900

3004 BA Rotterdam

Tel: 010 – 4 61 61 61

Fax: 010 – 4 61 67 67

Website: http://www.sfg.nl/

Website voor verwijzers: http://www.sfgverwijzers.nl/

(gegevens gecontroleerd op 14-8-2012)

 

Groene Hart Ziekenhuis (voorheen: Bleulandziekenhuis)

Bleulandweg 10

2803 HH Gouda

Postbus 1098

2800 BB Gouda

Tel: 0182 – 50 50 50

Website: http://www.ghz.nl/

(gegevens gecontroleerd op 2-12-2012)

 

Havenziekenhuis

Haringvliet 2

3011 TD Rotterdam

Tel: 010 – 4 04 33 00

Travel Clinic: 0900 – 50 34 090

E-mail: informatie@havenziekenhuis.nl

Website: http://www.havenziekenhuis.nl/

Gespecialiseerd in Tropengeneeskunde, Ouderengeneeskunde en algemene basiszorg.

(gegevens gecontroleerd op 10-8-2012)

 

Ikazia ziekenhuis

Montessoriweg 1

3083 AN Rotterdam

Tel: 010 – 2 97 50 00

E-mail: post@ikazia.nl

Website: http://www.ikazia.nl/

(gegevens gecontroleerd op 10-8-2012)

 

IJsselland Ziekenhuis

Prins Constantijnweg 2

2906 ZC Capelle a/d IJssel

Postbus 690

2900 AR Capelle a/d IJssel

Tel: 010 – 2 58 50 00

Website: http://www.ysl.nl/

(gegevens gecontroleerd op 25-8-2013)

 

Logeerhuis De Buren

KSA

Hang 7

3011 GG Rotterdam

Tel: 010 – 4 66 67 22

Fax: 010 – 4 66 67 14

E-mail: info@logeerhuisdeburen.nl

Website: http://www.logeerhuisdeburen.nl/

Logeerhuis De Buren is een huis waar mensen kunnen logeren die bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komen en het alleen zijn thuis of het huishouden zelf nog even niet aan kunnen. Capaciteit: 4 gasten. Maximale verblijfsduur: 6 weken. Locatie Logeerhuis: Cordell Hullplaats 141 in Rotterdam-Ommoord.

(gegevens gecontroleerd op 3-1-2013)

 

Maasstad Ziekenhuis (fusie tussen st. Clara Ziekenhuis en Zuiderziekenhuis)

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

Postbus 9100

3007 AC Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 19 11

E-mail: info@maasstadziekenhuis.nl 

Website: http://www.maasstadziekenhuis.nl/

 (gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Oogziekenhuis Rotterdam

Schiedamsevest 180

3011 BH Rotterdam

Postbus 70030

3000 LM Rotterdam

Tel: 010 – 4 01 77 77

Fax: 010 – 4 01 77 53

Website: http://www.oogziekenhuis.nl/

(gecontroleerd op 15-8-2012)

 

Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Wytemaweg 70

3015 CN Rotterdam

Tel: 010 – 7 03 73 00

Fax: 010 – 7 03 73 10

E-mail: rotterdam@ronaldmcdonaldhuis.nl

Website: http://www.kinderfonds.nl/huisrotterdam/

Ronald McDonald Huis Barendrecht

Dennenhout 3

2994 GC Barendrecht

Tel: 0180 – 64 64 40

Fax: 0180 – 64 64 49

E-mail: barendrecht@ronaldmcdonaldhuis.nl

Website: http://www.kinderfonds.nl/huisbarendrecht/

In Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes vlak bij het ziekenhuis of de instelling waar het kind wordt behandeld of verpleegd. Het gezin kan zo dicht bij elkaar zijn en het kind tijdens de opname steunen.

Inschrijving en plaatsing gaan via de verpleegkundigen van het ziekenhuis.

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2012)

 

Handige websites

Beoordeling van o.a. huisartsen, tandartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten: www.zorgkaartnederland.nl

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2012)

 

ZIEKTE

WTCG (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Leven met een chronische ziekte of beperking brengt vaak extra kosten met zich mee. De overheid geeft een financiŽle bijdrage voor die extra kosten. Dit wordt geregeld via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Wtcg. De wet biedt ook financiŽle ondersteuning voor ouderen en arbeidsongeschikten.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.hetcak.nl

(gegevens gecontroleerd op 8-1-2013)

 

UWV Nederland B.V.

Laan op Zuid 393

3072 DB Rotterdam

Postbus 51200

3007 GE Rotterdam

Tel: 0900 – 92 94 (tevens klantenservice)

Website: http://www.uwv.nl/

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Voor re-integratie en tijdelijk inkomen. Informatie over werknemersverzekeringen bij ziekte (ZW), werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, Wajong, WAZ) en uitkeringen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg (WAZO).

(gegevens gecontroleerd op 9-1-2013)

 

Zichtbare schakels

Gezondheidscentrum Randweg

Sandelingplein 16 e

3075 AG Rotterdam

Postbus 52004

3007 LA Rotterdam

Tel: 010 – 2 91 66 31

E-mail: info@zsrotterdam.nl

Website: http://www.zichtbareschakelsrotterdam.nl/

In veel wijken van Rotterdam is de Zichtbare Schakel aanwezig. De Zichtbare Schakel is een wijkverpleegkundige die kan helpen bij vragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Vragen over chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden of problemen in de woonsituatie: de wijkverpleegkundige biedt een luisterend oor en denkt mee om een oplossing te vinden.

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

Zie ook hierboven bij “Ziekenhuizen”.

 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

Zie “Zorgverzekeringen”

 

ZORGMIJDERS

ACT-TEAMS BAVO-Europoort

Website: http://www.bavo-europoort.nl/

ACT-Team Oost

Oudedijk 76

3062 AG Rotterdam

Tel: 010 – 4 00 46 99

Fax: 010 – 4 12 35 92

ACT-Team Centrum en Noord

Westblaak 180

3012 KN Rotterdam

Tel: 088 – 3 58 53 45

Fax: 010 – 4 03 16 71

Mensen met een ernstige en langdurende psychiatrische stoornis met daarbij vaak ook verslavingsproblemen, kunnen voor hulp terecht bij de zeven ambulante ACT-teams (Assertive Community Treatment) van Bavo Europoort. De ACT-teams zijn er voor de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders. Deze groep heeft vrijwel altijd ernstige problemen op verschillende levensgebieden. Er is sprake van een beperkt sociaal netwerk, geen inkomen, geen huisvesting en geen reguliere dagbesteding. De relatie met familie en vrienden is vaak verstoord. Deze patiŽnten mijden zorg, of zijn niet in staat om zelf hulp te vragen.

Het doel van de ACT teams is het inventariseren van problemen, het verleiden tot het accepteren van zorg en motiveren voor een behandeling bij een ACT-team.

Er is een apart team voor ouderen (vanaf 60 jaar; soms jonger). Zie onder de “O” bij “Ouderen” : http://www.socialekaartrotterdam.info/o.html .

 (gegevens gecontroleerd op 23-1-2012)

 

Bouman GGZ ACT

Pieter de Hoochweg 14

3024 BH Rotterdam

Tel: 010 – 2 44 13 97

E-mail: aanvragenbemoeizorg@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

Het ACT team richt zich op het vinden en binden van mensen met ernstige psychische

problematiek die de zorg mijden. Vaak spelen ook andere problemen een rol zoals

bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn, financiŽle problemen of problemen op het gebied van dagbesteding. Het ACT team gaat actief op zoek naar zorgmijders en verbindt hen door middel van intensieve-, langdurige- en outreachende zorg en behandeling.

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

ZORGVERZEKERINGEN

Algemeen

Een zorgverzekering is een verplichte verzekering voor de kosten van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis en geneesmiddelen van de apotheker.

Als men in Nederland woont, is men wettelijk verplicht een basisverzekering af te sluiten. Dit is een verzekering tegen de kosten van de meest voorkomende geneeskundige zorg. Als men niet verzekerd is voor de basisverzekering, loopt men kans op een boete. De boete is 130% van de nominale premie voor de basisverzekering. Men betaalt deze voor elke maand dat men verzekerd had moeten zijn. De boete wordt over een maximum van 5 jaar berekend.

(gegevens gecontroleerd op 15-1-2011)

 

De gemeente Rotterdam biedt speciaal voor mensen met een laag inkomen (een inkomen tot 130% van het wettelijk minimum inkomen) het IZA Cura Rotterdam pakket.

Overstappen kan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen naar IZA Cura. Het formulier is vanaf 6 november 2012 te downloaden op www.izacura.nl/rotterdam . Voor vragen is de klantenservice van IZA Cura telefonisch te bereiken: 0800 – 4 01 01 05. Ook kunnen geÔnteresseerden langs gaan bij de informatiepunten van IZA Cura op de werkpleinen Herenwaard (IJsselmonde) en Heiman Dullaertplein (Delfshaven).

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2012)

 

Nodig voor dak- en thuislozen die een zorgverzekering willen afsluiten:

-       Correspondentieadres. Let op: inschrijving in de GBA (gemeentelijke basisadministratie) wordt vaak gevraagd, maar is niet verplicht. Men kan het adres van familie, vrienden of kennissen opgeven aan de zorgverzekeraar.

-       Burgerservicenummer, paspoort of identiteitsbewijs

-       Bankrekeningnummer (zie onder de “B” bij “Bankwezen”)

-       Inkomen

(Bron: Stichting De Ombudsman: http://www.zorgverzekeringslijn.nl/ )

(gegevens gecontroleerd op 20-8-2012)

 

College voor zorgverzekeringen (CVZ)

Eekholt 4

1112 XH Diemen

Postbus 320
1110 AH Diemen
Tel: 020 – 7 97 85 55
Fax: 020 – 7 97 85 00
Website:
www.cvz.nl

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de sociale ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het CVZ maakt het mogelijk dat iedereen toegang heeft tot een betaalbaar basispakket voor de gezondheidszorg.

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

Stichting De Ombudsman

Tel: 0800 – 64 64 644 (ma t/m vr 10.00-16.00 uur)

Website: http://www.zorgverzekeringslijn.nl/

Informatie over zorgverzekeringen.

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

Agis

Van Asch van Wijckstraat 55

3811 LP Amersfoort

Postbus 19

3800 HA Amersfoort

Tel: 0900 – 86 85

Tel: 0900 – 14 12 (over betalingsherinneringen en aanmaningen)

Website: http://www.agisweb.nl/

(gegevens gecontroleerd op 22-1-2013)

 

Amersfoortse Zorgverzekering

Stadsring 15

3811 HM Amersfoort

Postbus 42

3800 AA Amersfoort

Tel: 033 – 4 64 29 11

Fax: 033 – 4 64 29 30

E-mail: info@amersfoortse.nl

Website: https://www.amersfoortse.nl/

(gegevens gecontroleerd op 15-8-2012)

 

CZ

Postbus 90152

5000 LD Tilburg

Tel: 0900 – 0949

Fax: 013 – 5 94 95 00

E-mail: formulier op de website

Website: www.cz.nl

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

DSW

’s Gravenlandseweg 555

3119 XT Schiedam

Postbus 173

3100 AD Schiedam

Tel: 010 – 2 466 466

Website: http://www.dsw.nl/

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

FBTO

Lange Marktstraat 26

8911 AD Leeuwarden

Postbus 318

8901 BC Leeuwarden

Tel: 058 – 2 34 55 78

E-mail: formulier op de website

Website: www.fbto.nl

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

De Friesland Zorgverzekeraar

Harlingertrekweg 53

8913 HR Leeuwarden

Postbus 270

8901 BB Leeuwarden

Tel: 058 – 2 91 31 31

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.defriesland.nl/

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Menzis

Postbus 75000

7500 KC Enschede

Tel: 088 – 222 40 40

Fax: 053 – 4 85 32 99

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.menzis.nl/

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

OHRA

Rijksweg West 2

6842 BD Arnhem

Postbus 40000

6803 GA Arnhem

Tel: 026 – 4 00 40 40

Fax: 026 – 4 00 93 00

E-mail: via formulier op de website

Website: http://www.ohra.nl/

(gegevens gecontroleerd op 11-4-2012)

 

Univť Verzekeringen

Barbizonlaan 64 (regiokantoor)

2908 ME Capelle aan den IJssel

Tel: 015 – 2 74 24 24

Email: zuidholland@unive.nl

Website: http://www.unive.nl/

(gegevens gecontroleerd op 11-4-2012)

 

Zilveren Kruis Achmea

Postbus 444

2300 AK Leiden

Tel: 0900 – 96 74

Website: www.zilverenkruis.nl

Speciaal telefoonnummer i.v.m. de Rotterdampolis: 0900 – 9 45 83 73

(gegevens gecontroleerd op 10-1-2012)

 

Handige websites

Zorgtoeslag: www.toeslagen.nl

Nieuwe wetgeving over opsporen onverzekerden: http://www.ikzoekdekking.nl/

Een goedkopere zorgverzekering mogelijk? Zie deze websites waarop zorgverzekeringen worden vergeleken:

http://www.zorgkiezer.nl/

http://www.kiesbeter.nl/

SUM: vergelijkingswebsite voor jongeren: http://www.sum.nl/zorgverzekering-vergelijken/

Website van Stichting De Ombudsman: http://www.zorgverzekeringslijn.nl/

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

ZWANGERSCHAP

CVD – FIOM

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

Niet iedere zwangerschap is volledig gewenst. Men moet soms in korte tijd een besluit nemen. Het FIOM helpt de voors en tegens op een rijtje te zetten. Het FIOM helpt ook bij het voorbereiden op het moederschap en kijkt mee naar de veranderingen die een zwangerschap kan brengen bij bijvoorbeeld de relatie met de partner, werk, studie en financiŽn. Daarnaast biedt het FIOM advies bij de keuze voor adoptie of abortus.

Tot slot biedt het FIOM hulp als men ongewenst kinderloos is.

(gegevens gecontroleerd op 4-1-2013)

 

Geboortecentrum Sophia

Dr. Molewaterplein 60

3015 GJ Rotterdam

Postbus 3313

3003 AH Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 63 33

Website: http://www.geboortecentrumsophia.nl/

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2013)

 

Geboortehotel (voorheen: Kraamhotel)

GeboorteHotel Noord

Vliegveldweg 59-61

3043 NT Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 62 30

GeboorteHotel Maasstad (Zuid)

Maasstadweg 4

3079 DZ Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 63 34

E-mail: formulier op de website

Website: http://www.geboortehotel.com/

In het GeboorteHotel Maasstad kan men zonder medische indicatie en onder begeleiding van de eigen vertrouwde verloskundige bevallen.

(gegevens gecontroleerd op 18-1-2013)

 

Jonge Moeders Zelfstandig (Onderwijs Opvang Voorziening)

Enk 130

3075 VC Rotterdam

Tel: 010 – 7 14 73 00

Website: http://www.eenheidzorg.nl/

Lesprogramma voor meisjes tussen de 12 en 18 jaar die zwanger of al moeder zijn. Er wordt gekeken hoe de meisjes werk en school kunnen combineren met de verzorging van de baby, maar er worden ook lessen in Nederlands, Engels etc. gegeven.

(gegevens gecontroleerd op 7-11-2011)

 

Kraamzorg Rotterdam & Omstreken

Coolsingel 75

3012 AD Rotterdam

Postbus 3313

3003 AH Rotterdam

Tel: 010 – 2 82 62 30

Tel: 010 – 2 82 62 20 (bij dringende vragen)

Website: http://www.kraamzorgrotterdam.nl/

Alle zorg voor, tijdens en na de bevalling.

(gegevens gecontroleerd op 22-3-2013)

 

Moeders Voor Moeders

Postbus 20

5340 BH Oss

Tel: 0800 – 0 22 80 70 (gratis)

E-mail: info@moedersvoormoeders.nl

Website: http://www.moedersvoormoeders.nl/

Moeders voor Moeders zamelt urine in van pril zwangere vrouwen in Nederland. Uit deze urine wint MSD het hCG-hormoon. Van dit hormoon worden geneesmiddelen gemaakt die een rol spelen in het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 26-10-2012)

 

Siriz (voorheen: VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind))

Postbus 559 (postadres)

3800 AN Amersfoort

Arnhemseweg 23 (bezoekadres)

3811 NN Amersfoort

Tel: 033 – 4 60 50 70

Tel: 0900 – 2 02 10 88 (7 dagen per week tussen 9 en 23 uur bereikbaar)

E-mail: info@siriz.nl

E-mail inzake hulpvragen: hulp@siriz.nl

E-mail inzake opvang: opvang@siriz.nl

Website: http://www.siriz.nl/

Instelling voor hulp aan zwangere meisjes en hun partners. Ze hebben ook opvang voor aanstaande jonge moeders en tienermoeders en er is ook hulp aan jongens/mannen. Siriz geeft ook voorlichtingen op scholen. Aanstaande jonge moeders kunnen ondergebracht worden in een gastgezin.

(gegevens gecontroleerd op 16-4-2013)

 

Verloskundigenpraktijk īIn den Bolle buikī

Minervaplein 2 c

3054 SK Rotterdam

Tel: 010 – 4 22 19 66

E-mail: info@indenbollebuik.nl

Website: http://www.indenbollebuik.nl/

(gegevens gecontroleerd op 23-11-2012)

 

Verloskundigenpraktijk Jy en ik

Achterweg 2f

3191 VA Hoogvliet

Tel: 010 – 8 41 49 42

E-mail: info@jyenik.nl

Website: http://www.jyenik.nl/

(gegevens gecontroleerd op 23-11-2012)

 

Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas

Beugstraat 83

3192 GA Hoogvliet

Tel: 06 – 12 41 22 71

E-mail: info@verloskundigenpraktijklizeverbaas.nl

Website: http://www.verloskundigenpraktijklizeverbaas.nl/

(gegevens gecontroleerd op 23-11-2012)

 

Verloskundigenpraktijk Zwanger & Zo

Proveniersplein 5

3033 EB Rotterdam

Tel: 010 – 2 65 26 28

E-mail: info@zwanger-enzo.nl

Website: http://www.zwanger-enzo.nl/

Begeleiding bij kinderwens, zwangerschap, bevalling en de kraamtijd.

(gegevens gecontroleerd op 1-6-2012)

 

WAZO-uitkering

WAZO (Wet Arbeid en Zorg): Bij zwangerschap en bevalling, adoptie en pleegzorg hebben werknemers bepaalde rechten. Zij hebben recht op een uitkering en verlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De duur van de uitkering en van het verlof verschilt per situatie.

Men heeft rond de bevalling recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. Het verlof gaat 6 tot 4 weken voor de dag na de verwachte bevallingsdatum in. De werknemer bepaalt zelf op welke dag zij het verlof precies laat ingaan. Na de bevalling heeft de werknemer altijd recht op minimaal 10 weken uitkering.

Meer informatie op de website van het UWV: www.uwv.nl

(gegevens gecontroleerd op 11-11-2011)

 

Bouman GGZ - Meldpunt “Zwanger en Verslaafd”

Pieter de Hoochweg 14

3024 BH Rotterdam

Tel: 088 – 2 30 34 08

E-mail: zwangeren@boumanggz.nl

Website: http://www.boumanggz.nl/

Doel: Het Meldpunt Zwangerschap en Verslaving begeleidt zwangere verslaafde vrouwen tijdens hun zwangerschap bij Bouman GGZ en gedurende ongeveer een jaar na de bevalling. Het doel is de zwangerschap voor het ongeboren kind zo veilig mogelijk te laten verlopen en om goede hulp geven aan zwangere vrouwen met verslavingsproblemen.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

ZEZ-uitkering

Is men zwanger en heeft men een eigen bedrijf? Is men bijvoorbeeld zzp’er of beroepsbeoefenaar zoals alfahulp of huishoudelijke hulp? Dan kunt men in de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Ook als men een meewerkende echtgenote of partner ist, kunt men een ZEZ-uitkering aanvragen.

Meer informatie op: www.uwv.nl .

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

Zie ook onder de “T” bij “Tienermoeders” : http://www.socialekaartrotterdam.info/t.html

Zie ook onder de “A” bij “Abortus en Adoptie” : http://www.socialekaartrotterdam.info/a.html

 

Handige websites:

http://www.klaarvooreenkind.nl/ (GGD Rotterdam/Erasmus MC)

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

ZWANGERSCHAPSVERLIES

 

CVD – Fiom

Glashaven 42

3011 XJ Rotterdam

Tel: 010 – 4 40 10 10

Website: http://www.cvd.nl

Niet iedere zwangerschap is volledig gewenst. Men moet soms in korte tijd een besluit nemen. Het Fiom helpt de voors en tegens op een rijtje te zetten. Het Fiom helpt ook bij het voorbereiden op het moederschap en kijkt mee naar de veranderingen die een zwangerschap kan brengen bij bijvoorbeeld de relatie met de partner, werk, studie en financiŽn. Daarnaast biedt het Fiom advies bij de keuze voor adoptie of abortus.

Tot slot biedt het Fiom hulp als men ongewenst kinderloos is.

(gegevens gecontroleerd op 6-9-2012)

 

ZZP-ers

Zie ‘Zelfstandigen’.

Sociale Kaart Rotterdam Plus